Hlavní navigace

Pojištění v Evropské unii

22. 7. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pojištění prošlo v uplynulých letech v Evropské unii velkým rozvojem. I v České republice je na vzestupu. Cestu na vrchol urazilo bez větších otřesů a projevilo se jako velmi solidní segment finančních služeb. Dnešní pojistný trh v Evropě je stabilizovaný a velmi vyzrálý.

Životní pojištění

Životní pojištění má na finančním trhu své nezastupitelné místo. Na jedné straně poskytuje pojistnou ochranu, tedy zajišťuje klienty proti různým životním rizikům hned od počátku uzavřeného smluvního vztahu, a na druhé straně může mít spořící složkou, díky níž se vytváří úspory především na stáří.

Kombinaci dvou složek, zajišťovací a spořící, žádný jiný produkt nenabízí. Při volbě finančních produktů ale musíme vědět, co požadujeme. Většinou chceme, aby v daném produktu byly naše prostředky bezpečně uloženy, sledujeme výnosnost, likviditu (rychlost a snadnost, s níž lze mít vložené prostředky k dispozici k jiným účelům) a celkovou úroveň poskytovaných služeb.

Myslím si, že našim občanům spíše vyhovují krátkodobé a jednoduché finanční produkty. To se dle mého názoru na životním pojištění poněkud negativně projevuje. Domnívám se však, že dlouhodobá stabilizace vnějších podmínek a krystalizace důchodové reformy mohou vést ke stimulaci zájmu o životní pojištění.

Životní pojištění plní z makroekonomického pohledu všechny role, které plní i další produkty finančního trhu, jež dlouhodobě kumulují úspory obyvatel.

Nejen pojišťovny v Evropské unii kumulují rozhodující část prostředků ve formě technických rezerv. Tyto rezervy musí ukládat efektivně a obezřetně. Proto vybrané finanční prostředky investují do různých instrumentů finančního a kapitálového trhu. Vzhledem k této skutečnosti představují významný investiční zdroj. Dále má životní pojištění také význam jako součást důchodového systému, jestliže chápeme tento systém jako souhrn všech zdrojů pro výplatu příjmů ve stáří.

Pojišťovací statistika

Mezi členskými státy Evropské unie jsou rozdíly, které nelze vysvětlit pouze úrovní nebo silou ekonomiky. Vyplývají také z rozdílu tradic, obliby některých finančních produktů, forem důchodového zabezpečení a daňové soustavy. Prosté srovnávání výše ročního pojistného na životní pojištění na osobu u nás a jinde není vhodné, neboť by se musela vzít v úvahu především výše průměrné mzdy a další faktory.

Počet pojišťoven klesl v Evropské unii mezi lety 1996 a 2001 o 10 % (nyní jich je 3 495), zatímco celkové příjmy vzrostly ve stejném časovém období o 50 %. To jenom dokazuje trend slučování jednotlivých pojišťoven do větších gigantů. Největší rozmach zaznamenaly pojišťovny v Itálii a Velké Británii. V současné době se 56 % pojišťoven specializovalo na neživotní pojištění, 25 % na životní a 19 % na zajištění a náhradní pojištění.

Přesto postavení pojištění u nás, přes dosažené pozitivní výsledky a dobré trendy, stále pokulhává za zeměmi EU. Zde je pojistné na osobu několikanásobně vyšší. Náš pojistný trh má tedy ještě své rezervy.

Česká republika má samozřejmě stále ještě nižší propojištěnost, než je obvyklé ve vyspělých státech. Důkazem toho, že se ubíráme správnou cestou, je však to, že tento ukazatel dynamicky roste.

V neživotní větvi pojištění se projevila silná konkurence. Počet pojišťoven klesl o 12,2 %. Nejvíce klesl v Itálii (-22,0 %), Španělsku (-19,6 %) a Dánsku (-18,9 %). Pouze v Irsku (+12,3 %), Švédsku (+5,7 %) a Lucembursku (+4,3 %) stoupl počet pojišťoven.

Pojištění je jednoznačně na vzestupu. Číslo, které je dané poměrem předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu, v EU i v ČR stále roste. Jde o tzv. celkovou pojištěnost.

Dalším ukazatelem vyspělosti trhu je podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném. V loňském roce se toto číslo v České republice vyšplhalo až na 38,5 %. V zemích Evropské unie však v roce 2001 průměrný podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném dosáhl téměř dvojnásobného čísla – bylo to 63,5 %.

FIN21

Zaúčtované příjmy pojišťoven(v mil. EUR)
Země Životní pojištění Neživotní pojištění
1996 2001 1996 2001
EU 15 224 771 409 880 202 113 225 130
Belgie 1 636 1 970 3 459 3 832
Dánsko 5 314 7 326 3 848 4 015
Německo 49 353 61 247 73 980 76 203
Řecko 791 614 849 1121
Španělsko 5 850 12 124 5 531 7 297
Francie 61 896 38 840 42 759 43 892
Irsko 2 478 8 528 2 033 3 376
Itálie 7 599 28 843 9 132 10 940
Lucembursko 2 382 5 982 635 742
Nizozemí 15 785 23 022 13 430 17 314
Rakousko 924 534 1 085 1 742
Portugalsko 1 400 2 582 1 178 1 859
Finsko 2 038 4 234 2 146 2 512
Švédsko 7 061 14 843 5 428 8 411
Velká Británie 60 265 199 807 36 619 42 365

Pramen: Eurostat, Special feature on Pension funds: Edition 2002

Závěrem můžeme říci, že v porovnání se zeměmi Evropské unie tedy stále zaostáváme. I z těchto důvodů lze očekávat, že podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném bude letos i v dalších letech růst, i když již ne tak dramaticky, jak tomu bylo dosud.

Anketa

Kdy bude dosahovat české pojišťovnictví evropských parametrů?

5 %
11 %
32 %
52 %
Odpovědělo 19 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).