Hlavní navigace

Povinné ručení 2009 – podrobný přehled

22. 10. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Povinné ručení vstupuje do devátého roku novodobé existence a opět tu máme mnoho změn. Na trhu se objevila již 15. pojišťovna nabízející tento produkt. Přinese to slušným řidičům nějaké výhody, nebo se spíše přestaneme v nabídkách orientovat?

Podle nejrůznějších výzkumů nás zajímá v první řadě cena pojištění, následují limity plnění, asistenční služby, extra benefity a možnosti připojištění. Začněme tedy popořadě a pojďme se pokusit zorientovat v té záplavě novinek.

Cena pojištění pro příští rok

Dobrá zpráva pro klienty přišla hned ze tří pojišťoven: „Nezdražujeme!“ V praxi to bude mít pro všechny, kteří doposud nebourali, po letech konečně pozitivní efekt. Vlivem bonusu se sníží cena jejich povinného ručení. Pojišťovny dnes určují sazby podle několika kritérií, např. objemu válců, výkonu motoru, roku výroby, adresy a věku klienta, i přes toto vše je možné získat aktuální sazby povinného ručení v přehledném srovnání.

Změny sazeb povinného ručení
Název pojišťovny Změna základní sazby k 1. lednu 2009
Dolnorakouská pojišťovna Sazba stejná jako v roce 2008
Uniqa pojišťovna
Wüstenrot pojišťovna
Česká podnikatelská pojišťovna Sazby navýšeny
Česká pojišťovna
ČSOB pojišťovna
Generali pojišťovna
Kooperativa pojišťovna
Triglav pojišťovna
AXA pojišťovna Na začátku roku pojištění nebylo nabízeno
Hasičská vzájemná pojišťovna
AIG pojišťovna (pouze flotily)
Slavia pojišťovna
Direct pojišťovna Sazby veřejně neuvádí, stanovuje je individuálně
Allianz pojišťovna Doposud stanovisko nebylo vydáno

Navýšení limitů krytí

Novela zákona o povinném ručení z června tohoto roku stanovila navýšení základních limitů krytí na 35 milionů při škodách na majetku a 35 milionů při škodách na zdraví. Uvedené limity jsou nejnižší možné. Na trhu však existují pojišťovny, které v základu nabízí hned padesátimilionové krytí. Za poměrně malý příplatek je možné limity navýšit až na 100 milionů korun.

Jaké škody jsou vlastně kryty? V majetkových škodách jsou to samozřejmě rozbité plechy aut, ale také poničená silnice, svodidla, výjezdy hasičů či jiné vyprošťovací techniky, poničená zavazadla poškozeného, dále například ušlý zisk, náhradní vozidlo apod. U škod na zdraví jsou jednotlivé limity vztaženy na každého zraněného vyjma řidiče (zde je možné sjednat dodatečné připojištění), z pojištění je pak následně hrazeno bolestné, léčba v nemocnici, trvalé následky, snížení společenského uplatnění a jiné.

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

Asistenční služby

Asistenční služby jsou standardně k povinnému ručení poskytovány zdarma, pozor však na jejich rozsah. Pokud jezdíte často, pak vás bude jejich kvalita zajímat pravděpodobně podrobněji. K základním službám náleží pomoc při nehodě v rámci ČR. Tuto službu nabízí prakticky bez výjimky všechny pojišťovny. Při výběru tedy může rozhodovat, zda se pomoc bude vztahovat také na nehody v zahraničí, zda existuje nějaký limit nebo kolik bude klient při volání služby doplácet. Některé pojišťovny nabízí zdarma dokonce pomoc při poruše vozidla, odtah domů do několika kilometrů nebo do nejbližšího servisu. Pokud je nabízena i asistence v zahraničí, pak služby obsahují například ubytování v hotelu, náhradní dopravu do cílové destinace nebo třeba tlumočníka. V Čechách pak asi mezi nejzajímavější benefity patří asistence v případě defektu vozidla, příjezd mechanika např. při zabouchnutí klíčů nebo chybějícím palivu.

Extra výhody, aneb co je možné obdržet k pojistce navíc?

Modifikované havarijní pojištění

povinnému ručení je možné zdarma obdržet i krytí, které se částečně vztahuje i na škody na vozidle. U Kooperativy je to již tradičně pojištění proti živlům, kdy pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu pro vozidla do 3,5 tuny v případě poškození pojištěného vozidla v důsledku: povodně, záplavy, úderu blesku, vichřice, krupobití, sesuvu půdy, laviny, pádu stromu/stožáru a nebo požáru. Pojistná částka je obvyklá cena vašeho vozidla a spoluúčast 1 %, minimálně 1000 Kč. ČSOB zase nabízí k nejvyššímu tarifu Premiant krytí jakýchkoliv škod do výše 5000 Kč. Uniqa pojišťovna má k tarifu PLUS zdarma havarijní pojištění pro případ odcizení nebo poškození živlem, vztahuje se však pouze na vozidla starší 9 let. Do této kategorie by šlo zařadit i pojištění škod vzniklých v důsledku špatného stavu vozovky, to však pojišťovna Direct k 30. září 2008 ukončila. Zajímavou akci připravila pojišťovna Uniqa s platností do konce toho roku, kdy na nově uzavřené havarijní pojištění zohledňuje slevu ve výši vyježděných bonusů z povinného ručení (rovněž vedeného u pojišťovny Uniqa), tedy až 50 %.

Úrazové připojištění řidiče

K úrazovému připojištění řidiče, které doposud zdarma k povinnému ručení nabízí Česká pojišťovna, ČPP, ČSOB a Triglav, přibyl slušný trumf Kooperativy – poukázka na pojištění pobytu v nemocnici s denní dávkou 60 Kč. Poukázka je platná 1 rok, a co je pozitivní, obdrží ji i všichni stávající klienti.

Cestovní pojištění

Také Česká pojišťovna vsází na extra výhody motoristům. Pro nové povinné ručení bude zdarma poskytovat řidiči pojištění léčebných výloh s limitem plnění 3 mil. Kč, s platností ve všech zemích dle zelené karty. Pro ostatní členy rodiny navíc poskytne slevu na toto pojištění ve výši 20%.

Sleva na více aut v rodině

Možná jste se s tím již setkali. Máte vozidlo již několik let, jezdíte i s manželkou bez nehod, takže máte vyježděny slušné bonusy. Pokud si však pořídíte druhé vozidlo do rodiny, čeká vás šok. Rázem platíte základní sazbu pojištění, jako by vám bylo osmnáct. Průkopníkem v této oblasti byla až do letošního roku pouze Generali pojišťovna s produktem Sleva Plus. Pokud máte u Generali vozidlo s bonusem, můžete uplatnit slevu ve výši daného bonusu i na druhé auto v rodině. S myšlenkou flotilového pojištění přišla i Direct pojišťovna, kdy za druhé vozidlo v rodině dává slevu 15 %, za každé další pak 20 %. Do konce roku by vám však neměla uniknout akce Kooperativy, která vám připíše stejný bonus, který máte na pojistné smlouvě u jejich pojišťovny (nebo si smlouvu i s bonusem přenesete) i na další 2 vozidla v rodině. Můžete tak využít až 40 % slevy na 2. i 3. automobil.

Hlavní změny v roce 2009

  • Přestává platit doklad o pojištění, nově se prokazuje pojištění pouze zelenou kartou.
  • Česká kancelář pojistitelů bude vymáhat sankční poplatek 50–300 Kč za každý den, kdy nebude vozidlo pojištěno.
  • Policii je nutné volat k nehodám pouze v případech, že na některém z vozidel dojde ke škodě převyšující 100 000 Kč nebo dojde ke zranění či ke škodě (v jakékoliv výši) na majetku třetí osoby (na zaparkovaném vozidle, nemovitosti, pozemní komunikaci apod.).

Bonusy, bonusy, bonusy

V souvislosti se spuštěním centrální evidence bonusů by také bylo vhodné uvést, jak to vlastně s těmi bonusy je. Každá pojišťovna má ze zákona povinnost zohledňovat předchozí dobu pojištění. Jinými slovy řidiče ocenit nebo potrestat za to, jak jezdí. Pojišťovny tedy od 1. ledna 2000, kdy byl systém bonusů zaveden, započítávají každý měsíc, kdy bylo povinné ručení uhrazeno. Tyto měsíce pak pojišťovny promění ve slevu z povinného ručení – na tzv. bonus. Ačkoliv jsou měsíce mezi pojišťovnami navzájem přenositelné – tedy bonusy si mohu uplatnit u všech našich pojišťoven bez výjimky – každá pojišťovna zohledňuje bezeškodní měsíce jinak. U většiny platí, že za 12 měsíců bez nehody získáte 5 % slevu. Dle následující tabulky jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami a jejich maximálními slev, které je možné s bonusy dosáhnout. Nejrychleji bonusy narůstají u Wüstenrotu, nejdříve dosáhnete maximální hranice u Triglavu.

Slevy a bonusy pojišťoven
Slevy z pojistného Počet měsíců předchozího pojištění bez nehody
Pojišťovna 1.11.2000 XII23 24–35 36–47 48–59 60–71 72–83 84–95 96–107 108–119 120 a více
Allianz 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Česká pojišťovna 0% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
ČPP 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
ČSOB 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Direct 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Generali 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Kooperativa 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Uniqa 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Dolnorakouská 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Triglav 0% 5% 10% 15% 25% 35% 45% 60% 60% 60% 60%
Wüstenrot 0% 10% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 60% 60% 60%

Pojišťovny však evidují i pojistné události, tedy škody, při kterých bylo z vaší pojistky vyplaceno poškozenému plnění. V tomto případě vám za každou takovouto událost odečítají 24–36 měsíců, a tím se vám snižuje i sleva za daný bonus. Důležité je, že po nehodě nemusíte přijít o celý bonus s ohledem na jeho aktuální výši.

S bonusy souvisí i některé akce pojišťoven. Například u ČSOB máte možnost při 36 měsících předchozího pojištění bez nehod získat extra slevu ve výši 15 % v prvním roce pojištění, u České pojišťovny pak 5 % a u Uniqy získá řidič mladší 28 let výhodnější sazbu. ČPP dává dokonce 15 % bonus „do zásoby“, ale v případě pojistné události je třeba rozdíl sazeb uhradit.

Důležité je i připojištění

Asi nejvyužívanějším je připojištění čelního skla. I zde můžeme narazit na velké rozdíly, nejen v sazbách za toto pojištění, ale například i ve spoluúčastech. Na kolik vás ročně připojištění čelního skla přijde, ukazuje následující tabulka.

FIN21

Připojištění čelního skla
Pojišťovna Limit krytí Spoluúčast
  5 000 Kč 10 000 Kč  
ČP 500 Kč* 700 Kč* 0 Kč
Kooperativa 450 Kč 750 Kč 0 Kč
Allianz 492 Kč 984 Kč 50% v prvním půlroce, poté 10%
ČSOB 488 Kč 896 Kč 50% první 3 měsíce, poté 500 Kč
ČPP 485 Kč 925 Kč 30 %, prvních 6 měsíců, poté 10%
Triglav 590 Kč 1 000 Kč 0 Kč
Dolnorakouská 660 Kč 660 Kč 0 Kč
Wustenrot 1 200 Kč 1 200 Kč 20% spoluúčast
Uniqa 416 Kč (limit 4000 Kč) 896 Kč  
Generali 592 Kč 1 700 Kč 10% min. 500 Kč

* limit 6000 Kč, resp. 12 000 Kč
** u pojišťovny Dolnorakouské, Triglav, Generali a ČPP pojištěna všechna skla
Zdroj: www.srovnavac.cz

Vždy máte možnost změny

Pokud jste se svou stávající pojišťovnou nespokojeni, nezapomeňte, že smlouvu o povinném ručení můžete vypovědět vždy nejpozději 6 týdnů před výročním dnem nebo splatností. Přesné podmínky naleznete v pojistné smlouvě nebo na infolinkách pojišťoven. Pojišťovna vás musí vždy obeznámit s novými sazbami, a vy se rozhodnete, zda u pojišťovny pokračovat nebo se svými bonusy zvolit výhodnější (nikoliv však pouze levnější) nabídku.

Anketa

Kolikrát jste změnil/a pojišťovnu na povinné ručení?

24 %
21 %
14 %
13 %
8 %
10 %
9 %
Odpovědělo 1 600 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).