Hlavní navigace

Rodinný rozpočet: Kdo a proč ho potřebuje?

23. 2. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vyberete peníze z bankomatu a za pár dní se zděsíte, že peněženka je opět prázdná? Běžně s vypětím sil čekáte na výplatu? Užíváte si, když se výplaty dočkáte? Nevíte, jak jste peníze utratili? Jste nuceni využívat půjček, abyste s penězi vyšli? Pak vám chybí rodinný rozpočet.

Uvažování o osobním nebo rodinném rozpočtu je důležitou součástí principů osobních financí. Osobní a/nebo rodinný rozpočet je jedním z nástrojů, který napomáhá jednotlivci nebo rodině zvládnout požadavky na život v ekonomické realitě. Vyjasněný rozpočet napomáhá získat kontrolu nad svou finanční situací, předejít nahromadění dluhů, osobnímu bankrotu a podobným nepříjemnostem.

Rozpočet může poskytnout rámec pro snížení dluhů, ukázat na nutnost zregulovat výdaje s ohledem na aktuální finanční situaci a finanční plán. Kdo zvážil svůj rozpočet, získává představu, jak jsou limitovány výdaje na různé spotřebovávané položky a jak předcházet situacím, kdy je člověk donucen spoléhat se na nákladné půjčky.

Rozpočet také pomáhá získat zdroje pro pravidelné spoření, zvládnout nečekané výdaje a vytvořit podmínky pro naplnění budoucích cílů, jako je exotická dovolená nebo nové bydlení. Kdokoli má zvážený svůj rozpočet, ví, co může se svými penězi dělat, má vyjasněno, na co peníze vynakládá, má vytvořeny návyky, napomáhající udržení vyrovnaných příjmů a výdajů, udržuje své výdaje pod kontrolou a vyjasňuje budoucí výdaje a v neposlední řadě utrácí v rámci svých finančních možností, ovlivněných minulostí, současností i budoucností.

Hledáte nový dům nebo byt? – Katalog nemovitostí

Rozpočet jako vstupní a výstupní toky

Peníze tečou podobně, jako teče voda ve vodovodním potrubí nebo elektrický proud v elektrickém obvodu. Vždy platí princip, že z určitého místa může odtéci pouze to, co přiteklo. V případě osobního nebo rodinného rozpočtu pak platí, že jen peníze, které do rozpočtu přijdou, mohou odtéci.

Tok domácích financí

Právě uvažování o vstupních a výstupních tocích je jedním z klíčových konceptů řízení osobních financí. Vstupní toky jsou tvořeny všemi penězi, které jsou v daném období obdrženy, zatímco výstupní toky jsou všechny peníze, které jsou v daném období vydány. Kdokoliv může při troše vynaloženého úsilí vyčíslit, kolik v daném dni, měsíci nebo roce peněz přijal a kolik vydal.

Úvahy o rozpočtu spočívají právě ve vyčíslení příjmů (vstupních toků) a výdajů (výstupních toků) v rámci zvoleného období. Rozdíl mezi vstupními a výstupními toky buď odpovídá výši dluhu, který je vytvářen, aby byly pokryty zvýšené výstupní toky, nebo uspořené částce, která díky menšímu výstupnímu toku zůstala v zásobě.

Důležitou dovedností je schopnost vyrovnat příjmy (přicházející peněžní toky) a výdaje (odcházející peněžní toky). Za jakékoli situace existují dva způsoby vedoucí ke změně finanční situace a vyrovnání rozpočtu. Jedním způsobem je snížení výdajů a druhým zvýšení příjmů. Pokud jste v určitém období donuceni vydat více, než přijímáte, musíte nedostatek prostředků řešit půjčkou. Půjčkou v dané chvíli sice rozpočet vyrovnáte, ale budoucí rozpočet nutně bude zatížen výdaji na splátku této půjčky.

Problémy s penězi ovlivňují všechny lidi, bez ohledu na to, zda mají peněz dost, nebo málo. Zkusme se zabývat otázkou, jak naložit z příjmy, které jsou k dispozici. Řekneme, že vyděláváte 10 000 Kč čistého za měsíc. Co s nimi uděláte?

Pokud budete ctít zásadu, že ze svého příjmu vždy odkládáte stranou minimálně 3 %, potom vám zůstává 9700 Kč. Je zřejmé, že konkrétní postupy se budou lišit v závislosti na osobních nebo rodinných zvycích. Někdo může těchto 9700 Kč po vzoru svých babiček rozdělit do hrníčků nebo kategorií s nápisy „inkaso“, „splátky“, „benzín“ atd. a v průběhu měsíce dělat vše pro to, aby peníze postačily na pokrytí výdajů v těchto kategoriích. Někdo jiný může postupovat tak, že od dostupné částky odečte pravidelné měsíční výdaje (nájemné, splátky, provoz auta) a zbývající částku podělí počtem dnů, čímž zjistí výdajový limit na den.

Všechny tyto a podobné úvahy a způsoby nakládání s penězi úzce souvisí s osobním nebo rodinným rozpočtem. Za jednu z příčin finančních problémů lze označit podcenění nutnosti zvážení rozpočtu a použití selského rozumu k dosažení vyrovnání příjmů a výdajů.

Mnoho lidí bohužel nemá představu, kde a jak mizí jejich peníze, a mnoho lidí není přesvědčeno, že by rozpočet potřebovali. Zdůvodňují to výroky, jako například: Všechno, co potřebuji, je utrácet méně, než vydělávám, a to je selské uvažování. Tak k čemu rozpočet?

Přicházející prostředky často umožňují člověku kupovat věci, které právě chce, a to i bez ohledu na to, zda je skutečně potřebuje nebo zda výdaje na jejich pořízení ohrozí vyrovnanost rozpočtu. Problém se pak například vyskytne, když nastanou nepředvídaně nevyhnutelné výdaje a rovnováha mezi příjmy a výdaji je narušena. Když taková situace nastane, dost lidí využije nabídek rychlých půjček, kreditních karet nebo kontokorentních úvěrů bez ohledu na nákladnost takového řešení a souvisejících budoucích výdajů.

skoleni_27_5

Problém se může zhoršit, když dojde k výpadku příjmů a dluhy se dále zvyšují. Někteří lidé jsou pak o svém rozpočtu ochotni uvažovat, až jsou k tomu donuceni situací, kdy mají finanční problémy.

Osobní rozpočet je vlastně finanční plán, který nastavuje limity na výši peněz, které budou utraceny na každou kategorii výdajů v daném měsíci. Dobrý rozpočet zvažuje faktory, jako je velikost příjmů, nevyřešené dluhy, spoření nebo platby povinných odvodů. Nejde ani tak o zaznamenání a kontrolu každé platby, jako o zvládnutí hospodaření s penězi a udržení finanční situace pod kontrolou, kdy mezi příjmy a výdaji existuje rovnováha.

Anketa

Potřebujete rodinný rozpočet?

42 %
37 %
6 %
13 %
2 %
Odpovědělo 515 čtenářů.

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).