Hlavní navigace

Povinné ručení – povinnost i volba

7. 4. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Povinné ručení je sice ze zákona povinné, majitelé motorových vozidel si ale mohou zvolit pojišťovnu, u které ho uzavřou. Nabídka je pestrá a neliší se jen cenou – volit můžete podle výše pojistných limitů, asistenčních služeb a nadstandardních plnění.

Ze zákona musí mít každý majitel vozidla sjednané „smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“. Bez tohoto pojištění nesmí vyjet se svým vozidlem na silnici.

Přes povinnost pojištění uzavřít má svobodu ve výběru pojišťovny, s níž vstoupí do smluvního vztahu. Každá pojišťovna se snaží získat klienty nabídkou zajímavějších podmínek uzavření smlouvy. Čím vás mohou pojišťovny oslovit?

Na našem trhu již delší čas funguje několik pojišťoven, které vlastní licenci k poskytování povinného ručení, jejíchž produkty se liší cenou, službami poskytovanými řidiči v případě nehody, slevami a bonusy.

Co povinné ručení je a co z toho vyplývá?

Definice povinného ručení zní: Povinné ručení je typem pojištění, které nahrazuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Toto pojištění je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla.

Pokud není vozidlo pojištěno, nesmí být provozováno na veřejných komunikacích. Zároveň však povinné ručení chrání řidiče při nehodách zaviněných cizím přičiněním.

Kdo se domnívá, že povinné ručení k provozu motorového vozidla nepotřebuje, porušuje při používání veřejných komunikacích zákon. Následky nehod zaviněných řidičem či jiným účastníkem provozu nemohou být uzavřením povinného ručení eliminovány, každopádně finanční dopady budou minimalizovány na únosnou mez.

S příchodem jara a teplého počasí vyráží na cesty a silnice více řidičů než za studené zimy, kdy jsou většinou (a ne vždy zcela vinou silničářů) silnice pokryty ledem a mělkým, zrádným sněhem. Přes veškerý respekt k řidičům, zvládajícím bravurně jízdu za každého počasí, neubráním se určité skepsi při pohledu na řidiče sváteční i milovníky rychlé jízdy na našich „highways“ a okresních cestách.

I z tohoto důvodu by se měl řidič zamyslet nad možnými následky pochybení svého i ostatních a zvážit, zda mu jeho pojišťovna nabízí takové podmínky, jaké odpovídají jeho potřebě a řidičským schopnostem.

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

Limity plnění

Vyšší limit pojistného plnění se může zdát výhodnější tím, že zejména u škody většího rozsahu sníží pojistník riziko, že by náhrada přesáhla sjednaný limit pojistného plnění a škůdce by byl povinen uhradit rozdíl.
Cena povinného ručení osobních automobilů
Pojišťovna Produkt Limit pojistného plnění (v mil. Kč) do 1000 ccm 1001 – 1350 ccm 1351 – 1850 ccm 1851 – 2500 ccm nad 2500 ccm obytné automobily
Allianz Povinné ručení 18/35 3 732 Kč 4 382 Kč 5 867 Kč 8 715 Kč 12 471 Kč 6 374 Kč
Povinné ručení 50/50 3 881 Kč 4 557 Kč 6 102 Kč 9 064 Kč 12 970 Kč 6 629 Kč
Povinné ručení 100/100 4 657 Kč 5 468 Kč 7 322 Kč 10 877 Kč 15 564 Kč 7 955 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna Speciál 30/45 1 632 Kč 3 331 Kč 4 776 Kč 7 653 Kč 10 497 Kč 6 176 Kč
Super 54/54 2 559 Kč 3 883 Kč 5 448 Kč 7 992 Kč 11 730 Kč 6 799 Kč
Generali Standart 18/35 2 832 Kč 3 644 Kč 5 272 Kč 8 192 Kč 11 228 Kč neposkytuje
Plus 30/60 2 948 Kč 3 792 Kč 5 484 Kč 8 520 Kč 11 680 Kč neposkytuje
Kooperativa, pojišťovna Standart 24/54 2 964 Kč 3 496 Kč 5 392 Kč 8 592 Kč 11 984 Kč 6 368 Kč
Česká pojišťovna Standart 18/35 2 996 Kč 3 693 Kč 5 130 Kč 8 256 Kč 11 392 Kč 6 004 Kč
Bonus Exclusive 50/50 3 095 Kč 3 814 Kč 5 298 Kč 8 527 Kč 11 767 Kč 6 200 Kč
ČSOB Pojišťovna Standart 24/44 Na každé vozidlo individuálně, podle stáří auta, adresy řidiče a jiných dodatečných informací upřesněných ve smlouvě
Dominant 60/60

Slevy z pojistného

U většiny pojišťoven může klient, formou bonusů, těžit z dlouhodobé věrnosti a z beznehodové jízdy. Konkrétně pojišťovna Kooperativa nabízí bonus, který může v případě provozování vozidla bez nehod po dobu 5 let narůst na 60% slevu z ceny pojistného.

Čeká pojišťovna nabízí maximální slevu za bezeškodní průběh ve výši 20 % z pojistného. Jedná se zde o bezeškodný průběh provozování vozidla po dobu 48 měsíců. Za každých 12 měsíců bezeškodného průběhu lze získat slevu ve výši 5 %. Sleva se vztahuje pouze na pojištění jednotlivého vozidla.

ČSOB pojišťovna nabízí 20% slevu na starší vozidla a 10% slevu řidičům, majícím bydliště v oblastech nižší nehodovosti.

Za každý bezškodný rok nabízí pojišťovny UNIQA a Generali slevu 5 %. Za jízdu bez nehod po dobu 12 měsíců a více nabízí Česká podnikatelská pojišťovna 5% slevu a po dobu 24 měsíců a více 10% slevu.

Nadstandardní krytí

Krytí plynoucí z povinného ručení si pojišťovny z větší míry upravují individuálně.

Například pojišťovna Generali uvádí nárok pojištěného požadovat na pojišťovně úhradu škody v případě poškození zdraví nebo usmrcení, při vzniklém poškození, zničení nebo ztrátě věci, jakož i v případě odcizení věci, i v situaci mající povahu ušlého zisku a v případě účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením poškozeného.

Česká pojišťovna k tomu dodává i krytí ztíženého společenského uplatnění, účelně vynaložených nákladů na léčení, nákladů na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu jako následky pojistné události.

Připojištění

Pro kompletnější ochranu nabízí pojišťovny různá připojištění, která se zaměřují na nejčastěji poškozené části motorového vozidla. Výjimkou není pojištění zavazadel, čelního skla, věcí osobní potřeby a různých poruch, jako v případě pojišťoven UNIQA, Generali a České pojišťovny.

ČSOB Pojišťovna nabízí jako připojištění k povinnému ručení i havarijnímu pojištění další nadstandardní asistenční služby.

Asistenční služby

Pro případ nehody mají většinou pojišťovny uzavřeny dohody s asociacemi, které nabízejí takzvané asistenční služby. Jedná se o služby, které mají za úkol usnadnit účastníkům nehody danou situaci a nabídnout adekvátní pomoc a servis. Každá pojišťovna má tyto asistenční služby definovány odlišně.

Asistenční služby
Generali* Česká podnikatelská pojišťovna Česká pojišťovna Allianz Pojišťovna Kooperativa ČSOB Pojišťovna Uniqa
Příjezd asistenčního vozidla a asistenční pomoc ano ano ano ano ano ano ano
Právní pomoc ano ano ano ano do 750 EUR ano ano
Odtah nepojízdného vozidla do 30 km ano ano ano ano vzdálenost 50 km °° ano ano
Zajištění a uschování vozidla do 3 dnů ano ano ano ano do 10 dnů ano
Zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla (zahraničí) „SPECIÁL 2004“ a „SUPER 2004“ ° ano
Úhrada nákladů na dopravu pojistníka a přepravovaných osob **** ano
Úhrada nákladů na ubytování v místě opravy vozidla „SUPER 2004“ ano ano
Vzkazová služba a telefonické tlumočení při jednání s úřady ano ano ano
Půjčka peněz ano ano
Zajištění náhradního řidiče ano ano
AXA ASSISTANCE ** ano ano ano

* Podmínky: Asistenční služby může čerpat v případě pojistné události – dopravní nehody v České republice i v zahraničí každý, kdo má platnou pojistnou smlouvu pro osobní nebo užitkové vozidlo do celkové hmotnosti 3,5 t uzavřenou na dobu neurčitou
** technická, zdravotní a základní právní asistence 24 hodin denně při havárii nebo poruše vozidla v ČR i v zahraničí, oprava, odtah nebo úschova vozidla při nehodě i poruše, poskytnutí náhradního vozidla a před-asistenční služby – informační a poradenský servis pro motoristy cestující do zahraničí
*** úhrada zásahu silniční služby (oprava na místě nebo odtah anebo úschova vozidla) při nehodě do 1500 Kč v ČR a 60 eur v zahraničí, při poruše do 500 Kč v ČR a 60 eur v zahraničí
**** úhrada nákladů na ubytování posádky havarovaného vozidla až 2× 1000 Kč v ČR nebo 2× 50 eur v zahraničí
° úhrada nákladů na otevření a výměnu zámku při ztrátě klíčů k autu až do 1000 Kč v ČR nebo 30 eur v cizině
°° resp. do ceny 120 EUR pro osobní vozidla a 75 km resp. 300 EUR v případě vozidla od 3,5 do 12 tuny

Pojišťovna Generali nabízí tyto výhody v případě dopravní nehody v České republice i v zahraničí pro každého, kdo má platnou pojistnou smlouvu pro osobní nebo užitkové vozidlo do celkové hmotnosti 3,5 tuny uzavřenou na dobu neurčitou. K dispozici jsou tyto služby: pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut, odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události; zajištění a uschování vozidla do 3 dnů; v případě nehody v zahraničí přidává pojišťovna zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla.

Česká pojišťovna nabízí pro klienty, kteří si sjednali jak povinné ručení, tak havarijní pojištění, asistenční služby „Special“, které kromě výše uvedeného (což má většina pojišťoven společné) nabízejí úhradu nákladů na dopravu pojištěnce a přepravovaných osob, úhradu nákladů na ubytování v místě opravy vozidla, půjčku peněz, zajištění náhradního řidiče a zajištění a úhradu přechodného uložení vozidla.

Asistenční služby nabízené Českou podnikatelskou pojišťovnou se liší podle nabízených produktů povinného ručení – „SPECIÁL 2004“ a „SUPER 2004“.

Oba produkty shodně v rámci Asistenční služby AXA ASSISTANCE nabízejí technickou, zdravotní a základní právní asistenci 24 hodin denně při havárii nebo poruše vozidla v ČR i v zahraničí, opravu, odtah, nebo úschovu vozidla při nehodě i poruše, poskytnutí náhradního vozidla a předasistenční služby – informační a poradenský servis pro motoristy cestující do zahraničí.

Produkt „SPECIÁL 2004“ nabízí zpětnou dopravu ze zahraničí při poruše i nehodě autem nebo vlakem, „SUPER 2004“ k tomu přidává možnost navrácení se letecky, možnost ubytování se v hotelu při poruše, nehodě nebo krádeži vozidla a slevu 30 % na cestovní pojištění VZP ČR.

ČSOB pojišťovna využívá také asistenční služby nadnárodní asociace AXA ASSISTANCE.

Pojišťovna UNIQA nabízí dva základními produkty; „POV“ a „KASKO“, které lze uzavřít buď samostatně či dohromady v jedné smlouvě. V případě uzavření smlouvy na oba produkty najednou poskytuje pojišťovna slevu.

UNIQA Assistance nabízí „Malou asistenci“, která je bez příplatku součástí každého pojištění „POV“ i „KASKO“. (tzv. „velkou asistenci“ je možno si dodatečně dohodnou). „Malá asistence“ nabízí 24 hodinovou službu operátora pro případ „malých i větších“ nehod, pomoc s opravou či odtažením nepojízdného vozidla v České republice i v zahraničí, zajištění ubytování nebo dopravu cestujících do místa bydliště či cíle cesty.

Pojišťovna Kooperativa nabízí řidičům v případě nehody na území ČR asistenční služby ve formě odtahu nepojízdného vozidla do 50 km zdarma a bezplatného uskladnění nepojízdného vozu do 10 dnů. V případě havárie nebo poruchy vozu mimo území ČR zajišťuje pojišťovna asistenční služby formou odtahu do 50 km, respektive do ceny 120 EUR zdarma pro osobní vozidla, a 75 km, respektive 300 EUR v případě vozidla od 3,5 do 12 t, jednoho bezplatného noclehu pro osádku vozu do 50 EUR/os. a právní pomoci do 750 EUR.

Tip do článku - účto fakturace duben

Jak je vidno, je povinné ručení otázkou volby a ne vždy je volba té „správné“ pojišťovny nejjednodušší, jako ostatně kdykoli, když se musíme rozhodnout, kam uložit peníze.

Šťastnou a bezpečnou cestu!

Anketa

Máte sjednané povinné ručení?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).