Hlavní navigace

Pracující vězni dostali přidáno. Co musejí zaplatit a co jim z výdělku zůstane?

22. 5. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od dubna dostávají vězni za práci více peněz. Stát si také nově více cení práce vězňů-vysokoškoláků. Co z tohoto výdělku připadne jim, co jejich dětem? A co těm, které poškodili?

Vězni dostali, pokud pracují, od 1. dubna 2018 přidáno. Dosud byli rozdělováni do tří skupin podle vykonávané práce a kvalifikace potřebné pro výkon takové práce. Pokud nepotřebovali odbornou kvalifikaci, brali 4500 Kč měsíčně, pokud bylo nutné vyučení v oboru nebo jiné odborné kvalifikace k výkonu práce, pak dostávali 6750 Kč, jestliže šlo o samostatný výkon zvláště náročných a specializovaných prací vyžadujících zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání nebo vyšší než úplné střední odborné vzdělání, pak brali 9000 Kč měsíčně.

K této odměně mohli získat podobně jako zaměstnanci příplatky za práci přesčas, za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek ohodnocující pracovní výkon – tedy cosi jako osobní příplatek, tzv. osobní ohodnocení, které získávají někteří zaměstnanci státní a veřejné správy a služeb. Tyto příplatky mohou získat i nadále.

Už se počítá i s kvalifikovanými vysokoškoláky

Od 1. dubna 2018 se však rozlišuje základní složka odměny na časovou, kdy dostávají paušálně, měsíčně stanovou odměnu, anebo úkolovou, hodinovou. Odsouzení jsou nově rozdělení do čtyř skupin podle nejnáročnější práce, která je po nich požadována:

 • do I. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace, pak měsíční odměna činí 5500 Kč,
 • do II. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s výučním listem nebo jiná odborná kvalifikace, potom odměna dosahuje 8250 Kč za měsíc,
 • do III. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, odměna potom činí 11 000 Kč za měsíc, nebo
 • do IV. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, odměna pak dosahuje 13 750 Kč.

Měsíční paušál nebo hodinová odměna

Pokud odsouzený vykonává práci, pro kterou je stanovena norma spotřeby práce, je odměňován:

a) při jednosměnném provozu

 1. v I. skupině částkou 31,62 Kč za hodinu,
 2. ve II. skupině částkou 47,44 Kč za hodinu,
 3. ve III. skupině částkou 63,25 Kč za hodinu,
 4. ve IV. skupině částkou 79,06 Kč za hodinu,

b) při dvousměnném provozu

 1. v I. skupině částkou 32,64 Kč za hodinu,
 2. ve II. skupině částkou 48,97 Kč za hodinu,
 3. ve III. skupině částkou 65,29 Kč za hodinu,
 4. ve IV. skupině částkou 81,61 Kč za hodinu a

c) při třísměnném a nepřetržitém provozu

 1. v I. skupině částkou 33,73 Kč za hodinu,
 2. ve II. skupině částkou 50,60 Kč za hodinu,
 3. ve III. skupině částkou 67,46 Kč za hodinu,
 4. ve IV. skupině částkou 84,33 Kč za hodinu.

Daně, pojistné, srážky za trest, exekuční srážky

Z dosažené hrubé odměny se samozřejmě odsouzeným sráží pojistné a daňové odvody jako komukoliv jinému. A z toho, co zbude, z čisté odměny, připadne podstatná část na srážky.

Na výživné pro nezaopatřené děti se srazí z odměny 30 % a také, pokud je to potřeba, pokud oněch třicet procent z odměny nestačí, všechno, co nebylo nutné srazit na úhradu nákladů výkonu trestu a předchozí vazby, na úhradu běžných exekučních srážek a jiných pohledávek, pak i další části odměny připadnou dětem.

 • Na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, který odsouzený vykonává, se použije 26 % čisté odměny, nejvýše však 1500 Kč za kalendářní měsíc.
 • Dalších 12 % z čisté odměny se použije na další, vůči vězni nařízené exekuce, a to jako u jiných povinných občanů, např. na nesplacené půjčky atp.
 • 4 % z odměny připadají na srážky k úhradě peněžitého trestu, pokud byl odsouzenému uložen, na vrácení přeplatků nebo neprávem čerpaných sociálních dávek apod.

Kapesné a spoření

17 % čisté odměny dostane na útratu třeba ve vězeňské kantýně odsouzený v podobě kapesného. Ovšem pokud odmítne v průběhu měsíce bez závažného důvodu pracovat, připadne částka odpovídající kapesnému na srážky a odsouzený nic nedostane. I když vězeň pracuje, může mu být kapesné sníženo z důvodu uložení kázeňského trestu.

11 % odměny připadá na úložné, tedy jakési spoření, k němuž se připočte i všechno, co nebylo třeba použít na srážky.

Pokud úložné přesáhne 35 000 Kč, hradí se z něj i náhrada nákladů výkonu trestu. Odsouzený sám může rozhodnout, že částku 35 000 Kč použije na úhradu výživného nebo na náhradu škody, kterou způsobil trestným činem, který spáchal.

Pokud si odsouzený nenaspořil, může mu být při propuštění poskytnut příspěvek až 2000 Kč, pokud nemá v civilu žádné úspory, ví se, že mu nepomohou příbuzní atp.

FIN21

Právní úprava

Týkají se vás nebo zajímají vás uvedené otázky? Máte příbuzného ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vás poškodil někdo, kdo tzv. sedí, a má vám uhradit škodu?

Podrobnosti naleznete ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 361/2017, o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody. To od 1. 4. 2018 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).