Hlavní navigace

Pojistit si domácnost a nemovitost je základ. Zbytečně vyhozené peníze, říkají druzí

13. 8. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Jimmy Harris (Flickr.com), podle licence: Attribution 2.0 Generic
Trávíme v nich většinu svého života. Máme tam svůj majetek a je pro nás často nejvýznamnější a největší investicí v životě. Ale stejně si je pojistí pouhých 40 % lidí.

Přestože v něm trávíme většinu svého života, máme v něm svůj majetek a je pro nás nejvýznamnější a největší investicí v životě, pojistilo si ho podle výzkumu Instant Research pro Partners pouhých 40 procent. Řeč je o soukromém bydlení. Jak si tedy správně pojistit nemovitost a domácnost, abychom se nezařadili mezi ty, kteří z minuty na minutu přišli o vše a na nové bydlení bez pojištění peníze nejsou?

Důvodů, proč je číslo tohoto klíčového pojištění tak nízké, je několik. Někdy jsou to pouze předsudky a neinformovanost lidí, mnohdy však také chyby pojišťováků, kteří nesprávně vysvětlí všechny podmínky pojištění. V současné době pojištění majetku nabízí na českém trhu 13 pojišťoven. Jejich produkty se ale výrazně liší, proto je třeba pečlivě vybírat, co a jak si chcete dát pojistit. Jak na to, se dozvíte níže.

Zbytečně vyhozené peníze a stejně by mi nic nezaplatili…

Finanční stránka věci je jedním z častých argumentů, proč si lidé toto pojištění nesjednávají. Tato silně zakořeněná představa se ale nezakládá na realitě: výše pojistného není nijak závratná a alespoň pro základní živelní rizika si jej může dovolit skutečně každý. Například dům v hodnotě 2 miliony korun pojistíte již za stovku měsíčně.

Druhou chybou, proč mají lidé špatně nebo nemají vůbec sjednaná pojištění domácnosti či nemovitosti, jsou nedostatečné znalosti principů a vlastností majetkového pojištění samotnými prodejci pojištění. Pro laika je samozřejmě mnohdy nemožné poznat, zda tomu pojišťovák, který před ním sedí, skutečně rozumí. Určitým signálem by však mohlo být, že upozorní nejen na klady, ale také na zápory daného pojištění, probere s klientem dopodrobna obsah jeho domácnosti, zabezpečení nemovitosti a případně sublimity (o těch se dočtete níže) plnění. Pokud ale nabídne klientovi dokonalou pojistku bez výluk, která bude za všech okolností plněna, mělo by ho to varovat. Ta patří do říše finančních snů, stejně jako investice s vysokým výnosem a likviditou a minimálním rizikem.

Ilustrační obrázek. Interiér novostavby bytu v Nových Chabrech.
Autor: Star Group Ltd.

Ilustrační obrázek. Interiér novostavby bytu v Nových Chabrech.

Co patří do nemovitosti a co do domácnosti?

Pojištění majetku se dělí na dvě části, a to sice na pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Znát rozdíl je velice důležité právě při sjednávání pojistky, abychom správně nastavili krytí a zahrnuli vše potřebné v dané oblasti, tedy buď nemovitosti, či domácnosti.

Vyznejte se v pojištění

Pojištění nemovitosti

Nemovitost zahrnuje vše, co je pevně spojeno se zemí, například nějakým ukotvením či základem, a to včetně všech pevně zabudovaných součástí takové nemovitosti (podlahy, topení, sanitární technika, vestavěné skříně, kuchyňská linka atd.).

Pojištění domácnosti

Do domácnosti patří vše ostatní, tedy věci, které lze z nemovitosti odnést. Dobrou pomůckou je také to, že když dům obrátíte a zatřesete s ním, vše co vypadne, je domácnost, vše co zůstane, je nemovitost.

V pojištění nemovitosti se tedy může jednat o pojištění rodinného domu, bytu, chaty, chalupy, garáže či vedlejších „ostatních“ staveb. Standardně se pojišťuje stavba hlavní, tedy například samotný dům, podle které se stanoví pojistná částka nemovitosti. Jestliže chcete mít pojištěny také stavby vedlejší (garáž, pergola, bazén,…), pak je musíte specifikovat jako stavby vedlejší a stanovit pro ně pojistnou částku zvlášť. U některých pojišťoven je limit na vedlejší stavby stanoven procenty z hlavní stavby. Pokud se do takového limitu vejdete, nemusíte je jednotlivě připojišťovat, specifikovat a v případě, že dodatečně něco na zahradě dobudujete, do pojištění přidávat.

Jestliže je však vedlejší stavba pevně propojena nějakým konstrukčním prvkem (střecha, přímý vchod, základy…), pak je potřeba její hodnotu zahrnout do hodnoty hlavní stavby. V tomto případě není definována jako stavba vedlejší. Přípojky inženýrských sítí jsou automaticky pojištěny k hlavní stavbě, a to po celé délce v rámci pozemku, na kterém stavba stojí.

Požár. Ilustrační foto.
Autor: Hasičský záchranný sbor České republiky

Požár. Ilustrační foto.

Jak se správně pojistit

V první řadě musíme říci, co od pojištění očekáváme a z čeho máme největší obavy, a také, co se v dané lokalitě může stát. Dům u silnice bude požadovat pojistit náraz vozidla, dům u lesa pád stromu, kdo se bojí bouřky, úder blesku, kdo bydlí v bytě, tak vytopení sousedem. Dále je třeba si ujasnit, co vše chci mít pojištěno, zda pouze stavbu, či také její vybavení, případně další stavby a objekty k domu přiléhající.

Nabídky v pojištění majetku se však mohou výrazně lišit ve výši ročního pojistného. A to na stejnou nemovitost až o tisíce korun. V pojištění rozhodně neplatí pravidlo, čím dražší, tím lepší. Dražší nabídky mohou mít nastaveny vyšší limity na jednotlivé oblasti, nebo je nemít vůbec omezené. Ovšem i s pevně danými limity může být pojistka dostačující pro to, co klient potřebuje. Dražší mohou být také tzv. balíčkové varianty, které zahrnují v přednastaveném balíčku i věci, které reálně v pojištění klient nepotřebuje, nebo pro něj nejsou důležité. Jako nevhodnější se jeví flexibilní a individuální nastavení pojistky, které zachovává potřebnou kvalitu a nižší cenu.

Nejčastěji se nabídky liší v tzv. sublimitech a výlukách. Sublimit je maximální částka, do jaké pojišťovna uhradí škodu na jednotlivých věcech, popřípadě jednotlivých rizicích. Například se tedy sublimity liší na škodách způsobených přepětím, na škodách na elektronice, v nebytových prostorech jako jsou sklep, garáž, či na škodách způsobených vandalem atd. Pokud tedy máte v domácnosti drahý fotoaparát, je dobré se ptát na to, do jaké výše jsou fotoaparáty hrazeny nejen v součtu, ale také zda je nějaká maximální hranice za jednotlivou věc.

Pamatujte si

Před sjednáním pojištění majetku si odpovězte na tyto otázky:

  • co od pojištění očekáváte,
  • z čeho máte největší obavy,
  • co se v dané lokalitě může reálně stát.

Často může být rozdíl také v tom, zda pojišťovna hradí odcizení či poškození věcí z oploceného pozemku. Jestliže máte na zahradě umístěny movité věci, které by mohly být například odcizeny, a čekáte od pojištění, že taková škoda bude uhrazena, určitě se na toto zaměřte.

Neméně důležitým parametrem je také to, zda pojišťovna škodu hradí v nových cenách či časových cenách. Zatímco v případě plnění v nových cenách dostanete plnění za poškozené věci v plné výši na pořízení věci nové, v případě časové ceny je plnění sníženo o jejich opotřebení, a tudíž na pořízení nové věci si budete muset doplatit část ze svého.

Častým pojmem také bývá tzv. škoda na první riziko. To znamená, že pojišťovna danou škodu (např. vandalismus) uhradí pouze jedenkrát v roce. Pokud se stane, že vandal poškodí majetek v březnu a pojišťovna škodu uhradí. Ale když jej znovu poškodí třeba v srpnu, tuto škodu pojišťovna hradit nebude. Tomuto se však dá vyhnout tím, že si můžete připojistit i tzv. druhou škodu.

Co máte pojištěno z majetku?

Pozor, abyste neměli nemovitost podpojištěnou

Jednou z hlavních věcí, kterou je potřeba si při pojišťování majetku pohlídat, je správné nastavení pojistné částky. Jestliže je pojistná částka nastavena chybně oproti reálné hodnotě, pak dochází k tzv. podpojištění, případně přepojištění.

Standardně u rodinných domů je pojistná částka stanovena dle reprodukční hodnoty stavby, a nikoliv její tržní hodnoty, tedy za kolik jste schopni nemovitost v daném místě a stavu prodat, ale kolik peněz potřebujete, abyste si srovnatelnou nemovitost mohli znovu postavit a to včetně nákladů na stavební firmu. Reprodukční hodnotu určíte dle indexu stavebních cen.

U bytových jednotek je pak postup opačný, u nich se jako pojistnou částku doporučuje stanovit tržní hodnotu nemovitosti. Většina pojišťoven toleruje částku v rozmezí plus, mínus 15 procent. Jestliže se pojistná částka stanoví nižší o více než 15 procent doporučené (minimální) pojistné částky, dochází k tzv. podpojištění. To v případě škody znamená, že pojišťovna sníží pojistné plnění ve stejném poměru, jako byla stanovena pojistná částka (na jakou částku jste se pojistili) vůči skutečné hodnotě, respektive reprodukční hodnotě nemovitosti.

Příklad: Dům v hodnotě dva miliony si klient pojistí na jeden milion korun. Dochází k 50procentnímu podpojištění. Požár na domě způsobí škodu za půl milionu korun, pojišťovna tuto částku však krátí ve stejném poměru jako podpojištění a vyplatí maximálně 250 tisíc korun.

Stejný postup platí při stanovení pojistné částky domácnosti, kde je nutné domácnost pojistit jako celek včetně veškerého vybavení (nábytek, elektronika, oděvy, jídlo, dekorace, atd.), a to na částku, kterou byste potřebovali na znovu pořízení všech těchto věcí.

Tržní hodnota vs. reprodukční hodnota

Reprodukční hodnota je částka, kterou potřebujete, abyste si srovnatelnou nemovitost mohli znovu postavit, a to včetně nákladů na stavební firmu. Tato částka se používá pro stanovení ceny pojištění domu.

Tržní hodnota je částka, za kterou jste schopni nemovitost v daném místě a stavu prodat. Používá se zvláště pro stanovení ceny pojištění bytu.

Povodňové zóny sjednotí pojištění

Rozdíly však nejsou pouze v obsahu pojištění, ale také například v určování povodňových zón, které stanovují, jak vysoké je riziko povodně a záplavy v daném místě. Od takto určené povodňové zóny se poté odvíjí cena pojištění. V současné době se však systém určování rizikovosti povodně u jednotlivých pojišťoven liší, může se tedy stát, že jedna riziko odmítne pojistit či ho pojistí jen za přirážku, zatímco druhá jej pojistí bez problémů. Toto by se mělo změnit již koncem roku 2014, protože má dojít ke sjednocení povodňových map.

V případě, že však spadáte do povodňové zóny a jste si jisti, že toto riziko ve vašem případě nehrozí například z důvodů vyvýšeného terénu, protipovodňových bariér apod., jsou pojišťovny schopny riziko překlasifikovat na základě potvrzení od místního obecního či městského úřadu. Důležité je také vědět, že všechny pojišťovny uplatňují tzv. čekací dobu, a to většinou po dobu deseti dnů od sjednání pojištění.

Povodeň. Ilustrační foto
Autor: Policie České republiky

Povodeň. Ilustrační foto

Stavíte, ale už se musíte pojistit? I to má řešení

Častým dotazem je také pojišťování domů ve výstavbě. Dnes v podstatě klient nemůže čerpat hypoteční úvěr, aniž by neměl sjednáno pojištění domu, který ale v případě výstavby zatím reálně neexistuje.

skoleni_28_3

V těchto případech je nejlepší pojištění sjednat tak, aby odpovídalo tomu, jak bude vypadat dokončená nemovitost. Změny pojistky v průběhu výstavby podle toho, jak se stavba vyvíjí, mohou být nepraktické a hrozí vysoké riziko podpojištění. Pokud je zároveň hypoteční úvěr nižší než výsledná investice do stavby, například tím, že nějaké prostředky máte naspořeny, pak se většina bank spokojí s nastavením pojistné částky ve výši úvěru. Zde však pozor, protože opět může nastat podpojištění a taková pojistka není správně nastavena. Neřiďte se tudíž striktně tím, co stačí bance, ale také tím, jaká je skutečná hodnota stavby.

Standardně dnes pojišťovny uplatňují slevy za výstavbu v rozmezí 25 až 50 procent, u některých tato sleva dokonce trvá i po kolaudaci, u některých má platnost například jen jeden rok.

Autor článku

Autor je pojistným analytikem v oblasti neživotního pojištění ve společnosti Partners Financial Services.

Autorka působí jako likvidační specialistka v životním i neživotním pojištění ve společnosti Partners Financial Services.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).