Hlavní navigace

Za úsporné spotřebiče už neutrácejte. Podle nových tarifů stejně neušetříte (PŘÍKLADY)

28. 1. 2016
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Cena silové elektřiny klesá. Energetické firmy o svůj kus koláče ale nakonec nepřijdou. Zaplatíte jim ho ve fakturách kvůli velikosti jističe.

Od roku 2017 by vaše platby za elektřinu měla mnohem více ovlivňovat zvolená distribuční sazba a velikost jističe. Jediným pořádným vodítkem je zatím kalkulačka, která přepočítá vaše platby podle nových tarifů. Podrobnější informace zatím Energetický regulační úřad (ERÚ) nezveřejnil. Směr, kterým se změny ubírají, má ale už nyní řadu kritiků. Předsedkyně ERÚ chce s lidmi o změnách vyjednávat, většina spotřebitelů ale problematice vůbec nerozumí. Vidí jen výsledek na kalkulačce, který často není nijak povzbudivý.

K čemu chystané změny jsou?

Proč se vlastně nová tarifní struktura (NTS) vytváří? ERÚ její vznik obhajuje tím, že je nutné optimalizovat rezervovaný příkon v síti, resp. přesouvat platby tak, aby spravedlivě zohledňovaly, kdo si jaký příkon v síti rezervuje.

Vy v platbách ze elektřinu platíte zjednodušeně řečeno kromě ceny silové elektřiny také paušál za to, že se někdo stará o distribuční síť, po které je vám elektřina dodávána. Současné nastavení NTS počítá s tím, že do budoucna vaše platby za elektřinu mnohem více ovlivní to, jaký příkon si v síti rezervujete. Jinak řečeno jaké maximum elektřiny najednou můžete odebrat v jednu chvíli ze sítě. Tuto kapacitu hlídá váš hlavní jistič. Podle toho, jaký jistič máte, vám musí distributor rezervovat v síti elektřinu pro případ, že byste se rozhodli zapnout všechny spotřebiče najednou. Reálně samozřejmě odebíráte elektřiny mnohem méně. Problém nastává kvůli tomu, že si takto rezervuje v síti příkon spousta spotřebitelů, jejichž reálná spotřeba je sice mnohem nižší, ale stejně je nutné jim ji v síti – většinou zbytečně – „držet“. Kvůli tomu se vynakládá spousta peněz za záložní zdroje pro nadhodnocené kapacity, které se vlastně vůbec nevyužijí. Příkladem budiž chata, kde by vám stačil jen malý jistič. Protože si ale potřebujete dvakrát ročně na cirkulárce nařezat dřevo, máte velký jistič, aby ji utáhl. Celý rok se vám tak rezervuje v síti příkon, který využijete dvakrát ročně.

Kromě toho ERÚ poukazuje i na to, že dnešní decentralizační trend budování malých výroben na obnovitelné zdrojeklade nároky na stávající sítě, vznikají dodatečné náklady a že ty by se měly spravedlivě platit „podle zásluh“, tedy nároků na síť.

ERÚ ujišťuje, že chce ceny tarifů v takové podobě, aby nikdo nebyl poškozen. Pokud je to skutečně pravda, pak by mělo být jisté, že se původní matematický model v současné podobě neschválí.

Alfa a omega: sazba a jistič

Když se podíváte na kalkulátor NTS, je výsledek (tedy kolik zaplatíte za paušální složku v ceně elektřiny podle nových pravidel) ovlivněn tím, pod kterého spadáte distributora a dodavatele, roční spotřebou a hlavně velikostí jističe a zvolenou distribuční sazbou.

O jističi už jsme se zmiňovali. Hlavní jistič je zapojen v rozvaděči před elektroměrem, plní funkci pojistky a jeho celková hodnota udává jeho zatížitelnost spotřebiči ve vaší domácnosti. Velikost tedy musíte volit podle toho, jaké spotřebiče na elektřinu využíváte. Zda jen obvyklé, nebo zda s elektřinou například i vaříte nebo s ní ohříváte vodu či topíte.

Distribuční sazba by zase měla odrážet charakter vašeho odběru, protože jinak se může stát, že za elektřinu platíte víc, než byste museli už nyní.

O tom, jak zvolit velikost hlavního jističe a která distribuční sazba je pro vás vhodná, se dočtete v jednom z příštích článků.

Poměr zůstane zachován, ale..

Jak už jsme uvedli, celý kolotoč kolem NTS se týká pouze fixní regulované složky v ceně elektřiny. Zástupci ERÚ ujišťují, že poměr fixní a pohyblivé složky v ceně by měl zůstat obdobný: Poměr (fixní složky – pozn. red.) zůstane přibližně stejný jako dnes, tedy 25 až 35 % z celkové ceny na faktuře, mění se způsob výpočtu, řekl serveru Měšec.cz Jiří Chvojka z ERÚ s tím, že nyní zveřejněný model dává přesný výpočet toho, kolik přesně stojí účast každého v síti. Cena samotné komodity by podle něj měla nadále tvořit více než polovinu platby, dalších 15 % zastupuje poplatek na obnovitelné zdroje a zbytek je zmíněný přenos za distribuci. Celou částku pak kalkulačka zvyšuje ještě o 21 %, které zastupují daň a zvyšují efekt zdražení.

Spotřebitelé by také mohli začít doplácet i na tzv. vodárenský efekt, tedy že čím menší je celková spotřeba elektřiny, tím vyšší je cena za jednotku a tedy celková platba, vyjmenovává dále Chvojka a dodává, že co se týče výtek k motivaci k úspornému chování, pokud si někdo postaví energeticky úsporný dům a bude v něm mít energeticky úsporné spotřebiče (například LED osvětlení), bude potřebovat mnohem menší jistič a oproti dnešku výrazně ušetří.

Zaostřeno na úspory?

Problémem je, že někdy je silnější jistič potřeba právě kvůli provozu zařízení, která mají úspory energie přinést. Ať už se jedná o tepelné čerpadlo nebo třeba mnohem běžnější indukční desku (jejíž benefit je právě úspora energie při vaření), kterou jste v minulosti pořídili nevěda o tom, že z hlediska nároků na jistič vlastně půjdete proti vlastní peněžence (pořídit se totiž dá i jednofázová).

Nejrozšířenější třífázový jistič 3 × 25 A nemusí znamenat žádnou rozmazlenost ani v běžné domácnosti, pokud ovšem nechcete do budoucna vypracovat rozvrh chodu spotřebičů během dne tak, abyste si mohli dopřát (a za několik tisíc zaplatit – tedy další náklad domácností a další příjem energetických firem) výměnu jističe na menší. (Nehledě na to, že například u některých domů může být dostatečná hodnota jističe podmínkou pro úspěšnou kolaudaci, a tak jsou úvahy o jeho výměně jaksi bezpředmětné.)

Máme-li se ještě vrátit přímo k obnovitelným zdrojům a decentralizaci výroby elektřiny způsobené rozšiřováním využití obnovitelných zdrojů, například využití solárních panelů, které jsou mimochodem také narůstající konkurencí velkých energetických firem, podle ERÚ tyto subjekty parazitují z hlediska platby nákladů na údržbu sítě na ostatních. A to proto, že se nyní odvíjejí od spotřeby, kterou mají majitelé těchto zařízení nižší. Kromě toho mají klást na síť větší nároky:

Zatímco dříve stačilo rozdělit spotřebu na denní a noční proud a tím se dosáhlo v Evropě unikátní stabilní výroby i spotřeby po celých 24 hodin, protože řada domácností i firem si nechávala energeticky náročné chování na noc, nyní bychom zjednodušeně potřebovali, aby se pralo prádlo a peklo pečivo, když svítí slunce a fouká vítr. To je zatím jenom teorie a je potřeba zavést chytré sítě, jež to alespoň částečně umožní. Do té doby vznikají v síti obrovské nápory kvůli výrobě z obnovitelných zdrojů i kvůli například obrovskému využití elektroniky přes den a řízení výkyvů je velmi náročné, vysvětlil serveru Chvojka. Tyto menší výrobny ale mohou znamenat výkyvy v síti spíše ve smyslu úbytku spotřeby energie za situace, kdy je vyráběna právě z obnovitelných zdrojů. Měly by se tedy „trestat“ například i domácnosti za to, že mají úsporné spotřebiče a také způsobují v síti výkyvy tím, že energii šetří?

Za zamyšlení také stojí fakt, že náklady na údržbu sítě se umořují podle velikosti odběru a promítají se do pohyblivé složky ceny elektřiny. ERÚ okolí ujišťuje, že velikost celkových plateb se nezmění, pouze jejich rozložení právě dle rezervace příkonu. Když se velikost plateb nezmění, proč tedy přesuny do fixní složky? Primárním motivem má být spravedlivý systém, který ale náhodou zajistí energetickým společnostem, aby měly „své jisté“ i v období, kdy lidé kupují úsporné spotřebiče a už nějakou dobu klesá také cena této komodity na světových energetických burzách. Pokud se přesune platba z pohyblivé do fixní složky, zlevní se o to tedy pohyblivá složka elektřiny? A pokud se platby za regulovanou část elektřiny odpoutají od spotřeby, bude ještě někdo k úsporám a nákupu dražších úspornějších spotřebičů motivován? Zvlášť když bude cena silové elektřiny dál klesat a fixní náklady tedy budou zastupovat čím dál větší položku z celkové platby.

Co nám řekla kalkulačka

Přestože fixní náklady mají znamenat jen třetinu složky ceny elektřiny, podle kalkulačky jsou nové tarify schopny roční fakturu zvýšit o 30, ale i o 190 %. Do kalkulačky jsme zadali několik příkladů reálných domácností z našeho okolí (výběr jsme nijak neselektovali).

Zajímavé je i to, že při určitém nastavení jističe a distribuční sazby se při nižší spotřebě zvýší výsledná platba třeba o třetinu, zatímco kdyby byla při stejných podmínkách spotřeba dvojnásobná, sníží se výsledná platba o desetinu. Inu, zdá se, že každá úspora bude podle NTS po zásluze potrestána.

Byty

První tři příklady domácností v bytě si podle nových tarifů připlatí. Ačkoli je zde relativně nízká spotřeba (dvou- až tříčlenná domácnost, úsporné spotřebiče), domácnosti doplatí na to, že mají nejběžněji užívaný jistič, tedy 3 × 25 A.


Dvoučlenná domácnost s úspornými spotřebiči

Tříčlenná domácnost s úspornými spotřebiči

V dalším bytě bydlí šestičlenná rodina, takže spotřeba je výrazně vyšší. Přesto tato rodina naopak ušetří více než 5000 Kč ročně, protože má slabší jistič.

Další byt má nižší spotřebu a opět malý jistič. Ročně má ušetřit přes 250 Kč.

Domy

V prvním příkladu, kde členové domácnosti bydlí v domku, zaplatí o 325 Kč ročně víc. Nemají zde příliš velkou spotřebu, ale využívají cirkulárku a kompresor, a proto musí mít odpovídající jistič.


Dvoučlenná domácnost, využívá cirkulárku a kompresor

Ačkoli je ve druhém domě vyšší spotřeba, zde naopak ušetří téměř 1200 Kč ročně.

V tomto domě používají dvoutarifní distribuční sazbu a poměrně veliký jistič kvůli částečnému ohřevu vody pomocí kotle na elektřinu. Kromě toho, že by si zde ročně měli připlatit o 2000 Kč více, ani nebudou moci využívat stávající dvoutarif, protože podle nových pravidel nesplní dostatečně podmínku odběru v nízkém tarifu.


Tříčlenná domácnost s dvoutarifem a velkým jističem

V dalším domku mají nízkou spotřebu, a přesto si přes využívání nejběžnější velikosti jističe připlatí ročně o 4000 Kč víc. Kdyby zde naopak byla trojnásobná spotřeba, podle kalkulačky by se platby nenavyšovaly.


Dvoučlenná rodina s úspornými spotřebiči

Chalupa

Poslední příklad stojí za to. Jedná se o chalupu, kde je roční odběr pouhých 328 kWh, což je zdaleka nejméně ze všech příkladů. Je zde nejběžněji užívaný jistič 3 × 25 A, a přesto se zde platby za elektřinu zvýší o 190 % za rok, tedy o více než 5100 Kč.


Chata s malým odběrem a výrazným nárůstem plateb

Jak vidno, spotřeba nehraje u plateb roli, resp. domácnosti s vyšší spotřebou zaplatí za větší „plýtvání“ elektřinou podle nového systému méně, než by zaplatily dnes. Naopak domácnosti s nízkou spotřebou, které z nějakého důvodu nemají nebo nemohou mít malý jistič, na nová pravidla doplatí. Novinka tak dopadne mnohem více například na důchodce a další osaměle žijící spotřebitele, kteří se snaží ušetřit na spotřebě, než na domácnosti s vyšší spotřebou. O růstu nákladů za odběrná místa s nepravidelným odběrem, jaký je právě na chatách, ani nemluvě.

Diskutujte, vyplatí se to vaší peněžence

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková prohlašuje, že pokud by měl mít nový systém příliš velké negativní dopady, zaveden nebude. Platnost NTS proto k nelibosti distribučních firem, které na tarifech spolupracovaly, neschválila, ale naopak vyhlásila půlroční konzultační proces, během kterého mají spotřebitelé šanci přispět svou troškou do debaty. Připomínky může kdokoli vkládat přes webový formulář do 30. června 2016. 

Pokud někdy mělo smysl vyplnit kalkulátor a napsat úřadu svůj názor, teď je ten správný čas. Přes formulář můžete posílat například informace o dopadech na platby za elektřinu a jejich finančních důsledcích pro vás. Do konzultačního procesu se podle Chvojky nezařazují jen náměty s vulgarismy.

dan_z_prijmu

Jednáme i s ministerstvem práce a sociálních věcí o zavedení sociálních tarifů. Z pohledu ERÚ nemůžeme jednat o dotacích nebo nějakých podobných výjimkách, budeme prostě upravovat ceny jednotlivých tarifů tak, aby nikdo nebyl poškozen, snaží se uklidnit Chvojka. To je ovšem troufalý cíl vzhledem k tomu, že z logiky věci na nový systém někdo doplatit přece jen musí.

Faktem je, že mezi strategické cíle vyspělých zemí spolehlivě patří úspory v oblasti energií. Obecně se také ví, že nejefektivněji dokáže k úsporám energií spotřebitele motivovat jejich peněženka. Přesto stávající podoba nových tarifů zatím vypovídá spíše o tom, jak dobře si distribuční společnosti dokáží hájit své zájmy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).