Hlavní navigace

HYPO mrtvý brouk

21. 2. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

"Jako klienti HYPO stavební spořitelny jsme byli s přístupem této banky velice nespokojeni a její neprofesionální přístup nám způsobil velké problémy. Před více než měsícem jsme do rukou předsedy představenstva zaslali doporučenou stížnost, na kterou nám doposud nikdo neodpověděl."

Čtenářská zkušenost:

Jako klienti HYPO stavební spořitelny jsme byli s přístupem této banky velice nespokojeni a její neprofesionální přístup nám způsobil velké problémy. Před více než měsícem jsme do rukou předsedy představenstva zaslali doporučenou stížnost, na kterou nám doposud nikdo neodpověděl. Jedinou reakcí byl telefonát zodpovědné referentky, abychom si přišli pro smlouvy, a příslib, že peníze budou zaslány k 31. 1. 03 na účet dodavatele. Protože tato stavební spořitelna má všude velikášské reklamy, rádi bychom upozornili na její neserióznost.

Vážený pan Edgar Pillath
předseda představenstva
HYPO stavební spořitelna
Praha

2. ledna 2003

Vážený pane předsedo,

klientem HYPO stavební spořitelny jsme od roku 1998 a po celou dobu plníme podmínky programu NADSTANDARD bez jediného výpadku. Dne 8. 3. 2002 jsme na pobočce Vaší stavební spořitelny (číslo zástupce 1227628) podali žádost o přidělení úvěru volbou. Účel čerpání – stavební úpravy. Zástupce při shlédnutí našeho příjmu a faktu, že jsme spořili pravidelně, konstatoval, že nebude při tak nízké dlužné částce pravděpodobně žádný ručitel požadován a po našem dotazu uvedl, že peníze můžeme očekávat v září tohoto roku, možná i dříve.

28. 3. 2002 nám byl doručen návrh na úvěr ze stavebního spoření, který jsme přijali, do konce června dle požadavků doplatili částku chybějící do požadovaných 40 % cílové částky. Z dopisu jsme zjistili, že výplata peněz bude k cca 31. 12. 02, ale ne už skutečnost, že k tomuto datu nám spořitelna zašle pouze peníze, které jsme si u ní naspořili, a že na úvěrovou část si musíme počkat do konce ledna 2003, jsme zjistili až po dlouhém dotazování u slečny Stoulilové. Z toho důvodu jsme sepsali žádost o sloučení obou částek úvěru + spoření k datu 31. 12. 02.

V srpnu došlo ke změně v našich záměrech, rozhodli jsme se zakoupit nový byt, který nám byl nabídnut za velmi výhodných podmínek a odpovídal naší představě o našem budoucím bydlení.

Na počátku měsíce září jsme se dostavili do kanceláře HYPO stavební spořitelny na Senovážném náměstí v Praze s dotazem, zda je možné změnit – navýšit naši stávající smlouvu na 600 tis. Kč, doplatit část vkladu do 40 % cílové částky a co nejdříve čerpat překlenovací úvěr na tuto částku z důvodu nutnosti složit takto vysokou zálohu na koupi nového bytu. Odpovědí úřednice bylo: „nelze“.

To nás překvapilo, protože HYPO stavební spořitelna je již třetí, se kterou jsme doposud řešili své otázky bydlení, a můžeme tedy říci, že se v této oblasti pohybujeme s poměrně značnými znalostmi problematiky. Zeptali jsme se tedy, zda HYPO stavební spořitelna má nějaký nástroj, jak nám pomoci, abychom částku 600 tis. Kč mohli splatit stavební společnosti co nejdříve. Odpovědí bylo opět odmítnutí s tím, že nejdříve bychom se nějakých peněz dočkali v březnu následujícího roku.

Zeptali jsme se tedy, co máme udělat pro to, abychom bez potíží obdrželi již přislíbenou částku 200 tis. Kč v termínu uvedeném v návrhu nám zaslaném 28. března roku 2002. Pracovnice na přepážce nám podala formulář Žádost o poskytnutí úvěru. Po dalších dotazech jsme se dopátrali alespoň toho, že by bylo dobré tento formulář přinést vyplněný v průběhu listopadu 2002, a že v případě dotazů máme volat slečnu Stoulilovou, která bude náš úvěr vyřizovat.

Dohodli jsme se tedy se stavební firmou, která staví náš byt, na individuálních platebních podmínkách s tím, že část první splátky 400 tis. Kč poskytneme v měsíci říjnu, a s druhou částí splátky 200 tis. Kč nám bez sankcí posečkají do konce měsíce ledna 2003, protože ji budeme čerpat na základě řádného úvěru s HYPO stavební spořitelnou. Domnívali jsme se, že jelikož nám mají být peníze odeslány z HYPO stavební spořitelny 31. 12. 02, máme ještě dostatečnou časovou rezervu.

Ještě podotýkáme, že chybějící částku 400 tis. Kč nám bez jakýchkoliv potíží za celkovou dobu JEDNÉ HODINY po předložení požadovaných dokladů vyřídili, schválili a následně zaslali na účet stavební firmy v ČSOB, sídlem také na Senovážném náměstí, kam jsme se obrátili s dotazem, zda nám mohou pomoci vyřešit naši situaci. Toto vše přes to, že jsme pro ně byli pouhými zákazníky „z ulice“ a ne již po čtyři toky známými a seriózními partnery, tak jako pro váš ústav.

Po prostudování Žádosti o poskytnutí úvěru jsme konstatovali, že v Seznamu požadovaných dokladů k žádosti o poskytnutí úvěru nenacházíme svůj případ. Peníze sice investujeme do získání nového bytu, který je ve výstavbě, ale doposud máme uzavřenu se stavební firmou pouze smlouvu o výstavbě a následné koupi bytu do osobního vlastnictví. Finanční rozpočet stavby nemáme a ani nemůžeme mít k dispozici a byli zde podobné nejasnosti.

S dotazem, jaké doklady budou od nás potřeba, jsme se prvně obrátili na infolinku stavební spořitelny. Informátor tvrdil, že stavební spořitelna potřebuje doklady, o kterých víme, že právně dle stavebního zákona ani neexistují, dále že pro náš případ budou potřeba ručitelé (doposud jsme byli ujištěni, že v našem případě ručitelé s ohledem na příjmy a výši dlužné částky potřeba nebudou), a poté nás odkázal na sl. Stoulilovou, která se s námi na konkrétních podmínkách domluví a zodpoví naše dotazy.

Ještě v měsíci září jsme pokoušeli kontaktovat sl. Stoulilovou, avšak ta nám pouze odvětila, že všechny podmínky a požadavky máme uvedeny v Žádosti o poskytnutí úvěru a odmítla se s námi dále bavit. Na toto jsme nechtěli přistoupit a po marné snaze kontaktovat někoho z jejích přímých nadřízených jsme se obrátili na Váš sekretariát, kde milá slečna zařídila, aby se s námi sl. Stoulilová spojila a sjednala si schůzku, kde nám vysvětlila všechny požadavky banky, na základě jejich splnění by nám byl úvěr přidělen. Tyto požadavky jsme splnili podáním na podatelně HYPO stavební spořitelny na Senovážném náměstí dne 21. 10. 2002.

Druhý týden v prosinci 2002 jsme se dotazovali paní Novotné (dříve sl. Stoulilová), zda je vše v pořádku a jaký bude další postup. Odpovědí bylo, že se paní Novotná na náš případ podívá další týden, a jestli bude vše v pořádku, ještě ten týden nám odešle smlouvy. Předpokládali jsme, že vše v pořádku je, protože jsme se předtím detailně informovali přímo u ní, jaké požadavky máme splnit, a tyto jsme také splnili.

Do 31. 12. 02 jsme žádné smlouvy neobdrželi. Na náš telefonický dotaz dopoledne dne 31. 12. 02, zda nám budou tento den odeslány peníze, Antonín Peták odpověděl, že jestliže nemáme podepsány smlouvy, že to nám tedy žádné peníze neodešlou. Velice se divil našemu rozčílení, nařknul nás z arogantního chování, ale nakonec svolil, že zjistí, jak vypadá náš případ. Po chvíli zavolal, že paní Novotná „TO NESTIHLA“! Na náš dotaz, kdy to tedy paní Novotná „STIHNE“, odpověděl, že pravděpodobně v průběhu ledna.

Jak je možné, že kvůli nesolidnímu přístupu pracovníků Vaší HYPO stavební spořitelny jsme nejenom strávili spoustu času sháněním všech potřebných informací, ale kvůli tomu, že se paní Novotná vyřízení naší věci nevěnuje s náležitou péčí, pravděpodobně my budeme za nesolidního partnera u našeho dodavatele, který nám již tak vyšel vstříc! My budeme zřejmě sankcionováni, naše jméno i přes veškerou naší snahu a čas, který financování našeho budoucího bydlení věnujeme, bude pošpiněno!

Tážeme se tedy, KDY je možné očekávat vyřízení naší záležitosti, a JAK nám bude banka kompenzovat ztráty, které nám eventuelně vzniknou?

Vás, jako pana předsedu představenstva, by mohlo zajímat, že v našich finančních plánech uvažujeme o úhradě podstatné částky z hypotéčního úvěru, který za pár měsíců začneme čerpat, v horizontu 5 let z dalších uzavřených smluv stavebního spoření. Již jsme si vybrali jinou stavební spořitelnu, se kterou máme dobré zkušenosti. Kvůli neprofesionálnímu přístupu Vašich zaměstnanců Váš finanční ústav přišel o klienta v hodnotě minimálně necelých dvou milionů korun nehledě na další klienty, kteří po této negativní reklamně při řešení své bytové situace HYPO stavební spořitelnu nezvolí.

Poněkud nás v naší situaci pobavila slova ze zprávy představenstva HYPO stavební spořitelny na jejích internetových stránkách:
V naší centrále na Senovážném náměstí v Praze pracuje 66 pracovnic a pracovníků, kteří se starají o veškeré smlouvy. Se zhruba 4 900 zákazníky na pracovníka dosahujeme nejlepšího poměru ze všech stavebních spořitelen. Tato vysoká produktivita nám umožňuje nabízet našim zákazníkům velmi atraktivní produkt NADSTANDARD®.

autor si nepřeje být jmenován
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření HYPO stavební spořitelny

Vyjádření HYPO stavební spořitelny jsme obdrželi až po vydání tohoto článku:

Přidělení přidělované částky mělo být skutečně provedeno k 31.12.2002. Vzhle­dem k nečekanému nárůstu žádostí o úvěr bohužel došlo při vyřizování úvěru ke zpoždění. Na základě stížnosti manželů *** [odstraněno redakcí] byla dne 10.1.2003 vypra­cována a klientovi osobně předána smluvní dokumentace. Písemné stanovisko klientovi neprodleně zašleme.

Ing. Miroslava Krajáková
vedoucí úseku Klientský servis

Redakce

Tabulka č. 800
Z pozice redakce nedokážeme posoudit, zda smluvní ujednání této konkrétní smlouvy stavebního spoření umožňuje navýšení cílové částky, které je obecně možné.

Prodleva ve vyřízení žádosti o úvěr je však jednoznačně na straně stavební spořitelny, která vystavila své klienty nejen časovým ztrátám, ale též vysoce pravděpodobným sankcím a postihům za zpoždění úhrady. Proto HYPO stavební spořitelně udělujeme Zlámanou grešli.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

skoleni_13_10

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Anketa

Dostal/a jste úvěr od stavební spořitelny?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).