Hlavní navigace

Úsporný balíček: jaké daně se zvýší právě vám?

15. 5. 2023
Doba čtení: 16 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Stát bude šetřit, zároveň ale plánuje zvýšit příjmy rozpočtu zvýšením některých daní. Která opatření ovlivní vaši peněženku?

Vláda představila v minulém týdnu opatření, která mají přispět ke stabilizaci veřejných financí. Přehled opatření, která se dotknou důchodů, už jsme shrnuli minulý týden. Dnes se zaměříme na další opatření, která mají snížit výdaje a navýšit příjmy státního rozpočtu.

Tzv. Ozdravný balíček, který celkem čítá 58 opatření, má pozitivně ovlivnit saldo rozpočtu v příštích dvou letech v celkovém rozsahu 147,5 mld. Kč. Legislativní znění konsolidačního balíčku by měla vláda schvalovat v červnu. První čtení by mělo ve Sněmovně proběhnout tak, aby opatření už v příštím roce snížila deficit o 94,1 mld. Kč a v dalším roce o dalších 53,4 mld. Kč.

V roce 2024 má stát ušetřit 94,1 mld. Kč, v tom dalším pak 53,4 mld. Kč

Autor: Gabriela Hájková z PPT Ministerstva financí

Cílem konsolidačního úsilí vlády je snížit deficit veřejných financí z letošních 3,5 % HDP až na odhadovaných 1,8 % HDP v roce 2024 a 1,2 % HDP v roce 2025. Po vládě Andreje Babiše jsme přebírali rozvrácené veřejné finance s deficitem přesahujícím 5 % HDP a prvenstvím v tempu zadlužování se mezi evropskou sedmadvacítkou, okomentoval změny ministr financí Zbyněk Stanjura.

Opatření vláda hledala ve větší míře na straně úspor státu.

Autor: Gabriela Hájková z PPT Ministerstva financí

Více než 20 mld. Kč tak vláda ušetří na provozu a v platové oblasti státu, další desítky miliard pak škrtne v položce národních dotací.

Autor: Gabriela Hájková z PPT Ministerstva financí

Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Vláda se chystá zpřísnit podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti těm, kteří se v evidenci úřadů práce objevují opakovaně. Nezbytná doba důchodového pojištění, kterou budou uchazeči pro vznik nároku na podporu potřebovat, se prodlouží. Zatím však není známo, o kolik.

Ministr práce Marian Jurečka na tiskové konferenci uvedl, že míra podpory se sníží a dojde i ke zrychlení tempa jejího poklesu v čase. Zaváděné změny by měly umožnit dělat rozdíly mezi uchazeči, kteří se v evidenci úřadu ocitnou po dlouhých letech práce, a těmi, kteří se sem po krátkém čase opakovaně vrací.

Snížení státní podpory u stavebního spoření

Státní podpora ke stavebnímu spoření se sníží. A to tak, že maximálně za rok bude činit 1000 Kč. Změna bude platit pro nové i stávající smlouvy.

Stavební spoření vzniklo v 90. letech minulého století v době, kdy ještě
nefungoval hypoteční trh a byl to způsob, jak si mohli lidé spořit na bydlení. V posledních letech nicméně ztratilo svou původní funkci. Lidé navíc naspořené peníze používají zpravidla k jiným účelům než pro účely vlastního bydlení, vysvětluje ve své zprávě Ministerstvo financí s tím, že nově budou moci stavební
spoření sjednat také přímo banky a úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti.

Ceny dálničních známek vzrostou, podpora nízkoemisních vozů se sníží

Cena roční dálniční známky se od března příštího rok zvýší o 800 Kč na 2300 Kč. Měsíční a desetidenní známka naopak mírně zlevní. Cena dálniční známky na třicet dnů je nyní 440 Kč. Od příštího roku bude o 10 Kč levnější. U desetidenní známky se pak cena sníží z dosavadních 310 Kč na 270 Kč. Nově bude možné pořídit také denní známku, která bude stát 200 Kč.

Cena dálniční známky bude od roku 2025 také ovlivněna automatickou valorizací, a to u všech sazeb časového poplatku. To může vést ke zvýšení nebo k snížení sazeb podle pevně stanovených 2 kritérií:

 • meziroční procentuálně vyjádřený vývoj spotřebitelských cen dle zjištění Českého statistického úřadu,
 • meziroční procentuálně vyjádřená změna délky dálnic v provozu evidovaná Ministerstvem dopravy.

Současné ceny dálničních známek platí od roku 2012. V důsledku vývoje
cenové úrovně se propadla její reálná hodnota. Jelikož jsou sazby dálničních známek nastaveny fixní částkou a vlivem růstu cenové hladiny jejich výše postupem času reálně klesá, je nutné jejich cenu pravidelně valorizovat. Ke zvýšení ceny dálniční známky bude docházet při kumulativní valorizaci, která umožní zvýšení ceny dálniční známky vždy v řádu celých stokorun,
vysvětluje Ministerstvo dopravy.

Skončí také plošná úleva pro vozidla s ekologičtějším pohonem. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan budou platit ceny:

 • 1150 Kč/rok,
 • 210 Kč / 30 dnů,
 • 130 Kč / 10 dnů a
 • 100 Kč / den.

Za používání dálnice začnou platit také hybridy s emisemi CO2 do 50 g/km. U těch budou ceny následující:

 • 570 Kč/rok,
 • 100 Kč/měsíc,
 • 60 Kč / 10 dní,
 • 50 Kč/den.

Bezemisní vozidla na elektrický pohon nebudou za jízdu po dálnici platit ani v příštím roce.

Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance

Vláda plánuje také znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %. Stanjura v této souvislosti na tiskové konferenci připomněl, že sazba nemocenského pojištění placená zaměstnavateli se v roce 2019
snížila z 2,3 % vyměřovacího základu na 2,1 % jako kompenzace za zrušení karenční doby. Kvůli tomu a kvůli zavedení dalších dávek nemocenského pojištění vykazuje od roku 2019 účet nemocenského pojištění záporné saldo, v loňském roce zhruba −8 mld. Kč. Zavedením tohoto opatření se očekává vyrovnání bilance účtu, předpokládá ministr financí.

Vývoj sazeb nemocenského pojištění u zaměstnanců a zaměstnavatelů
Sazby nemocenského pojištění Do roku 2008 V období od 2009 do 30. 6. 2019 Od 1. 7. 2019 Od roku 2024
Zaměstnavatel 3,3 % 2,3 % 2,1 % 2,1 %
Zaměstnanec 1,1 % 0 0 0,6 %

Příklad

Průměrná hrubá mzda za rok 2022 dle ČSÚ činí 40 353 Kč měsíčně, dopady na čistý příjem takového zaměstnance jsou 242 Kč měsíčně (0,6 %).

Zdroj: MFČR

Změny u daně z nemovitých věcí

Součástí balíčku je i změna, která zvýší daň z nemovitých věcí. Ta je v současnosti v plné míře příjmem obcí, které z nich financují městskou infrastrukturu. Nově by ale došlo k zavedení tzv. státního koeficientu ve výši 1, jehož inkaso by bylo naopak plně příjmem státu.

Do současnosti přitom bylo nastavení daně pro státní rozpočet ztrátové, neboť její správa, kterou vykonávají finanční úřady, stojí 1,2 mld. Kč ročně, zatímco inkaso bylo 100% příjmem obcí. Obecní rozpočty zavedení státního koeficientu rozpočtově nijak nepoškodí a bude jim nadále náležet dosavadní inkaso
daně,
vysvětluje Ministerstvo financí.

Od roku 2025 také vláda navrhuje zavést automatický valorizační mechanismus daně tzv. inflačním koeficientem, který by daň navyšoval právě podle růstu cen.

Příklad

Pokud obec uplatňuje místní koeficient ve výši 3, inkasuje trojnásobek základní sazby. Zavedením státního koeficientu vzroste celková daň o třetinu.

V případě, že obec uplatňuje jen základní sazbu daně, dojde zavedením státního
koeficientu ke zdvojnásobení daně. To má zvýšit výdaj majitele řádově ve stokorunách ročně.

Například za průměrný byt na Praze 1 (70 m2) dnes majitel platí daň kolem 1700 Kč ročně. Nově bude platit zhruba 2500 Kč. Za podobně velký byt v Brně
zaplatí majitel asi 600 Kč, nově to bude zhruba 1200 Kč. V Ostravě a v Plzni se daň liší podle městské části. V obou městech může daň dosahovat až 770 Kč, po změně pak zhruba 1450 Kč.

Zdroj: MFČR

Změny u DPH

Vláda plánuje zavedení dvou sazeb DPH místo současných tří, kdy je nyní jedna základní (21 %) a dvě snížené (15 % a 10 %). Základní má zůstat ve výši 21 % a sníženou chce vláda nastavit na 12 %. S touto změnou dojde zároveň i k přesunutí určitého druhu zboží a služeb ze snížené sazby do té základní.

Opatření povede k vyšší efektivnosti a transparentnosti systému DPH, omezení příležitostí k daňové optimalizaci a v neposlední řadě k odstranění absurdit jako
v případě aplikace tří různých sazeb DPH u točeného piva,
odůvodňuje Ministerstvo financí další svůj krok.

Sjednocením snížených sazeb DPH ve výši 12 % dojde ke snížení daně např. u potravin bez nápojů, vybraných léků či farmaceutických výrobků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb. Speciálním „jednorožcem“ jsou pak knihy, u kterých vláda navrhuje nulovou sazbu. Položky bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu, které zařadila do snížené
sazby minulá vláda kvůli pandemii koronaviru či EET, budou naopak přesunuty z nižší do základní sazby. Jde o kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo a noviny.

Časopisy přitom budou mít sazbu sníženou. Stanjura k tomuto nesouladu uvedl poněkud kuriózní vysvětlení. Vláda prý podle něj chtěla podpořit vědecké časopisy (proto nižší sazba), které ale nejdou z tohoto pohledu nijak oddělit od těch ostatních. Žádné vědecké noviny ale vláda nezná, proto noviny budou ve vyšší sazbě. Takže za noviny zaplatíte vyšší sazbu DPH než třeba za pornočasopis.

Ze základní do snížené sazby DPH se přesune příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Toto opatření jde proti ostatním, protože bude mít rozpočtově negativní dopad, stát si při výběru daně pohorší, ideálně ve prospěch spotřebitelů (pokud se pokles DPH nestane součástí marže obchodníků).

Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob

 • Podmínky pro vznik nároku na slevu na manželku se upraví tak, aby ji bylo možné uplatnit pouze v případě, že manžel/manželka pečují o dítě do 3 let.

Stávající nastavení výjimky podle ministerstva odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce a započetí významnější výdělečné činnosti, aby kvůli překročení limitu pro výši příjmů nárok na slevu nezanikl.

 • Dojde ke zrušení daňové slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné).

Benefit zpravidla uplatňují středně- a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví, např. samoživitelé pracující na částečné úvazky, po uplatnění ostatních slev tuto podporu zpravidla pro nízký základ daně nevyužijí. Školkovné je proto dobrým příkladem toho, že daňové nástroje nejsou vždy nejvhodnějším nástrojem realizace sociální politiky, zdůvodnil Stanjura a dodal, že vláda počítá s tím, že současně dojde ke zvýšení kapacity předškolních zařízení.

 • Stát zruší také daňovou slevu na studenta.

I v tomto případě ze zdůvodnění podobného charakteru jako u školkovného, protože studenti, kteří nemají při studiu vysoké příjmy, slevu stejně nevyužijí. Zdanění u nich totiž plně eliminuje základní sleva na poplatníka. Ta plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně, což odpovídá průměrnému měsíčnímu přivýdělku ve výši kolem 17 100 Kč. Tj. dodatečnou slevu na studenta využijí jen ti studenti, kteří vydělávají částky větší, naopak slabě finančně saturovaní studenti tuto slevu nevyužijí vůbec, vysvětlil ministr financí.

 • Zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům.

Další na seznamu rušených položek je osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů, které je podle vlády selektivní daňovou výjimkou, kterou efektivněji uplatňují větší zaměstnavatelé. U malých firem či živnostníků s malým počtem zaměstnanců není totiž efektivní administrovat tyto daňové benefity tak, aby byly využity naplno, vysvětluje Ministerstvo financí s tím, že některá nepeněžní plnění jsou navíc dnes osvobozena od daně do limitu 20 000 Kč/rok, zatímco jiná (např. sportovní a kulturní akce) jsou osvobozena bez omezení, což dává prostor pro poskytování nepeněžních plnění vysoké hodnoty, která ale pochopitelně nečerpají průměrně placení zaměstnanci.

 • Zrušení osvobození nadlimitních stravenek a změna u stravovacího paušálu.

Tyto stravenky v současnosti mohou být, na rozdíl od stravenkového paušálu, poskytovány bez limitu, což může znamenat i benefit ve výši několika tisíc Kč denně (tzv. manažerské stravenky).

Změn ale dozná i samotný stravovací paušál tak, aby ho mohly adekvátně čerpat i osoby na delších pracovních směnách.

 • Limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her se sníží.

Limit pro výši příjmů, které získáte v tombole nebo z hazardních her, se sníží. Nově bude osvobozena částka 50 tis. Kč místo 1 mil. Kč. Úplné zrušení osvobození by podle vlády nebylo produktivní, jen by státu navyšovalo administrativní zátěž, protože by musel podávat každý hráč daňové přiznání a v něm dokládat své příjmy i výdaje (tj. každé „zatočení“ v automatu).

 • Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům.

Vláda tento odpočet od základu daně ruší s tím, že jde opět o vysoce selektivní výjimku, kdy je mnoho lidí členy různých neziskových organizací a žádný takový odpočet od základu daně si uplatnit nemohou, a proto je obtížné najít obhajobu pro to, proč by měl mít nárok na toto zvýhodnění jen jeden neziskový subjekt.

Další rušené výjimky, které podle vlády nebudou mít na rozpočet významný dopad:

 • zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění, které bude nově ve stejném daňovém režimu jako prodej majetku,
 • zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky, který bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance, přičemž renta bude navázána na vývoj platu ústavních činitelů,
 • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci,
 • zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,
 • zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům,
 • sjednocení selektivních výjimek obecného neúčelového limitu do 50 tisíc Kč ročně.

Vyšší sazba daně z příjmů bude platit pro více osob

Vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob, která činí 23 %, má nově platit pro lidi s příjmem ve výši trojnásobku průměrné mzdy. Nyní přitom platí, že druhá sazba se aplikuje na poplatníky, kteří mají příjem ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy. Nálepku vysokopříjmového poplatníka tak získá více lidí.

Příklad

Nyní zaměstnanec platí 23% daň z příjmů přesahujících 161 300 Kč. Do této sumy platí 15% daň. Nově se tato hranice sníží zhruba na 121 000 Kč. Konkrétní výši nyní zatím nelze určit, protože nevíme, jaká bude stanovena průměrná mzda pro rok 2024.

Zdroj: MFČR

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (DPP), budou nově stanoveny dva limity (a tím i pro placení pojistného na sociální zabezpečení):

 • první bude platit pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy,
 • druhý limit bude platit pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod, informoval Stanjura s tím, že vláda chce omezit současný stav, kdy nejsou DPP využívány pro příležitostné zaměstnání (což byl původní účel), ale často z nich plyne jediný příjem zaměstnance, který se tak vyhýbá placení důchodového pojištění a v budoucnu může mít jen nízký nebo žádný důchod a přepadat do systému státní sociální podpory.

Nyní platí, že se z DPP do 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele neplatí pojistné. Tímto způsobem ale můžete být zaměstnáni u více zaměstnavatelů najednou, a dochází tak ke kumulaci dohod. Při poměrně vysokých měsíčních příjmech tak ale nemusíte odvádět z dohod pojistné.

Rychlejší návrat spotřební daně z motorové nafty zpět na původní úroveň

Sazba spotřební daně z motorové nafty se vrátí na původní výši 9,95 Kč za litr dříve než k začátku příštího roku. Hlavním důvodem je výrazný pokles cen u motorové nafty. Snížení daně o 1,5 Kč na litr bylo zavedeno poté, co v reakci na ruskou agresi na Ukrajině motorová nafta výrazně podražila. Nyní už opatření nemá účel.

Vyšší odvody pro OSVČ

Jak už jsme informovali dříve, odvody OSVČ vzrostou. V letech 2024–2026 dojde k postupnému navýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy (o 5 % ročně), a dostane se tak na úroveň minimální mzdy. Zároveň budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % základu daně (nyní z 50 % základu daně).

Přehledně: Chystané změny v důchodech se dotknou lidí v penzi i těch, kteří do ní teprve půjdou Přečtěte si také:

Přehledně: Chystané změny v důchodech se dotknou lidí v penzi i těch, kteří do ní teprve půjdou

Vyšší zdanění neřestí

Více na daních zaplatí také lidé, kteří holdují alkoholu, tabákovým výrobkům nebo hazardu.

Spotřební daň z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos se příští rok zvýší o 10 % a v letech 2025–2027 pak pravidelně o dalších 5 % za rok. Spotřební daň u zahřívaného tabáku vzroste mezi lety 2024–2027 vždy o 15 % za rok. Spotřební daň bude zavedena i na nikotinové sáčky a náplně do e-cigaret.

Vzroste také druhá sazba daně z hazardních her, a to z 23 % na 30 %. Sazba je nyní aplikována u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker). Základní sazba ve výši 35 %, uplatňovaná u loterií a technických her, zůstane naopak stejná. U technických her jsou důvodem rizika plynoucí z překročení vrcholu tzv. Lafferovy křivky, kdy další navýšení
daně už kvůli rozšíření šedé ekonomiky negeneruje dodatečný přínos pro státní rozpočet,
objasňuje ministerstvo, proč se nezvýšila základní sazba.

V současnosti také platí, že výnos daně z technických her (jak land-based,
tak na internetu) plyne na úkor ostatních obcí pouze jejich vybrané skupině,
které na svém území technické hry povolují (což je – zejména u technické hry na internetu – bezdůvodné). Dopady hraní na internetu totiž nejsou vázány na místo, kde má hazardní společnost provozovnu či sídlo. Proto vláda navrhuje, aby výnos ze všech online hazardních her byl nově 100% příjmem státního rozpočtu a výnos ze všech land-based hazardních her byl 65% příjmem obcí a 35% příjmem státního rozpočtu.

Spotřební daň vzroste i z lihu, a to o 10 % v roce 2024 a o 5 % v letech 2025–2027. Na základě trvalé výjimky dojednané v EU ale bude i nadále platit poloviční sazba u produktů z pěstitelského pálení pro vlastní spotřebu.

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

Vláda omezí rozsah osvobození od daně z příjmů při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. I nadále bude platit osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění do výše 100 000 Kč za rok. Zároveň se ale nově ohraničí osvobození příjmu z prodeje cenného papíru / podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem, a to na 40 000 000 Kč na poplatníka. Původní záměr snížit administrativu malým akcionářům se vytratil, nyní je možné skrze tento nástroj účinně optimalizovat daňovou zátěž fyzických osob, upozornil Stanjura.

Zvýšení daně z příjmů právnických osob

Vláda navrhuje zvýšit daně i právnickým osobám, a to ze současných 19 % na 21 %. Současná sazba daně ve výši 19 % patří ve srovnání s EU mezi nižší sazby a zvýšením na 21 % se přiblížíme k evropskému průměru. Navýšení sazby daně o 2 procentní body bude podle úpravy rozpočtového určení daní 100% příjmem státního rozpočtu, upřesňuje ministerstvo.

Kromě toho dojde i k omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních aut pro
podnikatelské účely na první 2 mil. Kč z ceny vozu. Podle ministra financí Stanjury si totiž „na firmu“ podnikatelé často pořizují luxusní vozy, které pak ale užívají k soukromé potřebě. Například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných Ferrari v ČR registrováno na firmu, poukázal Stanjura.

Jednotlivá uvedená opatření budeme podrobněji rozebírat v příštích článcích.

Další plánovaná opatření

Vláda také navrhuje zrušit osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů, dále plánuje stanovit vratky za tzv. zelenou naftu podle normativů (čímž odpadne podnikatelům povinnost vést evidence skutečné spotřeby minerálních olejů), dále navrhuje zrušit vratku spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech a plánuje zrušit i osvobození metalurgických a mineralogických procesů od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Má dojít také k navýšení úhrady za dobývání nerostů. Současný systém stanovení výše úhrady z vytěženého množství a sazby dle typu nerostu zůstává zachován, ale dojde k úpravě výše podílu sazby k referenční ceně u uhlí o 3 %, u stavebních surovin o 2 % a u silikátových a ostatních surovin o 1 %.

Na příjmové straně má kvůli plánovaným opatřením dojít v letech 2024–2025 k celkovým úsporám ve výši 69,2 mld. Kč prostřednictvím:

 • růstu spotřebních daní z tabákových výrobků a lihu (7,0 mld. Kč),
 • růstu daní z hazardních her (3,9 mld. Kč),
 • zrušení 22 daňových výjimek (7,6 mld. Kč),
 • opětovného zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % (13 mld. Kč),
 • zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21 % (22 mld. Kč),
 • růstu odvodů OSVČ (7,5 mld. Kč),
 • vyšší daně z nemovitých věcí (9,3 mld. Kč).

Úspory na straně státu

Snížení národních dotací

Jak už jsme naznačili výše v textu, v největší míře se úsporná opatření dotknou národních dotačních titulů, zejména pro podnikatele (54,4 mld. Kč). Ty podle mého názoru jen pokřivují trh a řada firem si z nich udělala regulérní dotační byznys, což potvrzují zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, vysvětlil Stanjura s tím, že se vytratil původní záměr dotací snižovat regionální či jiné nerovnosti a místo toho jsou dotace často vypláceny ve prospěch velkých firem.

Autor: Gabriela Hájková z PPT Ministerstva financí

Snížení provozních výdajů státu a snížení objemů platů ve veřejné sféře

Stát plánuje snížit provozní výdaje o 5 % v agendě každého ministerstva a centrálních vládních institucí. Klesnou také finanční prostředky na platy ve státní správě o 2 % v důsledku zeštíhlování státní agendy včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací.

Zpomalit má i tempo růstu platů ústavních činitelů. Používaná platová základna pro výpočet platů se snižuje o 6 %. (tj. na 94 %). Platy ústavních činitelů porostou v rámci solidarity s reálně klesajícími platy v ekonomice pomalejším tempem.

V rámci úspor dojde také ze zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů, které jsou podle analýzy Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství veřejností využívány jen velmi omezeně nebo zajišťují jen minimální rozsah služeb pro občany, např. služby podatelny.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).