Hlavní navigace

Nejrespektovanější povolání: Lékař

28. 8. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jsou povolání, která vzbuzují respekt - lékaři, učitelé. S nimi ovšem nebývá spojeno odpovídající finanční ohodnocení. Naopak nejhůře hodnocené "profese" - politici a manažeři - jsou oceněny nejvyššími příjmy. Kde je respekt spojen s odpovídajícím platem?

Mezinárodní analytická společnost GFK-Gruppe provedla mezi občany 19 evropských zemích rozsáhlý výzkum s cílem zjistit, které povolání považují za nejrespektovanější. Zcela jednoznačně je ve všech zemích nejrespektovanějším povoláním lékař, následuje učitel. Nejrespektovanější však neznamená, že jsou tato povolání také nejlépe finančně ohodnocena.

Z nabízených možností se nejhůře umístili politici, a to ve všech zemích. Nejlépe placení manažeři se neumístili o mnoho lépe. Ve které zemi jsou lékaři či učitelé nejlépe finančně ohodnoceni?

Kritéria hodnocení

Každý dotázaný občan hodnotil nabízená povolání známkou od jedničky do čtyřky, přitom čím vyšší známka, tím je pro něj dané zaměstnání důvěryhodnější a respektovanější. V tabulce je u jednotlivých zemí uvedeno, kolik procent občanů dalo danému povolání známku 3 nebo 4.

Nejméně respektovaní jsou politici s celkovým průměrem 1,7 bodu. Následují manažeři a novináři s 2,2 bodu. Naopak nejlépe dopadli lékaři a učitelé, obě povolání dostala 3,1 bodu. Vojáci obdrželi 2,9 bodu, policisté 2,8 bodu, církevní představitelé 2,7 bodu a právníci 2,5 bodu. Ze všech zemí byli lékaři nejlépe hodnoceni ve Švédsku (95 %) a Finsku (92 %).

Řekové a Italové jsou s politiky velmi nespokojeni, image managera je nejlepší v Dánsku Pouze pro 17 % občanů zaslouží povolání politika respekt (tj. přiřadili mu v hodnocení známku 3 nebo 4). Nejvíce jsou spokojeni v Dánsku 37 % a Švýcarsku 35 %, naopak image politika je nejhorší v Itálii a Řecku, kde pouze 8 % lidí ohodnotilo toto povolání známkou tři nebo čtyři.

V hodnocení manažerů jsou mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly. V Dánsku hodnotilo managery kladně 56 % občanů, zatímco v Německu pouze 18 %. Také ve Španělsku, Maďarsku, Rumunsku a Švédsku hodnotí více než polovina obyvatel manažery pozitivně. Přesto za všechny země je to pouze třetina.

Nejlépe jsou lékaři ohodnoceni v USA

Finanční ohodnocení nejrespektova­nějšího povolání – lékařů se v jednotlivých zemích dle poslední studie OECD (Health at a Glance 2005) značně liší. Velmi vysoké jsou příjmy samostatně výdělečného specialisty v určitém lékařském oboru v USA a Kanadě.

Z evropských zemí jsou nejvyšší příjmy lékařů oproti průměrné mzdě v dané zemi v Belgii a Nizozemí. Naopak nejméně přesahují průměrnou mzdu v dané zemi lékaři v Česku a Maďarsku (bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance nemocnic či soukromé lékaře). V obou zemích je však současně mnoho nemocnic, lékařů či lékáren.

Celkově můžeme říci, že úroveň zdravotnictví v Česku je velmi vysoká. O tom svědčí počty lékařů, sester, nemocničních lůžek (jedno nemocniční lůžka připadá na 156 lidí – např. ve Velké Británii na 245 lidí, v USA 289 lidí), lékáren (v Česku připadá na jednu lékárnu přibližně 4 300 osob, v ostatních členských zemích Evropské unie se tento poměr pohybuje od 5 000 do 10 000 osob na jednu lékárnu) i počtem prováděných operací. Systém preventivních prohlídek nám mnohé země závidí.

Velikým problémem českého zdravotnictví však je plýtvání léky, kdy dle kvalifikovaných odhadů skončí v „kontejneru“ léčiva až za 4 miliardy korun ročně. Hlavním důvodem je především na světové poměry nízká spoluúčast občanů u léků. Ve Spojených státech amerických tvoří soukromé výdaje občanů za léky v průměru 80 % (obdobná situace je i ve Velké Británii), v Česku nedosahují ani 20 % a jsou jednoznačně jedny z nejvyšších (všechny základní léky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění).

Nejvyšší počet lékařů je v Itálii, nejnižší naopak v Turecku a Koreji. Počet praktických lékařů na obyvatele je relativně nízký také v Japonsku, Velké Británii či Irsku. Tato poslední skupina zemí má tradičně omezený počet přijímaných studentů medicíny.

Nejvyšší mzdu mají učitelé v Koreji

Při porovnání mzdového ohodnocení učitelů v jednotlivých členských zemí OECD zjistíme, že při měření k hrubému domácímu produktu na obyvatele jsou v některých zemích učitelé ohodnocení téměř třikrát lépe než jinde. Učitelé také pracují v jednotlivých zemích různě dlouhou dobu.

V Koreji a Mexiku je plat učitele na základní škole uprostřed kariéry vyšší dvojnásobně oproti hrubému domácímu produktu na obyvatele (tj. průměrný roční příjem učitele na základní škole v Koreji činí 40 800 dolarů a v Mexiku 20 000 dolarů). Průměrná mzda učitele tak v těchto zemích nejvíce překračuje průměrnou mzdu v zemi. Na Islandu a na Slovensku naopak nedosahuje průměrný příjem ani 75 % hrubého domácího produktu na obyvatele (tj. na Islandu 26 700 dolarů a na Slovensku 12 000 dolarů).

Roční počet vyučovacích hodin se pohybuje od 535 hodin v Japonsku po více než 1 000 hodin v Mexiku a USA. Z hlediska hodinové mzdy jsou učitelé na středních školách podstatně lépe hodnoceni než na základních školách. V Nizozemí a Španělsku je plat za vyučovací hodinu vyšší dokonce o 80 %. Na Novém Zélandu, Polsku, Slovensku či USA však pouze o 5 %.

FIN21

V posledních deseti letech rostou platy učitelů nejvíce v Nizozemí, Japonsku, na Novém Zélandu, v Portugalsku a Rakousku.

Hodnocení jednotlivých povolání
Země Povolání
Lékař i Učitelé Vojáci Policisté Církevní představitelé Právníci Novináři Manažeři Politici
GFK index 3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,2 2,2 1,7
Všechny země 82 81 68 65 61 52 39 35 17
Belgie 89 88 57 71 49 53 44 44 22
Bulharsko 72 78 63 48 54 43 56 35 10
Česko 89 86 71 54 44 56 42 43 15
Dánsko 85 66 67 89 54 70 40 56 37
Finsko 92 92 83 92 73 74 43 44 25
Francie 88 77 69 64 42 54 33 37 11
Itálie 73 71 66 73 47 32 26 28 8
Maďarsko 88 87 72 71 53 66 37 48 26
Německo 86 77 71 80 66 64 31 18 10
Polsko 75 85 76 63 58 45 61 23 9
Rakousko 88 78 58 74 62 62 34 30 16
Rumunsku 77 89 82 46 80 55 64 47 16
Rusko 71 80 45 29 58 68 34 36 11
Řecko 66 68 61 43 36 27 33 26 8
Španělsko 88 89 61 73 39 63 59 49 28
Švédsko 95 84 68 86 67 73 30 46 19
Švýcarsko 86 79 58 81 64 67 47 39 35
Turecko 89 90 91 78 69 57 40 43 23
USA 82 81 72 72 69 41 44 36 25
Velká Británie 87 81 73 72 67 53 20 33 14

Pramen:

  • GFK Gruppe, Pressemeldung von 31.07.2006
  • HEALTH AT A GLANCE: OECD INDICATORS – 2005 EDITION – ISBN-92–64–012621 © OECD 2005 
  • EDUCATION AT A GLANCE: OECD INDICATORS – 2005 EDITION – ISBN-92–64–011900 © OECD 2005

Anketa

Které povolání považujete za nejvíce respektované?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).