Hlavní navigace

Rychlý prachy

29. 7. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Je to možná paradoxní, ale chcete-li si vypůjčit peníze, máte dnes snad širší výběr možností, než když je chcete uložit. Hotovostní půjčku můžete získat skoro obratem a nemusíte přitom ani vytáhnout paty z domu. Může vás to ale přijít docela draho.

S nabídkami „výhodných“ a rychlých hotovostních půjček se doslova roztrhl pytel. Reklamě na ně skoro nelze uniknout. Každodenně na nás útočí z televize, billboardů i stránek novin a časopisů. Některá periodika dokonce zřídila zvláštní inzertní rubriky věnované právě jen jim. Každý inzerát či reklamní spot se v podstatě snaží o dvě věci – přesvědčit vás, že půjčka je nejlepší náplastí na všechny vaše finanční bolístky a že nejlepší půjčku lze získat právě a jen u zadavatele daného inzerátu či reklamy. Pravda však většinou není ani jedno.

Půjčit si, či nepůjčit?

Dříve než se začnete porozhlížet, kde si půjčit peníze, měli byste si nejprve odpovědět na otázku, zda bude půjčka skutečným řešením vašich finančních problémů. Potřebujete-li ji kvůli akutnímu, avšak přechodnému nedostatku hotovosti a jste-li přesvědčeni o své schopnosti půjčku v požadované lhůtě bez problémů splatit, je vše v pořádku. Je-li ale půjčka zoufalým pokusem o řešení vaší dlouhodobě svízelné finanční situace, aniž byste měli jasno, jak vše dopadne, své problémy tím nejen nevyřešíte, ale nejspíš si vyrobíte další.

Věřte tomu, že ten, kdo vám peníze půjčuje, udělá skoro cokoliv, aby je z vás dostal zpět i s úroky. Nesplácená pohledávka naroste a časem na vás někdo bude vymáhat klidně i několikanásobek částky, kterou jste si půjčili. Nikdy přitom nemůžete vědět, jaké metody k tomu zvolí. Na každý pád vám ale dokáže pěkně znepříjemnit život. O tom, že toto varování je na místě, svědčí dramaticky rostoucí počet neplatičů i provedených exekucí. Teď už ale konec strašení a věnujme se tomu, kde a za jakých podmínek si můžete půjčit.

Banky a ti druzí

Jste-li bezproblémovým klientem banky, nejspíš by měla být bankovní půjčka vaší první volbou. Pod konkurenčním tlakem se jejich nabídka značně rozšířila a zpružnila. Jste-li bonitní, tzn. že se na vašem účtu pravidelně objevuje dostatečně velký příjem a své splatné závazky vůči bance hradíte včas, můžete si vybírat z různých spotřebitelských úvěrů, osobních expres půjček, kartových a kontokorentních úvěrů atd. O bankovních půjčkách ale až někdy jindy.

Někdy se může stát, že vám banka z nejrůznějších důvodů peníze nepůjčí. Například proto, že nebudete schopni doložit své příjmy nebo nesplníte některá jiná pevně daná kritéria. Naštěstí tu ale nejsou jen banky. Půjčku můžete získat i od nebankovních institucí, které se jejich poskytováním živí. Podmínky, za kterých peníze půjčují, přitom mohou, ale nutně nemusí být výrazně horší než ty bankovní. Faktem však je, že se hodně liší, takže se určitě vyplatí pečlivě vybírat, na koho se obrátíte.

Poslední štace – zastavárny

Patrně nejméně výhodnou, ale přesto kupodivu dosti používanou možností, jak rychle získat hotovost, jsou zastavárny. Fungovaly už v předminulém století a fungují i dnes. Divákovi prvorepublikových filmů se pod pojmem zastavárna nejspíš vybaví poněkud omšelý obchod, za jehož pultem lze nalézt nejspíš starého Žida s jarmulkou, ochotného za malý peníz vykoupit třeba i obnošený kabát. Dnes však o takovouto zastavárnu nezavadíte a reklamní štít „zastavárna“ budete hledat marně. Přesto je zastaváren všude habaděj.

Poskytováním hotovostních půjček proti zástavě se zabývá minimálně každý druhý bazar. Rádi vám zde půjčí 30 – 60 % z ceny snadno a rychle prodejných věcí, které zde zastavíte. Zájem budou mít zejména o zlato, šperky, elektroniku, popř. i automobily a nemovitosti. Peníze získáte sice hned, ale většinou jen na kratší dobu (zpravidla nejvýše 3 měsíce), a za nekřesťanský úrok od 1 % týdně. Pokud půjčku ve stanovené lhůtě nevrátíte i s úroky, o zastavené věci prostě přijdete. Že je půjčka v zastavárně řešením vhodným spíše jen pro zoufalce, snad není třeba zdůrazňovat. Kam jinam se tedy obrátit?

Která půjčka je nejvýhodnější?

Při přípravě článku jsem oslovil šest nebankovních institucí s žádostí o poskytnutí informací o základních parametrech hotovostní půjčky 20.000 Kč na dobu jednoho roku pro nového klienta – fyzickou osobu. To, že rozdíly mezi výhodností poskytnutých půjček jsou značné, je zřejmé z následující tabulky.

Výše splátek úvěru 20 tis. Kč na 1 rok
Společnost Měsíční splátka Celková zaplacená částka RPSN
Cetelem 1 786 Kč 1) 21 432 Kč 13,76 %
CZ Marketing 2) 1 882 Kč 22 572 Kč 24,74 %
CCB Finance 1 891 Kč 22 692 Kč 26,80 %
Cofidis 3) 1 916 Kč 22 992 Kč 30,04 %
Profireal 4) 2 137 Kč 25 641 Kč 60,99 %
Provident Financial 5) 2 773 Kč 33 280 Kč 199,38 %

1) Splátka včetně pojištění schopnosti splácet úvěr.
2) Poslední splátka jen 1869 Kč.
3) Vlastní výpočet z podkladů dodaných společností.
4) Údaje z internetových stránek společnosti a vlastní výpočet – společnost informace neposkytla.
5) Půjčka je splácena 52 týdenními splátkami po 640 Kč.

Zdroj: vyžádané informace, internetové stránky společností

Podle čeho srovnávat?

První údaj, který se pro srovnávání půjček nabízí, je úroková sazba. Takovéto srovnání však může být značně nepřesné, protože zdaleka nepostihne všechny náklady klienta a důležité parametry půjčky. Kromě úroku je tu např. poplatek za vyřízení půjčky, který si některé společnosti účtují a zpravidla jej pak rozpouštějí v měsíčních splátkách. Výhodnost půjčky také mohou ovlivnit i další „servisní“ poplatky – např. u bankovních půjček jsou to poplatky za vedení úvěrového účtu, zasílání výpisů atd.

Dalšími údaji, které se pro srovnávání nabízejí, jsou celková částka zaplacená dlužníkem a výše měsíční splátky. Z nich si lze udělat celkem jasnou představu o tom, kolik peněz si musí dlužník každý měsíc (či týden) odložit stranou na splátku půjčky a kolik ho vypůjčení peněz bude stát. Několik půjček by ale bylo možno podle těchto údajů porovnávat, jen byly-li by poskytnuty za stejných podmínek, tzn. mj. poplatky a splátky by musely být placeny ve stejnou dobu.

Nejpřesnějším údajem pro srovnávání výhodností úvěrových produktů je roční procentní sazba nákladů (RPSN), vyjadřující procentní podíl z dlužné částky, který je dlužník povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku. Zahrnuje veškeré náklady spojené s vyřízením, čerpáním, správou a splácením úvěru, a to časově rozlišené, takže umožňuje porovnávat výhodnost spotřebitelských úvěrů. Více o RPSN na stránkách České obchodní inspekce.

Půjčí mi, nebo nepůjčí?

Rozhodovat o tom, kde si vypůjčit, však nelze jen podle výhodnosti jednotlivých půjček. Přinejmenším je třeba také vzít v úvahu požadavky jednotlivých společností, které musí žadatel o půjčku splňovat. U nebankovních poskytovatelů půjček lze očekávat poněkud pružnější a individuální přístup ke klientovi, ale i tady jsou nastaveny mantinely, které při sjednávání půjčky s běžným klientem obvykle překračovány nejsou.

Základním požadavkem každého, kdo půjčuje peníze, je prokázání totožnosti žadatele platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, popř. i druhým úředním dokladem (řidičský průkaz, rodný list, zbrojní pas). S propadlou občankou tedy o půjčku ani žádat nezkoušejte. Dalším ze základních požadavků je doložení příjmů žadatele o půjčku dostatečných pro její splácení.

Většinou je vyžadováno potvrzení od zaměstnavatele, kopie daňového přiznání nebo důchodový výměr, popř. alespoň dva výpisy z bankovního účtu. U většiny oslovených společností přitom bude mít smůlu žadatel, který momentálně není zaměstnán, je ve zkušební či výpovědní lhůtě, podniká se ztrátou anebo není schopen výši svých příjmů odpovídajícím způsobem doložit. Někde jsou ještě ochotni takovouto situaci řešit, pokud o půjčku zažádá s partnerem, který požadované podmínky splňuje a bude ochoten být ve smlouvě o půjčce uveden jako spoludlužník.

Všechny oslovené společnosti požadují, aby žadatel o půjčku uvedl své telefonické spojení a adresu pobytu. Dobrou zprávou je, že postačuje číslo mobilního telefonu a adresou, na níž se žadatel o půjčku zdržuje, může být třeba i ubytovna nebo podnájem. Je-li tato adresa odlišná od trvalého bydliště zapsaného v osobních dokladech, je logické, že schválení půjčky prospěje, když žadatel o půjčku předloží nějaký doklad potvrzující, že se na uváděné adrese skutečně zdržuje (nájemní či podnájemní smlouvu, SIPO atd.).

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Ten, kdo potřebuje hotovostní půjčku, ji zpravidla potřebuje hodně rychle. Konkurenční tlak zajistil, že standardem se stalo poskytnutí peněz do 2 – 3 dnů od předložení všech potřebných dokladů. Vyřízení půjčky se urychlí, není-li na základě těchto dokladů pochybností o bonitě žadatele o půjčku, tedy hlavně o tom, že ji včas splatí. Při vyplňování formulářů a přípravě příloh je dobré si uvědomit, že budou nejspíš jediným podkladem pro toho, kdo bude o poskytnutí půjčky rozhodovat. Špatně čitelné písmo, škrtance a mastné fleky na formulářích o žadateli také něco vypovídají.

Projevit zájem o půjčku lze telefonicky nebo prostřednictvím internetu, popř. někde i při osobní návštěvě pobočky společnosti. Dle sdělených informací oslovené společnosti vesměs akceptují zaslání požadovaných dokladů i poštou, faxem či e-mailem. Smlouvu o půjčce je však třeba uzavřít osobně buď s obchodním zástupcem společnosti, nebo na některé z jejich poboček. Po podpisu smlouvy jsou peníze většinou zaslány na bankovní účet žadatele o půjčku nebo si je u některých společností může vyzvednout na jejich pobočkách, popř. je žadateli až do bytu v hotovosti doručí obchodní zástupce, který půjčku sjednal.

Plusy a mínusy

Cetelem

+ podle RPSN jedna z nejvýhodnějších hotovostních půjček na trhu
+ splátka standardně obsahuje pojištění schopnosti splácet úvěr
+ možnost individuálního nastavení výše splátek a doby splácení
+ poměrně rychlé vyřízení půjčky i na dálku
 – vyšší požadavky na bonitu žadatele o půjčku
 – nevýhodné podmínky pro předčasné splacení půjčky

CZ Marketing

+ možnost odkladu první splátky až o dva měsíce
+ možnost půjčku kdykoliv předčasně splatit bez sankčních poplatků
+ po dohodě možnost vyřídit půjčku s obchodním zástupcem doma
+ bezplatná informační a servisní linka
 – nelze poskytnout žadateli bez doložených dostatečných trvalých příjmů

CCB Finance

+ po předložení dokladů lze půjčku získat v sídle společnosti na počkání
 – půjčka je vyřizována jen v klientských centrech společnosti

Cofidis

+ revolvingový úvěr s možností opakovaného čerpání a splácení dle potřeb klienta
+ možnost úvěr kdykoliv předčasně splatit bez sankčních poplatků
+ neschopnost doložit příjmy je možno řešit přistoupením bonitního spoludlužníka
+ bezplatná informační a servisní linka
 – delší lhůta pro vyřízení půjčky – cca 5 dnů po dodání dokladů

skoleni_27_5

Profireal

+ možnost revolvingu
+ bezplatná informační a servisní linka
 – vyšší požadavky na bonitu žadatele
 – poměrně vysoká RPSN

Provident Financial

+ nejliberálnější posuzování bonity žadatelů o půjčku
+ rychlost a pohodlnost poskytnutí půjčky i jejího splácení
+ veřejně předem dostupná, transparentní a srozumitelná smlouva o půjčce
 – nejdražší půjčka na trhu

Anketa

Na jaké RPSN jste ochoten/ochotna přistoupit u krátkodobé půjčky?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).