Hlavní navigace

Odpověď SOS na otevřený dopis ČSOB

Sdružení obrany spotřebitelů reaguje na spekulace Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) a její zastrašující strategii směrem ke spotřebitelům a sděluje, že se za žádných okolností nenechá zatáhnout do mediálních tahanic. Přestože SOS považuje za nevhodné veřejně odpovídat na deset ultimativních otázek ČSOB, s nimiž se banka na SOS dnes obrátila, považuje za nutné některá tvrzení ČSOB uvést na pravou míru.

Sdílet

O rozhodnutí vydat veřejnou výzvu klientům ČSOB rozhodl Republikový výbor SOS, který má 11 členů, jejichž účty jsou vedeny u různých bank. Důvodem vzniku této výzvy, jak už SOS několikrát zmiňovalo, byly opakované stížnosti spotřebitelů, s nimiž se na SOS obracejí a z nichž ve srovnání s ostatními bankami, vyšla ČSOB nejhůře (pokud spotřebitelé kontaktovali SOS prostřednictvím on-line poradny a současně poskytli souhlas se zveřejněním dotazu, jsou dostupné v elektronické podobě na www.spotrebitele.info/poradna/)

SOS je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. SOS je nevládní, neziskovou a nezávislou organizací, která je zakládajícím signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací (dostupný na www.spotrebitele.info). Pod něj jsou podepsány ty spotřebitelské organizace, které hlásají nezávislost na podnikatelských subjektech, stejné požadavky jsou kladeny na funkcionáře a pracovníky sdružení. Spotřebitelé si mohou i podle tohoto měřítka vybrat spotřebitelskou organizaci, které důvěřují. SOS brání práva spotřebitelů od roku 1993, je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC a celosvětové organizace Consumers International.

SOS tímto veřejně prohlašuje, že je občanským sdružením, které spojuje své zájmy výhradně se zájmy spotřebitelů a nikdy se nezpronevěřilo své nezávislosti. Proto důrazně odmítáme pochybnosti ČSOB ohledně konfliktu zájmů.

Proto, aby se SOS vyhnulo spekulacím banky sděluje, že má své peněžní prostředky vedeny na transparentních účtech eBanky, veřejnost má k těmto informacím neomezený přístup. Informaci o vedení peněžních prostředkům na běžných účtech svých členů či zaměstnanců s ohledem na jejich soukromí SOS veřejně sdělovat nebude.

SOS ve svých vystoupeních nikdy nezpochybnilo kvalitu služeb poskytovaných ČSOB. SOS je však přesvědčeno, že účtování poplatků uvedených ve veřejné výzvě je protiprávní a nebude vyčerpávajícím způsobem jinde než u soudu vysvětlovat důvody svého postupu vůči bance. Právní argumentace bude přesně formulována v žalobě na banku. SOS nepovažuje za korektní a vhodné zveřejňovat právní argumentaci před zahájením soudního řízení. Tato argumentace je plně v rukou právního zástupce jednotlivých klientů banky, advokátní kanceláře Holec, Zuska a Partneři, zdůraznila Klára Přikrylová z SOS.

SOS nepodceňuje právo klienta postupovat v soudní při samostatně, koordinovaný postup ve věci však má své opodstatnění. SOS odmítá výroky ČSOB týkající se veřejné garance projednání všech žalob v jednom procesu nebo vedení soudního řízení jedním soudcem. To je čistě otázka jednacího řádu soudu, u něhož se spor bude projednávat a občanského soudního řádu. Pro další informace odkazujeme na text Veřejné výzvy SOS klientům ČSOB a další informační materiály zveřejněné na www.spotrebitele.info. SOS věří, že ČSOB se bude držet toho pravidla, které vyhlásil její tiskový mluvčí v pondělí 7. listopadu. Tedy že se sejdeme u soudu a nebudeme své síly tříštit při mediálních přestřelkách.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).