Hlavní navigace

Sociální pojištění 2018: vyšší odvody, ale i vyšší nemocenské

2. 2. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Platíte za sebe odvody nebo minimální zálohy? A víte, o kolik si letos připlatíte? Přinášíme souhrn novinek z oblasti sociálního pojištění. Kromě zvýšení odvodů se zvyšuje i nemocenské.

V článku Zdravotní pojištění 2018: o kolik si připlatíte a kam peníze zasílat? jsme si shrnuli novinky a změny, které se v letošním roce dotknou zdravotního pojištění, ať už z hlediska plateb, či jiných novinek. V tomto článku si shrneme změny, které se letos dotknou sociálního pojištění.

Zvýšení záloh o 128 Kč

Patříte-li mezi osoby samostatně výdělečně činné, dotkne se vás v letošním roce zvýšení záloh. To nastává z důvodu zvyšování průměrné mzdy, která je na rok 2018 odhadována na 29 979 Kč a počítá se jako součin všeobecného vyměřovacího základu (28 250 Kč) a přepočítacího koeficientu 1,0612. Odhad průměrné mzdy stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a to pomocí vyměřovacího základu za rok 2016 a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2017).

A právě se zvýšením minimální mzdy rostou i minimální zálohy, které musíte jako OSVČ měsíčně platit. V letošním roce si tak připlatíte o 128 Kč měsíčně a místo 2061 Kč zaplatíte 2189 Kč měsíčně.

Svou čistou mzdu si můžete spočítat také v naší kalkulačce na Měšci.

Na vývoj minimální výše záloh pro hlavní i vedlejší samostatně výdělečnou činnost se můžete podívat v tabulce.

Údaj platný pro rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč 25 942 Kč 26 611 Kč 27 006 Kč 28 232 Kč 29 979 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč 1943 Kč 1972 Kč 2061 Kč 2189 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč 758 Kč 778 Kč 789 Kč 825 Kč 876 Kč

Obecně se záloha na sociální pojištění počítá z dosaženého tisku a vyměřovací základ OSVČ se následně stanoví jako jedna polovina vyměřovacího základu. Samotná sazba sociálního pojištění činí 29,2 %. V případě, že je ale váš vyměřovací základ nižší než ten stanovený minimální vyměřovací základ, platíte zmíněné minimální zálohy. Dobrovolně si ale můžete platit zálohy na důchodové pojištění vyšší.

Hlavní činnost

U hlavní činnosti vypočítáme minimální výši záloh následovně. Výši průměrné mzdy vydělíme čtyřmi a z této jedné čtvrtiny vypočítáme 29,2 %. Tedy 29 979 / 4 = 7494,75 Kč. Musíme ale zaokrouhlit na celé koruny, tudíž 7495 Kč. A 29,2 % z 7495 činí 2188,54 Kč, zaokrouhleno na celé koruny pak 2189 Kč, což je výše minimální zálohy.

Roční minimální vyměřovací základ se počítá jako součin 7495 Kč a 12 měsíců a odpovídá částce 89 940 Kč. Jestliže ale vaše činnost netrvala celý rok, vynásobíte si minimální vyměřovací základ jen počtem těch měsíců, ve kterých vaše samostatně výdělečná činnost trvala.

Na rozdíl od zdravotního pojištění je v sociálním pojištění stanoven maximální vyměřovací základ. Vypočítá se jako 48násobek průměrné mzdy, tedy pro rok 2018 bude činit 1 438 992 Kč. Pokud ročně vyděláte více než 1 438 992 Kč, nebudete od této částky platit další nemocenské ani důchodové pojištění ani odvádět solidární přirážku.

Vedlejší činnost

U vedlejší samostatně výdělečné činnosti se ale minimální záloha vypočítá jinak. Dostaneme ji tak, že vypočteme jednu desetinu průměrné mzdy a z té pak počítáme 29,2 % na sociální pojištění.

Minimální vyměřovací základ pro vedlejší činnost tedy pro rok 2018 činí 2998 Kč (zaokrouhlujeme vždy na celé koruny nahoru). A výpočtem 2998 Kč x 29,2 % získáme minimální zálohu pro vedlejší činnost, a to 876 Kč (opět se zaokrouhluje vždy na celé koruny nahoru).

Roční minimální základ je v tomto případě roven 35 976 Kč jakožto násobku 2998 Kč za všech 12 měsíců. Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Rozhodná částka

S platbou záloh na sociální pojištění se pojí také tzv. rozhodná částka. Pokud jí nedosáhnete, nejste povinni si sociální pojištění platit.

Za rok 2018 je rozhodná částka pro vedlejší činnost 71 950 Kč, a to jako 2,4násobek částky, kterou dostaneme součinem všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (na rozdíl od výpočtu průměrné mzdy se během výpočtu nezaokrouhluje – to až na konci na celé Kč nahoru).

Částka 71 950 Kč je míněna pro celý kalendářní rok. Pokud vaše vedlejší činnost netrvala celých 12 měsíců, snížíte si o každý měsíc, kdy jste vedlejší činnost neprovozovali, zmíněnou částku o jednu dvanáctinu.

Kdy a jak platit

Nová výše záloh na sociální pojištění se platí až v měsíci, kdy podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Jestliže jste ale v roce 2018 teprve rozjížděli svůj podnik, platíte rovnou minimální zálohy bez ohledu na to, kdy jste začali.

Měsíční zálohy pak musíte na příslušný účet u okresní správy sociálního zabezpečení poukázat do 20. dne následujícího měsíce.

Nemocenské pojištění 2018

Protože se nezměnil minimální vyměřovací základ pro OSVČ a zůstává stále ve výši 5000 Kč, nemění se ani minimální platba na nemocenské pojištění. Minimální platba tak zůstává ve výši 115 Kč.

Stejný zůstává vyměřovací základ, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pokud máte příjem do 2500 Kč měsíčně, neúčastníte se nemocenského a důchodového pojištění.

Nemocenské a náhrada mzdy se zvýší

Od nového roku se však zvýšily také redukční hranice, a tudíž se zvyšuje nemocenské a náhrada mzdy:

Redukce výdělku
Redukční hranice v roce 2017 Redukční hranice v roce 2018 Míra zápočtu

do 164,85 Kč
do 175 Kč 90 %
od 164,85 do 247,10 Kč od 175 Kč do 262,33 Kč 60 %
od 247,10 Kč do 494,20 Kč od 262,33 Kč do 524,65 Kč 30 %
nad 494,20 Kč nad 524,65 Kč 0 %

Redukční hranice se odvozují od všeobecného vyměřovacího základu. Pro výpočet nemocenského, které v rámci nemocenského pojištění vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, se zvýšily následovně:

  • první redukční hranice činí 1000 Kč,
  • druhá redukční hranice činí 1499 Kč,
  • třetí redukční hranice činí 2998 Kč.

A dále došlo také k upravení zjištěného průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele. Ten vyplácí náhradu mzdy od 4. do 14. dne nemoci. Tady se ale redukční hranice ještě vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře nahoru.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pro rok 2018 tedy upravené redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy činí:

  • 175 Kč pro první redukční hranici,
  • 262,33 Kč pro druhou redukční hranici,
  • 524,65 Kč pro třetí redukční hranici.

Karenční doba zůstává i nadále beze změny, a tak první tři dny nemoci nedostáváte žádnou náhradu mzdy. Výjimkou je případ, kdy jste v karanténě. Tehdy se vyplácí náhrada mzdy už od prvního dne.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).