Hlavní navigace

Přehledně: Chystané změny v důchodech se dotknou lidí v penzi i těch, kteří do ní teprve půjdou

12. 5. 2023
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Jiří Veselý
Chystané změny mají například mírně snížit nově přiznávané penze, znevýhodnit předčasný důchod a pomoci lidem, co se starají o malé děti a nemohoucí blízké. Vláda si také posvítí na OSVČ na minimálních zálohách a dohodáře, co se vyhýbají odvodům.

Vláda na tiskové konferenci představila dva balíky změn, které mají přispět ke stabilizaci veřejných financí. Jeden se týká daní, druhý důchodů. Protože chystaných změn je v obou oblastech hodně, představíme si dnes jen ty, které se týkají penzí.

Úprava pravidelné valorizace

Vláda se plánuje vrátit k valorizačnímu vzorci, který platil před rokem 2018. Zatímco nyní pravidelná valorizace navyšuje důchody o inflaci a polovinu růstu reálných mezd, nově má platit, že se budou na začátku roku penze zvyšovat o inflaci a 1/3 růstu reálných mezd.

Koalice uvažuje, že změní valorizace penzí i předčasné důchody Přečtěte si také:

Koalice uvažuje, že změní valorizace penzí i předčasné důchody

Jak už jsme informovali dříve, změní se i pravidla pro mimořádnou valorizaci. Ta by se měla v budoucnu vyplácet jako dočasný mimořádný příspěvek.

Potvrzeno: Mimořádná valorizace se změní, předčasný důchod bude méně výhodný Přečtěte si také:

Potvrzeno: Mimořádná valorizace se změní, předčasný důchod bude méně výhodný

Větší krácení důchodu za předčasnost

Přísnější přístup vláda plánuje v oblasti předčasných penzí.V současnosti je možné odejít do předčasné penze v určitých případech i pět let před dosažením důchodového věku. Nově do předčasného důchodu budou moci odejít jen ti, kteří dosáhnou věku o 3 roky nižšího, než je standardní věk odchodu do důchodu. Zároveň budou muset mít nastřádanou dobu pojištění alespoň v délce 40 let.

Dále se zvýší i koeficient krácení penze za předčasnost. Nově má platit, že se procentní výměra pokrátí o 1,5 % bez ohledu na míru předčasnosti (tedy od 1. do 720. dne).

Zároveň bude v období od přiznání předčasného důchodu do doby dosažení důchodového věku omezena i valorizace procentní výměry důchodu.

Potvrzeno: Mimořádná valorizace se změní, předčasný důchod bude méně výhodný Přečtěte si také:

Potvrzeno: Mimořádná valorizace se změní, předčasný důchod bude méně výhodný

Zaměstnanci, především ti těžce manuálně pracující, kteří odpracovali
45 let, budou mít možnost odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek,
uvedl ministr práce Marian Jurečka a dodal, že lidé, kteří prokazatelně vykonávají náročnou profesi, kde není možné eliminovat možná rizika speciálními pomůckami, budou mít možnost odejít do důchodu dříve.

Při předčasném odchodu do důchodu se trvale snižuje výše důchodu. Dnes se za každých 90 dnů předčasnosti důchod sníží přibližně o 300 Kč. Při odchodu o 2 roky dříve jde podle ministra práce asi o 1420 Kč. Nově bude po odpracování 45 let při odchodu do předčasného důchodu toto krácení jen poloviční (tedy přibližně o 710 Kč).

Více osob pod nálepkou náročné profese

Mezi náročné profese řadíme např. práce s vysoce nebezpečnými látkami, práce v extrémním horku či velkém hluku nebo práce v nadměrně prašném prostředí.

Opatření, které navazuje na dříve přijaté změny týkající se zdravotnických záchranářů, sníží důchodový věk za dobu odpracovanou v náročné profesi u osob ze 3. a 4. kategorie podle Zákona o ochraně veřejného zdraví vystavených na pracovišti vybraným rizikům, která nelze eliminovat ochrannými pomůckami. U těchto profesí také bude zvýšena sazba pojistného důchodového pojištění o 5 % a také v období od sníženého důchodového věku do doby standardního důchodového věku nebude zvyšován důchod za výkon výdělečné činnosti, informoval Jurečka.

Vláda schválila nárok na dřívější odchod do penze. Zatím ale jen pro záchranáře Přečtěte si také:

Vláda schválila nárok na dřívější odchod do penze. Zatím ale jen pro záchranáře

Postupné zvyšování věku odchodu do důchodu

Úprava důchodového věku nad současných 65 let se od roku 2031 dotkne osob narozených po roce 1965. Hranice věku pro odchod do penze se má nově navázat na věk dožití. Pokud z dat Českého statistického úřadu vyplyne, že se doba dožití prodloužila, upraví se i důchodový věk tak, abychom (teoreticky) mohli strávit v důchodu podle Jurečky aspoň 21 let (Ministerstvo práce na webu uvádí 21,5).

Důchodový systém nám vybouchne do tváře. Které ročníky na tom budou nejhůř? Přečtěte si také:

Důchodový systém nám vybouchne do tváře. Které ročníky na tom budou nejhůř?

Změny ve výpočtu nových penzí

Aby průměrné nové důchody nerostly rychleji než průměrná mzda, budou postupně v průběhu let 2026–2035 upraveny parametry výpočtu nových důchodů, aby došlo ke zpomalení jejich meziročního nárůstu. Úprava parametrů má spočívat:

  • v postupném snižování zápočtu příjmů do první redukční hranice (44 % průměrné mzdy) do výpočtového základu. Zápočet 100 % těchto příjmů se o několik procent sníží,
  • v postupném snižování procenta zápočtu výpočtového základu. Současný zápočet 1,5 % za každý rok pojištění se sníží o několik setin procenta.

Bude se jednat o zpomalení růstu nových důchodů o 150 až 200 Kč ročně. Jurečka na vládní tiskové konferenci pro Měšec.cz uvedl, že zatímco podle současných parametrů by důchody v příštích deseti letech vzrostly zhruba o 12 tis. Kč, v důsledku těchto úprav vzrostou zhruba o 10 tis. Kč.

Kolik byste měli odkládat stranou, abyste se v penzi měli jako současní důchodci? Přečtěte si také:

Kolik byste měli odkládat stranou, abyste se v penzi měli jako současní důchodci?

Rodičovský vyměřovací základ

Pro výpočet důchodu za dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě (maximálně ale do 4 let) se dnes používá individuální průměrný výdělek za dobu jeho pracovní aktivity. Nově by se místo toho vycházelo z aktuální průměrné mzdy v ČR v daném roce, což by mělo pomoci hlavně matkám s nižšími příjmy. Při zavedení tohoto opatření by se mohlo průměrné zvýšení důchodu pečujících pohybovat v několika stovkách korun měsíčně, odhaduje Jurečka.

Pokud byste nastoupili do práce dříve, než dítě dosáhne 4 let, odvody z výdělku by se počítaly navíc. Opatření má tedy zároveň motivovat pečujícího pracovat už při péči o malé dítě. Podle Jurečky by ale zároveň měla zůstat i možnost zvolit si současný výpočet, který je výhodnější pro pečující rodiče s vysokými příjmy. Opatření by se kromě pečujících o dítě do 4 let týkalo také osob, které pečují o své nemohoucí blízké.

Fiktivní vyměřovací základ je jednoznačně pozitivní opatření pro rodiče dětí a pečující osoby, kteří jsou ve výměře starobního důchodu ‚trestáni‘ za to, že se místo kariéry věnovali výchově dětí do 4 let nebo pečovali o osobu blízkou. Změnou metodiky bude jejich vyměřovací základ za tuto dobu vyšší, a proto se výpadek v jejich kariéře nebude tolik odrážet ve výši důchodu, okomentovala jedno z opatření ekonomka Danuše Nerudová, která tuto změnu prosazovala už jako šéfka bývalé Důchodové komise.

Stát plánuje také větší podporu třetího pilíře důchodového systému prostřednictvím změn v daňové podpoře a změn u státních příspěvků. 

Státní příspěvek na penzijko se změní. Komu se zvýší a kdo bude dostávat méně? Přečtěte si také:

Státní příspěvek na penzijko se změní. Komu se zvýší a kdo bude dostávat méně?

Sdílení důchodových nároků manželů

Manželé by měli získat možnost se dohodnout, že jejich odvody sociálního pojištění budou za dobu trvání manželství započítané společně. V takovém případě by jim byl zpravidla vyměřen stejný, nebo velmi podobný důchod. Opatření by bylo dobrovolné, o rozpočítání by bylo možné žádat i zpětně při odchodu do penze.

Prodloužení nároku na vdovský/vdovecký důchod

Vdovský/vdovecký důchod se nyní vyplácí standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky. Po uplynutí této doby pokračuje výplata, jen pokud:

  • pozůstalá osoba se stará o nezaopatřené dítě nebo pečuje o dítě, příp. o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III, nebo IV,
  • je sám/sama v invalidním důchodu ve III. stupni,
  • dosáhl/a důchodového věku.

V případě, že nyní vdovec či vdova po roce ztratí na tento pozůstalostní důchod nárok, může dojít k jeho obnovení v případě, že výše uvedené podmínky nastanou do dvou let od zániku na tuto penzi. Nově se má toto období pro obnovení nároku prodloužit na 5 let po skončení předchozí výplaty. Změna se týká lidí, kteří pobírají tento pozůstalostní důchod už během pracovní kariéry. Ti, kteří ho pobírají v seniorském věku souběžně se starobním důchodem, totiž o nic nepřijdou.

Navýšení odvodů na důchodové pojištění pro OSVČ

Jurečka na konferenci uvedl, že 60 % OSVČ platí na důchodové pojištění jen minimální zálohy (tedy zálohy odvozené z minimálního vyměřovacího základu). Protože si ministr práce dělá starosti o budoucí výši důchodu takových osob, plánuje postupně během tří let navýšit tento minimální vyměřovací základ na úroveň 40 % průměrné mzdy, tedy zhruba na úroveň minimální mzdy (nyní 17 300 Kč).

Jak jsme vypočetli, při současných číslech by vzrostla minimální záloha ze současných 2944 Kč na úroveň kolem 5 tis. Kč. Opatření, které má odvody k této úrovni navyšovat postupně každý rok asi o 600 Kč, dopadne nejtvrději na OSVČ s nízkými příjmy, kterým velmi výrazně vzroste měsíční záloha na důchodové pojištění.

Ministr práce dále navrhl, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 % základu daně namísto současných 50 %. Toto je nakonec odlehčená verze původní myšlenky, kdy chtěl Jurečka stanovit podíl ze základu daně na 70 %. Jurečka tak paradoxně zmírnil opatření, které by dle našich výpočtů dolehlo jen na OSVČ s vyššími příjmy, zatímco změnu, která výrazněji ubere z peněženek podnikatelům s nižšími příjmy, ponechal v celé své tvrdosti.

Podnikatelům výrazně navýšíme odvody, navrhuje Jurečka. Více to bude bolet ty s nižšími příjmy Přečtěte si také:

Podnikatelům výrazně navýšíme odvody, navrhuje Jurečka. Více to bude bolet ty s nižšími příjmy

Proti navrhované změně se vymezila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR: Navrhované změny naruší křehkou rovnováhu mezi odvodovou stránkou věci na jedné misce vah a břemenem spojeným s podnikáním na druhé. Oni totiž podnikatelé (OSVČ) na penězích, které jim stát nesebere, „nesedí“. A už vůbec je nevyvádějí pomocí dividend a dalších nástrojů do zahraniční, jak se stalo v určitých sektorech běžné. Živnostník bude utrácet doma, a pomůže tak vlastní ekonomice, uvedli zástupci Asociace a připomněli, že OSVČ na rozdíl od zaměstnance nemá nárok například na stravenky, daňovou uznatelnost odvodů nebo proplácení dnů dovolené apod.

Omezení kumulace dohod o provedení práce

Dále chce ministr práce bojovat proti kumulaci dohod o provedení práce (DPP). Dohody o provedení práce mají poskytovat zaměstnancům doplňkový příjem, jejich počet a objem mzdových prostředků z DPP však rychle roste a již jsou využívány některými skupinami obyvatel jako hlavní zdroj příjmu. Státu tak uchází vysoké objemy pojistného a někteří pracovníci na dohody pak nezískávají potřebnou pojištěnou dobu pro nárok na důchod, vysvětlil Jurečka.

Vzroste daň z příjmů firem i daň z nemovitostí. OSVČ se zvýší sociální pojištění Přečtěte si také:

Vzroste daň z příjmů firem i daň z nemovitostí. OSVČ se zvýší sociální pojištění

Limit měsíčního příjmu, kdy z této dohody není nutné platit pojištění, zůstane u jednoho zaměstnavatele zachován. Nově se ale bude na výdělek z DPP pohlížet jako na jeden celek, nehledě na to, že pochází z dohod od více zaměstnavatelů.

Bude zaveden druhý kumulativní limit příjmu zaměstnance ze všech DPP (od více zaměstnavatelů) a při jeho překročení se bude z celého příjmu platit odvod pojištění, dodal ministr práce.

Zaměstnavatelé tak budou muset hlásit České správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance pracující na DPP, aby úřad mohl vyhodnocovat souběhy dohod u více zaměstnavatelů a identifikovat případy, kdy nejsou dohody využívány jen k doplňkovému příjmu.

účto říjen 23 - tip do článku

Nový limit pro platbu pojistného ovlivnil i daň a dohodu o pracovní činnosti. Ukážeme si jak Přečtěte si také:

Nový limit pro platbu pojistného ovlivnil i daň a dohodu o pracovní činnosti. Ukážeme si jak

Vyšší garantovaný důchod

Každý, kdo získá dobu pojištění v délce 35 let a dosáhne důchodového věku, má nárok na minimální výši důchodu. Základní výměra ve výši 10 % průměrné mzdy zůstane zachována. Zároveň bude ale zvýšena minimální procentní výměra ze 770 Kč na 10 % průměrné mzdy. Nově by tedy letošní minimální důchod měl vyjít na 8080 Kč. Podle současných pravidel přitom činí 4810 Kč.

Opatření podle ministra práce cílí na podporu důchodců s nejnižšími penzemi, kteří většinu života pracovali nebo pečovali o někoho jiného, ale měli velmi nízké příjmy.

Uvedená opatření budeme podrobněji rozebírat v příštích článcích, stejně jako plánované změny v daních, které si popíšeme příště.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).