Hlavní navigace

Kde se nejlépe podniká?

30. 5. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Podnikatelé a malé firmy jsou hnacím motorem ekonomiky. V regionech, kde se daří drobným živnostníkům, je nižší nezaměstnanost, než je průměr v daném státě. Světová banka hodnotí země s nejlepšími podmínkami k podnikání. Ve kterých zemích lze podnikat nejlépe?

Podnikatelé pomáhají ekonomickému rozvoji, jsou aktivní a vydělané peníze dále investují. Rozvíjením svého podnikání současně podporují technologický rozvoj. Podnikatelé jsou zastoupeni ve všech pracovních oborech.

Drobní podnikatelé zakládají malé firmy (do deseti zaměstnanců). Tyto firmy se výrazným způsobem podílejí na snižování nezaměstnanosti v jednotlivých zemích. Navíc většina samostatně podnikajících občanů při neúspěchu v podnikání rychle najde zaměstnání. Jsou zvyklí se o sebe sami postarat.

K tomu, aby lidé mohli efektivně podnikat, musí mít určité podmínky. Kde na světě jsou dle studie Světové banky nejlepší podmínky k podnikání?

Kritéria hodnocení

Světová banka při hodnocení jednotlivých zemí světa mimo jiné posuzovala:

 • Založení společnosti – počet nutných administrativních úkonů při založení podniku (např. notářsky potvrzené podpisy k zakládajícím dokumentům, výpisy z rejstříku trestů zodpovědných manažerů, zapsání do obchodního rejstříku, evidence na příslušném daňovém úřadu, evidence k sociálnímu pojištění, …). Přílišná administrativní zátěž samozřejmě brání podnikání.

  Dalším důležitým požadavkem je rychlost: Čím dříve vydají všechny instituce potřebná povolení, tím lépe pro podnikatelské klima v zemi.

  Posledním kritériem při zakládání společnosti je finanční náročnost na založení podniku. Čím méně stojí jednotlivá potvrzení a zápisy do potřebných rejstříků a čím menší je minimální kapitálová vybavenost podniku, tím lépe.

 • Fungování trhu práce – legislativní úprava pracovně-právních vztahů, rychlost získání nového pracovníka, možnost propouštění, administrativní složitost zaměstnávání pracovníků, možnost využívání nestandardních pracovních smluv, síla odborů v zemi, zákonná pracovní doba či délka výpovědní lhůty.
 • Právní ochrana – délka obchodních sporů, náklady na soudní řízení, vymahatelnost práva, návratnost investic z úpadkových společností…
 • Ostatní – např. daňové zatížení podnikatelů, infrastruktura v zemi, možnost úvěrování či vzdělanost obyvatelstva apod.
Jaké služby nabízejí české banky podnikatelům? Čtěte v příloze Firemní bankovnictví.

Dobré podmínky k podnikání = výkonná ekonomika

Hrubý domácí produkt (HDP) slouží k porovnávání ekonomické úrovně jednotlivých zemí a ukazuje nám, jak se daří celému národnímu hospodářství daného státu. HDP vyjadřuje hodnotu veškerého vyprodukovaného zboží a služeb v domácí ekonomice během jednoho roku.

Nejvyšší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele v Evropě vykazuje malé Lucembursko. Na dalších místech jsou nečlenské země EU Norsko a Švýcarsko a dále Irsko, Belgie, Nizozemí, Velká Británie a Švédsko. Všechny tyto země patří do první dvacítky zemí s nejlepšími podnikatelskými podmínkami na světě (s výjimkou Lucemburska, které ovšem nebylo hodnoceno).

Můžeme říci, že když mají občané patřičné podmínky k podnikání, zažívá hospodářský růst celá země. Klíčovým faktorem pro růst potom zůstává kvalifikace občanů – „lidský kapitál“.

Pomůže České republice rovná daň? Přečtěte si názory jejích zastánců i odpůrců.

USA versus Evropa

Nejvyšší podpora podnikání je v Americe a na Novém Zélandu. Spojené státy jsou na špici dlouhé roky. Administrativní rychlost (nejenom při zakládání nové společnosti) je v USA obdivuhodná. Značné rozdíly v nezaměstnanosti se daří stírat díky pohybu pracovních sil mezi jednotlivými státy. Evropané se oproti tomu neradi stěhují. Američané jsou mnohem podnikavější než Evropané. V tom je možná největší rozdíl mezi Evropou a Amerikou.

Většina Američanů změní za život několikrát místo svého trvanlivého pobytu a profesi, dokáží se rychle přizpůsobit novým podnětům na trhu práce. Zakládají nové firmy a zdravě riskují. Případný neúspěch je neodradí a zkouší to stále dál. Při případném krachu se otřepou a znovu postaví na nohy. Jestliže je propustí zaměstnavatel, zkusí něco sami vymyslet a podnikat.

skoleni_21_6

Američané jsou zvyklí se o sebe sami postarat a na stát se nespoléhat. Drobní podnikatelé jsou v USA zastoupeni ve všech pracovních oborech. Jejich firmy se výrazným způsobem podílejí na snižování nezaměstnanosti v zemi. Většina samostatně podnikajících občanů při neúspěchu v podnikání rychle najde zaměstnání. Jestliže jsou v zemi nastaveny podmínky pro rozvoj podnikání, vydělávají na tom všichni nízkou mírou nezaměstnanosti, růstem ekonomiky a životní úrovně občanů.

Na závěr několik údajů o USA:

 • počet nutných administrativních úkonů na založení podniku: 5 (průměr zemí OECD 6)
 • počet dní nutných na vyřízení začátku podnikání: 5 (průměr zemí OECD 25)
 • míra rigidity trhu práce: 10 (průměr zemí OECD 27)
 • výdaje nutné se založením společnosti jsou nulové
Země s nejlepšími podmínkami k podnikání dle Světové bankyv roce 2005
Pořadí Země
1. Nový Zéland
2. USA
3. Singapur
4. Hong-Kong
5. Austrálie
6. Norsko
7. Velká Británie
8. Kanada
9. Švédsko
10. Japonsko
11. Švýcarsko
12. Dánsko
13. Nizozemí
14. Finsko
15. Irsko
16. Belgie
17. Litva
18. Slovensko
19. Botswana
20. Thajsko

Pramen: Worldbank – Doing Business 2005, ISBN 0–8213–5748–4

Založení firmy v České republice je...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).