Hlavní navigace

Z redakční schránky: Odmítnutá kariéra a zdanění v zahraničí

17. 9. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Lze odmítnout pozici vedoucího pracovníka anebo ji přijmout za stanovených podmínek? A jak je to se zdaněním mzdy ze zahraničí? Na vaše dotazy odpovídají profesionálové z oboru.

Zajímá mě, jak zákoník práce definuje pojem zástupce vedoucího. Jde mi o to, zda zástupce vedoucího je osoba, která zastupuje vedoucího například prodejny v době jeho nepřítomnosti. Nebo zda mě může zaměstnavatel říci, že budu dělat zástupce vedoucího v době, kdy pozice vedoucího prodejny není obsazená jako pracovní místo, a zda v takovém případě mohu trvat na tom, že buď budu oficiálně vedoucí za podmínek, na kterých se dohodneme, anebo pozici odmítnu. (M.S.)


Zákoník práce pojem „zástupce vedoucího“ nedefinuje. O tomto pojmu se zmiňuje pouze v souvislosti s určením platu, pokud vedoucí zaměstnanec nevykonává svoji činnost, a v souvislosti s odpovědností zaměstnance za škodu. Tedy o náplni práce zástupce vedoucího by mělo být pojednáno především ve vnitřních předpisech zaměstnavatele. V žádném případě však zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit, aby pozici zástupce vedoucího přijal. Pracovní právo, jako právo soukromé, je založeno na rovnosti smluvních stran, tzn. že až na zákonem stanovené výjimky nemůže zaměstnavatel zaměstnanci bez jeho souhlasu měnit pracovní pozici. Tzn., pokud nebudete chtít přijmout pozici zástupce vedoucího, zaměstnavatel vás k tomu nemůže nutit ani nemůže z vašeho odmítnutí pro vás vyvozovat žádné důsledky.

dan_z_prijmuPracuji jako řidič taxi ve Spojeném Království a před svým odjezdem jsem kromě svého zaměstnání překládal jako soukromý podnikatel technické texty pro různé překladatelské agentury v ČR. K této činnosti bych se rád vrátil. Chtěl bych ovšem překládat z Británie, neboť se jedná o posílání textů přes e-mail, jejich vyhotovení a odeslání zpět. Chtěl bych vědět, jakým způsobem by se tato činnost zdaňovala, kolik a komu by se odvádělo DPH vzhledem k rozdílným sazbám a kdo by v případě danění v Británii přepočítával můj příjem na libry, jestliže bych si nechával proplácet faktury za překlady na účet v ČR. (F.V.)

Rozhodující je v této situaci odpověď na otázku, kde máte jako podnikající fyzická osoba (překladatel) sídlo nebo místo podnikání. Překladatelskou činnost lze zahrnout pod služby, podle českého zákona o DPH (a dá se předpokládat, že vzhledem ke snaze o sjednocování právní úpravy nepřímých daní v Evropě se britský zákon příliš lišit nebude) je u poskytnutí služby místo plnění tam, kde má poskytující osoba sídlo nebo místo podnikání. Tzn. jako český podnikatel se sídlem na území České republiky, byť budete překládat texty v cizině, podléháte povinnosti k DPH v České republice. Pokud ovšem by bylo vaše místo podnikání pro překladatelskou činnost ve Velké Británii, s největší pravděpodobností byste podléhal britskému zákonu, a tedy povinnosti k DPH podle britských právních předpisů.

Ohledně zdaňování vašich příjmů daní z příjmů – pokud se na území Velké Británie zdržujete dlouhodobě a splňujete podmínky místního zákona o daních z příjmů, abyste byl považován za daňového rezidenta, jste povinen k dani z příjmů ve Velké Británii, přičemž se samozřejmě postupuje podle britských právních předpisů. Pokud však jste nadále přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, máte současně povinnost podávat daňové přiznání i v České republice, kde musíte přiznat své příjmy jak ze zdrojů v České republice, tak své příjmy zahraniční, přičemž budou použity předpisy zamezujících dvojímu zdanění (mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Velkou Británií).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).