Hlavní navigace

Samoplátci zdravotního pojištění (OBZP) si v roce 2023 zase připlatí

12. 1. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zvýšení minimální mzdy prodraží zdravotní pojištění jeho „samoplátcům“: kdo není zaměstnán, nepodniká ani není uchazečem o zaměstnání či za něj z jiných důvodů neplatí zdravotní pojištění stát, si jako osoba bez zdanitelných příjmů připlatí.

Od 1. ledna 2023 došlo k navýšení minimální mzdy o 1100 Kč na 17 300 Kč. Měsíční minimální mzda je přitom vyměřovacím základem pro odvody zdravotního pojištění osob bez zdanitelných příjmů – tzv. samoplátců.

Samoplátci – osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) – jsou lidé, kteří celý kalendářní měsíc nejsou zaměstnáni, nemají příjem ze samostatné výdělečné činnosti ani za ně neplatí pojistné stát.

Pokud je však člověk v příslušném kalendářním měsíci, byť jen po část měsíce, nebo třeba i jen jeden den v tomto měsíci, zaměstnán, podniká jako OSVČ nebo má nárok být osobou, za které platí pojistné stát, pak není v tomto měsíci osobou bez zdanitelných příjmů.

Stát platí pojistné za:

 • nezaopatřené děti,
 • poživatele starobních a invalidních důchodů,
 • příjemce rodičovského příspěvku,
 • osoby na mateřské dovolené,
 • uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce.

Výše pojistného každý rok vzrůstá

V případě osob bez zdanitelných příjmů jde tedy např. o studenty nad 26 let (pokud nejsou účastni prvního doktorandského studia) nebo nezaměstnané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce.

Tito lidé si musejí po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023 zvýšit povinné měsíční odvody na zdravotní pojištění o 149 Kč.

Minimální mzda vzrostla na 17 300 Kč. Proto se z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) zvýší na 2336 Kč z dosavadních 2187 Kč.

Za pojištěnce, za které platí pojištění stát, je odváděna nižší částka. Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, byl stanoven do konce roku 2022 ve výši 11 014 Kč na kalendářní měsíc a nově od 1. 1. 2023 je ve výši 14 074 Kč.

Navrhovaná minimální mzda 2023: Peníze se mají zvýšit jen některým. Patříte mezi ně? Přečtěte si také:

Navrhovaná minimální mzda 2023: Peníze se mají zvýšit jen některým. Patříte mezi ně?

Kdy zaplatit novou zvýšenou částku

Jelikož zvýšení platí od 1. 1. 2023, musí být platba pojistného navýšena již za leden 2023. Ta je splatná nejpozději do 8. února 2023. Nezapomeňte tedy na přenastavení – zvýšení zadané platby v internetovém bankovnictví.

Povinné odvody 2023: Nové zálohy i vyšší limit pro účast zaměstnanců na pojištění Přečtěte si také:

Povinné odvody 2023: Nové zálohy i vyšší limit pro účast zaměstnanců na pojištění

Do kdy musí být placeny zálohy a jaké jsou sankce za zpoždění?

Pojistné osob bez zdanitelných příjmů za daný kalendářní měsíc je splatné od 1. dne tohoto měsíce (tj. měsíce, za které náleží) do 8. dne následujícího měsíce.

Za den platby se považuje až den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky zdravotní pojišťovny. Ale pozor: provedené platby se prvořadě použijí k úhradě pokut a nedoplatků pojistného.

Některá klientská pracoviště pojišťoven umožňují platit kartou, někde bude zřejmě možno zaplatit i v hotovosti na pokladně. V případě, že platíte hotově, se za zaplacení považuje den, kdy příslušný zaměstnanec pojišťovny hotovost přijal.

Penále za prodlení není vysoké. Jenže při dlouhodobém neplacení se nasčítá a pak nemusí být penále bagatelní částkou. Činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, pakliže nebylo zaplaceno vůbec, nebo nižší částka.

Máte dluhy u sociálky? Možná je budete moci splatit bez sankcí Přečtěte si také:

Máte dluhy u sociálky? Možná je budete moci splatit bez sankcí

Nestačí zaplatit, musíte se také přihlásit, jinak můžete dostat navíc ještě pokutu

Nestačí si jen najít příslušný účet zdravotní pojišťovny a zaplatit, musíte také splnit svou přihlašovací povinnost. Jestliže někdo nově spadá do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, pak pro přihlášení do této kategorie u zdravotní pojišťovny platí osmidenní lhůta.

Za nedodržení předepsané lhůty pro oznamovací povinnost může zdravotní pojišťovna vůči vám uplatnit sankci ve formě pokuty až do výše 10 000 Kč. Pokutu je možno uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

skoleni_9_2

Co říká zákon

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří zejména:

 • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • ženy (event. muži) v domácnosti, kteří nepaří mezi osoby, za které platí pojistné stát – tedy nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
 • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.), nebo studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postavena na úroveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu, případně bude student (s výjimkou doktorandů) starší 26 let,
 • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
 • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
 • členové náboženského řádu bez příjmu.

Příklady z praxe

V praxi půjde např. o:

 • 28letého studenta vysoké školy, v běžném studiu, pokud není doktorandem, protože za osoby sice starší 26 let, ale studující prvně (a ne jako věční studenti a sběratelé titulů) v doktorském (doktorandském) studijním programu (k získání titulu Ph.D. za jménem), uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými, je plátcem stát, 
 • ženu v domácnosti nepečující ani o jedno dítě do 7 let, ani o 2 děti do 15 let, tedy pečující např. o jedno dítě ve věku 10 let, která třeba ani není manželkou podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné, aby vystupovala jako jeho spolupracující osoba a z tohoto titulu si platila pojistné,
 • osoby, které žijí z příjmů, které nepodléhají odvodům na zdravotní pojištění, jde např. o kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu,
 • bývalé uchazeče o zaměstnání, které úřad práce vyřadil z evidence pro neplnění povinností,
 • zaměstnance činné výhradně na dohodu o provedení práce s měsíčním příjmem do 10 000 Kč vč., a to i když mají více takových dohod s více zaměstnavateli (pokud nejsou třeba poživateli invalidního důchodu, aby za ně platil pojistné stát).

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěni?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).