Hlavní navigace

Víte, co všechno musíte na hranicích proclít?

Ondřej Antoš

I přes členství v EU má dovoz zboží přes naše hranice jistá pravidla. Týkají se zejména dovozu zboží zatíženého spotřební daní. Krom toho existují i pravidla pro převoz domácích mazlíčků. Další povinnosti existují při dovozu zboží ze zemí mimo EU. Co nás tedy na hranicích čeká?

Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dnem vstupu ČR do Evropské unie skončily celní kontroly na státních hranicích ČR s ostatními členskými zeměmi EU. Zachovány zůstaly pouze na vnějších hranicích EU. Přesto má dovoz a vývoz zboží jistá pravidla i v rámci EU. Zejména se jedná o pravidla při převozu zboží zatíženého spotřební daní.

Zajímáte se o možnosti využití evropských fondů? Pak čtěte zvláštní přílohu Měšce.

Zboží zatížené spotřební daní

Občané mohou k vlastní spotřebě dovážet ze států Evropské unie výrobky zatížené spotřební daní pouze v následujícím množství:

 • minerální oleje, množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l,
 • konzumní líh a lihoviny – 10 l konečných výrobků,
 • pivo – 110 l,
 • meziprodukty – 20 l,
 • vína – 90 l, z toho u šumivých vín – 60 l,
 • cigarety – 800 kusů,
 • cigarillos a doutníky o váze menší než 3 g/kus – 400 kusů,
 • ostatní doutníky – 200 kusů,
 • tabák ke kouření – 1 kg.

Kromě spotřební daně jsou s cestami přes hranice neoddělitelně spojeny celní poplatky. Se vstupem ČR do EU se však celní poplatky pojí pouze s obchodem se třetími státy, tedy s nečlenskými státy EU.

Cla u zboží z nečlenských zemí EU

Pro zboží dovážené z nečlenských zemí a zároveň zboží, které není určeno k dalšímu prodeji, může osoba vstupující na území EU bezcelně dovézt, pokud jeho úhrnná hodnota nepřesahuje:

 • 175,– euro u každého cestujícího staršího 15 let
 • 90,– euro u každého cestujícího do 15 let.

Limity platí jednak pro osoby žijící v zemích EU, tak i pro osoby mimo ni. Pokud jde o osoby, které se do EU či z EU stěhují, popřípadě cestují za studiem, platí Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla.

dan_z_prijmu

Tento hodnotový limit je ovšem dále spojený s množstevními omezeními. Jde o limity pro následující druhy zboží:

 • tabák a tabákové výrobky
  • 200 kusů cigaret, nebo
  • 100 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), nebo
  • 50 kusů doutníků, nebo
  • 250 gramů tabáku na kouření, nebo
  • úměrná souprava těchto tabákových výrobků,
 • alkohol a alkoholické nápoje:
  • destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný ethylalkohol s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo
  • destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobené z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 2 2% objemových; šumivá vína, likérová vína: 1 litr nebo úměrná souprava těchto výrobků, a
  • nešumivá vína: 2 litry;
 • parfémy: 50 gramů, nebo toaletní vody: 0,25 litru. Poznámka: Pozor, alkohol, alkoholické nápoje, tabák a tabákové výrobky je možné v rámci daného limitu osvobodit od cla pouze osobám starším 17 let.
 • léčiva v množství odpovídajícím osobní potřebě cestujících
 • pohonné hmoty:
  • v běžných nádržích motorových vozidel
  • pohonné hmoty v přenosných nádržích, dovážené do tuzemska osobními motorovými vozidly a motocykly v množství nejvýše 10 litrů, určené ke spotřebě těmito vozidly.

Pas pro pejska, kočičku i fretku

Ne všichni tuší, že při cestování s domácím mazlíčkem za hranice ČR musí mít pro něj zvláštní pas platný ve všech členských státech Evropské unie, vydaný schváleným veterinářem. V něm jsou uvedeny zásadní informace o zvířeti týkající se:

 • Identifikace zvířete. Ta se provádí dvěma různými způsoby, tetováním nebo označením zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař.
 • Majitele zvířete. Údaje o jeho bydlišti.
 • Očkování proti vzteklině. Zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. V ČR je povinnost každoročního přeočkování.
 • Sérologického vyšetření na vzteklinu.
 • Ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům. Členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.
 • Veterinárního lékaře. Ten musí být schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou a byl vydán „doklad o schválení a registraci“.

Anketa

Má váš domácí mazlíček pas?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).