Hlavní navigace

Cestovní náhrady 2023: Více peněz na jídlo, ale méně na pohonné hmoty u pracovních cest

10. 1. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od ledna se výrazně zvyšuje tuzemské stravné na pracovní cesty. Významně roste i náhrada za použití vlastního silničního motorového vozidla namísto firemního. Snižují se naopak náhrady za nákup benzinu či nafty, ale jen v některých situacích.

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje. Za tímto účelem mu vyplácí tzv. diety, tedy stravné. Stravné jako náhrada zvýšených stravovacích výdajů – např. v restauracích, kde se zaměstnanec obvykle nestravuje – náleží v závislosti na době, která uplyne od jeho výjezdu k mimořádnému výkonu práce mimo (v pracovní smlouvě) sjednané místo výkonu práce do návratu zpět. Pro tyto účely jsou pracovní cesty rozlišeny podle své délky na 3 kategorie a každé odpovídá jiná sazba stravného.

Stravné nepředstavuje náhradu celkových nákladů zaměstnance na stravování během pracovní cesty, neboť ten by se stravoval, i kdyby na pracovní cestě nebyl.

Při vyplácení diet je lhostejné, zda zaměstnanec opravdu nějaké jídlo během pracovní cesty konzumoval, nebo ne, zda to bylo v podnicích veřejného stravování, nebo šlo o občerstvení doma připravené. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených.

Kdo může odmítnout vyslání na pracovní cestu? Přečtěte si také:

Kdo může odmítnout vyslání na pracovní cestu?

Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru, nebo (na straně druhé) zaměstnavatel z mimorozpočtové (soukromé) sféry.

Stravné pro veřejný sektor

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb) specifikovaný v § 109 odst. 3 zákoníku práce (ZP) poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území ČR) nově stravné ve výši:

 • 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vždy poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí (intervalu), stravné nemůže být nižší než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.

Minimální standardy pro privátní sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské – sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

 • 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného. 

I na pracovní cestě si můžete vydělat na přesčasech Přečtěte si také:

I na pracovní cestě si můžete vydělat na přesčasech

Příklady výše stravného dle délky pracovní cesty

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 8:30 hodin a vrátil se ve 12:30 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 4 hodiny – nenáleží mu žádná náhrada stravného.

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 5:45 hodin a vrátil se v 16:45 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 11 hodin – má nárok na stravné v 1. intervalu.

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 6:15 hodin a vrátil se v 18:15 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 12 hodin – má nárok na stravné v 1. intervalu.

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 5:35 hodin a vrátil se ve 22:05 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 16 hodin a 30 minut – má nárok na stravné ve 2. intervalu.

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 4:35 hodin a vrátil se ve 23:00 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 18 hodin a 25 minut – má nárok na stravné v 3. intervalu

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu v pondělí ráno v 8:30 hodin a vrátil se v úterý v 11:45 hodin. V pondělí byl na pracovní cestě od 9:00 do 24:00, tj. 15 hodin – má nárok na stravné v 2. intervalu; v úterý byl na pracovní cestě od 0:00 do 11:45, tj. 11 a ¾ hodiny – má nárok na stravné v 1. intervalu.

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ve středu ráno v 5:45 hodin a vrátil se v pátek v 15:00 hodin. V 1. den byl na pracovní cestě od 5:45 do 24:00, tj. 18 a ¼ hodiny – má nárok na stravné ve 3. intervalu; 2. den byl na pracovní cestě od 0:00 do 24:00, tj. 24 hodin – má nárok na stravné ve 3. intervalu; 3. den byl na pracovní cestě od 0:00 do 15:30, tj. 15 hodin a 30 minut – má nárok na stravné ve 2. intervalu.

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ve středu ve 12:45 hodin a vrátil se v noci na čtvrtek ve 2:00 hodin. První den byl na pracovní cestě 11 ¼  hodiny – měl by mít nárok na stravné v 1. intervalu. Druhý den byl na pracovní cestě 2 hodiny – neměl by mít nárok na stravné. Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se však upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější (§ 163 odst. 4 ZP). Pokud tedy neposuzujeme dobu trvání pracovní cesty odděleně, pak pracovní cesta trvala 13 ¼ hodiny – zaměstnanec má nárok na stravné ve 2. intervalu.

Za bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě se však stravné snižuje podle pravidel zákoníku práce.

Plné stravné a ještě jídlo už na služební cestě nedostanete Přečtěte si také:

Plné stravné a ještě jídlo už na služební cestě nedostanete

Pokud bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo (tedy jídlo, na které zaměstnanec finančně nepřispěl), přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Příklad

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno ve 4:35 hodin a vrátil se ve 23:00 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 18 hodin a 25 minut – má nárok na stravné v 3. intervalu. Zaměstnavatel na základě své směrnice poskytuje stravné v minimální zákonné výši, jak jsme uvedli její novou výši.

Varianta 1: Zaměstnanec neobdržel žádné bezplatné jídlo – má nárok na stravné v plné výši 307 Kč.

Varianta 2: Zaměstnanec obdržel oběd – pak se stravné krátí o 25 %, tj. o 76,75 Kč; částka, kterou dostane zaměstnanec vyplacenu, je 307 − 76,75 = 230,25, po zaokrouhlení 231 Kč.

Varianta 3: Zaměstnanec obdržel oběd a večeři – pak se stravné krátí o 50 % (2 × 25 %), tj. o 153,50 Kč; částka, kterou dostane zaměstnanec vyplacenu, je 307 − 153,50 = 153,50 Kč čili 154 Kč.

Zahraniční stravné

Nové (základní) sazby zahraničního stravného pro rok 2023 jsme přiblížili v článku Stravné v zahraničí 2023: Kolik dostanete od zaměstnavatele jako náhradu za jídlo?

Pravidla pro výpočet skutečného nároku na zahraniční stravné pak v textu Stravné v zahraničí 2023: Kolik dostanete oproti vyhláškovým sazbám? (Příklady).

Použití automobilu

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 467/2022 Sb. určující výši tuzemského stravného v r. 2023 rovněž pro účely cestovních náhrad vyplácených zaměstnancům stanoví sazbu základní náhrady za 1 km jízdy, která činí nejméně:

 • 1,40 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
 • 5,20 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 % (§ 157 odst. 4 ZP).

Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla, tedy ve výši 10,40 Kč za 1 km jízdy (§ 157 odst. 5 ZP).

Tyto náhrady jsou příspěvkem na amortizaci.

Vyhláška dále stanoví i průměrné ceny pohonných hmot:

 • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Podle vyhlášky nebo účtenky

Vůbec se nemusíte řídit těmito vyhláškovými cenami – zaměstnanec může požadovat proplacení pohonných hmot v cenách, za jaké je skutečně zakoupil, pokud k vyúčtování pracovní cesty připojí doklad o nákupu, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou (zejména časová, tedy nákup v přiměřené době před pracovní cestou nebo během ní).

Pokud zaměstnanec tankoval vícekrát, může cenu dokládat více nákupními doklady, cena pro účely vyplacení cestovní náhrady se pak vypočítá aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen.

Jestliže však zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou právě vyhláškou (§ 158 odst. 3 ZP).

Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty (§ 158 odst. 2 ZP).

Spotřeba pohonných hmot bude ve smyslu § 158 odst. 4 ZP počítána podle údajů o spotřebě uvedených ve velkém technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit.

Jestliže tyto údaje technický průkaz vozidla neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců.

Jak vyúčtovat cestovní náhrady

O tom, jak se postupuje při vyúčtování cestovních náhrad a jejich vyplácení, jsme psali v článku Co musíte udělat, abyste dostali od zaměstnavatele stravné?

A že se nevyplácí podvádět, jsme psali zase v textu Naúčtoval si o 36 Kč více na jízdném a dostal okamžitý vyhazov.

Jak zaokrouhlovat

Stravné se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru (§ 189 odst. 3 ZP).

Jde o zaokrouhlování pro účely normotvorby – výpočet pro vyhlášku a ustanovení v ní, tedy pro legislativu při stanovení sazeb cestovních náhrad. Nejde o zaokrouhlování pro výpočet vyplácené náhrady.

Pokud jde o zaokrouhlování v praxi při poskytování cestovních náhrad, to je upraveno v § 183 odst. 3 věty druhé ZP.

Částka (cestovní náhrady), kterou má zaměstnanec zaměstnavateli na základě jím provedeného vyúčtování poskytnuté zálohy vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Dále se zaokrouhlování týká § 183 odst. 5 věty druhé ZP, podle něhož částka (cestovní náhrady nebo zálohy), kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Jak dlouho sazby asi vydrží? Budou se měnit jako v roce 2022?

Zatímco se v průběhu loňského roku roku 2022 měnily sazby stravného i vyhláškové ceny pohonných hmot, sazby amortizačních náhrad vydržely po celý rok, jak byly stanoveny od 1. 1. 2022, mění se až nyní od 1. 1. 2023.

Výše průměrné ceny pohonné hmoty činila:

 • od 14. května 2022: 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů, předtím od 1. ledna 2022 do 13. května 2022 činila 37,10 Kč,
 • od 20. srpna 2022: 51,40 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů, předtím od 1. ledna 2022 do 19. srpna 2022 činila 40,50 Kč,
 • od 14. května 2022: 47,10 Kč za 1 litr motorové nafty, předtím od 1. ledna 2022 do 13. května 2022 činila 36,10 Kč,
 • od 12. března 2022: 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny, předtím od 1. ledna 2022 do 11. března 2022 činila 4,10 Kč.

Stravné se měnilo pro rok 2022 takto:

skoleni_28_3

 • od 20. srpna 2022 činilo: 120 Kč (předtím 1. ledna – 19. srpna 2022: 99 Kč), trvala-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 181 Kč (předtím: 151 Kč), trvala-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 284 Kč (předtím: 237 Kč), trvala-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Resp.

 • od 20. srpna 2022 činilo: 120 Kč až 142 Kč (předtím: 1. ledna – 19. srpna 2022: 99 až 118 Kč), trvala-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 181 Kč až 219 Kč (předtím: 151 až 182 Kč), trvala-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 284 Kč až 340 Kč (předtím: 237 až 283 Kč), trvala-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Uvidíme, jaký bude mít vliv inflace na sazby vyhlášené pro letošní rok. O případných změnách vás budeme informovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).