Hlavní navigace

Profesní průkaz musí vlastnit každý řidič z povolání. Nutností je splnění odborných zkoušek

21. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Láká vás kariéra profesionálního řidiče? Chtěli byste uplatnit své řidičské schopnosti v nákladní dopravě nebo jako šofér autobusu? Pak je dobré vědět, že pro výkon takové činnosti si budete muset zařídit profesní průkaz. Teprve na základě tohoto oprávnění je možné řídit motorová vozidla nad 3,5 tuny. Jaké jsou podmínky pro jeho získání a kolik peněz vás to bude stát? To vše vám prozradí následující řádky.

Co je profesní průkaz řidiče

Profesní průkaz řidiče, lidově řečeno profesák, je oprávnění, které potřebujete, abyste mohli vykonávat profesionální šoférské služby. Jedná se o potvrzení, jež je součástí řidičského průkazu, na základě kterého je možné pracovat jako řidič autobusu, nákladních vozidel a kamionů, tedy vozidel nad 3,5 tuny. Bez tohoto dokumentu vás nemůže zaměstnat žádný autodopravce a nebudete moci provozovat tuto činnost ani jako živnostník. Chcete-li se šoférováním živit, je tak nejprve potřeba složit zákonem stanovené zkoušky pro získání odborné způsobilosti.

Kdy musím mít profesní průkaz řidiče

Povinnost vlastnit profesní průkaz se vztahuje na každého řidiče z povolání, který šoféruje vozidla spadající do skupin C, CE, D a DE. Týká se to výhradně řidičů, kteří řízení vozidel nad 3,5 tuny vykonávají jako svou hlavní činnost a je tak uskutečňováno po veřejné komunikaci. Tato povinnost neplatí pro řidiče obsluhující vozidla pouze na soukromém pozemku.

Problematiku profesního oprávnění řidičů z povolání upravuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tento legislativní dokument podrobně stanovuje, kdo může být držitelem tohoto typu oprávnění, a nastavuje podmínky nutné pro získání profesního průkazu.

Jak vypadá profesní průkaz řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče je součástí řidičáku. Jednotlivé skupiny vozidel, na něž se oprávnění vztahuje, jsou znázorněny na zadní straně řidičského průkazu pod takzvaným harmonizačním kódem. Tento kód je vyjádřen číslem 95, které znamená, že je řidič profesně způsobilý k řízení daného typu vozidla do data uvedeného za tímto číslem v závorce. Profesní řidičský průkaz vydaný na území ČR je přitom platný také v členských státech Evropské unie a Schengenského prostoru.

Jak získat profesní průkaz

Jestli jste definitivně rozhodnuti, že následujících několik let chcete strávit jako řidič z povolání, pak bude potřeba oslovit vybranou autoškolu, kde je možné absolvovat výcvik, na základě kterého vám průkaz profesní způsobilosti bude vystaven. Toto školení trvá zhruba 140 hodin a zahrnuje jak praktickou, tak teoretickou část.

Po absolvování výcviku je nutné složit testy na profesní průkaz, které ověřují řidičovy znalosti ve všech oblastech probírané výuky. Konají se na odboru dopravy, kde je potřeba doložit potvrzení o dokončení výcviku. Testy na profesák se pak skládají dohromady z 80 otázek, které zahrnují následující okruhy:

  • teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné jízdy,
  • vnitrostátní a mezinárodní předpisy, které se týkají silniční dopravy,
  • bezpečnost provozu vozidla (včetně ekologického provozu),
  • teorie poskytování logistiky a služeb,
  • teorie dopravního trhu a hospodářského prostředí,
  • teorie sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
  • předcházení zdravotním rizikům v silničním provozu,
  • mimořádné události v silničním provozu (prevence a řešení).

Abyste získali profesní průkaz řidiče, testy nejsou jediným požadavkem, který musíte splnit. Při žádosti o průkaz na dopravním odboru budete muset doložit také posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který vám vydá váš praktický lékař s platností na 2 roky. Po této době je nutné si jej nechat znovu vystavit. Budete-li navíc chtít řídit vozidla nad 7,5 tuny, je nutné podstoupit také dopravně psychologické a neurologické vyšetření.

Další podmínky pro získání oprávnění

Česká legislativa jasně vymezuje pro profesní průkaz řidiče podmínky, které je potřeba splnit, abyste měli oprávnění provozovat šoférské služby. Kromě absolvování základního vstupního výcviku, splnění profesní zkoušky a podstoupení několika vyšetření je potřeba, aby vám bylo alespoň 21 let. V případě skupin vozidel D a DE je touto hranicí dokonce věk 23 let. Pokud byste byli nedočkaví a chtěli profesák získat dřív, je možné podstoupit školení s rozšířenou výukou o rozsahu 280 hodin, která umožňuje složit odborné zkoušky už v 18 letech pro skupiny C a CE a 21 letech pro skupiny D a DE.

Cena za profesní průkaz řidiče

Pravděpodobně nejvíce vás bude zajímat, jaká je obvykle stanovena za profesní průkaz cena. Pokud jste si mysleli, že lze získat profesní průkaz zdarma, musíme vás zklamat. Nejlevnější profesní průkaz stojí v autoškole kolem 25 000 korun. Jedinou možností, jak se vyhnout placení, je domluvit se se zaměstnavatelem, že vám výcvik uhradí z vlastních zdrojů, avšak takových podniků je poskrovnu. Většina autodopravců nabírá již hotové profesionální řidiče. Málokdo nechává zaškolovat na vlastní náklady nováčky.

Cena za první profesní školení se tedy pohybuje v rozmezí od 25 000 korun do 40 000 korun v závislosti na autoškole, kde výcvik absolvujete. Něco vás také může stát pravidelné roční školení. To vyjde zhruba na 750 až 1200 korun. Dobrou zprávou ale je, že pravidelné školení často hradí svým zaměstnancům zaměstnavatel. Pakliže činnost řidiče provozujete na základě živnostenského oprávnění, budete si pravděpodobně muset náklady na vzdělávání platit sami.

Kromě ceny za výcvik vás pak ještě čekají další dva poplatky, jejichž výše je však ve srovnání s autoškolou zanedbatelná. Uhradit bude potřeba částku za dopravně psychologické a neurologické vyšetření, které stojí zhruba 3000 korun a jeho absolvování je povinné pro získání oprávnění vztahujícího se na motorová vozidla nad 7,5 tuny. A nakonec je nutné na odboru dopravy složit správní poplatek za vyřízení žádosti, jenž činí 200 korun.

CHP22

Jak obnovit propadlý profesní průkaz

Chcete-li pokračovat v kariéře řidiče a máte propadlý profesák, budete muset situaci rychle řešit, neboť bez platného průkazu není možné činnost dále vykonávat. Lhůta platnosti profesního řidičáku je stanovena standardně na 5 let. Pakliže se každoročně účastníte pravidelného školení pro profesionální řidiče, bude vám po uplynutí platnosti průkazu vystaven profesák nový.

V případě, že se pravidelných školení neúčastníte nebo jste na několik let šoférování pověsili na hřebík a teď byste se k němu rádi vrátili, budete muset absolvovat zrychlené školení, díky kterému vám bude průkaz obnoven. Toto školení trvá přibližně 35 hodin a probíhá v autoškole. Cena za tento zrychlený výcvik se pohybuje kolem 6000 korun.

Kdy je potřeba profesní průkaz?
Platný profesní průkaz řidiče musíte vlastnit za předpokladu, že jste řidič nebo řidička z povolání a šoférujete vozidla nad 3,5 tuny (tzn. skupiny C, CE, D a DE). Toto oprávnění není vyžadováno po osobách, které manipulují s uvedenými motorovými vozidly pouze na soukromém pozemku. Profesní průkaz je tedy potřeba, pohybujete-li se po veřejných komunikacích.
Jak získat profesní průkaz řidiče?
Pro získání oprávnění řídit vozidla nad 3,5 tuny v rámci vašeho povolání musíte absolvovat odborný výcvik v autoškole, který trvá 140 hodin, a to v případě osob nad 21 let pro skupiny vozidel C a CE i osob nad 23 let pro skupiny vozidel D a DE. Pokud chcete profesní průkaz získat dříve, je potřeba absolvovat toto školení v rozšířeném provedení, které má rozsah 280 hodin. Po výcviku je nezbytné splnit zkoušku odborné způsobilosti na dopravním odboru, kde zároveň podáte žádost společně se zdravotním posudkem od lékaře.
Kolik stoji profesní průkaz?
Cena za výcvik pro získání profesního průkazu se pohybuje od 25 000 korun do 40 000 korun v závislosti na nastavení ceníku dané autoškoly. Kromě vstupního školení musí žadatel uhradit také správní poplatek 700 korun na dopravním odboru a v případě, že bude řídit motorová vozidla nad 7,5 tuny, pak také poplatky za dopravně psychologické a neurologické vyšetření, které se pohybují kolem 3000 korun.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).