Hlavní navigace

V Austrálii je společnost založena za dva dny

5. 3. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Čas nezbytný k založení společnosti je důležitým ukazatelem snadnosti podnikání. Neméně důležitá je ale "cena" založení společnosti - kolik zaplatíte při úkonech nezbytně spojených s novou firmou. Jak si stojí Česká republika? Založení společnosti patří u nás k levnějším...

Rychlost založení nové společnosti je nesmírně cenný údaj o ekonomickém prostředí v dané zemi. Administrativa zabírá současným podnikatelům mnoho času, který by raději věnovali byznysu, a právě průhledný a jednoduchý registrační proces je jednou z možností vytvoření zdravého ekonomického prostředí.

Z vyspělých zemí světa je právě v USA podnikání nejméně svázáno určitými povinnostmi a normami a administrativní rychlost (nejenom při zakládání nové společnosti) je obdivuhodná.

Jaké dokumenty se žádají?

Počet nutných administrativních úkonů při založení podniku se v evropských zemích značně liší. Mezi nejčastěji požadované úkony patří notářsky potvrzené podpisy k zakládacím dokumentům, výpisy z rejstříku trestů zodpovědných manažerů, zapsání do obchodního rejstříku, evidence na příslušném daňovém úřadu, evidence k sociálnímu pojištění, evidence ke zdravotnímu pojištění, registrace u Úřadu práce, registrace u obchodní komory, registrace u oborového svazu, registrace u Městského úřadu, získání požadované licence, založení podnikového bankovního účtu, potřebná kvalifikace občanů ve vedoucí funkci, splnění bezpečnostních a hygienických podmínek, dodržování bezpečnosti práce

Největší skok udělalo Portugalsko

Průměrný počet dní nutný na vyřízení všech základních úkonů pro založení společnosti se v Evropské unii liší stát od státu. V Dánsku to podnikatelé stihnou za 5 dní (např. u Finančního úřadu se musí společnost zapsat, až když má obrat vyšší než 20 000 DKK, k DPH se firma přihlásí, až když má obrat vyšší než 25 000 DKK). Naproti tomu ve Slovinsku založíte společnost za 60 dní.

Ve všech vyspělých zemích světa se za poslední dva roky výrazně zrychlilo založení nové společnosti (v našich podmínkách společnosti s ručením omezeným). Ještě v roce 2004 byl v Česku průměrný počet dní nutných k založení společnosti 40, v roce 2006 již pouze 24 dny. Nejvíce se na této lhůtě projevovalo poměrně pomalé zapisování do obchodního rejstříku.

Nejvíce se činnost potřebných institucí zrychlila v Portugalsku (ze 78 dní na 8 dní), ve Španělsku (ze 108 dní na 47 dní) a Estonsku (ze 72 dní na 35 dní). Důvodem bylo jednak zjednodušení legislativního prostředí a snížení potřebných úkonů a především využívání internetu při zápisu do jednotlivých potřebných rejstříků či komor.

EU: Dánský model je nejjednodušší

Založení společnosti s ručením omezeným je nejjednodušší a finančně nejméně nákladné v Dánsku. Celá procedura založení nové společnosti trvá maximálně 5 dnů. Na začátku si společnost vyřídí digitální podpis pro jednatele firmy – elektronický podpis usnadní proces všech následujících povinností, protože registraci v dánské obdobě obchodního rejstříku lze provést přes internet přes tzv. Webreg system, kdy na konci registrace je společnosti přiděleno ID číslo potřebné pro všechny povinnosti společnosti vůči státním institucím (www.publi-com.dk).

Na základě uvedených údajů potom dochází k uveřejnění údajů o společnosti v National Gazette. Ještě před zaevidováním do obchodního rejstříku musí společnost vložit na svůj bankovní účet minimální výši základního jmění. Posledním úkonem před faktickým podnikáním je zaevidování na dánském Finančním úřadu.

Ukázka prvních podnikatelských kroků v Belgii

Nejrozšířenějšími společnostmi v Belgii jsou akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Podmínky pro založení jsou obdobné, zásadní rozdíl je pouze u nutného počátečního kapitálu, který u akciové společnosti činí 62 tisíc euro a u společnosti s ručením omezeným činí 18 550 euro. Založit společnost s ručením omezeným v Belgii trvá přibližně 27 dní a jednatelé musí učinit čtyři důležité administrativní úkony, aby mohla jejich společnost rozjet podnikání:

  1. Složení nejméně 20 % základního jmění společnosti na účet belgického bankovního ústavu, který vydá potvrzení, že tato částka je u něj vázána na účtu (tj. je omezena možnost disponování s touto částkou). Nejvýznamnější domácí banky jsou: Fortis Banque, Bank Bruxelles Lambert (BBL), KBC Bank a Dexia Bank. Nejméně však musí společnost složit na bankovní účet 6 200 euro. Celou tuto transakci vyřídí jednatelé během jednoho dne.
  2. Notářské ověření zakladatelské listiny a finančního plánu. Zakladatelská listina musí být sepsána francouzsky, německy či anglicky a musí být podepsána všemi jednateli společnosti. Jednatelé společnosti se musí u notáře prokázat dokladem totožnosti. Finanční plán musí obsahovat základní ekonomické charakteristiky společnosti a způsob splacení zbylé částky základního jmění. Notář vybere od jednatelů společnosti registrační poplatek a daň. Potom již notář zaregistruje společnost na příslušném státním úřadě. Registrační poplatek činí 0,5 % ze základního jmění společnosti, dále se musí uhradit odměna notáři, která v Belgii činí v těchto případech přibližně 1 400 euro. Celá tato transakce (včetně zaregistrování) trvá přibližně 5 dní.
  3. Registrace v obchodním rejstříku na místně příslušném obchodním soudu a zveřejnění ve věstníku Belgian Official Gazette. K registraci je samozřejmě zapotřebí notářsky ověřená zakladatelská listina. Jednatelé se dostaví na příslušný obchodní soud, kde provedou registraci. Údaje k uveřejnění vzniku společnosti ve věstníku Belgian Official Gazette dává již soud. Celá procedura trvá asi 15 dní a náklady na registraci v obchodním rejstříku činí necelých 200 euro. V obchodním rejstříku musí být zapsán každý podnikatel. Výjimku tvoří svobodné profese (např. lékaři, notáři, …). Podnikat se může začít až po obdržení potvrzení o registraci.
  4. Registrace k dani z příjmu právnických osob a k dani z přidané hodnoty na místně příslušném finančním úřadu a registrace k sociálnímu pojištění – celá tato procedura trvá nejméně 6 dní (registrace k dani z příjmů právnických osob trvá jeden den, k dani z přidané hodnoty trvá 4 dny a k sociálnímu pojištění trvá jeden den). Celkové registrační náklady činí okolo 130 euro. Finanční úřad přidělí společnosti daňové číslo, pod kterým probíhá veškerá komunikace se státní správou. K dani z přidané hodnoty se musí registrovat všechny společnosti. V Belgii není zavedeno zdravotní pojištění, a proto se registruje pouze k sociálnímu pojištění. Existuje zde pouze jedna sazba (sociální pojištění), ze které jsou hrazena i lékařská ošetření občanů.

Náklady na založení společnosti

Při zakládání nové společnosti musí zakladatelé počítat s několika nutnými finančními výdaji (náklady na zapsání do obchodního rejstříku, registrace u obchodní komory, odměna notáře za vyřízení potřebných zakládajících dokumentů, výpisy z rejstříku trestů, získání požadované licence či ceny všech potřebných kolků…).

Průměrná výše nákladů na založení nové společnosti s ručením omezeným se v Evropě pohybuje od 0 v Dánsku po 6167 euro v Řecku. V Česku činí průměrné náklady na založení společnosti 492 euro a patří k jedněm z nejnižších.

Velmi nízké počáteční náklady mimo Dánska jsou ve Velké Británii, Irsku, Francii a Finsku. Naopak s poměrně vysokými finančními náklady se musí mimo Řecka počítat v Maďarsku, Litvě, Polsku či Rakousku.

Evropské země ovšem zaostávají za Spojenými státy, kde počáteční požadované výdaje jsou téměř nulové. Podnikatelskou pružnost a nízké daně považují ekonomičtí odborníci za jeden z nejdůležitějších důvodů ekonomické vyspělosti Spojených států.

legislativni_zmeny_21

Minimální výše základního jmění

Společnost s ručením omezeným je spolu s akciovou společností nejrozšířenějším typem společnosti ve všech evropských zemích. Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Výše základního kapitálu společnosti se v Evropě značně liší, v Česku činí její výše 200 tisíc korun, v Rakousku však 35 tisíc euro a ve Spojených státech amerických dokonce pouhých tisíc dolarů.

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je důležitým ukazatelem o finanční síle společnosti. Samotná minimální výše základního jmění se v Evropské unii pohybuje od 2555 euro v Estonsku po 35 000 euro v Rakousku. Nižší základní jmění než v Česku je zákonem stanoveno v šesti členských zemích Evropské unie: Pobaltské země – Estonsko (2 555 euro), Litva (2 900 euro) a Lotyšsko (3 025 euro), Španělsko (3 012 euro), Portugalsko (5 000 euro) a Slovensko (5 015 euro).

Čas nutný na založení společnosti ve světě(v roce 2006)
Země Počet dní
Austrálie 2
Kanada 3
Dánsko 5
Island 5
USA 5
Singapur 6
Portoriko 7
Francie 8
Portugalsko 8
Turecko 9
Nizozemí 10
Hongkong 11
Rumunsko 11
Maroko 12
Nový Zéland 12
Itálie 13
Norsko 13
Finsko 14
Lotyšsko 16
Švédsko 16
Velká Británie 18
Irsko 19
Švýcarsko 20
Korea 22
Japonsko 23
Česko 24
Německo 24
Slovensko 25
Litva 26
Belgie 27
Rakousko 29
Polsko 31
Estonsko 35
Řecko 38
Maďarsko 38
Španělsko 47
Slovinsko 60

Anketa

Je založení společnosti s ručením omezeným v ČR zdlouhavé?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).