Hlavní navigace

Pojištění právní ochrany – aktuální stav na trhu

3. 9. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Domoci se svých práv u soudu bývá nákladné. Pojištění právní ochrany je pojistným produktem, který za relativně malé pojistné zajistí v případě potřeby kvalifikované prosazování právních zájmů pojištěného, aniž by se dostal do finanční tísně. Kdo a za kolik toto pojištění nabízí?

Každý člověk se v běžném životě může dostat do situace, kdy se soudní žalobou musí domáhat svých práv nebo se dokonce u soudu musí hájit na straně žalované. O úspěchu či neúspěchu stran v soudním sporu velkou měrou rozhoduje i kvalita jejich právních zástupců. Dobrý advokát není levný nikde na světě, tedy ani u nás.

Smluvní hodinová sazba advokátů začíná na 500 Kč, u úspěšných, a tedy žádaných, advokátů dosahuje až 5 000 Kč! Soudní poplatky také nejsou zanedbatelné – např. u sporu o částku 100 000 Kč činí 4 000 Kč. A to není zdaleka vše, takže i nepříliš složitý soudní spor dokáže silně nabourat rodinný rozpočet. Řešením je uzavřít proti takovýmto předem neočekávaným nákladům pojištění právní ochrany.

V České republice má v současné době platnou licenci pro tento druh pojištění šest pojišťoven. Komplexní pojištění právní ochrany nabízejí pojišťovny tři: D.A.S., ARAG a Kooperativa. Další dvě – UNIQUA a Generali – nabízejí pouze produkty pro řidiče, resp. majitele motorových vozidel. Pojišťovna AIG Czech Republic v současnosti žádný pojistný produkt v této oblasti nenabízí.

Čím se nabídky pojišťoven liší?

Všechny pojišťovny se uzavřením smlouvy o pojištění právní ochrany zavazují uhradit za pojištěného náklady soudního řízení až do výše pojistné částky, tedy zpravidla náklady právního zastoupení, soudní poplatky, náklady na znalce, tlumočníky, svědky, výdaje a náklady protistrany, uloží-li soud jejich úhradu pojištěnému, a náklady výkonu rozhodnutí. Formou bezúročné půjčky pojišťovny poskytnou i kauci, hrozí-li pojištěnému umístění do vyšetřovací vazby. Ostatn9 podmínky pojišťoven se více či méně liší.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany

Pojistná částka: 300 000 Kč pro jednu pojistnou událost (+ půjčka na kauci max. 300 000 Kč), počet pojistných událostí není omezen!
Územní platnost pojištění: Evropa + státy sousedící se Středozemním mořem
Tísňová nonstop linka: ano – kvalifikovaný právník
Kvalifikované informace na bezplatné infolince: ano
Informace na www stránkách: kompletní, přehledné informace, chybí ceny
Druhy pojištění a výše ročního pojistného:

 • Právní ochrana motorového vozidla – vázáno na SPZ, týká se vlastníka, provozovatele, nájemce a kteréhokoliv řidiče a pasažérů vozidla. Pojistné dle objemu motoru: do 1 350 ccm 1 750 Kč, nad 1 350 ccm 2 000 Kč
 • Právní ochrana řidiče – vázáno na osobu, týká se kteréhokoliv vozidla s výjimkou vlastního. Pojistné: 1 000 Kč
 • Právní ochrana zaměstnance – pracovněprávní spory. Pojistné: 1 000 Kč
 • Právní ochrana v případě úrazu – náhrada škody, pracovněprávní a pojistné nároky. Pojistné pro rodinu: 500 Kč
 • Právní ochrana v nájemních, vlastnických a sousedských sporech
 • Právní ochrana rodiny – spory související s členy rodiny a jejich movitým majetkem. Pojistné dle velikosti rodiny a jí užívaných nemovitostí od cca 1 700 Kč
 • Kombinované pojištění
  • Rodina STANDARD (rodina + pracovně právní spory; 2 000 Kč)
  • Rodina MOTO (rodina + řidič + motorové vozidlo; 2 500 Kč)
  • Rodina MAX (vše s výjimkou podnikání; 4 500 Kč)
 • Pojištění právní ochrany podnikatelů – občanskoprávní, pracovněprávní, pojistné a vlastnické spory, přestupkové a trestněprávní řízení, ne však spory z obchodních a dalších smluv; pojistná částka max. 500 000 Kč. Pojistné dle oboru podnikání, počtu zaměstnanců a velikosti užívaných prostor, zpravidla 5 – 20 tis. Kč

Výhody:

 • jednička na trhu, mezinárodní působnost, dlouhodobé zkušenosti
 • nejkomplexnější nabídka pojištění,
 • široká územní platnost pojištění,
 • pojistná částka pro jednu pojistnou událost, počet pojistných událostí není omezen,
 • osobní poradce, nonstop tísňová telefonní linka s právníkem,
 • bezplatná infolinka s kvalifikovanými informacemi, kvalitní informace na internetových stránkách.

ARAG – pojišťovna právní ochrany

Pojistná částka: 300 000 Kč (+ půjčka na kauci max. 500 000 Kč)
Územní platnost pojištění: Evropa
Kvalifikované informace na bezplatné infolince: ne
Informace na www stránkách: kompletní přehledné informace včetně cen
Druhy pojištění a výše ročního pojistného:

 • Právní ochrana při provozu motorového vozidla – vázáno na SPZ, týká se vlastníka, provozovatele a kteréhokoliv řidiče a pasažérů vozidla. Pojistné dle objemu motoru: do 1 350 ccm 1 700 Kč, nad 1 350 ccm 1 950 Kč
 • Právní ochrana řidičů motorových vozidel – vázáno na osobu řidiče. Pojistné: 1 000 Kč
 • Právní ochrana vlastníků nebo nájemců nemovitostí. Pojistné: 865 Kč
 • Právní ochrana rodiny – spory související s členy rodiny a jejich majetkem s výjimkou vozidel a nemovitostí. Pojistné 1 100 Kč; možno doplnit o připojištění.
 • RODINA OPTIMUM – rodina + pracovněprávní spory. Pojistné 2 100 Kč
 • RODINA AUTO – rodina + provoz motorového vozidla + řidič. Pojistné 2 400 Kč
 • RODINA KOMBI – rodina + nemovitosti. Pojistné 1 965 Kč
  • + kombinace výše uvedených až po komplexní pojištění rodiny s pojistným 4 000 Kč

Výhody:

 • mezinárodní působnost, dlouhodobé zkušenosti
 • komplexní nabídka pojištění,
 • široká územní platnost pojištění,
 • kvalitní informace na internetových stránkách.

Kooperativa, pojišťovna

Pojistná částka: 500 000 Kč pro všechny pojistné události v jednom roce (půjčka na kauci do výše pojistné částky)
Územní platnost pojištění: Česká republika
Tísňová nonstop linka: ne – pouze infolinka
Kvalifikované informace na bezplatné infolince: spíše ano
Informace na www stránkách: méně informací, uvedeny ceny
Druhy pojištění a výše ročního pojistného:

 • Právní ochrana „AUTO“ – vázáno na SPZ, vozidlo ne k podnikání, týká se vlastníka, provozovatele, nájemce a kteréhokoliv řidiče a pasažérů vozidla. Pojistné 1 000 Kč
 • Právní ochrana „PRIVAT“ – spory související s členy rodiny a jejich majetkem. Pojistné dle velikosti rodiny a jí užívaných nemovitostí od cca 3 200 Kč

Výhody:

 • dlouhodobé působení na českém pojistném trhu,
 • nonstop asistenční linka s možností tlumočení.

Generali Pojišťovna

Pojistná částka: 200 000 Kč pro jednu pojistnou událost (+ půjčka na kauci 100 000 Kč)
Územní platnost pojištění: Česká republika + Evropa s omezením rozsahu pojištění
Tísňová nonstop linka: ano – asistenční služby
Kvalifikované informace na bezplatné infolince: spíše ne – v omezeném rozsahu
Informace na www stránkách: minimum informací, informace nejasné, neuvedeny ceny
Druhy pojištění a výše ročního pojistného:

skoleni_29_6

 • Právní ochrana vlastníka motorového vozidla – vázáno na SPZ, týká se vlastníka, provozovatele a kteréhokoliv řidiče a pasažérů vozidla. Pojistné 960 Kč
 • Právní ochrana řidiče motorového vozidla – vázáno na osobu, týká se kteréhokoliv vozidla, pojistná ochrana omezena jen na osobu řidiče a na škodu přímo jemu vzniklou. Pojistné: 700 Kč.

UNIQUA pojišťovna

Pojistná částka: 300 000 Kč (půjčka na kauci do výše pojistné částky)
Územní platnost pojištění: Česká republika + státy v nichž platí „zelená karta
Tísňová nonstop linka: ano – asistenční služby (vyhledání informací, tlumočení atd.)
Kvalifikované informace na bezplatné infolince: ne – téměř žádné informace
Informace na internetových stránkách: téměř žádné informace
Druhy pojištění a výše ročního pojistného:

 • Právní ochrana motorového vozidla – vázáno na SPZ. Pojistné individuální: pro občana pod 1 000 Kč, pro podnikatele přes 1 000 Kč
 • Právní ochrana řidiče motorového vozidla. Pojistné: 700 Kč.

Závěr

Pojištění právní ochrany lze doporučit všem, kteří nechtějí nést rizika nákladů soudních sporů. V současné době má nejširší nabídku a asi nejpropracovanější systém pojištění D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Téměř totéž lze říci o pojišťovně ARAG, jejíž působení na českém trhu je však kratší a získávání informací o ní bylo komplikovanější.

Anketa

Máte sjednané pojištění právní ochrany?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).