Hlavní navigace

První pomoc ve sporu s bankou

4. 2. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Poškodila vás banka a nemůžete se u ní domoci nápravy? Dříve byl jedinou možností drahý a zdlouhavý soud, ale od nového roku se můžete bezplatně obrátit na novou instituci - finančního arbitra.

Takových případů je celá řada – banka udělá chybu, klientovi způsobí újmu, škodu nebo jiné potíže a navzdory klientovým protestům a reklamacím odmítá chybu uznat. Má vůbec klient v takovém případě nějakou šanci?

Až do konce uplynulého roku se poškozený klient mohl obrátit jen na soud a vydat se tak na často zdlouhavou a nákladnou cestu za spravedlností. Je pochopitelné, že riziko neúspěchu a ztráty dalších peněz mnohé odradilo. Od letošního roku však klienti mají vše snazší, protože na svou stranu získali účinnou posilu – finančního arbitra.

Kdo je finanční arbitr?
Finanční arbitr stojí mezi finančními institucemi a jejich klienty a rozhoduje jejich spory. Arbitráž má do značné míry podobné pravomoci jako soud, ovšem její posuzování by mělo být fundovanější a úzce zaměřené, a proto by mělo být rychlejší, účinnější a efektivnější. Arbitráž byla ustanovena kvůli harmonizaci českého práva s právem Evropské unie a je dalším důkazem toho, proč má naše přibližování k Unii smysl.

Zjednodušeně by se finanční arbitr dal označit za jakéhosi finančního ombudsmana. Ovšem jeho kompetence nejsou neomezené, týkají se jen peněžních převodů a používání elektronických platebních prostředků (např. platebních karet). Na arbitra se mohou obrátit všichni klienti, kteří se cítí v tomto směru nějak poškozeni, ovšem nesmí jít o částku vyšší než 50.000 euro (zhruba 1,5 mil. Kč), v takovém případě zbývá jen soud.

Arbitr je volen Poslaneckou sněmovnou na funkční období 5 let. Funkční období vůbec prvního českého arbitra začalo 1. 1. 2003 a stal se jím JUDr. Ing. Otakar Schlossberger.

Jak a kdy se na arbitra obrátit?
Arbitr jedná vždy na základě návrhu, který podá navrhovatel, tedy klient, který se cítí být poškozen. Navrhovatelem nikdy nemůže být finanční instituce. Návrh je možné podat buď písemně poštou nebo faxem nebo jej bude možné vyplnit v podobě elektronického formuláře na připravovaných internetových stránkách www.finarbitr.cz (v provozu by měly být zhruba v březnu, zatím se na arbitra můžete obracet na adrese Finanční arbitr ČR, Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, tel. 221 674 660 nebo lze také již na emailu: arbitr@finarbitr.cz).

Podání návrhu je pro klienta bezplatné, stejně jako celé řízení. Klient opravdu vůbec nic neplatí, a to ani v případě, že by návrh nepříslušel do kompetence arbitra nebo kdyby se zjistilo, že chyba se stala na klientově straně.

Jak poznat, zda právě váš problém do kompetence arbitra spadá či nikoliv? Arbitr může posuzovat spory mezi institucemi, které převádějí peněžní prostředky a které vydávají elektronické platební prostředky – do této definice spadají nejen všechny banky, ale například i Česká pošta, Konsolidační agentura a další instituce.

Arbitr pak může posuzovat jen spory týkající se převodů peněz a použití platebních prostředků (týká se však jen úhradového placení, ne inkasního). Můžete se na něj proto obrátit, pokud banka pozdě převedla vaše peníze nebo pokud je vůbec nepřevedla a odmítla vaši stížnost, respektive způsobila vám doložitelnou škodu a odmítá vám ji nahradit (například jste zbytečně platili penále, protože platba nedošla včas). Návrh můžete podat i v případě, že došlo ke zneužití vaší platební karty a banka nechce vyhovět vaší reklamaci.

Naopak si u arbitra nemůžete stěžovat na různé jiné prohřešky finančních institucí jako je zamítnutí žádosti o úvěr nebo třeba vysoké úroky či poplatky, o nichž jste nebyli včas či dostatečně informováni apod.

Co je podmínkou úspěšného návrhu
Aby se vůbec arbitr mohl vaším případem zabývat, nejenže musí spadat do jeho kompetence, ale musí také vyhovovat předem stanoveným formálním podmínkám. Návrh nelze přijmout, pokud v téže věci už arbitr rozhodl nebo rozhoduje nebo pokud byl spor předmětem soudního či rozhodčího řízení. Zkrátka arbitr musí být první, u koho si na banku stěžujete a u koho vymáháte nápravu věci a náhradu škody.

Návrh pak musí obsahovat údaje nezbytné pro řízení – označení účastníků řízení, doklad o tom, že instituce odmítla provést nápravu, vylíčení celého problému, důkazy, označení toho, čeho se navrhovatel domáhá, plnou moc v případě, že je klient zastupován, datum a podpis.

Čeho lze dosáhnout
Arbitr v daném sporu osloví příslušnou instituci, aby se k případu vyjádřila do 30 dnů (lze prodloužit až na 60 dnů), přičemž má pravomoc nahlížet do spisu a elektronických záznamů, vyžadovat důkazy a zjišťovat je. Konečné rozhodnutí, kterému se říká nález, pak vydá nejpozději do 30 dnů od vyjádření instituce. V souhrnu to tedy může znamenat maximálně 90 dnů řízení, ovšem jak očekává sám arbitr, Otakar Schlossberger, většinou by lhůta měla být podstatně kratší, nejčastěji zřejmě do 45 dnů.

Pokud se nález arbitra vyjádří ve prospěch klienta, může klient očekávat například navrácení peněz, úroky z prodlení nebo také náhradu škody, pokud se mu ji opravdu podaří prokázat (viz již zmiňované penále vyměřené kvůli zpožděné platbě). Pro tento případ si arbitr už domluvil spolupráci s externí právní firmou.

V případě, že banka pochybí, je arbitr povinen udělit jí sankci ve výši 10 % z dané částky, minimálně 10.000 Kč. Někomu se tato výše může zdát příliš malá, na konferenci o platebním styku však Otakar Schlossberger vyslovil svůj názor, že zřejmě bude dostatečná, protože v případě provinění v bance bývá postihována vždy konkrétní osoba, která chybu spáchala, a pro ni bude i těch minimálních 10.000 Kč značnou sumou. Banka se ovšem v průběhu řízení může této pokutě vyhnout, když ještě před vydáním nálezu klientovi vyhoví – v takovém případě se řízení zastavuje.

Finanční arbitr může podle svého uvážení udělit ještě jednu sankci – jestliže instituce odmítne s arbitrem spolupracovat, může jí být i opakovaně udělena pokuta do výše 1 mil. Kč.

Proti rozhodnutí arbitra mohou obě strany podat námitky, které ovšem posuzuje sám arbitr. Po posouzení námitek je však už verdikt konečný a nelze se proti němu odvolat. Lze se jedině obrátit na soud.

skoleni_4_3

Přínos existence finanční arbitráže je zcela nesporný – jedná se o velice vstřícný krok vůči klientům, kteří by jinak mohli hledat dovolání pouze u soudu. Díky bezplatnému řízení u finančního arbitra lze podat stížnost i kvůli několika tisícům, kvůli nimž by se soudní řízení nevyplatilo. Přestože pravomoci arbitra se dotýkají jen vybraných problémů, pozice klientů se díky němu výrazně posílí. Banky si zkrátka budou dávat větší pozor.

Přečtěte si rozhovor s finančním arbitrem Judr. Ing. Otakarem Schlossbergerem v dnešním vydání Měšce.

Anketa

Využijete služeb finančního arbitra?

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, s.r.o. Je absolventem FF UK Praha. Profesně se věnuje marketingu, internetovému prostředí a financím.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).