Hlavní navigace

Jaký důchod dostanete příští rok?

15. 12. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Důchody se mění každý rok - nejen svou valorizací (postupným zvyšováním), ale i úpravou pro nové důchodce. S jakou částkou musíte počítat vy nebo vaši rodičové, pokud se odeberete na zasloužený odpočinek v příštím roce? Přinášíme aktualizovaný výpočet důchodů.

Platný výpočet penze provádí pouze ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení, 150 00 Praha 5, Křížová 25) na základě celkové doby vaší zaměstnanosti a vašich celkových příjmů od r.1986. O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli. Zde v pěti bodech popsaný postup je zjednodušený a někdy se může lišit o několik Kč.

Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození (Rn) z následující tabulky (platí pro muže a ženy, které mají nižší důchodový věk v závislosti na počtu dětí).

Věk odchodu do důchodu
Rn (rok naroz.) 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954
muži 61 61+2 61+4 61+6 61+8 61+10 62 62 62 62 62 62 62 62
ženy bezdětné 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61 61 61 61
1 dítě 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60 60 60
2 děti 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59 59
3–4 děti 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58
5 a více 53 53 53+4 53+8 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57

Ke svému datu narození připočteme věk Vd, určený pomocí předcházejících dvou tabulek, a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu (DAT).

Celková doba zaměstnanosti DOBAz

Celková doba zaměstnanosti se určuje jako součet všech dnů, po které jste byli zaměstnáni, včetně dovolených (i mateřských), nemocenských dávek, úspěšně absolvovaných učilišť a středních i vysokých škol, vojenské prezenční služby. To vše obsahuje předstihový list, který vám pošle ČSSZ pro vaši informaci asi 2 až 3 roky před vaším nárokem na odchod do důchodu. Neprokázané doby je nutno při žádosti o důchod dodatečně doložit např. maturitním vysvědčením nebo vojenskou knížkou.

Pro přesné stanovení doby (DOBAz) je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední nebo vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení, včetně všech mezilehlých prázdnin.

Do doby (DOBAz) se nezapočítávají dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání, stejně jako dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání.

Určení výpočtového základu (VZ)

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2005 se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2004 (bez roku 2005!). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu pro rok 2004, kterými se přepočítává nominální roční příjem na současnou hodnotu.

Tabulka výpočtu vyměřovacího příjmu
rok vyloučené doby (dny) hrubý roční příjem koeficient přepočtu přepočtený hrubý roční příjem
1986 6,0337
1987 5,9101
1988 5,7784
1989 5,6416
1990 5,4425
1991 4,7162
1992 3,8510
1993 3,0744
1994 2,5934
1995 2,1884
1996 1,8483
1997 1,6720
1998 1,5295
1999 1,4132
2000 1,3257
2001 1,2216
2002 1,1383
2003 1,0665
2004 1,0000
Celkem Uvd =  –  – Upp =

Do této tabulky pro každý uvedený rok vložte svůj hrubý roční příjem a vyloučené dny, tj. dny, kdy jste neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc). Obojí lze nalézt na formuláři Evidenční list důchodového pojištění, který vede vaše mzdová účtárna a jehož obsah povinně ohlašuje na ČSSZ.

Hrubý roční příjem násobte pro každý rok příslušným koeficientem přepočtu, čímž dostanete přepočtený roční hrubý příjem. Součtem všech těchto příjmů dostaneme úhrn přepočtených příjmů Upp (Kč). Součtem všech vyloučených dob dostanete úhrnnou vyloučenou dobu Uvd (dny).

Nyní vypočítáte průměrný denní příjem Pd za celou dobu zaměstnání, tj. za 6940 dnů (roky 1986 až 2004):

Pd = Upp / (6940 – Uvd) Kč

Tento příjem násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný přepočtený měsíční příjem).

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VZ započte plně částka do 8 400 Kč, z částky od 8 401 do 20 500 jen 30 % a z částky přesahující 20 500 jen 10 % (platí jen pro rok 2005!), viz následující tabulka.

Vyměřovací základ
pro osobní vyměřovací základ OVZ výše výpočtového základu VZ
do 9 100 Kč VZ = OVZ
od 9 101 do 21 800 Kč VZ = 9 100 + (OVZ – 9 100) x 0,3
nad 21 800 Kč VZ = 12 910 + (OVZ – 21 800) x 0,1

Výše procentuální části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby zaměstnanosti DOBAz (podle druhého kroku výpočtu) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z podílu (DOBAz / 365) x 0,015 x VZ

Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle prvního bodu výpočtu), zjistíte rozdíl ROZ:

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)

Pak upravte procentuální část důchodu DUCHp, vypočteného dle třetího kroku výpočtu, tak, že za

skoleni_29_6

  • každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíte DUCHp o 1,5 % z VZ
  • každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíte DUCHp o 0,9 % z VZ (dle paragrafu 31) nebo o 1,3 % z VZ (dle par.30)

Poznámka: Paragraf 31 se týká trvale sníženého důchodu, paragraf 30 důchodu dočasně sníženého jen do data nároku DAT.

Celková výše důchodu

Celková výše důchodu se určí jako součet procentuální části DUCHp (viz výpočet výše) a pevné částky 1 400 Kč.

Tipy pro odchod do důchodu

Závěrem je třeba upozornit, že velikost části DUCHp je závislá na datu skutečného odchodu do důchodu DATsk nespojitě. Proto doporučujeme:

  • volit odchod do důchodu k 1. lednu. Tím se zvýší DUCHp až o 7 % oproti odchodu o den dříve, protože průměrně o tuto hodnotu se každoročně zvyšují koeficienty přepočtů (viz tabulka Koeficienty přepočtu pro rok 2004),
  • kontrolovat, aby doba zaměstnanosti DOBAz (dle prvního kroku) dělená 365 neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DOBAz = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, a DUCHp se vám zvýší o 1,5 %,
  • pokud odcházíte do důchodu dříve nebo později, zvolte vhodné datum DATsk tak, abyste zbytečně nepřišli o 0,9 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Anketa

Odejdete v příštím roce do penze?

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).