Hlavní navigace

Proč se soudit s ČSOB?

10. 11. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Hromadná žaloba vůči ČSOB! Klienti připojte se! Tak vyzývá Sdružení obrany spotřebitelů k boji o větší komfort bankovních klientů. Vyplatí se vám vůbec hromadná žaloba? Celá kauza je ale opředena nejasnostmi a nezodpovězenými otázkami. Jaké je její pozadí?

Že Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) připravuje žalobu na některou českou banku nebo dokonce na všechny, proběhlo kuloáry již minulý týden. Teprve počátkem tohoto týdne vnesla do celé věci jasno tisková konference SOS, na níž byla veřejnost vyzvána, aby se připojila k hromadné žalobě vůči ČSOB.

V celé kauze však zůstává několik nezodpovězených otázek a nejasných bodů.

SOS vyzvalo klienty ČSOB, aby se připojili k žalobě, jež má vysoudit zpětné navrácení poplatků, které jsou podle SOS vybírány protiprávně. Nejde tedy o napadení výše poplatků – přeci jenom jsme stále ještě v tržní ekonomice a na individuální poplatkovou politiku má každá instituce právo.

Výzva se vztahuje na poplatek za zrušení účtu, který banka mimochodem sice jako jedna z posledních, ale přeci jen, už také zrušila. Dalším poplatkem, který je spotřebitelům trnem v oku, je poplatek za vedení účtu, poplatek za neoprávněnou reklamaci transakce platební kartou, který banka podle SOS vybírá jako jediná na českém trhu, a tzv. neadresný poplatek. Ten má banka uvedený v sazebníku za specifikovanou službu, kterou klient nevyužívá.

Otazníky

Zajímavostí, nad kterou zůstává rozum stát, je skutečnost, že žaloba by měla směřovat pouze proti ČSOB, nikoli ale už proti Poštovní spořitelně. Ta je součástí finanční skupiny ČSOB a navíc 200korunový poplatek za zrušení účtu vybírá vesele dál. Podle tiskové mluvčí SOS Ivany Pickové je podání žaloby pouze reakcí na množství stížností, které se na ČSOB hromadily od počátku roku. ČSOB se naopak ohrazuje, že SOS k celé věci neuvedlo žádnou relevantní právní kvalifikaci a že poplatky jsou vybírány za připravenost banky udržovat systémy v pohotovosti a jednat ve dne i v noci podle klientova přání.

Právní argumentace bude přesně formulována v žalobě na banku, neboť SOS nepovažuje za korektní a vhodné zveřejňovat právní argumentaci před zahájením soudního řízení. Tato argumentace je plně v rukou právního zástupce jednotlivých klientů banky, advokátní kanceláře Holec, Zuska a Partneři, zdůraznila Klára Přikrylováodpovědi SOS na otevřený dopis ČSOB.

Další perličkou je fakt, že žaloba se má vztahovat pouze na klienty, kteří mají u ČSOB založen samostatný běžný účet, který není součástí nabízených produktových balíčků. Manažer komunikace ČSOB Ing. Pavel Hejzlar pro Měšec.cz uvedl, že osobní běžný účet v českých korunách vede banka pro 3 860 klientů, zatímco produktových balíčků eviduje 517 tisíc. I přes tato čísla si SOS myslí, že se žaloba bude týkat nezanedbatelného procenta klientů. Nemělo si SOS předem toto procento spočítat?

Připojíte se?

Co všechno musíte jako klient udělat, abyste se mohl k žalobě připojit? Kolik vás to bude stát? Vyplatíte se vám to vůbec?

Nejpozději do 2. prosince (popřípadě i po rozhodnutí prvoinstančního soudu) musíte nejlépe elektronicky na www.spotrebitele.info poslat fotokopie vašich výpisů z účtu – vždy jeden za kalendářní rok, ze kterých je patrné účtování inkriminovaných poplatků. Ale to není vše. Musíte poskytnout další povinné údaje, jako je jméno, adresa, datum zřízení účtu, jste-li podnikatel také IČO, a číslo účtu. V případě, že se bojíte, aby někdo jiný neznal a nezneužil pohyby na vašem běžném účtu, je bezpečnější všechny ostatní položky začernit.

Protože se nejedná o žalobu ve veřejném zájmu, kterou by podávalo SOS jménem všech lidí, kteří se k podání žaloby přihlásí a kterou český právní řád neumožňuje, jde formálně o jednotlivé samostatné žaloby každého konkrétního klienta ČSOB. Ti by měli k zastupování v případu zplnomocnit vybraného advokáta. Je ale s podivem, že SOS od jednotlivých klientů = žalobců plnou moc nepožaduje. I na tuto otázku se ptá v otevřeném dopise zaslaném vedení SOS výkonný ředitel Komunikace a vztahů k investorům ČSOB PhDr. Milan Tománek.

Zatím jsme podstoupili pouze administrativní formality. Nehledě na to, že pokud nemáte přístup k internetu, bude vás celá záležitost stát dost oběhávání nebo poštovních poplatků. Zásadním kritériem pro rozhodnutí, zda se k žalobě připojit nebo ne, může být výše soudního poplatku 600 korun. Jde vlastně o formu zálohy, která vám bude v případě úspěchu navrácena. Bez jeho zaplacení ale budete ze společného řízení vyloučeni.

SOS odhaduje, že pokud soud vyhraje, což jisté není, bude muset ČSOB každému svému klientovi vyplatit jako náhradu asi 1 700 korun. Z vysouzené částky ale ještě 15 procent pohltí odměna advokátní kanceláři. Tyto poplatky bývají stanoveny na základě konkrétní dohody s advokátem. Porovnáváte už výnosy a náklady? Tak porovnávejte dále.

V případě, že SOS soud nevyhraje, budete se ještě podílet na úhradě nákladů právního zastoupení ČSOB. Konkrétní výše této náhrady by pak záležela zejména na výši uplatňované částky, na tom, zda bude protistrana zastoupena advokátem, na poměru úspěchu či neúspěchu ve věci, na výši hotových výdajů vynaložených protistranou apod., upřesňuje Mgr. Petr Kočí z advokátní kanceláře Mgr. Daniela Maška. Jediným pozitivem, zdá se, zůstává, že vaše osobní účast u každého jednání není v případě tohoto zastoupení nutná.

Šanci na možný úspěch ve věci není, s ohledem na neexistenci předchozího soudního rozhodnutí v obdobné věci, bohužel možné předem určit, uvedl dále Petr Kočí. Pokud by se jednalo o nároky žalobců vyplývající z jednostranného zvyšování poplatků ze strany banky, byly by šance na úspěch reálné. Šance na uplatnění nároků na vrácení uváděných poplatků v celé výši je podle Mgr. Kočího velice nejednoznačná.

V Americe jsou hromadné žaloby běžné. Vedly se např. proti počítačovým firmám Microsoft a Apple, proti sítím rychlého občerstvení McDonald´s či proti tabákovým koncernům, jejichž výrobky ohrožovaly zdraví. Částky, o které se v takových případech vedly spory, se však pohybovaly v jiných řádech než jen tisícikorunách. Proto uvidíme, jak úspěšná bude SOS v boji proti ČSOB.

Připojili byste se k podobné žalobě?

Autor článku

Absolventka Fakulty národohospodářské VŠE v Praze, obor hospodářská politika.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).