Hlavní navigace

Podnikejte za peníze Evropské unie!

29. 8. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Podnikatelé v Praze budou mít ještě v tomto roce jedinečnou možnost čerpat podporu na své podnikatelské záměry i z dotačních titulů Evropské unie. Na co vše budou moci o dotace žádat? Do jaké výše dotace obdrží? Šanci rozhodně mají - v minulých výzvách uspěl téměř každý!

Oddělení Grantových schémat z EU Magistrátu hlavního města Prahy připravuje na polovinu září vyhlášení zatím poslední výzvy pro předkládání projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro cíl 2 (JPD 2). V roce 2006 se tak s nejvyšší pravděpodobností bude jednat o poslední výzvu na podporu podnikatelů na území hlavního města Prahy.

Kdo může žádat o podporu a na co

V rámci připravované výzvy mohou o dotaci žádat malí a střední podnikatelé působící na podporovaných územích v Praze (viz tabulka). Mezi podporované aktivity bude patřit zejména nová výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch, nákup technologií a informačních systémů. Dotace budou poskytovány také na budování infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, pořízení certifikátů jakosti a propagační akce.

Podporovány tedy budou jak projekty s převažujícím investičním charakterem zabezpečující hmotnou základnu pro podnikání, tak i projekty řešící další činnosti související s podnikatelskými aktivitami.

Typické projekty

Mezi typické projekty může spadat například nová výstavba provozních objektů včetně jejich vybavení, výstavba doplňkových individuálních provozních prostor pro výrobu a služby a nákup služeb spojených s rozvojem podniku. Dále také marketingové akce nebo realizace infrastruktury v oblasti cestovního ruchu (vč. obnovy a rekonstrukce památkových objektů).

FIN21

Výše podpory

Výše podpory je stanovena na 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu a v rámci celé výzvy bude rozděleno přibližně 50 miliónů Kč. Pravděpodobnost získání dotace je pro žadatele o to větší, že v předchozích výzvách byla úspěšnost podnikatelů žádajících o podporu takřka 100 %.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 15. září a jednotlivé žádosti bude možné předkládat až do konce listopadu, kdy bude výzva ukončena. Podrobnější informace o nadcházející výzvě a podporovaných aktivitách najdete v tabulce.

Jednotný programový dokument pro cíl 2 – 2.2.1 – Grantová schémata na rozvoj MSP
Forma podpory Dotace na uznatelné náklady
Výše podpory Maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jednu akci v grantovém schématu je 250 000 Kč
Příjemce podpory MSP (malé a střední podniky)
Příklady projektů Nová výstavba provozních objektů a zařízení, které jsou v souladu s funkčním vymezením daného území a zajišťují nové pracovní příležitosti (vč. jejich vybavení),
obnova, rekonstrukce a zprovoznění nevyužívaných nebo nevhodně využívaných objektů a ploch, zejména akce s významným environmentálním dopadem (vč. jejich vybavení),
výstavba doplňkových individuálních provozních prostor (pro výrobu a služby), zajišťujících na vybraném území, zejména s vysokou koncentrací obyvatel, pracovní příležitosti pro obyvatele, jimž hrozí sociální exkluze (a investorem je MSP),
pořízení certifikátů jakosti,
zajištění propagačních a marketingových akcí v tuzemsku i zahraničí,
výstavba (zřizování) informačních turistických center,
realizace podnikatelské infrastruktury v oblasti cestovního ruchu.
Uznatelné náklady Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch sloužících jako provozovna
Nákup a instalace technologií
Nákup informačního systému, informačních technologií a připojení k internetu; tvorba webových stránek
Zapojování do elektronického obchodu
Pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu
Pořízení nehmotného majetku
Terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb
Výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Marketing a propagace
Náklady na školení podnikatelů a personálu
Nájem nemovitostí po dobu nezbytnou k trvání projektu
Specifika a omezení Území podpory zahrnuje 24 městských částí, tj. 9 správních obvodů (Praha 1, Praha 8, Praha 9, Praha 12, Praha 14, Praha 15, Praha 19, Praha 20, Praha 21). Při výběru byla zohledněna zejména územní koncentrace problémů města.
Výzva omezuje také OKEČ podnikatele.
Výzvy Vyhlášená bude pravděpodobně 15. září a poběží do konce listopadu.
Celková alokace peněz je cca 50 mil. Kč.
Nevíte si s žádostí o grant Evropské unie rady? Nechte si poradit!

Anketa

Zaujala vás možnost žádat o dotace od Evropské unie?

Autor článku

Autor je konzultantem a poradcem firmy Optimus Consult & Invest, která se zabývá poradenstvím v oblasti získání dotací z evropských fondů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).