Hlavní navigace

I v pracovní neschopnosti vás můžou propustit. Za jakých okolností?

7. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pracovní neschopnost pro nemoc nebo úraz je jednou z ochranných dob, během níž jste chráněni před výpovědí, ale ne zcela. Neznamená to, že výpověď dostat nemůžete. Existuje totiž řada výjimek.

Vcelku tradičním omylem v oblasti pracovního práva a ochrany zaměstnanců je, že zaměstnanec nemůže během pracovní neschopnosti dostat výpověď. Ruku na srdce, svědčí o tom i nepřesné, zavádějící, zjednodušující titulky, a to někdy i na našem serveru – třeba: Na neschopence výpověď dostat nemůžete, i když vám budou tvrdit opak. Takže jak je to doopravdy, co skutečně říká zákoník práce?

Pracovní neschopnost jako ochranná doba    

V § 53 odst. 1 písm. a) ZP se zakazuje dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, kterou je doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.

(Pakliže jste dostali výpověď ještě před pracovní neschopností, tak už padla, nebude zpětně negována, ale může dojít k prodloužení vaší výpovědní doby o ochrannou dobu, a tedy celého pracovního poměru, jak vysvětlujeme v tomto článku. Výjimky ze zákazu výpovědi pak upravuje § 54 ZP.) 

Kdy neplatí zákaz výpovědi

Takže nesmíte dostat výpověď v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení. Jak to je, když čekáte na plánovanou operaci, lázeňské léčení apod., jsme podrobně vysvětlovali v tomto článku. Jste-li v pracovní neschopnosti pro onemocnění tuberkulózou, jste chráněni před výpovědí navíc ještě další půlrok po propuštění z léčení. A zásadně tedy nesmíte dostat výpověď v pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz, ale s následujícími výjimkami:

  • V pracovní neschopnosti jste skončili v důsledku své opilosti nebo zneužití drog, přičemž ono opilství nebo narkomanství je bezprostřední příčinou nemoci nebo úrazu. Ostatně v takovém případě máte nárok také jen na snížené nemocenské dávky. Jenže ono to nebude vždy tak jednoduché a jednoznačné, protože alkoholismus a různé jiné závislosti jsou nemocí, diagnozou. Záleží, jak se k tomu postaví lékař a co se zaměstnavatel dozví. Nicméně, pokud jste se sebepoškozovali nebo se zranili v důsledku opilosti nebo zneužití návykových látek (zákon o nemocenském pojištění hovoří o látkách psychotropních), výpověď můžete dostat i během své pracovní neschopnosti.
  • Jste propouštění na základě výpovědi v důsledku organizačních změn podle § 52 písm. a) nebo b) ZP, tedy proto, že se zaměstnavatel nebo jeho část ruší či přemísťuje. (Zákoník práce uvádí výjimku, že to neplatí, a tedy jste přece jenom před výpovědí chráněni, jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána, jenže to je nesmysl, v takové situaci ani není dán výpovědní důvod – jde o nadbytečné ustanovení, pravidlo zákoníku práce). Podrobněji jsme si výpovědní důvod dle § 52 písm. b) ZP rozebírali v tomto článku
  • Dostáváte výpověď z důvodu, pro který může zaměstnavatel jinak váš pracovní poměr okamžitě zrušit (dle § 55 odst. 1 ZP), ale volí nebo musí volit mírnější řešení, tedy jen výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Příklady toho, co představuje porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a za co může následovat okamžité zrušení vašeho pracovního poměru, uvádíme v tomto článku. Důvody, proč by měl ale zaměstnavatel volit raději mírnější potrestání, tedy ne okamžité zrušení pracovního poměru, nýbrž výpověď, a měl by to s vámi ještě nějakou dobu vydržet, aniž by vás vyhodil takříkajíc na hodinu, vysvětlujeme v tomto článku
  • Dostáváte výpověď pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [a to dle § 52 písm. g) zákoníku práce] nebo pro porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v ust. § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem [čili dle § 52 písm. h) zákoníku práce] čili pro porušení režimu práce neschopného zaměstnance, pokud nedodržujete léčebný režim, přetahujete vycházky atp. Takovou výpověď však nemůže dostat těhotná zaměstnankyně.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Od 15. dne pracovní neschopnosti vám mohou i bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu zrušit pracovní poměr, pokud jste ve zkušební době.

skoleni_29_6

Skončení pracovního poměru na dobu určitou

Jestliže skončí doba, na kterou byl váš pracovní poměr sjednán, a zaměstnavatel nemá zájem na prodloužení pracovního poměru, skončí vaše zaměstnání, i když jste v pracovní neschopnosti.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Jestliže přistoupíte na dohodu o skončení pracovního poměru, tak jde o skončení pracovního poměru na základě dvoustranného právního jednání, a nikoliv jednostranného právního jednání zaměstnavatele, tudíž se zákaz výpovědi, která je jednostranným právním jednáním, neuplatní. 

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).