Hlavní navigace

Nezaměstnanost vs. zahraniční investoři

31. 8. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nezaměstnanost v Česku dosáhla nejnižší hranice za posledních devět let. Příčin může být několik. Jednou z nich jsou zcela jistě přímé zahraniční investice. Jak velký díl si ale na pomyslném koláči nezaměstnanosti odkrajují právě zahraniční investoři?

Od roku 1997 je to poprvé, co nezaměstnanost sestoupila na nejnižší úroveň a pokořila 6% hranici. Počet lidí bez práce se podle způsobu výpočtu Mezinárodní organizace práce (ILO) snížil meziročně o 92 200 lidí a současné procentuální vyjádření nezaměstnanosti se zastavilo na hodnotě 5,3 %. Tato harmonizovaná míra nezaměstnanosti, zpracovávaná statistickým úřadem Eurostat, slouží pro srovnání s ostatními zeměmi EU. „Existuje také druhá míra nezaměstnanosti, tzv. registrovaná, která vyplývá z evidencí neumístěných uchazečů na úřadech práce, ta je měsíční a naposledy, tj. v červenci, dosáhla 6,4 %. Tato míra je pravidelně vyšší než obecná míra dle ILO. Obě míry však ukazují stejné trendy – nyní tedy prudce klesající,“ řekl Měšci.cz ředitel odboru statistiky trhu práce Českého statistického úřadu Dalibor Holý.

Co je příčinou snížení počtu lidí bez práce? „Snižování nezaměstnanosti v posledním roce je zrcadlový pohyb k růstu zaměstnanosti. Rostou počty zaměstnanců i podnikatelů a také vzniká více volných pracovních míst. Je tedy zřejmé, že hlavní příčinou je extenzívní hospodářský růst, který přináší více pracovních příležitostí,” uvedl Holý.

Příliv kapitálu zvenčí

Kromě jiných činitelů jsou to pak právě zahraniční investice, které českou ekonomiku v pozitivním slova smyslu ovlivňují. A sekundárně tak působí i na nezaměstnanost. Stejného názoru je i vedoucí tiskového oddělení CzechInvest, Marta Selicharová. „Příliv zahraničních investic přispěl ke snížení nezaměstnanosti velmi výrazně. Stojí za připomenutí, že jenom investoři, se kterými na jednotlivých projektech spolupracovala agentura CzechInvest, se od roku 1993 v ČR zavázali vytvořit přes 160 tisíc nových pracovních míst. Přitom platí, že každé takto vytvořené místo podnítí vznik jednoho až dvou dalších u dodavatelských firem,” uvedla pro Měšec.cz Selicharová. Velký vliv přílivu zahraničního kapitálu do ekonomického prostoru ČR se tedy rozhodně popřít nedá. Na jakém základě celý systém přímých zahraničních investic funguje?

Nejprve musí existovat určitý spouštěcí mechanismus, prvek, který zahraniční investory osloví a případně přesvědčí o vstupu na český trh. Faktorů, které ovlivňují rozhodování investorů ze zahraničí, je celá řada. To, co může Česká republika nabídnout, je nejčastěji její velmi dobrá poloha v rámci střední Evropy či rozvinutá infrastruktura. Podle Marty Selicharové může být pro investory zajímavý také systém pobídek – především to, že Česko stanovuje svůj systém podpory investic zákonem, což všem zaručuje stejná pravidla.

Investiční lákadlo

Systém investičních pobídek byl pro zahraniční a domácí investory zaveden v roce 1998. Realizační organizací se stala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, založená ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejich strukturu stanovuje Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. a jak uvádí Selicharová, díky tomu má na jasně stanovenou státní podporu nárok jakýkoli investor, který splní určitá minimální kritéria. To je rozdíl oproti okolním státům, kde přesné podmínky jednotlivých pobídek z významné části ovlivňuje individuální jednání s každým investorem.

V případě podpory zavádění nebo rozšiřování výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu se zmiňují tři specifické výhody: sleva na dani z příjmu právnických osob, podpora na vytvářená pracovní místa a podpora na školení a rekvalifikace. „Je to právě sleva na dani, tedy nerealizovaný příjem státu a ne přímé dotace, který v ČR tvoří drtivou většinu investiční pobídky,” uvedla Selicharová. Jak ale zároveň připomněla, je důležité si uvědomit, že ačkoli investor odvádí daň z příjmu sníženou o pobídky, stále zaměstnává někdy až tisíce lidí, za které vždy platí sociální a zdravotní pojištění. Navíc, aby minimalizovaly náklady na dopravu, podniky s postupem času nakupují větší a větší podíl zboží od českých dodavatelů, kteří tak zaměstnávají další lidi platící daně, atd.

Na webových stránkách společnosti CzechInvest existuje mapa zobrazující maximální míru veřejné podpory pro daný region, tedy kolik procent z celkové výše investice může investor maximálně získat jako subvenci od státu. Co může motivovat investora vystavět výrobní haly kupříkladu v takové oblasti, která se vyznačuje největší mírou nezaměstnanosti v zemi? „Podle zákona mohou podniky v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností získat až 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo, 35 % nákladů na rekvalifikace zaměstnanců a zbytek pobídky až do procenta daného mapou maximální intenzity veřejné podpory tvoří sleva na dani. Minimální hodnota investice musí dosáhnout 50 milionů,” popsala Selicharová a představila názorný příklad:

Velký podnik investuje 100 miliónů korun a zaměstná 50 lidí v Mostě, kde je maximální míra intenzity veřejné podpory 40 %. Tento podnik pak může jako pobídky získat ve formě přímé dotace 35 % nákladů na rekvalifikace, 10 milionů Kč jako podporu na tvorbu nových pracovních míst a zbytek, tedy asi 30 milionů ve formě slevy na dani. O tuto částku si může postupně během pěti let snižovat daň z příjmu právnických osob.

V souvislosti s nabídkou a poptávkou po práci se nemůže stát, že by někdy byla investorovi nabídnuta taková lokalita, kde by nebyl schopen najít dostatečný počet kvalifikovaných lidí. CzechInvest se snaží najít vždy takové oblasti, které budou pro jeho podnikání nejvhodnější a předchozí kritérium je jedno z hlavních. Jak doplňuje Selicharová, podniky se naučily spolupracovat se školami, dobře funguje i spolupráce s úřady práce, případně s personálními agenturami. Naprostá většina zahraničních investorů se například co nejdříve snaží získat domácího personálního ředitele, který zná místní podmínky co nejlépe a dovede novým vlastníkům poradit.

V současnosti největší investicí, která nabídne místa třem tisícům lidí, je automobilka Hyundai, která už postupně začala s náborem lidí do výroby aut v nošovickém závodě. Počítá se zároveň s tím, že by se dalších deset tisíc míst mělo vytvořit u jejich subdodavatelů. Investice zahraničních firem jsou totiž nejen zajímavé pro domácí ekonomiku a její makroekonomické ukazatele. Představují také propojení českých firem s danými investory a následné uplatnění domácích subjektů na trzích v zahraničí.

FIN21

Jaký lze očekávat vývoj do budoucna z pohledu vztahu přímých zahraničních investic a nezaměstnanosti? „V České republice se díky klesající nezaměstnanosti otevírá prostor pro menší investice do špičkových technologií a do vědy a výzkumu. Takové podniky se většinou spokojí s relativně nízkým počtem lidí, zároveň ale musejí spoléhat na vynikající schopnosti svých zaměstnanců. A ty Česká republika nabízí. Na začátku devadesátých let odstartoval příliv zahraničních investic do výroby, na něj nyní navazují investice do služeb a do výzkumu a vývoje. Důležité přitom je, že se mezi velkými investory stále častěji objevují česká jména,” podotkla Selicharová.

K tomu, aby se dále zlepšoval ekonomický vývoj země, docházelo k rostoucí poptávce po domácí pracovní síle a rozvoji menších českých firem, je důležitá kvalita investičních pobídek. Jejich obsahová náplň a možnost nabídnout investorovi co nejpřijatelnější podmínky se nakonec stávají rozhodující, protože hodnotnější nabídka představuje konkurenční výhodu oproti jiným zemím se stejnými podmínkami k podnikání.

Anketa

Jak vnímáte přínos zahraničních investorů v rámci naší ekonomiky?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).