Hlavní navigace

Pozor na státní podporu

9. 5. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nepřipsala vám stavební spořitelna státní podporu? Pak na ni nemáte nárok! Nebo je to jinak a mýlí se stavební spořitelna? Pokud nesouhlasíte s výší připsané státní podpory, můžete se odvolat na Ministerstvo financí.

Čtenářská zkušenost:

Uzavřel jsem společně s členy mé rodiny 4 smlouvy se stavební spořitelnou HYPO 6. 12. 2001. Dne 28. 1. 2003 jsme každý z nás obdržel výpis z účtu k 31. 12. 2002. Každý člen rodiny ve výpisu měl též připsanou zálohu státní podpory ke dni 30. 4. 2002. Každý kromě jediného – mě.

Z pochopitelných důvodů mi bylo nepřipsání podpory divné, a tak jsem osobně dne 6. 2. 2003 donesl písemnou námitku na Centrálu HYPO stavební spořitelny. Kopie mi byla potvrzena pracovnicí (raději nebudu komentovat její neprofesionální jednání), paní Sladovníkovou.

Má námitka se týkala nepřipsané zálohy státní podpory za rok 2001, kdy bylo uloženo na můj účet 9 851 Kč, což byl také zůstatek ke dni 31. 12. 2001. Musím zdůraznit, že za rok 2001 jsem u jiné stavební spořitelny o státní příspěvek nežádal.

Do 11. 3. 2003 jsem neobdržel žádnou odpověď na mou námitku – ani písemnou či telefonickou. Laskavě prosím, je-li možné mi poradit:

  1. zda-li mám v tomto případě nárok na připsání zálohy státní podpory za rok 2001 v dubnu 2002,
  2. zda-li HYPO Stavební spořitelna má ze zákona povinnost reagovat do 30ti dnů na mou písemnou námitku,
  3. zda-li mohu požadovat po HYPO stavební spořitelně snížení minimálního měsíčního vkladu ze současných 500 Kč na 0 Kč z důvodů ztráty důvěry v tuto instituci,
  4. zda-li se mohu obrátit se stížností na Spořitelnu na nějaký kontrolní orgán – Ministerstvo financí ČR.

Václav Vráblík
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření HYPO stavební spořitelny

Pan Václav Vráblík nemá na připsání státní podpory za rok 2001 ze smlouvy uzavřené u naší stavební spořitelny nárok, jelikož dle sdělení Ministerstva financí mu byla v roce 2001 vyplacena státní podpora v plné výši (tzn. 4 500 Kč) na smlouvu uzavřenou s jinou stavební spořitelnou.

Písemná odpověď ve výše uvedeném smyslu byla panu Vráblíkovi zaslána s 9-ti denním zpožděním, za které se panu Vráblíkovi velmi omlouváme.

Každý občan, který je klientem stavební spořitelny, má samozřejmě právo obrátit se se svou stížností na Ministerstvo financí; v tomto konkrétním případě to však nepovažujeme za smysluplné, neboť podle sdělení oddělení Front Office HYPO stavební spořitelny a. s., které případ prověřilo, byla státní podpora panu Vráblíkovi připsána u jiné stavební spořitelny, a proto nemohla být nárokována HYPO stavební spořitelnou.

V roce 2002 již mohla být státní podpora nárokována naší stavební spořitelnou a bude klientovi připsána na účet stavebního spoření po obdržení prostředků finanční státní podpory.

Z tohoto důvodu nepovažujeme dotaz klienta týkající se možnosti snížení minimálního měsíčního vkladu z důvodu ztráty důvěry za předmětný.

Lucie Badová
vedoucí odd. marketingu

Redakce

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

Účto_tip_změny21

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Anketa

Byla vám připsána státní podpora ve správné výši?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).