Hlavní navigace

Nehoda v cizině? Stane se...

2. 12. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Každý motorista by si měl být vědom toho, jaká rizika jsou spojena s užíváním vozu v zahraničí. Co by měl udělat v situaci, kdy způsobí někomu škodu? A co naopak tehdy, kdy někdo způsobí škodu jemu?

Motorista musí mít ze zákona pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění ho chrání v případě, že někomu způsobí škodu a musí ji uhradit. Chrání ho ale i obecná povinnost toto pojištění uzavřít, neboť každý, kdo způsobí škodu jemu, musí být taktéž náležitě pojištěn.

Poškozený
Poškozený, aby mohl úspěšně získat odškodnění od pojišťovny, musí obdržet od viníka nehody některé základní informace. Patří mezi ně jméno, příjmení a bydliště viníka a nejlépe i majitele vozu. Dále je třeba znát pojistitele, který auto pojistil, a číslo pojistné smlouvy.

Nezbytná je státní poznávací značka vozidla a veškeré údaje z rubriky č. 4 zelené karty, kterou je každá pojišťovna povinna vystavit pojistníkovi k povinnému ručení. Ne ve všech zemích je nezbytné mít zelenou kartu s sebou, v případě nehody se ale vždy hodí.

Mezi další údaje, které poškozený potřebuje pro pojišťovnu, patří plánek místa nehody, a má-li s sebou fotoaparát, měl by plánek okořenit příslušnou fotodokumentací. Vždy je vhodné zavolat k místu nehody policii.

Škůdce
Ani ten, který škodu způsobil, není v případě nehody zcela z obliga. Jelikož nastane v budoucnu plnění z jeho pojistky, měl by být co nejvíce kooperativní a veškeré potřebné výše uvedené informace by měl urychleně poškozenému poskytnout.

V nejkratší možné lhůtě by měl rovněž informovat svého pojistitele prostřednictvím asistenční služby, aby byl tento včas o všem informován a nedivil se, cože všechno po něm neznámý poškozený chce.

Aby šlo vše hladce…
V zájmu co nejrychlejšího vyřízení pojistné události je vhodné být pojišťovnám co nejvíce nápomocen. Navrhují se tedy postupy, které pomohou vše urychlit.

Kromě výše uvedených údajů je vhodné vždy zajistit co největší množství potenciálních svědků celé události, včetně jejich osobních údajů (jméno, adresa, kontakt atd.), popř. ostatních poškozených řidičů.

Současně je vhodné nabídnout údaje o své osobě ostatním zúčastněným, aby i oni mohli aktivně spolupracovat (budou-li mít zájem) s pojišťovnou. Pokud bude navíc mezi svědky atraktivní blondýnka, jistě se leckterý z motoristů rád tomuto doporučení podřídí.

skoleni_21_6

Když viník ujel…
Samozřejmě je nutné počítat i s tím, že viník autonehody mohl ujet a vy stojíte před nabouraným vozem, aniž byste tušili, kdože to všechno způsobil. V takovém případě stále existuje garanční fond České kanceláře pojistitelů a poškození klienti se mohou v některých případech domáhat odškodnění na něm.

V tu chvíli je vhodné obrátit se přímo na Českou kancelář pojistitelů (ČKP, Štefánikova 32, 150 00 Praha 5, tel.: +420 221 413 111, fax: +420 221 413 110). I v situaci, kdy vám sama nenabídne finanční prostředky, mohou být rady jejích zástupců velmi cenné.

Máte zkušenosti s nehodami v zahraničí?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).