Hlavní navigace

Náhoda není blbec, a proto je tu pojištění odpovědnosti

20. 8. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Mnozí známe zlidovělý pojem „pojistka na blbost“, správně pojištění odpovědnosti za škodu. Kdo pojistku má, ten se s ní cítí často jistěji, je také krytý na nejrůznější situace.

Snad každý zná ten pocit, kdy v obchodě projíždí s vozíkem kolem křehkého zboží, když jede na kole kolem zaparkovaného auta, nebo když si potomek kope před domem do balónu. Ten pocit, kdy se bojí, že „se něco rozbije“ a bude to muset zaplatit. Mnozí již znají zlidovělý pojem „pojistka na blbost“, správně pojištění odpovědnosti za škodu. Ten, kdo ji má, se v podobných situacích cítí jistěji. Když by totiž náhodou v obchodě něco rozbil, řídítkem škrábl lak auta, nebo by jeho dítě vysklilo míčem sousedům okno, tak to jednoduše zaplatí pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti je na českém finančním trhu již nějakou tu dobu pojišťovnami nabízeno, ovšem od 1. dubna 2014 došlo ke změnám souvisejícím s novým občanským zákoníkem. Tento produkt má zatím podle výzkumu Instant Research pro Partners uzavřeno 29 % Čechů (viz graf)


Autor: Partners

Jaký typ pojištění máte Vy osobně sjednáno? (v procentech)

Pomalu se ale začíná projevovat vyšší zájem o pojištění odpovědnosti. Nový občanský zákoník totiž výrazně zvyšuje možnosti poškozených při náhradě škody a také zvyšuje případné částky, které po viníkovi mohou vysoudit.

Byl jednou jeden zákoník…

V praxi totiž každý odpovídá za své jednání a za škodu, kterou svým jednáním způsobí třetí osobě. Takové jednání nemusí být bezprostředně úmyslem, ale jakýmkoliv nedopatřením, chybou či neopatrností, z tohoto důvodu pro tento typ pojištění zlidověl název „pojistka na blbost“. Neodpovídáme však pouze za škodu, kterou způsobíme bezprostředně svým jednáním, ale také za škodu, kterou svým jednáním způsobí naše dítě, za které jsme zodpovědní, domácí či hospodářské zvíře, či jakýkoliv náš majetek. Naším majetkem může být strom na zahradě, který spadne sousedům na vozidlo a zničí jej. Naší odpovědností také může být poškození počítače v práci, který vlastní firma, tedy opět třetí osoba.

Typy pojištění odpovědnosti pro fyzické osoby:

  1. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
  2. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví či držby nemovitosti
  3. Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli (z výkonu povolání)
  4. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Kryje škody, které způsobíme svým neúmyslným jednáním, nepozorností či nedopatřením třetím osobám, které vznikly zanedbáním nějaké povinnosti, v důsledku čehož došlo třetí osobě ke škodě na majetku, na zdraví či na ušlém zisku.

Zde jedna zkušenost klienta Partners: Petrovi N. z Příbrami poškodila spadlá větev ze stromu automobil zaparkovaný za plotem na zahradě jeho domu. Ta se při dešti ulomila ze stromu, který rostl na sousedově pozemku. Strom byl viditelně ve špatném stavu a větve byly uschlé. Petrův soused byl na tento stav a možná planoucí rizika opakovaně upozorněn, ale nápravu nesjednal (tedy uschlé větve na vlastní náklady nenechal odstranit). Petr N. tedy ze zákona požadoval náhradu škody na vlastníku stromu, sousedovi. Pokud by však byl strom v bezvadném stavu a při bouřce se zlomil, nemusel by soused Petrovi škodu hradit vůbec, protože svou povinnost nezanedbal a za zásah tzv. „vyšší moci“ neručí.

V první fázi soused navrhl Petrovi škodu pokrýt z havarijní pojistky, kterou má Petr sjednanou na své vozidlo, a tím to celé vyřešit. Náš klient na to kývl jako na možnost rychlého a jistého řešení. Nicméně po konzultaci s likvidační specialistkou Partners Šárkou Duškovou zjistil, že i přesto bude muset soused škodu uhradit. Pojišťovna totiž po přezkoumání zjistila, že soused zanedbal svou povinnost a škodu regresuje po viníkovi, tedy sousedovi, který ji musí uhradit v plné výši. Pokud nedojde k vzájemné dohodě, je vysoce pravděpodobné, že pojišťovna se bude se sousedem soudit a pravděpodobně vyhraje.

Podobných situací na nás číhá na každém rohu spousty. Důležité je si uvědomit, že se může sice jednat o škody v řádu stovek či tisíců korun, ale také o škody v řádu milionů korun (třeba při vytopení nově zrekonstruovaného 4 + 1)! Dojde-li ke škodě na zdraví, pak veškerou léčbu po nás jako po viníkovi opět bude regresovat zdravotní pojišťovna.

Všichni členové domácnosti za pár korun

V současné době je nabídka občanské odpovědnosti relativně široká, nabízí ji dvanáct pojišťoven. Standardně se pojištění odpovědnosti vztahuje na všechny členy domácnosti, kteří se podílejí na jejím chodu. Většina produktů obsahuje také škodu způsobenou psem, případně i hospodářskými zvířaty. Běžně se dnes pojištění odpovědnosti vztahuje na území celé Evropy. Cena se pak pohybuje od 350 korun za rok pro všechny členy domácnosti.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Mohou však nastat okamžiky, kdy dojde ke škodě, za kterou sice ručíme, ale nevznikla v přímé souvislosti s naším jednáním či chováním. Takovou škodou může být škoda, která vznikla v souvislosti s vlastnictvím či držbou nemovitosti. Příkladem škody může být, kdy v zimě spadne sníh ze střechy na chodce procházejícího kolem po chodníku nebo na zaparkované vozidlo před domem. Dalším častým případem může být, kdy v bytové jednotce protéká odpad pod vanou a vytopí sousedy.

Dnes je standardně pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti nabízeno k pojištění nemovitosti, některé pojišťovny jej však mají zahrnuty do jednoho produktu s pojištěním občanské odpovědnosti. Stejně tak v některých produktech je zahrnuta také odpovědnost za další, pronajímanou nemovitost.

Důležité je brát v potaz, že pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se vztahuje na konkrétní nemovitost. Jestliže nemovitostí máme více, je nutno mít sjednáno pro každou zvlášť pojištění. O pojištění nemovitosti se dozvíte více v článku: Pojistit si domácnost a nemovitost je základ. Zbytečně vyhozené peníze, říkají druzí


Autor: Partners

Co znamená podpojištění (v procentech)

Manko ne, ztráta služebního notebooku ano

Zatímco pojištění občanské odpovědnosti nás kryje proti škodám v našem běžném životě, nevztahuje se na škody, které způsobíme v zaměstnání. Pro škody, které způsobíme během výkonu své pracovní činnosti, je nutné mít sjednáno pojištění zaměstnanecké odpovědnosti, ze zákona totiž zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat maximálně 4,5násobek hrubé mzdy, taková částka by také měla být stanovena jako limit pro pojistku. Samozřejmostí stejně jako u všech jiných typů odpovědností je, že škoda nebyla způsobena úmyslně či pod vlivem alkoholických či návykových látek. Zatímco u většiny pojišťoven je nutno mít pro tento produkt uzavřenu pracovní smlouvu na HPP či DPČ, Česká pojišťovna umožňuje také smlouvy DPP.

V rámci produktu lze sjednat celou řadu různých připojištění, ať již připojištění škod způsobených při řízení služebního vozidla, které zpravidla kryje například spoluúčast z havarijního pojištění, ztrátu služebních zařízení jako například notebook či telefon, obecnou výlukou v tomto produktu je však schodek na svěřených hodnotách, tzv. manko.

Mohou nastat také situace, kde je většinový vlastník zároveň zaměstnancem společnosti nebo příbuzný zaměstnance je většinovým vlastníkem. V tomto případě je nutností mít připojištěnu křížovou odpovědnost, kterou ale ne všechny pojišťovny nabízejí.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Jedná se o standardní povinné ručení a jako jediné ze všech výše uvedených je pojištěním povinným, jak již z názvu vyplývá. Povinné ručení musí mít sjednáno každé motorové vozidlo provozované na pozemních komunikacích bez ohledu na to, zda podléhá či nepodléhá registraci v evidenci vozidel. Provozem na pozemní komunikaci se přitom rozumí již pouhé odstavení vozidla na ní. Více o pojištění vozidel se dozvíte v článku: Co kryje povinné ručení, ví jen každý druhý Čech.

Informace o průzkumu: Výzkum byl realizován formou on-line dotazování prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro společnost Partners na reprezentativním vzorku populace ve věku od 18 do 65 let (dle regionu, kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání) v květnu 2014. Velikost základního souboru byla 1050 respondentů

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je pojistným analytikem v oblasti neživotního pojištění ve společnosti Partners Financial Services.

Autorka působí jako likvidační specialistka v životním i neživotním pojištění ve společnosti Partners Financial Services.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).