Hlavní navigace

Porovnání výpočtu důchodu v ČR a v Rakousku

3. 1. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Důchodový systém v Rakousku patří mezi nejštědřejší ze zemí Evropské unie. V Rakousku je povinný základní průběžně financovaný penzijní systém. Pokrývá stejně jako v Česku téměř celou ekonomicky aktivní populaci. O kolik je důchod v Rakousku vyšší než v České republice?

Díky současným demografickým změnám budou muset Česko i Rakousko změnit či alespoň částečně upravit penzijní systém. Průběžný způsob financování (pay-as-you-go) je v dnešní podobě vzhledem k neustálému stárnutí populace a zvyšování počtu penzistů dlouhodobě neudržitelný.

V průběžném důchodovém systému lidé v produktivním věku (pracující) financují penze spoluobčanů v důchodovém věku. V současné době je v Česku 14 % obyvatel starších 65 let a v Rakousku 16 %.

Podívejme se na zjednodušený výpočet výše měsíčního důchodu v Rakousku a v Česku. Ve které zemi je důchod vzhledem k původní průměrné měsíční mzdě vyšší a o kolik?

Výpočet důchodu rakouského občana

Důchodové zabezpečení v Rakousku je upraveno zákonem Allgemeines Sozialversiche­rungsgesetz vom 9. September 1955 (ASVG) mit Änderungen. Důchodový věk pro odchod do důchodu je pro muže 65 let a pro ženy 60 let. Výše důchodu je závislá na výdělcích občanů a počtu let pojištění (době, po kterou pracovali). Studium, pobyt na úřadu práce či nemoc nejsou započítávány plně.

Výpočtový vzorec:

2 % z E za každý pojistný rok (maximálně 80 % z E), kde E je průměrný měsíční příjem z 15 výdělkově nejlepších let občana během jeho produktivního věku.

Postupně se počet započítávaných let zvyšuje tak, aby se v roce 2020 započítávalo 18 výdělkově nejlepších let.

Protože během produktivního věku občana docházelo v Rakousku k inflaci, jsou většinou výdělkově nejvyšší příjmy z posledních let. Při průběžném výpočtu se však započítává maximálně měsíční mzda ve výši 3360 euro. Výsledné E se počítá v maximální výši 2955 euro, takže maximální státem poskytovaná penze v Rakousku činí při 40 letech pojištění 2364 euro.

V Rakousku je rovněž stanovena minimální výše penze ve výši 644 euro měsíčně při splnění nároku na penzi (tj. potřebného věku a doby pojištění ve výši alespoň 20 let). Výsledná penze se každoročně valorizuje a daní.

Výpočet penze z průměrné mzdy

Průměrná hrubá měsíční mzda v Rakousku činí přibližně 1950 euro měsíčně. Jestliže by občan pobíral tuto mzdu v patnácti posledních letech upravenou o inflaci (tj. v předcházejících letech byla jeho mzda o něco nižší), činil by E přibližně 1700 euro.

Počítáme-li dále s variantou, že byl občan po celou dobu zaměstnán a na Úřadu práce pobýval minimálně, činí výše důchodu:

80 % z 1700 euro = 1360 euro

Protože z důchodu odvádí Rakušané daň z příjmu, je výsledný čistý důchod 1260 euro měsíčně (tato částka se může trochu lišit podle počtu odpočitatelných položek). Průměrná výše důchodu v Rakousku tak dosahuje 72 % čistého příjmu před odchodem do důchodu.

Výpočet důchodu českého občana

Během posledních let došlo v Česku k postupnému zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu; postupně se bude zvyšovat až na 63 let, přičemž hranice by měla být stejná jak pro muže, tak pro ženy. Muži narození v roce 1953 a později půjdou dle současné právní úpravy do důchodu v 63 letech a stejně tak bezdětné ženy narozené v roce 1956 a později. Ženy s dětmi půjdou do důchodu dřív (záleží na počtu vychovaných dětí).

Důvodem sjednocení je především skutečnost, že ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži, takže i při stejných podmínkách odchodu do důchodu budou pobírat důchod v průměru delší dobu než muži.

Ve všech členských zemích Evropské unie je věková hranice pro odchod do důchodu pro muže 65 let (výjimku tvoří Francie – 60 let). U žen se důchodový věk pohybuje od 60 let do 67 let.

Podrobný návod, jak si spočítat výši důchodu, naleznete v článku „Jaký důchod dostanete příští rok?“.

Výpočet výpočtového základu (částky v tabulce jsou zaokrouhleny):

Výpočet výpočtového základu z průměrné mzdy
ROK PŘÍJEM KOEFICIENT PŘEPOČTENÝ PŘÍJEM
1986 34000 6,0337 205145
1987 35000 5,9101 206853
1988 36000 5,7784 208022
1989 37000 5,6416 208739
1990 40000 5,4425 217700
1991 50000 4,7162 235810
1992 60000 3,8510 231060
1993 70000 3,0744 215208
1994 85000 2,5934 220439
1995 100000 2,1884 218840
1996 120000 1,8483 221796
1997 125000 1,6720 209000
1998 135000 1,5295 206482
1999 145000 1,4132 204914
2000 155000 1,3257 205483
2001 168000 1,2216 205228
2002 170000 1,1383 193511
2003 192000 1,0655 204768
2004 205000 1,0000 205000
Celkem 4024001

V našem případě je počet odpracovaných let 44. Učení se započítává plně. Studium po 18 roku, Úřad práce a nemoc v ochranné době ve výši 80 %. Pro jednotlivé roky jsme počítali přibližně průměrnou mzdu dosahovanou v národním hospodářství.

Počet dnů v rozhodném období: 6940 dní

Osobní vyměřovací základ: 17 636 Kč

Výpočtový základ:
Částka do 8 400 Kč … 8 400 Kč
Nad 8 400 Kč do 20 500 Kč … 2 770 Kč
Nad 20 500 Kč … 0 Kč
Celkem … 11 170 Kč

Procentní výměru: (1,5 % x 44) = 66 %

11 170 Kč x 66 % = 7 372 Kč

Základní výměra: 1 400 Kč
Výše důchodu: 8772 Kč

Průměrná výše čisté mzdy (přibližně 17 083 Kč hrubá mzda) je částka ve výši 13 042 Kč. Protože v Česku podléhá zdanění až příliš vysoká částka důchodu, činí námi vypočtený důchod 67 % výdělku dosahovaného před odchodem do důchodu.

skoleni_29_6

Pro rok 2005 byly stanoveny vyšší koeficienty, proto důchody vypočítané v roce 2005 jsou o něco vyšší (asi 200 Kč), než by byly v roce 2004. I přes toto polepšení jsou důchody v Česku nižší než v Rakousku.

Pramen: Zákon č. 155/1995 Sb. v platném znění
Allgemeines Sozialversiche­rungsgesetz vom 9. September 1955 (ASVG) mit Änderungen

Anketa

Hlavní část důchodu budete pobírat...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).