Hlavní navigace

Rodičovská dovolená trvá nejdéle do 3 let věku dítěte. Jak je to s návratem do práce po jejím ukončení?

10. 2. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Čeká vás nástup na rodičovskou dovolenou a máte obavy z toho, co nastane, až se budete chtít vrátit do práce? Nebo máte strach, že během tohoto období nevyjdete s penězi? Nemusíte se ničeho děsit, české zákonodárství myslí na všechny novopečené maminky i tatínky. Pokud je zajištěna řádná péče o dítě, není problém si během rodičovské přivydělat něco navíc a po jejím skončení v klidu nastoupit zpět do práce.

Co je rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená představuje omluvenou překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel má na základě přijaté žádosti povinnost poskytnout volno zaměstnankyni (nebo zaměstnanci), jež pečuje o svého nejmladšího potomka, který ještě nedovršil 3 let věku. Za dobu strávenou na rodičovské dovolené náleží příslušné matce nebo otci finanční podpora v podobě takzvaného rodičovského příspěvku, který má kompenzovat ušlý příjem ze zaměstnání.

Nárok na čerpání rodičovské dovolené má každá zaměstnankyně bezprostředně po skončení mateřské nebo po skončení řádné dovolené, kterou se rozhodla po mateřské čerpat. Na rodičovskou však může nastoupit také otec dítěte, a to neprodleně po narození potomka. Česká legislativa nezakazuje, aby tento typ pracovního volna čerpali oba rodiče zároveň, avšak vyplácen je pouze jeden rodičovský příspěvek. Podmínky a pravidla čerpání rodičovské dovolené pak upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Jak dlouho trvá rodičovská dovolená

Rozsah doby čerpání rodičovské dovolené je stanoven maximálně do 3 let věku nejmladšího dítěte. Délku rodičovské si určí zaměstnankyně nebo zaměstnanec sám, a to vždy podle toho, jak dlouho chce být se svým potomkem doma. Někteří lidé chtějí se svým dítětem strávit co nejvíce času, a tak využijí volno v plném rozsahu. Ti, co se chtějí vrátit do práce dříve, si zase mohou volno zkrátit podle svých preferencí.

Co se týká rodičovského příspěvku v případě, že si rodič zvolí kratší dobu dovolené, nemusí se bát, že by o část podpory přišel. Aby to bylo spravedlivé, zaměstnanci si mohou do jisté míry sami zvolit, jakým způsobem chtějí příspěvek čerpat. Pokud matka nebo otec chtějí podporu pobírat v menších měsíčních částkách, je možné rodičovský příspěvek čerpat až do 4 let věku dítěte. Délka rodičovské dovolené se tak nemusí shodovat s délkou pobírání rodičovského příspěvku.

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené

Pokud chce zaměstnanec zůstat na rodičovské dovolené déle, než je zákonem stanovená hranice (do 3 let věku dítěte), jedinou možností, jak toho docílit, je požádat zaměstnavatele o neplacené volno. Zda bude takové žádosti vyhověno, pak už závisí pouze na vůli zaměstnavatele, jelikož mu zákon nepřikazuje takové situaci vyjít vstříc. Samozřejmě by měl zvážit všechny okolnosti žádosti, jelikož někdy může být potíž v tom, že rodič nemá jak zajistit hlídání dítěte nebo jeho nástup do školky. 

Pokud zaměstnavatel žádosti o neplacené volno vyhoví, může jej zaměstnanec čerpat v maximální délce jednoho roku. To znamená, že si rodičovskou dovolenou prodlouží ze tří let na čtyři roky. Po návratu do práce však hrozí riziko přeřazení na jinou pracovní pozici. Vzhledem k tomu, že po vyčerpání neplaceného volna již zaměstnanec není chráněn zákonem, jako je tomu v případě rodičovské dovolené, zaměstnavatel už není povinen poskytnout mu stejné pracovní zařazení.

Rodičovská dovolená: výpočet

Výše rodičovského příspěvku je stanovena na částku 300 000 korun v případě jednoho dítěte. U dvou a více dětí, která se narodila současně, činí výše této státní podpory 450 000 korun. Podmínkou pro získání nároku na příspěvek je kromě zajištění osobní celodenní péče o dítě také trvalý pobyt a bydliště na území České republiky, a to jak u oprávněné osoby, tak u dotčeného potomka.

Výpočet rodičovského příspěvku se pak odvíjí od denního vyměřovacího základu rodiče. Maximálně je možné čerpat až 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. Pokud však tato částka nepřesáhne 13 000 korun nebo není možné ani u jednoho z rodičů stanovit denní vyměřovací základ, může daná osoba čerpat rodičovský příspěvek v maximální výši právě 13 000 korun měsíčně.

Kolik bude činit měsíční dávka rodičovského příspěvku, si zvolí sám žadatel, který uplatnil na příspěvek nárok. Výši dávek lze pak v průběhu jejich čerpání měnit, avšak nejdříve po uplynutí tří kalendářních měsíců od poslední změny. Tato lhůta platí i za předpokladu, že v průběhu čerpání došlo ke změně oprávněné osoby.

O rodičovský příspěvek nově požádate online. Přes internet změníte i měsíční výši dávky Přečtěte si také:

O rodičovský příspěvek nově požádate online. Přes internet změníte i měsíční výši dávky

Práce při rodičovské dovolené

Během čerpání rodičovské dovolené zákon nezakazuje rodičům pracovat nebo si nějakým způsobem přivydělávat, aby zlepšili svou finanční situaci. Není nic neobvyklého, když matky i otcové vyhledávají přivýdělek na rodičovské dovolené, a to často formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Stejně tak není zakázáno ani provozovat výdělečnou činnost v rámci svého živnostenského oprávnění.

V případě práce na rodičovské dovolené je však nezbytné zajistit řádnou náhradní péči o dítě v době, kdy rodič pracuje. K tomuto účelu slouží například mateřské školky nebo jesle, přičemž platí, že děti do dvou let věku mohou tato zařízení navštěvovat v maximálním rozsahu 92 hodin za měsíc. U starších potomků už pak žádný limit stanoven není.

Ukončení rodičovské dovolené

Standardní ukončení rodičovské dovolené probíhá po uplynutí doby jejího čerpání, nejpozději tedy po třech letech (za předpokladu, že se v průběhu jejího čerpání rodiči nenarodil další potomek). Po jejím skončení se buď zaměstnanec vrátí do zaměstnání, kde pracoval před nástupem na rodičovskou dovolenou, nebo může pracovní poměr rozvázat například z důvodu nalezení lepší pracovní příležitosti.

Pokud se stane, že je dítě ze zdravotních důvodů dočasně převzato do péče kojeneckého nebo jiného zdravotnického ústavu a rodič na tuto dobu nastoupí zpět do práce, dojde k takzvanému přerušení rodičovské dovolené, nikoliv k jejímu ukončení. Jakmile je potomek vrácen rodiči zpět do péče, opět začíná běžet rodičovská dovolená.

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Nástup do práce po rodičovské dovolené není žádná komplikovaná událost a rodič nemusí mít ve většině případů obavy z toho, že by ho zaměstnavatel odmítl. Ten má totiž ze zákona povinnost poskytnout zaměstnancům po návratu z rodičovské místo odpovídající jejich pracovní smlouvě. To znamená, že musí dodržet sjednaný druh i místo vykonávané práce.

skoleni_21_6

Pokud by se stalo, že na pozici byl přijat nový zaměstnanec, není možné tuto situaci využít jako záminku k výpovědi. Ačkoliv na rozdíl od návratu po mateřské nemusí zaměstnavatel takzvaně „držet židli“ zaměstnanci vracejícímu se z rodičovské, je nezbytné, aby ho zařadil na pracovní místo v souladu s pracovní smlouvou. Pouze ve chvíli, kdyby byla daná pozice úplně zrušena, se zaměstnanec stává nadbytečným a může být propuštěn. V takovém případě mu ale náleží patřičné odstupné po rodičovské dovolené.

Jiná situace však nastává v momentě nenastoupení do práce po skončení rodičovské dovolené. Pokud si zaměstnankyně nebo zaměstnanec našel například lepší pracovní místo během rodičovské, je potřeba o tom zaměstnavatele dostatečně dopředu informovat. Jeho pracovní poměr pak skončí buď standardně uplynutím výpovědní lhůty, nebo se domluví na ukončení pracovního poměru dohodou ke konkrétnímu termínu. Jestli ale nastane situace, že zaměstnanec po skončení rodičovské vůbec do práce nenastoupí, a bude tak mít neomluvenou absenci, může dojít k jednostrannému rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu porušení pracovních povinností.

Můžu podat výpověď na rodičovské dovolené?
Výpověď během rodičovské dovolené ze strany zaměstnance je možná. Naopak zaměstnavatel vám sám výpověď dát nemůže, jelikož má ze zákona povinnost poskytnout vám po skončení rodičovské dovolené pracovní místo, které odpovídá vaší pracovní smlouvě. V případě, že potřebujete ukončit pracovní poměr ke konkrétnímu dni, je ideálním řešením uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru.
Kdy končí rodičovská dovolená?
Délku rodičovské dovolené si před jejím zahájením stanoví sama oprávněná osoba, která ji bude čerpat. Nejdéle pak může trvat do 3 let věku nejmladšího dítěte. K ukončení rodičovské dovolené dojde právě ve chvíli uplynutí doby jejího čerpání. Následně se rodič vrací do zaměstnání, kde pracoval před nástupem na rodičovskou, nebo může pracovní poměr rozvázat.
Kolik činí rodičovský příspěvek?
Výše rodičovského příspěvku je v případě jednoho potomka stanovena českou legislativou na 300 tisíc korun. U dvou a více dětí narozených současně, tedy u vícerčat, činí tato částka 450 tisíc korun. Měsíční dávka tohoto příspěvku se pak odvíjí od denního vyměřovacího základu, kdy je možné čerpat až 70 % 30násobku tohoto základu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).