Hlavní navigace

Ministerstvo bez peněz - bude na důchody?

23. 11. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ministerstvo práce a sociálních věcí plýtvá a nemá peníze na výplatu sociálních dávek a důchodů. Kam se peníze poděly? Znamená to, že důchody a dávky nebudou vyplaceny? A pokud ano, kde vezme ministerstvo prostředky na placení zákonných závazků?

Utrácivé ministerstvo

Začaly se šířit zprávy, že stát nemá peníze na výplatu sociálních dávek. Tyto zprávy nejsou bohužel poplašné, ale pravdivé. Pro stát, jako je ten náš, který nemá možnost libovolně tisknout peníze (díky Bohu), totiž platí, že zdroje jsou skutečně omezené. Ačkoliv – na naší politické scéně se vyskytují lidé, kteří objevili jisté kouzlo státních financí a od té doby tvrdí: „Zdroje jsou“. Minulý týden ukázal, že státní finanční zdroje omezené jsou a existují jisté meze.

MPSV s děravými kapsami

Ministerstvo práce a sociálních věcí nebude mít v prosinci dostatek peněz na výplatu sociálních dávek a nemocenské. MPSV hospodaří v naší zemi suverénně s nejvyšším množstvím peněz ze všech resortů, které dosahuje pro letošní rok 283,4 miliard korun. Jenom pro zajímavost: výše celkových výdajů státní rozpočtu je letos plánována na 869 miliard, z čehož vyplývá, že MPSV má v kompetenci 32,6 % objemu státních výdajů.

Prostředky MPSV získává především z odvodů pojistného od ekonomicky aktivních občanů. Každý z nich v průměru odvede za jeden rok 60 300 Kč do pokladny ministerstva. Přesto nebude mít tato instituce v prosinci dostatek zdrojů na pokrytí výdajů spojených s výplatou důchodů, přídavků, dávek a nemocenské!

Příčiny problémů

Nedostatek prostředků vznikl výplatami jednorázových dávek důchodcům a rodičům ve snaze kompenzovat jim předpokládaný cenový šok po vstupu země do Evropské unie a po změně zákona o DPH.

Lidem, kterým náležel za květen 2004 přídavek na dítě, byla vyplacena jednorázová dávka ve výši 2 000 Kč na jedno dítě. Příspěvek byl poskytnut automaticky. Dávku vyplatily úřady práce příslušné k poskytování přídavku na dítě. Tato dávka měla jednorázově vylepšit finanční situaci rodin s dětmi, jejichž příjem nepřesahuje trojnásobek životního minima rodiny. Náklady ze státního rozpočtu na poskytnutí této jednorázové dávky činily cca 3,96 mld. Kč.

Dále byla všem důchodcům státem vyplacena jednorázová dávka ve výši 1 000 Kč společně s penzí v červnu 2004 – všem, kteří měli nárok na výplatu důchodu nebo jeho části aspoň za jeden den v měsíci červnu 2004. Toto opatření si vyžádalo ze státního rozpočtu navíc 2,69 mld. Kč.

Uvedené kompenzace, které měly u sociálně slabších občanů zmírnit především dopady přijatých změn v rámci zákona o DPH, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 27. 2. 2004. Kromě toho byly nad rámec financovány čtrnácté platy (25 % místo 10 % z 14. platu) pro státní zaměstnance (za 0,9 mld. Kč) a novomanželské půjčky (za 1,5 mld. Kč).

Jak byl program financován?

Nijak. Vláda na začátku roku, kdy navrhla tento „kompenzační program“, plánovala, jak budou kompenzace financovány. Původní záměr byl zaplatit zmíněné dávky z peněz určených ke krytí ztráty konsolidační agentury (ČKA), avšak to se nelíbilo koaličním partnerům a záměr tak ztroskotal již v červnu. Pak se přiblížily volby, a proto se na celou věc „zapomnělo“, respektive bylo slíbeno, že MPSV získá peníze z vyšší DPH.

Na povrch problém vyplul až 10. 11. 2004, kdy se konalo zasedání vlády a ministr Škromach oznámil návrh, jak bude řešit situaci nedostatku peněz pro výplatu běžných sociálních dávek a důchodů. Chybí na ně právě oněch 6,6 mld. Kč vyplacených ve zmíněném programu. Konkrétně se nedostává na přídavky na děti, příspěvky na bydlení a nemocenské dávky.

Úřady práce bez peněz

Od ředitelů úřadů práce se v minulých dnech začaly šířit informace, že nemají peníze na výplaty sociálních dávek a na příspěvky firmám za zaměstnávání zdravotně postižených. Firmy, které státní podporu na své handicapované pracovníky nedostaly, se obrátily na opoziční stranu s prosbou o pomoc.

Ministr Škromach zmíněné potíže popřel… Navíc ještě dodal: Jestliže si některé úřady práce neumí o peníze požádat, je to jejich problém. Zajímavé je, že podřízení pana ministra napsali do vládního návrhu, který má situaci řešit: Finanční situace ministerstva práce je mimořádně napjatá a vyžaduje neprodlené řešení. Vyplácení dávek je podle nich v závěru roku skutečně ohroženo.

Na tiskové konferenci 10. 11. pan ministr řekl věc, která stojí za povšimnutí: Dnes vláda našla v rámci svého vlastního rozpočtu zdroje na krytí tohoto výdaje, takže tato spořivá vláda se vlastně podělila o ty své úspory s těmi, kdo to nejvíce potřebují, to jsou rodiny s dětmi a důchodci… Vyvstává otázka, proč, když má vláda tak velké úspory, musí řešit nastalou situaci takovýmto způsobem.

Zdroje jsou

Vláda, resp. MPSV, navrhlo následující způsob, jakým se mají prostředky ušetřit:

  • Z peněz na důchody v příštím roce – cca 2,1 miliardy korun,
  • z nemocenské a sociálních dávek – 1,6 miliardy korun,
  • na investičních pobídkách – 1,2 miliardy korun,
  • na splácení státních záruk – 0,6 miliardy korun,
  • na podpoře exportu – 0,1 miliardy korun.

Přičemž první položka, tvořící téměř jednu třetinu peněz, půjde z prostředků České pošty. Ta je státním podnikem, a proto není tato operace pro vládu problémem. Ročně vyplatí důchody za 200 miliard korun a několik splátek na lednové výplaty penzí dostává už v prosinci. Stačí tedy jen to, že se neodvedou poště peníze od státu, a ty se pak použijí na dávky, které musí ze zákona vyplatit.

Pošta, aby byla schopna vyplácet penze, si bude muset chybějící peníze půjčit. Z tohoto úvěru zaplatí podle odhadů asi 40 miliónů korun úroků. Tento úvěr se bude muset splatit příští rok, a tak i sám ministr Škromach hovoří o přesunutí problému z letošního na příští rok.

Co na to říká pošta?

Nic. Velká opatrnost České pošty je pochopitelná. Sama je na státu závislá a výplata penzí je pro ni obrovská zakázka, za kterou inkasuje zhruba půl miliardy ročně, přičemž za ceny, které jí stanovuje ministerstvo financí…

Tip do článku - účto fakturace duben

Co dodat na závěr?

Je nepochybné, že každému občanovi, který má nárok na určitou dávku sociální podpory nebo má nárok na důchod, bude tato nárokovaná částka včas vyplacena. Obavy tedy nejsou skutečně na místě. Avšak je zcela zřejmé, že vládní rozhazovačnost tyto výplaty alespoň pro následující dva měsíce zatíží vysokými náklady ušlých příležitostí.

Co je tím myšleno? Neposkytnutí podpory exportní firmě může znamenat ztrátu její důležité zakázky. Neposkytnutím investiční pobídky nemusí vzniknout nová pracovní místa. Úroky z úvěru České pošty zatíží daňové poplatníky do budoucna atp. Zkrátka se nám červnové jednorázové kompenzace pěkně prodraží.

Anketa

Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).