Hlavní navigace

Pozor na výluky z povinného ručení!

24. 11. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Být pojištěn znamená především pocit jistoty. Někdy to ale může být pocit falešný. Až při likvidaci pojistné události totiž můžete zjistit, že se na ni vaše pojistka nevztahuje. Řešení je jediné – věnovat velkou pozornost pojistným podmínkám a „nezlobit“.

Povinné ručení, tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je jedním z nejrozšířenějších pojištění vůbec. Jak už jeho název napovídá, musí ho mít každé motorové (a jeho přípojné) vozidlo, které vyjede na veřejnou komunikaci. Účelem povinného ručení je uhradit škodu, vzniklou třetím osobám v souvislosti s provozem vozidla. Poškozeným je tak zjednodušena a zároveň garantována cesta k účinnému uplatnění náhrady jim vzniklé škody, než kdyby se jí museli sami domáhat na tom, kdo ji zavinil.

Chráněn je ale také řidič, který škodu způsobí. Ono uhradit třeba i pár miliónů korun za škodu z vlastní kapsy přesahuje možnosti naprosté většiny lidí. Z povinného ručení však nejsou hrazeny veškeré škody, které v souvislosti s pojištěným vozidlem vzniknou. V některých případech pojišťovna poškozeným sice škodu uhradí, ale pak ji bude po tom, kdo ji zavinil, zpětně vymáhat. Prvním předpokladem zabránění vzniku této situace je vědět, na co si dát pozor.

Pojišťovnou nebude z povinného ručení hrazena jakákoliv škoda vzniklá řidiči vozidla, který škodu způsobil. Týká se to i škody na majetku a ušlém zisku, za kterou zodpovídá viník nehody svému manželovi nebo osobám žijícím s ním ve společné domácnosti. Když už tedy budete učit manželku nebo syna zajíždět do garáže, bude lepší to provádět u sousedů – to pro případ, že zaparkují auto místo do garáže do obýváku. Ještě lepší pro vaši peněženku i sousedské vztahy však určitě bude, když si najdete volné parkoviště a budete si procvičovat couvání třeba zajížděním mezi plastové kyblíky.

Z povinného ručení také nebude hrazena škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, ani na jím přepravovaných věcech. Na to je tu havarijní pojištění. Pokud ho nemáte a auto vám rozbije osoba, které jste ho půjčili, musíte uplatňovat škodu přímo vůči této osobě, případně si ji na ní vymoci v občansko správním řízení. Týká se to např. i situace, kdy si někým necháte odvézt nějakou cennou věc. Pokud tedy ochotný soused, pomáhající vám při stěhování, poveze svým autem čínský porcelánový servis z dynastie Ming a nabourá, střepy pro něj nespíš štěstí znamenat nebudou.

Výše uvedené se ale netýká jen škody na vozidle. Pokud majiteli vozidla vznikne škoda provozem jeho vozidla, řízeného v době vzniku škody jinou osobou, pojišťovna mu z povinného ručení neuhradí škodu na jakémkoliv jeho majetku nebo ušlém zisku, ale jen škodu na zdraví nebo škodu vzniklou usmrcením. Zbourá-li vám tedy někdo při couvání sloupek jako Pražákům ve filmu Vesničko má středisková, bude lepší, když to udělá jiným než vaším autem. Pokud vás jenom přejede, je v podstatě jedno, jaké auto k tomu použije.

Smůlu ale můžete mít i v dalších případech. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i pojistné podmínky pojišťoven výslovně uvádějí, že povinné ručení se nevztahuje na škody vzniklé při manipulaci s nákladem stojícího vozidla. Vzpomeňte si na to, než budete před cestou na chalupu posouvat almaru na zahrádce své stodvacítky zaparkované vedle zánovního Mercedesu třídy SLK, zvláště nemáte-li uzavřenu hodně vysokou pojistku občanské odpovědnosti např. v rámci pojištění domácnosti.

Pozor také, co si za své vozidlo připojíte! Z povinného ručení nebude hrazena škoda vzniklá mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla. Až si půjčíte od souseda přívěsný vozík, věnujte pozornost kontrole jeho technického stavu, aby vás třeba při brždění nepřekvapil. Určitě také není na škodu si s ním někde v klidu zkusit couvání. Není to tak úplně jednoduché, a to se ani nemusí jednat o velký obytný karavan.

Povinné ručení se nevztahuje na škody vzniklé provozem vozidla při jeho účasti v organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, při nichž není řidič povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Regulérní rallye se s neupraveným vozem a bez závodnické licence zúčastníte asi jen stěží, ale pozor i na různé „pouťáky“ a jiné motoristické kratochvíle. Chystáte-li se však zúčastnit rodinné soutěže typu „Cíl neznámý“ probíhající za normálního silničního provozu, můžete stran pojištění vašeho vozidla zůstat v klidu.

Jak už bylo uvedeno, v některých případech pojišťovna nebude váhat uplatnit tzv. regres a po viníkovi vymáhat peníze, které v rámci náhrady škody vyplatila. Jedná se zejména o případy, kdy je škoda způsobena úmyslně. Pomineme-li prokázané pojistné podvody, které se stávají černou můrou všech pojišťoven, jedná se například o situace, kdy v průběhu šetření pojistné události začne být zřejmé, že viník nehody naschvál najel do jiného vozidla nebo ho třeba vytlačil ze silnice. Pamatujte na to ve chvíli, až budete mít z popojíždění v koloně nervy napnuté k prasknutí a někdo se před vás neomaleně nacpe.

Smůlu bude mít i ten, kdo způsobí škodu řízením vozidla bez platného řidičského oprávnění nebo s vozidlem bez platné technické prohlídky či jinak nezpůsobilým k provozu (např. s poruchou brzd, řízení, osvětlení, s ostrými hranami na karoserii po nehodě atd.). Zcela oprávněně pak pojišťovny vymáhají vyplacenou náhradu škody po řidiči, který v době nehody řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo léků. Ve všech těchto případech lze kromě povinnosti uhradit škodu z vlastní kapsy očekávat i případný trestněprávní postih.

Obdobné problémy bude mít nejen provinilý řidič, ale i ten, kdo mu své vozidlo svěřil, přestože věděl o jeho řidičské nezpůsobilosti nebo nezpůsobilosti svěřeného vozidla k provozu. Nechat se tedy odvézt z taneční zábavy kamarádem, který je ve stejně podroušeném stavu jako vy, ale nemá řidičský průkaz, takže o něj nemůže přijít, rozhodně není nejlepším řešením. Může vás přijít pěkně draho, o dodatečných výčitkách svědomí, když vše neskončí jen pomačkanými plechy, ani nemluvě.

Pozor také na případy, kdy není jednoznačný viník nehody. Týká se to zejména případů, kdy k drobnější nehodě není přivolána policie, která by ji vyšetřila a zdokumentovala. Nastanou-li pochybnosti o zavinění nehody už na místě, je lepší přivolat policii, i když škoda nedosahuje stanoveného dvacetitisícového limitu. Jakýkoliv prostor pro pozdější dohady může způsobit, že pojišťovna odmítne proplatit škodu nebo přinejmenším její část. Cokoliv dodatečně dokazovat v případě sporu je vždy velmi obtížné.

skoleni_27_5

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

Na závěr se ještě vrátím k tomu, co bylo uvedeno na začátku. Tedy k tomu, že povinné ručení je skutečně povinné. Řidič vozidla bez povinného ručení riskuje nejen povinnost uhradit veškeré provozem nepojištěného vozidla způsobené škody, ale také pokutu až do výše 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na jeden rok. Ten, komu škodu řidič nepojištěného vozidla způsobí, se může obrátit na Českou kancelář pojistitelů. Náhrada škody mu bude vyplacena z garančního fondu, který pojišťovny svými příspěvky zejména pro tyto případy vytvářejí.

Horší je situace, když viník z místa nehody ujede. V takovém případě je důležité v každém případě přivolat policii a pokud možno zajistit důkazy a svědky toho, co se stalo. Ideální samozřejmě je, získáte-li číslo registrační (dříve státní poznávací) značky vozidla, které nehodu způsobilo. V centrálním registru vozidel si pak lze ověřit, zda daná registrační značka existuje a škodu lze uplatnit u zmíněné České kanceláře pojistitelů. Pokud však není zjištěn viník, hradí se z garančního fondu pouze škody na zdraví, ovšem za podmínky, že nehodu vyšetřovala policie.

Anketa

Vymáhala po vás pojišťovna náhradu škody placené z povinného ručení?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).