Hlavní navigace

Proč nemáme levný a rychlý Internet?

5. 2. 2003
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Proč technologie ADSL, umožňující rychlé a levné připojení k Internetu, u nás ještě stále není? Ve světě je rozšířená a hojně užívaná. Copak my ji nechceme? A nemá to náhodou něco společného s Českým Telecomem?

Poruším zásady psaní románů a detektivek a vyústění celého příběhu vyzradím hned na začátku. To proto, aby si čtenáři, kteří problematiku ADSL nesledují pozorně, ale zajímá je, jak jsme na tom s ADSL teď, přišli na své co nejrychleji.

ADSL (resp. xDSL) – Digital Subscriber Line – je digitální účastnická linka (přípojka) realizovaná na stávající telefonní kabeláži. Její přínos je v rychlejším připojení k Internetu, které by mělo vyjít levněji než pomalejší modemové připojení. Bohužel se zatím Telecom stará o to, aby tomu tak nebylo.

Současný stav se k velké lítosti většiny zúčastněných má tak, že alternativní operátoři (jedni z nešťastných) odmítli nabídku Českého Telecomu (dále ČTc) ze 14. 1. 2003. Telecom si chce udržet své výsadní postavení a nechce alternativcům dovolit přístup přímo k technologii ADSL. Krom toho ani konkrétní ceny (viz tabulka) nesplnily očekávání.

První složku ceny (za ADSL a IP služby) může platit buď koncový uživatel sám, nebo jeho ISP (podle toho, jaká bude podoba poskytované koncové služby). Ceny jsou udávané bez DPH.

Tabulka č. 752
Carrier ADSL Basic, 192/64 kbps 989,– Kč měsíčně
Carrier ADSL Basic, 320/128 kbps 2069,– Kč měsíčně
Carrier ADSL Profi, 256/64 kbps 2789,– Kč měsíčně
Carrier ADSL Profi, 512/128 kbps 5039,– Kč měsíčně
Carrier ADSL Profi, 1024/256 kbps 10349,– Kč měsíčně


+ cena za pronájem modemu 150 Kč/měsíc či 500 Kč/měsíc (podle typu)
Zdroj: www.lupa.cz

Druhou složkou ceny je Carrier IP Access (na propojení IP sítí ČTc a AO/ISP, kterou hradí vždy alternativní operátor resp. poskytovatel internetového připojení) – cena je závislá na rychlosti propojení obou sítí:

10 Mbps: 50 000 Kč měsíčně
100 Mbps: 100 000 Kč měsíčně

Bohužel to znamená, že ADSL je stále v nedohlednu, jelikož se ČTc a alternativní operátoři nemohou dohodnout ani na cenách, ani na formě poskytování služeb spjatých s technologií ADSL koncovým uživatelům.

Ale nyní už vezměme vývoj událostí pěkně popořadě.

březen 2002
Přestože Telecom avizoval spuštění ADSL koncem února, nic podobného se nestalo.

Do oběhu vešla zpráva o službě IOL Platinum (společnosti Imaginet, resp. Internet OnLine), což však není nic jiného, než využití technologie ADSL. Ohlášeny jsou čtyři varianty služby s počítáním objemu přenesených dat a jednou variantou bez omezení objemu. Ceny ohlášeny nejsou.

Jedinou zprávou o nich je tato:
Cena se skládá z ceny za zřízení služby, z pravidelně se opakující měsíční paušální ceny a z ceny za provoz (přenesený objem dat uživatelem v obou směrech).“ Avšak je nutno vzít při kalkulaci v úvahu, že: „Přípojné vedení je poskytováno a zpoplatňováno poskytovatelem odděleně.

Alternativní operátoři Contactel, Jet2Web, Nextra a Tiscali na zveřejněnou informaci zareagovali zasláním dopisu generálnímu řediteli Telecomu Klímovi (s kopií pro šéfa ČTÚ Stádníka). V něm napsali, že vítají plánované zavedení ADSL na náš trh, ale doufají, že se tak nestane dříve, než bude i jim dána možnost využití ADSL v podobě velkoobchodního modelu prodeje ADSL služby.

květen 2002
Alternativní operátoři se zatím nedočkali žádné reakce stran ČTc ani ČTÚ.

Na scéně se objevují nová noční můra alternativních operátorů – možnost, že ČTc umožní poskytování ADSL jen IOL (poskytovatelům internetového připojení), která obsadí trh jako první, upevní na něm své postavení, a teprve potom bude ADSL poskytnuta i ostatním operátorům.

Další dopis od alternativců: „Jménem telekomunikačních operátorů Aliatel, Contactel, eTel, GTS, Jet2Web Czech Republic, NEXTRA a Tiscali chceme upozornit na zneužívání faktického monopolního postavení společnosti Český Telecom ve věci nabídky technologie DSL.

Telecom ospravedlňuje pomalost zavádění širokopásmového připojení slovy:
Zavedení technologie ADSL je finančně i technicky velmi náročné. To dokumentuje i fakt, že podle našich informací doposud nikdo z konkurenčních telekomunikačních operátorů sám ADSL nezavádí. I z tohoto důvodu ČTc věnuje přípravě služeb na bázi ADSL značnou pozornost s cílem připravit kvalitní komerční nabídku pro zákazníky.

V článku na Lupě se pan Jiří Peterka pozastavuje nad tím, jaké „konkurenční telekomunikační operátory“ měl asi ČTc namysli.

29. 5. 2002
ČTc začíná nabízet IOL Platinum na našem trhu, avšak obhajuje tento krok tím, že se jedná jen o „regionálně omezený testovací provoz“.

Ceny IOL Platinum jsou následující:

Tabulka č. 753
IOL Platinum 256/64 Měsíční paušál 1560 1900 Kč (+100 Kč)
Objem dat v ceně 50 MB 500 MB
Za 1 MB dat navíc 5 Kč 3 Kč
IOL Platinum 512/128 Měsíční paušál 2800 Kč 2800 Kč (+100 Kč)
Objem dat v ceně 300 MB 1 GB
Za 1 MB dat navíc 4 Kč 2,50 Kč
IOL Platinum 1024/256 Měsíční paušál 7500 Kč 7500 Kč (+100 Kč)
Objem dat v ceně 800 MB 3 GB
Za 1 MB dat navíc 4 Kč 2,25 Kč
IOL Platinum 256/64 NL Měsíční paušál 25 000 Kč není v nabídce
Objem dat v ceně neomezeně


Zdroj: www.lupa.cz

K ceně je navíc nutné připočítat 100 nebo 500 Kč/měsíc za pronájem modemu. Oproti očekávání a oznámení ČTc chybí možnost připojení bez omezení přenesených dat.

ČTc usilovně tvrdí, že nejde o „opravdický“ start. Jedná se pouze o „regionálně omezený testovací provoz“. Jde jen o to „zmapovat zájem ze strany zákazníků, otestovat spolupráci s dodavateli obsahu a důkladně se připravit na komerční spuštění služeb ADSL.“ Regionálně omezený start znamená, že nabídka ADSL je omezena jen na části Prahy, Brna a Ostravy.

Alternativní operátoři se obrací na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ČTÚ. Vyzývají oba úřady, aby postup ČTc zastavily. Alternativní operátoři také oznamují, že se hodlají obrátit i na Evropskou komisi v Bruselu.

2. 7. 2002
ÚOHS námitky alternativců nebere v potaz a počínání ČTc neoznačuje za protizákonné. Naproti tomu ČTÚ nařizuje ČTc ukončení nabízení IOL Platinum. Tuto událost doprovází menší vzrušení, jelikož tuto zprávu jako první zveřejňuje Tiscali. Nicméně druhý den ji potvrzují i příslušné orgány. Ze zprávy uveřejněné Tiscali: „Český Telekomunikační úřad vydal rozhodnutí o předběžném opatření, kterým se společnosti Český Telecom ukládá povinnost ukončit nabízení a poskytování telekomunikační služby IOL Platinum, jejíž součástí je širokopásmový přístup s využitím technologie xDSL (ADSL).

Regulátor neuznal argument Telecomu, že jde o regionálně limitovaný testovací provoz. Zdůvodnění, které regulátor přednesl, je to, že Telecom sám oznámil zahájení komerčního poskytování služeb IOL Platinum k datu 1. 3. 2002 v Telekomunikačním věstníku, v jeho částce 2/2002, kde Telecom současně zveřejnil i Všeobecné podmínky poskytování služeb IOL Platinum.

Ovšem toto rozhodnutí ČTÚ je jen dočasné, na definitivním se pracuje.

12. 8. 2002
Telecomu je Českým Telekomunikačním úřadem uloženo, aby vypracoval dodatek k Referenční nabídce propojení pro rok 2002 obsahující podmínky propojení pro služby poskytování obsahu i přenosu dat s využitím technologie xDSL. Tuto zprávu musí zveřejnit nejpozději v Telekomunikačním věstníku 9/2002.

Prosinec 2002
Telecom v listopadu stále nezveřejnil velkoobchodní nabídku. Ani v prosinci se žádná nabídka od ČTc neobjevuje.

V polovině prosince Telecom podává žalobu na nařízení regulátora. Ptáte se proč? Vysvětlení je nasnadě. Skrývá se v bodu 3 paragrafu 102 telekomuni­kačního zákona. (Od. 1. 1. 2003 však tento zákon (naštěstí) přestává platit.)

(3) Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny po vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení dovolávat se žalobou nápravy ve výroku správního rozhodnutí pořadem práva u obecných soudů. Žaloba musí být podána do dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu. Zmeškání lhůty nelze prominout. Správní rozhodnutí vydané v těchto sporech nabývá právní moci marným uplynutím této lhůty. V případě, že je žaloba zákonným způsobem podána, pravomocné správní rozhodnutí vydané v těchto sporech nemá právní účinky.

Telecomu tedy stačilo podat žalobu na verdikt regulátora a nařízení o zveřejnění velkoobchodní nabídky pozbylo právních účinků!

9. 1. 2003
Objevila se kýžená nabídka. Avšak po prostudování alternativní operátoři zjistili, že vůbec neodpovídá jejich požadavkům. Nejedná se ve své podstatě o nabídku, ale o jakýsi plán postupu při zavádění ADSL. V „nástinu“ nejsou uvedeny žádné ceny.

Telecom nepustí alternativní operátory přímo k technologiím ADSL, ale nabídne jim jen nepřímý přístup na bázi protokolu IP (tyto služby budou samozřejmě muset alternativci platit). Kromě toho jim tak znemožní poskytovat např. hlasové služby po ADSL.

Pokud jde o způsob zpoplatnění svých velkoobchodních služeb, Telecom rozlišuje mezi poplatkem za přenos („Carrier ADSL“), a poplatkem za přístup AO/ISP ke své IP síti („Carrier IP Access“). Navrhuje přitom dvě varianty:

  • Obě složky platí AO/ISP (který si připočítá své služby a zákazníka pak „kasíruje“ pouze on), nebo 
  • První složku platí koncový zákazník, druhou AO/ISP.

Ceny uvedeny nebyly, byl však zmíněn postup při jejich výpočtu.

Cena první složky má být jednotná, odstupňovaná podle rychlosti přenosu a neúčtuje se objem přenesených dat. Cena druhé složky má být také jednotná, odstupňovaná podle kapacity propojení s IP sítí.

Co se týče rychlosti připojení, Telecom prezentuje následující varianty (včetně tzv. „overbookingu“, což je fakticky poměr koncentrace na celé cestě od koncového zákazníka k poskytovateli služby):

Tabulka č. 754
Carrier ADSL Basic Carrier ADSL Profi
Varianty rychlostí: 192/64 a 320/128 Varianty rychlostí: 256/64, 512/128 a 1024/256
Overbooking 1:50 Overbooking 1:20


Zdroj: www.lupa.cz

Ze zveřejněné prezentace vyplývá, že Telecom se rozhodl zůstat bez konkurence.

10. 1. 2003
Telecom naznačuje, že v nejbližších dnech rozešle alternativním operátorům a ISP další návrh velkoobchodní nabídky služeb. Ten by již měl obsahovat i konkrétní ceny, měl by být s ostatními subjekty diskutován (do konce ledna), načež by výsledný tvar referenční velkoobchodní nabídky měl být předán ke zveřejnění v Telekomunikačním věstníku v únoru.

14. 1. 2003
V naší ponuré rekapitulaci jsme se přenesli zpět do současnosti. Aktuální návrh cen jsem uvedla v tabulce již na začátku článku. Ovšem nejednalo se o cenu pro zákazníka, nýbrž operátora. Cena ADSL pro koncového uživatele není známá. Jiří Peterka ji odhaduje takto:

„V nejlevnějším, resp. nejpomalejším případě (192/64 kbps, s největším overbookingem 1:50) přijde první složka nákladů na 989 Kč měsíčně, plus 150 Kč na pronájem modemu, celkem tedy 1139 Kč měsíčně. Druhá složka nákladů se odhaduje hůře: pokud by AO/ISP byl připojen k datové síti Telecomu rychlostí 10 Mbps a dokázal ji "přeprodat“ celkem 50× (při overbookingu 1:50), potřeboval by k tomu 2500 zákazníků a na každého by vycházelo 20 Kč měsíčně. To je ovšem čirá teorie (ideální případ), praxe bude jiná a náklady na jednoho zákazníka určitě vyšší – střelím od boku 100 Kč. Celkem to pak už vychází na 1239 Kč, sice bez závislosti na objemu přenesených dat, ale bez toho hlavního – bez samotného Internetu. Ten nejspíše přijde také na nějakou tu stokorunu. Takže suma sumárum, asi by se dalo dostat pod 2000 měsíčně (bez DPH), bez omezení doby připojení a bez omezení objemu přenesených dat. Ale za co? Za nejpomalejší možnou variantu, 192/64 kbps, s největším „návalem“ (overbookingem).

Pokud bychom obdobný orientační propočet udělali pro kvalitnější verzi Profi (s agregací, resp. overbookingem 1:20) a nejnižší zde nabízenou rychlost 256/64 kbps, pak by to vycházelo následovně: 2789 Kč za první složku, 150 Kč za pronájem modemu, odhadem 250 Kč na IP Access, vše dává již cca 3200 Kč (stále bez přístupu k Internetu)."

Aliatel, Contactel, Czech On Line / Jet2Web, eTel, GTS, NEXTRA Czech Republic, TELE2 a Tiscali odmítají velkoobchodní nabídku Telecomu a vyzývají ho, aby přestal úmyslně zdržovat rozvoj ADSL na našem trhu a přestal bránit spravedlivé hospodářské soutěži.
Telecom stále odmítá pustit alternativní operátory přímo k technologii ADSL.

A to je bohužel konec naší pohádky o tom, jak se v jedné malé zemičce ve střední Evropě zbrzdil vývoj zase o dalších pár let.

Čekáte na zavedení ADSL?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).