Hlavní navigace

Stát je rekordně zadlužený, ale bude rozdávat peněžité ceny dobře placeným právníkům

2. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Vláda rozhodla, že právníci za přínos k rozvoji práva a justice budou dostávat peněžité ocenění. Oni snad soudcují nebo vykonávají advokacii zdarma? Společenská a profesní prestiž nestačí? (Komentář)

Utrácet se prostě musí, i kdyby ve státní pokladně nebyla už ani koruna. V letošní částce č. 156 Sbírky zákonů nalezneme nařízení vlády č. 387/2020 Sb. Tento předpis upravuje ocenění udělovaná Ministerstvem spravedlnosti za přínos zejména justici. Řeknete si: Copak nemohou mít právníci svého Oskara nebo Českého lva jako filmaři? Ale jistěže ho mohou mít, mají ho – je to u nás třeba soutěž Právník roku, organizovaná právnickým serverem epravo.cz.

I když mnohdy o vítězích v některých kategoriích nerozhoduje jejich erudice, ale populárnost, povědomí hlasující veřejnosti o nich, a to získává jen tím, že se jejich favorit mihne ve sdělovacích prostředcích. Ale tak je tomu asi ve všech anketách, ať je volen umělec mezi umělci, sportovec mezi sportovci, nebo právník mezi právníky.

Koruna ke koruně

Jenže ono státní ocenění představuje diplom a případně též ocenění v peněžní, nebo věcné formě, nebo jejich kombinaci. Součet hodnot všech ocenění udělených ministerstvem v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Jsou to drobné v rámci státních výdajů, ale koruna ke koruně, dvě stě tisíc ke dvěma stům tisícům, milion k milionu, miliarda k miliardě. Je třeba šetřit, deficit veřejných financí narůstá, kvůli opatřením před nebezpečím covidové nákazy je díra jen v letošním státním rozpočtu více než 500 miliard korun. Hlavně je to ale ukázka, jak nesmyslně, tu ve velkém, tu v malém, se rozhazují peníze, které stát vybral od daňových poplatníků.

Právníci musejí dostávat hmotné ocenění nad rámec své mzdy, platu či podnikatelské odměny? Potřebují to? Samozřejmě, že nejlépe placení jsou asi soudci a advokáti, ale i úředníci na místech ve státní a veřejné správě, kde se vyžaduje právnické vzdělání, firemní právníci, rozhodně patří k těm nejlépe placeným zaměstnancům. Existuje lépe placená odborná profese? Jaderní inženýři? Architekti? IT odborníci?

Ministerstvo může udělovat tato ocenění:
a) ocenění fyzické nebo právnické osobě za zásluhy o rozvoj justice a práva, které musí být odůvodněno konkrétními skutečnostmi svědčícími o mimořádném nebo dlouhodobém přínosu pro českou justici a právo,
b) ocenění fyzické osobě za projevení talentu představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho řádné aplikace, které musí být odůvodněno prokázáním výjimečných schopností v oblasti práva.

Jak vidno z podmínek pro udělení ocenění, měli by ho dostat uznávaní, dlouhodobě činní odborníci. A oni ho potřebují v majetkové formě? Oni snad právní praxi vykonávají zdarma? Toto ocenění zjevně nebude náležet například studentům práv, kterým bychom jej snad i přáli, za nějakou významnou kupř. diplomovou práci, když jejich kolegové dnes absolventské práce hojně opisují a kopírují (od toho jsou však jiná ocenění, např. Bolzanova cena udělovaná Univerzitou Karlovou).

A pokud jde o ocenění pro talenty – mohli by jimi být třeba nadějní advokátní koncipienti, jenže o tom, že něco vymysleli a vybojovali u soudu oni, se zásadně nedozvíme, pod vším bude podepsán šéf advokátní kanceláře nebo jim nadřízený advokát na seniorní pozici.

Diplom nebo peníze od ministra úctu kolegů nezajistí

I kdyby měli zasloužilí právníci dostávat jen diplom bez finanční prémie: Není snad největším oceněním právníka sama jeho prestiž, uznání jeho fundovanosti? Není oceněním právníka – teoretika – akademický a pedagogický titul?

Pokud se nedal na pedagogickou a akademickou dráhu, úcta kolegů, počet publikovaných odborných článků, počet citací jeho statí v odborných pracích jiných autorů? Pokud je praktikem – advokátem – počet vyhraných sporů, zájem klientů o jeho služby? Pokud je soudcem – odborníky kvitované judikáty (právotvorná rozhodnutí soudů), na jejichž vzniku se podílel? Není i nehmotné ocenění ze strany státu vlastně zbytečné?

Koneckonců, když už bude mít nějaký právník mimořádné, opravdu výjimečné, zásluhy, existují přece státní vyznamenání. Kolik právníků bude takhle každoročně oceněno ne prezidentem republiky, ale ministrem? Pokud více, tak sice ona finanční cena pro jednotlivé oceněné bude nízká, ale na druhou stranu ocenění bude poněkud inflační, když ho dostane kdejaký známý ministra spravedlnosti či vrcholných úředníků ministerstva. Bude mít nějakou morální hodnotu?

skoleni_27_5

A dá se vůbec hodnotit přínos pro právo? Objektivně se dá hodnotit úspěch a význam účastníka soutěže ve sportu – vítězem, nejlepším je ten, kdo doběhl první na 100 metrů ve sprintu nebo v maratonu, snad ještě možná v kolektivním sportu ten, kdo dal více gólů (třeba s gymnastikou a jinými sporty už je to horší). Právo je v daných ohledech objektivně těžko hodnotitelná disciplína.

Kupříkladu soudce lze jistě hodnotit a bylo by to záhodno, podle počtu správných soudních rozhodnutí, které mu nezrušila vyšší instance, ale tímto směrem kritizované nařízení vlády nemíří. To je spíše myšlenka pro reformu justice.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).