Hlavní navigace

Šetřit elektřinou se nevyplatí a solární energie bude v nevýhodě (analýza)

29. 2. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Hnutí Duha a Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovaly analýzy dopadů nové tarifní struktury. Podívejte se, jak nové tarify dopadly.

Energetický regulační úřad (ERÚ) dosud nezveřejnil žádné podrobnosti k novým tarifům k elektřině. Leccos o dopadech nové tarifní struktury (NTS) se dá ale vyčíst i z kalkulačky.

Na tu se zaměřila analýza Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které ji zpracovávalo na žádost premiéra Bohuslava Sobotky. Důsledky pro spotřebitele se z kalkulačky snažilo odvodit také Hnutí Duha. Výsledky analýz se v mnohém shodují. To jen ukazuje na to, že návrh je v současné podobě nedotažený. Pokud je už před jeho spuštěním jasné, že bude nutné vyvažovat jeho následky sociální dávkou, není na místě jej rovnou zavrhnout?

Jak (ne)ušetříte za fotovoltaiku nebo úsporný spotřebič?

Protože podrobnosti k novým tarifům nejsou dosud známy, vycházelo Hnutí Duha pouze z kalkulačky k NTS. Do té jeho zástupci tak, jak jsme to udělali v článku Za úsporné spotřebiče už neutrácejte. Podle nových tarifů stejně neušetříte (PŘÍKLADY) my, zadali příklady reálných domácností a dalších míst odběru. Dále porovnalo úsporu podle současných a nových tarifů z hlediska provozu úsporného spotřebiče v domácnosti a nakonec také efekt NTS na domácnost, která si za účelem úspor na střechu nainstalovala několik fotovoltaických panelů.

Příklady domácností

Jedná se přitom o typy domácností, které by mohly být výrazným zvýšením plateb ohrožené – například domácnost matky samoživitelky, osamoceného důchodce, běžné domácnosti s malou spotřebou a pak také odběrné místo na chatě s nepravidelným odběrem.

Výsledky se dají shrnout do následující tabulky:

Domácnost spotřeba VT (kWh) spotřeba NT (kWh) 2015 2017 (v Kč) Rozdíl (Kč) Rozdíl (%)
úsporná: jednotarif D02d, jistič 3×25 A 1000   6674 Kč 9258 +2584 39%
samoživitelka: dvoutarif D25d, jistič 3×25 A 600 900 6518 Kč 8057 +1539 24%
chata: jednotarif D02d, jistič 3×20 A 500   4147 Kč 6912 +2765 67%
senior: dvoutarif D25d, jistič 3×25 A 600 700 6573 Kč 7952 +1379 21%

Zdroj: Hnutí Duha

Všechny domácnosti si podle kalkulačky NTS připlatí. Nejméně senior s dvoutarifem, kterému nové tarify zdraží platby „jen“ o pětinu. Nejvíce majitel chaty, který zaplatí téměř o 70 % více než podle současných tarifů.

Tyto reálné příklady si ale z kalkulačky můžete vytáhnout reálně i vy sami, když zadáte svou distribuční sazbu, velikost jističe a spotřebu. Vše najdete na smlouvě o dodávkách elektřiny (jistič a distribuční sazba), případně na ročním vyúčtování (velikost spotřeby).

Má cenu si ještě kupovat superúsporné spotřebiče?

Ještě zajímavější je porovnání zástupců Hnutí Duha, jak ušetříte z hlediska elektřiny za chod úsporného spotřebiče (v tomto případě myčky), když si místo spotřebiče kategorie A (nejméně úsporná kategorie) pořídíte myčku v kategorii A+++, tedy tu nejúspornější.

Budete-li v domácnosti používat myčku, může být vaše spotřeba 190 kWh, zakoupíte-li kategorii A+++, nebo při obdobném provozu také 264 kWh, pokud koupíte jen myčku kategorie A.

Chcete-li se chovat ekologicky, ušetříte 74 kWh (264 – 190 kWh), což nyní odpovídá 307 Kč (konkrétní částka ve vašem případě záleží na volbě dodavatele a jeho tarifu). Podle kalkulačky NTS ale ušetříte (celkově se započtením dopadů nových tarifů) jen 174 Kč.

Otázkou je, zda se tedy ekonomicky smýšlejícím spotřebitelům vyplatí kupovat úsporné spotřebiče, když jejich efekt se podle stávajícího návrhu NTS sníží a ještě si připlatí v pořizovací ceně za vyšší úspornou třídu. Nechceme umenšovat ekologický význam a trvající potřebu šetřit s energiemi. Ne každý se ale při svých nákupech rozhoduje podle toho, co je ekologické.

Nové tarify fotovoltaice nefandí

Nové tarify by také v jejich současné podobě mohly demotivovat i od využití obnovitelných zdrojů. Ilustrovat to můžeme opět na příkladu od Hnutí Duha, kdy uvažujeme domácnost s celkovou spotřebou 2,5 MWh (má jednotarif D02d), která využívá jen běžné spotřebiče na elektřinu (netopí jí ani neohřívá vodu) a na střeše má fotovoltaické panely o výkonu 2kWp (7–8 panelů). Asi 30 % výroby z fotovoltaiky spotřebuje a zbytek dodá do sítě za výkupní cenu 50 hal. za kWh.

Pokud by neměla fotovoltaiku, platila by tato domácnost za elektřinu 10 200 Kč za rok. Díky fotovoltaice ušetří 2100 korun ročně a energetické firmě tak platí jen 8100 Kč. Po zavedení NTS bude energetické firmě platit 9600 korun, takže ušetří jen 600 ročně.

Změna prodlouží návratnost investice do fotovoltaických panelů natolik, že za těchto podmínek už by do nich pravděpodobně domácnost neinvestovala.

Nejste spokojení s výsledkem? Nyní probíhá půlroční konzultační proces k NTS, kdy máte šanci dát najevo svůj názor, zaslat připomínky, a to přes webový formulář na stránkách ERÚ. Pokud budete tak laskaví, zašlete nám odpověď od ERÚ na adresu gabriela.hajkova@mesec.cz nebo redakce@mesec. Rádi bychom zmapovali kvalitu diskuse úřadu s lidmi.

Kolik domácností zaplatí víc?

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo analýzu na základě agregovaných údajů o počtech odběrných míst s jednotlivými distribučními sazbami a typovými jističi. Výsledky ale hovoří o odběrných místech s průměrnou spotřebou.

Vyhodnocení dopadů NTS
Autor: MPO

Vyhodnocení dopadů NTS

Z hodnocení MPO vyplývá, že asi 38 % domácností zaplatí kvůli novým tarifům více za elektřinu. Zde ještě není specifikováno o kolik. Ministerstvo připouští jistou míru nepřesnosti kvůli zpracování analýzy na agregovaných údajích a připouští, že se dá konstatovat, že minimálně polovina odběrných míst zaplatí v NTS méně. Tedy že 38 % až 50 % odběrných míst zaplatí kvůli novým tarifům více.

Vyhodnocení dopadů NTS
Autor: MPO

Vyhodnocení dopadů NTS

Tato tabulka už upřesňuje alespoň to, kolik odběrných míst zaplatí od 0–1000 Kč méně/více a kolik domácností zaplatí o více než 1000 Kč méně/více.

Dále MPO také vytvořilo 13 modelových příkladů odběrných míst (OM), kde lze očekávat negativní dopad nových tarifů ať už kvůli nižším příjmům domácnosti, nebo výrazného navýšení plateb za elektřinu.


Autor: MPO

Sledované domácnosti

Pro následující domácnosti pak ministerstvo stanovilo změny v roční platbě za elektřinu podle NTS. V tabulce jsou modře vyznačeny změny, kdy domácnost zaplatí více.

Dopady NTS na modelové příklady domácností
Autor: MPO

Dopady NTS na namodelované domácnosti (distributor i dodavatel ČEZ – produkt Comfort)

Poslední část tabulky popisuje příklady OM s nízkou spotřebou, ale třífázovým jističem. Jsou zpracované bez odhadu jejich četnosti. Tyto příklady mají zastupovat OM obývaná jen po část roku (alternace mezi bytem a chalupou po 60 měsících). Z toho důvodu se MPO podle zprávy domnívá, že jde o případy, kdy si lidé tento komfort mohou dovolit a chtějí zaplatit. Pokud nechtějí, je možné podle ministerstva snížit jistič. MPO v tomto případě zjevně neuvažuje, že mohou existovat i domácnosti, které mají velice nízkou spotřebu, ale větší jistič je potřeba například kvůli spotřebičům nebo z jiných důvodů.

MPO také ve své analýze odhaduje četnost těchto rizikových odběrných míst, kde se dá předpokládat negativní dopad nových tarifů. Z odhadovaných počtů je zřejmé, že se nejedná o zanedbatelnou část domácností. Ministerstvo ale uvádí, že se jedná pravděpodobně o horní meze, a skutečné množství OM tak může být nižší.

Odhad počtu domácností, na které by měla NTS negativně dopadnout
Autor: MPO

Odhad počtu domácností, na které by měla NTS negativně dopadnout

Z výsledků analýzy MPO se dá vyčíst, že na nové tarify jednoznačně doplatí domácnosti s třífázovými jističi, mají-li nižší spotřebu. Připlatit by si ale měla i odběrná místa s jednofázovým jističem, kde je velice nízká spotřeba.

dan_z_prijmu

Spolu s výsledky analýzy Hnutí Duha je zřejmé, že nové tarify v současné podobě nebudou příliš spotřebitele motivovat k nákupu úspornějších spotřebičů nebo systémů využívajících obnovitelné zdroje. Pokud se celková finanční úspora sníží, bude se investice déle vracet a z některých se stanou investice nenávratné.

Opět se prokázalo, že domácnosti s nižší spotřebou na nové tarify doplatí více než ty se spotřebou vyšší, které nový systém za plýtvání „trestá“ mnohem méně než ten současný, a tak na něm mohou paradoxně ušetřit. Zavádět v dnešní době opatření, která nemotivují k úsporám energií, jde proti zdravému rozumu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).