Hlavní navigace

Kličky státní podpory

23. 5. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Státní podporu stavebního spoření lze čerpat až do výše 4 500 Kč. Pokud však nevyčerpáte celý nárok na jednu smlouvu a chcete čerpat i na smlouvu další, máte jedinou šanci! Nebo je to jinak a jen zodpovědná místa mlčí?

Čtenářská zkušenost:

Chtěl bych reagovat svou zkušeností na článek Pozor na státní podporu ze dne 9. května 2003. I já jsem byl v kontaktu se stavební spořitelnou ohledně rozporu o výklad zákona o stavebním spoření. Paní ze stavební spořitelny mi poslala až domů kopii zákona o stavebním spoření. Díky tomu mne však ještě více utvrdila v přesvědčení, že stavební spořitelna nepostupovala správně.

Fakta k mému případu:
V jednom roce měla má žena uzavřenou smlouvu o stavebním spoření s Buřinkou, a tuto v průběhu tohoto roku řádně ukončila, byla jí na ni připsána a vyplacena za tento rok částka státní podpory asi 1900 Kč. Ve stejném roce měla uzavřenou ještě jednu smlouvu o stavebním spoření, s Liškou, ale bez žádosti o státní podporu ke dni ukončení první smlouvy.

S odstupem od ukončení první smlouvy asi pěti měsíců, ale ještě ve stejném kalendářním roce, u druhé smlouvy požádala o změnu smlouvy – na stavební spoření se státní podporou v domnění, že bude na tuto druhou smlouvu vyplacena státní podpora ve výši zbytku do 4500 Kč. Toto se však nestalo s odůvodněním, že na to nemá právo.

Já se ale odvolávám na zákon o stavebním spoření § 10, odstavec 3, a to, že při vyplacení 1900 Kč na první smlouvu měla skutečně uzavřenou pouze jednu smlouvu se státní podporou, ta druhá byla smlouva bez státní podpory.

Někomu se může zdát, že jde o slovíčkaření, ale od toho ten zákon vlastně je napsán. A proto si myslím, že svým postupem zákonu vyhověla v odstavci 3, tj. měla ke dni ukončení první smlouvy pouze jednu se státní podporou tak, jak je to napsáno v odstavci 3 zákona.

Stanislav Mareš
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření Stavební spořitelny České spořitelny

Citace zákona o stavebním spoření:
§ 10 odst. 3 zákona č. 96/1993 Sb., v platném znění zcela jasně říká:

„V případě uzavření dvou smluv o stavebním spoření se státní podporou jedním účastníkem v témž kalendářním roce tak, že následná smlouva je uzavřena po ukončení platnosti předchozí smlouvy, bude připsána záloha státní podpory na následně uzavřenou smlouvu pouze do výše rozdílu mezi maximální částkou státní podpory a částkou státní podpory připsanou za daný kalendářní rok na předchozí smlouvu."

Jak pan Mareš píše, jeho manželka

  • uzavřela v jednom roce smlouvu se státní podporou u jedné stavební spořitelny (Stavební spořitelna České spořitelny) a ještě v tomto roce další souběžnou smlouvu (nikoliv následnou, jak říká zákon) bez požadavku na státní podporu u jiné stavební spořitelny (ČMSS);
  • první smlouvu v daném roce ukončila s požadavkem na státní podporu a obdržela zálohu za daný rok ve výši cca 1900 Kč, jak uvádí pan Mareš;
  • u druhé smlouvy sice v roce zrušení první smlouvy změnila požadavek na státní podporu na „žádám“, ale nevztahuje se na ní ustanovení odst. 3 § 10, protože tato smlouva nebyla uzavřena jako následná až po ukončení platnosti předchozí smlouvy.

Z tohoto důvodu jí nebyl přiznán rozdíl státní podpory na obě smlouvy až do souhrnné výše 4500 Kč.

Doporučujeme, aby pan Mareš, resp. paní Marešová porovnala znění příslušného paragrafu zákona s daty uzavření smluv a ukončení první smlouvy.

Zdenka Blechová, 15. 5. 2003
Stavební spořitelna České spořitelny

Vyjádření Českomoravské stavební spořitelny

ČMSS bohužel vyjádření k případu paní Marešové nezaslala. V případě, že tak učiní dodatečně, vás budeme o jeho znění informovat.

Vyjádření Ministerstva financí

Bohužel ani MF ČR, které státní podporu vyplácí, se k poskytování státní podpory stavebního spoření nevyjádřilo.

Redakce

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

skoleni_4_3

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Anketa

Je správné omezení čerpání státní podpory na jedinou smlouvu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).