Hlavní navigace

Zdravotní pojištění 2018: o kolik si připlatíte a kam peníze zasílat?

31. 1. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Platíte za sebe odvody nebo minimální zálohy? A víte, kam peníze zasílat a v jaké výši? Přinášíme souhrn novinek z oblasti zdravotního pojištění. Kromě zvýšení záloh vznikla i nová kategorie státních pojištěnců.

S příchodem nového roku přichází i mnoho změn a novinek. Ty se každoročně týkají i zdravotního pojištění. V článku si proto shrneme, jaké změny letos nastávají a co se tím pro vás mění.

OSVČ si připlatí 118 Kč

Stejně jako v posledních několika letech i v roce 2018 došlo ke zvýšení minimálních záloh, které každý měsíc musí platit osoby samostatně výdělečně činné. Růst těchto záloh je spojen s růstem průměrné mzdy. Ta je na rok 2018 odhadována na 29 979 Kč, a to jako součin všeobecného vyměřovacího základu (28 250 Kč) a přepočítaného koeficientu 1,0612. Odhad průměrné mzdy stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a to pomocí vyměřovacího základu za rok 2016 a přepočítaného koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2017).

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění je tvořen jednou polovinou dosažených příjmů po odečtení výdajů (skutečně vynaložených nebo paušálně uplatněných). Sazba zdravotního pojištění pak činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Coby OSVČ tak musíte nově platit měsíční zálohy ve výši 2024 Kč. Oproti roku 2017 se částka zvýšila o 118 Kč. Na vývoj výše minimálních záloh na zdravotní pojištění se můžete podívat v tabulce.

Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,5 Kč 13 503 Kč 14 116 Kč 14 990 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč 1823 Kč 1906 Kč 2024 Kč

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven. Zmíněné zálohy na zdravotní pojištění musíte zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše záloh platí od ledna 2018, tudíž platba za leden do 8. února 2018 by již měla být v nové výši. Pokud ale budete zasílat platbu v loňské výši, zdravotní pojišťovna vám jednoduše připočítá rozdíl a vyčíslí doplatek v přehledu, který vám každoročně zasílá.

OBZP zaplatí o 162 Kč více

U osob bez zdanitelných příjmů se minimální zálohy na zdravotní pojištění počítají jinak. Vyměřovacím základem je v tomto případě minimální mzda, která je pro rok 2018 stanovena na 12 200 Kč hrubého. Nově proto zaplatíte měsíčně 1647 Kč. Na vývoj minimálních záloh se opět můžete podívat v tabulce.

Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Minimální mzda 8500 Kč 9200 Kč 9900 Kč 11 000 Kč 12 200 Kč
Minimální záloha 1148 Kč 1242 Kč 1337 Kč 1485 Kč 1647 Kč

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří:

 • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • ženy či muži v domácnosti, kteří nepaří mezi osoby, za které platí pojistné stát – nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ani nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.)
 • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla ministerstvem školství postavena na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu,
 • studenti starší 26 let,
 • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
 • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
 • členové náboženského řádu bez příjmu.

Vznikla nová kategorie státních pojištěnců

Zvyšují se také odvody za státní pojištěnce, které platí stát. Pokud spadáte do této kategorie, v letošním roce za vás stát odvede měsíčně 969 Kč. Na postupný vývoj odvodů za státní pojištěnce se můžete podívat v tabulce.

Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Státní odvody 787 Kč 845 Kč 870 Kč 920 Kč 969 Kč

S novým rokem také vznikla nová kategorie státních pojištěnců. Do ní spadají i vysokoškolští studenti starší 26 let. Musí se však jednat o studenty prvního doktorského programu v prezenční formě. A tito lidé musí studovat ve standardní době a zároveň nebýt zaměstnaní ani OSVČ. Dosud se tito studenti nepovažovali za nezaopatřené děti a řadili se do kategorie OBZP, přičemž si za sebe zmíněné zálohy platili sami. Za státní pojištěnce se dále považují:

 • děti do ukončení jejich povinné školní docházky,
 • studenti do 26. roku, pokud se soustavně připravují na své budoucí povolání,
 • ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené,
 • osoby, které pobírají některý z důchodů,
 • uchazeči o zaměstnání, pokud jsou v evidenci úřadu práce, atd.

Kompletní seznam osob, za které platí pojistné stát, najdete v § 7 odst. 1) zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Kam peníze posílat?

Zálohy na zdravotní pojištění je třeba zasílat na konkrétní účty podle toho, z jakého titulu peníze hradíte. Některé pojišťovny totiž rozlišují účty podle toho, jestli platíte odvody jako OBZP, nebo jako OSVČ. V letošním roce se sice čísla účtů neměnila, ale pro přehled uvádíme konkrétní účty i s poznámkami v tabulce.

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovna Číslo účtu pro OSVČ a OBZP Číslo účtu pro zaměstnavatele
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna Jihomoravský kraj a Vysočina 1112001651/0710,
Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský 1112003761/0710,
Královéhradecký a Pardubický 1112005521/0710,
Ústecký a Liberecký 1112003411/0710,
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1112009311/0710,
Praha a Středočeský 1112001221/0710
Jihomoravský kraj a Vysočina 1111009651/0710,
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský 1111000761/0710,
Královéhradecký a Pardubický 1111002521/0710,
Ústecký a Liberecký 1111000411/0710,
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1111006311/0710,
Praha a Středočeský 1111009221/0710
201 Vojenská zdravotní pojišťovna 2010201091/0710 2010201091/0710
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2050203761/0710 pro OSVČ
2050406761/0710 pro OSVČ
2050502761/0710 pro OBZP
2050000761/0710
2050107761/0710
207 Oborová zdravotní pojišťovna 2070101041/0710 2070101041/0710
207 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2092101181/0710 pro OSVČ
2092101181/0710 pro OBZP
2092101181/0710
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 2110102031/0710 2115106031/0710
213 Revírní bratrská pojišťovna  2130203761/0710 pro OSVČ
2130502761/0710 pro OBZP
2130000761/0710

Ke změně účtů došlo na začátku roku 2017. Kvůli novele zákona 2018/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech si musely zdravotní pojišťovny do 10. února 2017 zrušit veškeré účty u komerčních bank a založit si účty u České národní banky.

Pozor si však dejte v případě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta má totiž zřízené účty zvlášť pro jednotlivé kraje. V některém z dalších článků se podíváme na změny, které se letos dotkly sociálního pojištění.

Mění se i výše doplatků na léky

Kromě změny výše záloh a odvodů nastává ve zdravotním pojištění ještě jedna změna. Snížil se limit, nad který vám zdravotní pojišťovna musí vrátit zaplacené doplatky na léky.

 • U osob do 18 let a nad 65 let je limit snížen na 1000 Kč.
 • U osob nad 70 let je limit snížen na 500 Kč.

Věkové omezení se počítá vždy včetně kalendářního roku, ve kterém jste daný věk dovršili. Pokud však nespadáte ani do jedné kategorie, limit ve výši 5000 Kč pro vás zůstává neměnný.

skoleni_7_4

Od 1. ledna 2018 je navíc možné v rámci hrazeného očkování nechat proti papilomaviru očkovat i chlapce. Ti budou mít očkování hrazeno v případě, že bylo zahájeno od dovršení 13. roku věku do dovršení 14. roku věku.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění bude nově hrazeno i očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u vybraných pojištěnců.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).