Hlavní navigace

Povinné ručení 2007 - Segmentace a nový hráč na trhu

9. 11. 2006
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Cena a sazby jsou nejčastějším kritériem výběru povinného ručení. K dnešnímu datu již všechny pojišťovny zveřejnily nové sazebníky. Někteří řidiči opět ušetří, jiní zaplatí více. A na trhu se objevil jubilejní desátý poskytovatel povinného ručení. Jak si stojí s cenami on a jak ostatní?

Rok se nám sešel s rokem a zima už nám zase klepe na paty. Ani se nenadějeme a napadne první sníh a nehod začne přibývat. Možná i proto je podzim tradičně obdobím, kdy většina pojišťoven zveřejňuje nové sazby povinného ručení na následující rok.

Jako první zveřejnily nové sazby a podmínky svých produktů povinného ručení pojišťovny UNIQA a ČSOB Pojišťovna. Od 1. října už jsme měli určitý nástřel, kam a jak se trend v oblasti povinného ručení pohne. Více se dočtete v článku Povinné ručení 2007 – první vlaštovky.

Poslední léta je moderní tzv. segmentace, tedy rozlišování kategorií řidičů podle různých faktorů (segmentů) a od toho se odvíjející jiná cena povinného ručení. Ze současných deseti pojišťoven nepoužívají segmentaci fakticky pouze 3 pojišťovny: Česká pojišťovna, Kooperativa a Triglav, přičemž pojišťovna Generali má standardní tarif pro všechny řidiče plus další tarif se zvýhodněnou cenou pro řidiče osobních aut bydlících v obcích s menším počtem obyvatel než 30 000. Těmito čtyřmi pojišťovnami se budeme zabývat příště.

Pojišťovny nabízí k povinnému ručení různé formy bonusů. Jedná se především o různé dárky či zvýhodněné formy dalších produktů, připojištění a nadstandardní služby. Těmito vlastnostmi se nyní také nebudeme zabývat. Hlavním kritériem výběru pojišťovny je pro většinu řidičů cena.

V anketě k článku Ondřeje Antoše na otázku Řídíte se při výběru povinného ručení pouze jeho cenou? odpovědělo 67 % čtenářů Měšce „Ano“ a pouze 18 % se řídí jinými ukazateli, než je cena. Zbylých 15 % čtenářů vyznává určitou věrnost své pojišťovací instituci a spolupracuje s pojišťovnou, kterou má v oblibě, bez přímé souvislosti s kvalitou služeb a výši cen.

Chcete vědět víc o povinném ručení? Ptejte se Jana Žalčíka, produktového manažera společnosti Callin, která se specializuje na prodej povinného ručení po telefonu a přes internet.

Základní sazby

V následující tabulce jsou uvedeny základní sazby šesti pojišťoven segmentujících pojistitele na určité kategorie. V tabulce jsou pro větší přehlednost uvedeny pouze základní sazby nejlevnějších standardních tarifů (výše plnění 18 milionů korun na majetek a 35 milionů na zdraví). Pouze pojišťovna ČPP nabízí standardní tarif s limitem 70/70.

Základní sazby povinného ručení – segmentující pojišťovny(v Kč)
Pojišťovna Kategorie vozidel
do 1000 ccm 1000 – 1350 ccm 1350 – 1850 ccm 1850 – 2500 ccm nad 2500 ccm
ČPP – Speciál Plus (70/70) 2 250 2 850 4 250 6 450 9 999
UNIQA – POV (18/35) 2 887 3 458 4 994 8 080 11 303
ČSOB pojišťovna – Standard 3 097 3 694 5 423 8 188 10 849
Callin – Standard 3 120 3 720 5 688 8 952 12 420
Allianz 4 344 5 196 6 906 10 527 14 843
Wuestenrot pojišťovna do 50 kW (pod 1850 ccm) do 50 kW (nad 1850 ccm) 51 – 80 kW 81 – 140 kW 141 kW a více
4 480 5 820 6 720 10 080 13 440

Tabulka obsahuje pouze tarify s nejmenšími limity plnění. V sazbách pojišťovny UNIQA je započítána sleva 5 %, která platí do konce roku.
Zdroj: Internetové stránky bank a informace od marketingu jednotlivých institucí.

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

V kategorii vozidla do 3,5 tuny v rozmezí 1000 – 1350 ccm vychází nejlevněji Česká podnikatelská pojišťovna se svým tarifem Speciál Plus, UNIQA a Triglav. Nutno podotknout že se jedná o základní sazby bez bonusů, především u segmentujících pojišťoven může situace vypadat po započítání slev a rozdílů trochu jinak. Pozici s nejvyšší cenou zabírá pojišťovna Allianz a pojišťovna Wuestenrot, která se na trhu povinného ručení vyskytuje teprve od léta. Dále si vysvětlíme proč.

Základní sazby nikomu moc neřeknou. Drtivá většina řidičů bude mít cenu povinného ručení odlišnou (a možná dost výrazně) od těchto základních sazeb. Největší rozdíl (naštěstí kladný) dělají výše bonusů, které pojišťovny odečítají klientům ze základní sazby jako odměnu za bezeškodný průběh pojištění. Za každých 12 měsíců, kdy bude řidič jezdit bez nehody, dostane klient od pojišťovny slevu 5 % ze základní sazby. Maximální bonusy se v podstatě pojišťovnu od pojišťovny neliší a pohybují se kolem 30 %, přičemž každý rok všechny pojišťovny navyšují maximální bonus o dalších 5 %, což je příjemná zpráva pro řidiče, kteří jezdí dlouhodobě bezpečně. Není to však benevolence a dobrota top managementu pojišťoven, nýbrž náš stát, kdo toto zajišťuje. Tato povinnost zvýšit každý rok maximální bonus je dána zákonem. Bonus tedy mnoha řidičům i přes pomalu stoupající ceny povinné ručení ještě o něco sníží.

Na Měšci si můžete jednotlivé produkty porovnat.

Příklady sazeb s ohledem na segmentaci

Dalšími kritérii odlišujícími konečnou cenu od základní sazby jsou různé typy segmentace. Protože je poměrně složité porovnat jednotlivé produkty pojišťoven, které každá segmentují své produkty jiným způsobem, nejjednodušším možným srovnáním je použití modelových příkladů.

První řidič je majitelem staré Škody Favorita 136 L (kategorie do 1 350 cm³). Je to ženatý padesátiletý řidič z Liberce. Bez nehod jezdí 6 let. Tento řidič bude vybírat především podle ceny.

Protože majitel Favoritu už dlouho jezdí bez nehod, bude pro něj důležitá výše bonusu (30 %), případná sleva za starší automobil a segmentace dle místa bydliště, protože nebydlí v Praze. Řidič nepotřebuje vysoké limity povinného ručení, povinné ručení je pro spíše nutným zlem. Nejlevnější, 1 974 Kč, zaplatí u Callinu, protože tarif zohledňuje právě řidiče dle místa bydliště a věku. U společnosti Wuestenrot bude povinné ručení také levné. Společnost majiteli Favoritu nabídne slevu za věk řidiče a za věk jeho vozidla, které je starší devíti let. Wuestenrot má také jinak nastaveny segmentační kategorie výkonu vozidla, což konkrétně v tomto případě není na škodu. ČPP sice zohledňuje stáří a místo bydliště řidiče, majitel Favoritu však na tento tarif (jediný 18/35) nedosahuje. Nesplňuje kritérium bydliště v obci s méně než 10 000 obyvateli. Jediný možný tarif u ČPP je tedy Speciál Plus, za ten zaplatí 2 135 Kč, ale bude mít limity plnění 70/70 oproti běžným 18/35.

Druhým řidičem je mladá podnikatelka z Prahy. Je to svobodná 27letá slečna. Má dva roky staré auto Opel Vectra 1.8 (kategorie do 1 850 cm³). Dva roky jezdí bez nehod. Podnikatelka bude také sledovat segmentační kritéria, nebude jí však záležet na ceně tolik jako předchozímu řidiči a bude se snažit za cenu dostat něco navíc.

Protože jde o podnikající osobu, které mají většinou stanovenou vyšší sazbu, bude se zajímat nejspíš o pojišťovny, které toto nesegmentují. Nejlevněji však vyjde pojištění u ČPP (4 185 Kč) a Callinu (4 352 Kč), což jsou paradoxně pojišťovny, které toto rozlišují. Například u Callinu vyjde podnikatelské povinné ručení levněji než povinné ručení pro osobu z Prahy mladší 30 let. U pojišťovny UNIQA by ji povinné ručení vyšlo na 5 993 Kč, protože pojišťovna by jí nechala zaplatit za bydliště v Praze a za její nízký věk. Vysoká cena u ČSOB Pojišťovny je v tomto případě způsobena opět příplatkem za Prahu a za poměrně nové vozidlo (od deseti let by měla slevu). Pojišťovně Wuestenrot by mladá podnikatelka musela zaplatit 10 080 Kč, kde je vysoká cena ovlivněna opět nízkým věkem, statusem podnikatele a především jiným členěním síly motoru. Zatímco ostatní pojišťovny člení vozidla dle objemu válců, Wuestenrot segmentuje dle výkonu vozidla (v kW).

Majitelem vozu je45 letý lékař, bydlištěm taktéž v Praze. Je svobodný a právě si koupil nového Landrovera Freelandera 2.0 (kategorie 1850 – 2500 ccm). Nemá nárok na bonus. Na rozdíl od ostatních si je vědom rizika nedostačujícího limitu plnění (například při hromadné havárii na dálnici atd.) a chce si vybrat pro svůj vůz ten nejvyšší možný limit plnění.

Nejvýhodněji pro majitele tak silného auta, jako je Freelander, vyjde opět ČPP s 6 949 Kč. U ní není například řidič znevýhodněn, pokud bydlí v Praze. Pokud je však majitel skálopevně přesvědčen, že chce vyšší limit plnění, bude se muset rozhodnout pro jinou pojišťovnu, protože ČPP vyšší limity nenabízí, a trochu si připlatit. Proto by pro něj připadala v úvahu především pojišťovna UNIQA, protože nabízí limit 100/100 za cenu 8 044 Kč. Nízká cena je způsobena především tím, že majitel je lékař, a tato pojišťovna přímo zvýhodňuje tuto profesní skupinu. U pojišťovny Wuestenrot by zaplatil nejméně pouze v případě, že by jeho vůz měl výkon pod 80 kW – 6 720 Kč; bohužel však má tu smůlu, že jeho auto zasahuje o dva kW do vyšší a dražší skupiny.

Příklady povinného ručení – s ohledem na segmentaci(v Kč)
Pojišťovna Vozidlo
Škoda Favorit 136 L Opel Vectra Landrover Freelander
Allianz 2874 5465 11824
Callin – Standard 1974 4352 9392
ČPP – Speciál Plus (70/70) 2135 4185 6949
ČSOB pojišťovna – Standard 2304 6486 11760
UNIQA 2286 5993 8044
Wuestenrot pojišťovna 2020 10080 10580

Většina tarifů má limit 100/100. Pouze pojišťovny Wustenrot a ČPP nabízejí tarif s nejvyššími limity plnění ve výši 70/70.
Zdroj: Internetové stránky bank a informace od marketingu jednotlivých institucí

Jednotlivé pojišťovny

Allianz je nejspíš nejdražší pojišťovnou, alespoň co se týče povinného ručení. To ovšem nutně nemusí znamenat nejhorší, i když většina lidí stále ještě vybírá podle ceny. Allianz nabízí tři základní tarify lišící se především limitem plnění a to 18/35, 50/50 a 100/100. Allainz segmentuje dle místa bydliště – na nejdražší Prahu, levnější obce nad 90 000 obyvatel a nejlevnější pod 90 000 obyvatel. Pojištění u Allianz můžete uzavřít i na všech pobočkách Komerční banky.

Callin není přímo pojišťovnou, ale od České pojišťovny má svůj vlastní produkt. Byla založena původně jako poskytovatel povinného ručení přímými kanály, jako je telefon či internet. Donedávna nabízela produkt České pojišťovny (o které budeme psát příště). V současné době nabízí povinné ručení všech pojišťoven jako zprostředkovatel a cestovní pojištění zatím dvou subjektů. Výhodou je možnost srovnání produktů na internetu či po telefonu a sjednání za stejnou cenu jako od dané instituce. Callin segmentuje dle věku, kde mezní hranicí je 30 let, a též dle místa bydliště (rozlišuje Prahu a ostatní). Povinné ručení nabízí ve dvou tarifech – standardní zákonem stanovený limit plnění 18/35 a vyšší limit 100/100.

Povinné ručení 2007 – v Poradně odpovídá Jan Žalčík, produktový manažer společnosti Callin

Česká podnikatelská pojišťovna se zaměřuje spíše na starší řidiče. Novinkou je produkt SPOROPOV, který je oproti standardním tarifům Speciál Plus a Super Plus (70/70) levnější až o 10 % a nabízí základní limity pojištění 18/35. Vztahuje se však na specifickou skupinu řidičů starších 35 let a bydlících v obci s méně než 10 000 obyvateli. ČPP segmentuje dle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla a standardně dle kubatury. ČPP má na rozdíl od ostatních pojišťoven podrobnější členění vozidel dle kubatury (1250 – 1350 ccm, 1350 – 1650 ccm).

ČSOB pojišťovna segmentuje dle stáří automobilu, které člení na starší (sleva 20 %) a mladší 10 let, a regionu bydliště řidiče; od nejdražšího (Praha), ostatní regiony a zvýhodněné regiony. U zvýhodněných regionů platí 10% sleva z pojistného. Jejich počet stoupl od října 2006 o 3 další (Hradec Králové, Jihlava a Sokolov) na celkový počet 40 okresů. Další novinkou je nový tarif Premiant, který vedle tarifů Standard (24/44) a Dominant (60/60) zaplňuje pomyslné místo 100/100 tarifu. Součástí Premiantu je mimo jiné i chudší obdoba havarijního pojištění, které hradí pouze škodu do výše 5 000 Kč za rok.

UNIQA pojišťovna v současné době nabízí oproti ostatním pojišťovnám bonus pouze 30 %. Stále nabízí tři tarify lišící se limity pojistného plnění, a to zákonem stanovený 18/35, vyšší 50/60 a nejvyšší 100/100. Novinkou je možnost sjednání pojištění POV Plus. Jedná se v podstatě o klasické povinné ručení, které je možné sjednat v jakémkoliv ze třech tarifů. Je však určeno pro řidiče s vozidlem starším deseti let a v ceně zahrnuje pojištění proti odcizení a požáru. Cena je však o něco vyšší než základní tarif. UNIQA segmentuje dle věku, stavu a zdravotního stavu řidiče. Nově pojišťovna nabízí slevy pro lékaře a tělesně postižené. Do konce roku nabízí UNIQA akční slevu na povinné ručení 5 %.

skoleni_27_5

Wuestenrot je novinkou na trhu povinného ručení. Své produkty nabízí od léta 2006 a nutno podotknout, že se od svých konkurentů výrazně odlišuje. Hlavní odlišností je základní segmentace. Zatímco ostatní pojišťovny rozlišují vozidla dle kubatury, Wustenrot tak činí dle výkonu vozidla. Místo klasických kategorií (1000 – 1350 ccm atd.) zde tedy máme „do 50 kW (členěno do 1850 ccm a nad 1850 ccm), 51 – 80 kW, 81 – 140 kW a 140 kW a více. Jak se zdá, toto členění však ve většině případů cenu spíše zvedne. Dále Wuestenrot segmentuje dle stáří vozidla a věku a pohlaví řidiče. Nabízí dva tarify, a to s limitem 18/35 a 70/70.

Porovnávat se vyplatí

Vybrat si správnou instituci není vždy tak jednoduché. Kromě ceny ovlivňuje kvalitu produktu i spoustu jiných faktorů, většina lidí přesto stále vybírá podle ceny. Díky odlišně postavené segmentaci lišící se pojišťovnu od pojišťovny může být jeden finanční ústav výhodný pro jednoho řidiče a jiný zase pro druhého. Určitě je však dobré sledovat a porovnávat také tarify s vyššími limity plnění. Povinné ručení sice hradí způsobenou škodu cizímu řidiči, můžou však nastat nehody s takovými následky, které ze základního limitu neuhradíte, a nezbude vám nic jiného než škodu doplatit ze svého, což může být při milionových škodách leckdy docela problém.

Anketa

Je pro vás důležitý limit plnění?

Autor článku

Autor působí jako redaktor ekonomické redakce České televize.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).