Hlavní navigace

Ušetřete tisíce korun. Změňte dodavatele plynu

29. 10. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Od roku 2007 si můžete vybírat, kdo vám bude dodávat zemní plyn. Domácnosti, které plynem topí, mohou ušetřit ročně v řádech tisíců korun. Změna je přitom jednoduchá.

Přes třicet tisíc změn dodavatele zemního plynu v minulém roce, ještě více letos. Na trhu se zimním plynem si můžeme vybírat již od roku 2007, výrazněji k tomu přistupujeme ale až v posledních dvou letech. Impulsem ke změně je samozřejmě úspora. Rozdíly v ceně za roční spotřebu u jednotlivých dodavatelů se pohybují od desítek korun až po tisíce v závislosti na velikosti spotřeby. Zbystřit by tedy určitě měli ti, kteří na plynu nejen vaří, ale i jím vytápějí a ohřívají vodu.

Energetický regulační úřad (ERÚ) eviduje 107 udělených licencí pro obchod s plynem. Většina z těchto dodavatelů ale působí regionálně a svou nabídku cílí na podniky. Celorepublikových dodavatelů, kteří svou nabídku mají i pro domácnosti, a ze kterých tedy můžete vybírat, napočítáte na prstech dvou rukou. Čtěte také: Dodavatelé elektřiny nabízejí akční fixaci ceny. Nemusí se vyplatit

Čtěte smlouvy i podmínky

Velké dodavatele (Pražská plynárenská, E.ON, RWE a nově také ČEZ) doplňují na trhu alternativní menší společnosti. Většinu z nich znáte z našeho dřívějšího článku o změnách dodavatele elektrické energie. Právě vzhledem ke zvýšené fluktuaci klientů v poslední době se objevují mezi dodavateli také první třenice. Tradiční dodavatelé si stěžují na praktiky podomních prodejců některých alternativních dodavatelů, kteří mají nabízet sice nízké ceny za spotřebu, ovšem s vysokými skrytými poplatky. Ty takové praktiky popírají, ale lidé z oboru si vyprávějí o dvojích cenících – webových a „terénních“.

Obecně zde platí to samé, jako u kterýchkoli jiných smluv. Čtěte je, čtěte i všeobecné podmínky. Co vám není jasné, na to se ptejte. Zákazníci by si měli dát pozor na různé skryté poplatky a závazky. Někteří dodavatelé běžně pracují s aktivačními a deaktivačními poplatky i speciálními slevami, které jsou časově omezené. Když si je připočtete k cenám elektřiny, najednou se nabídka nezdá tak výhodná, uvádí Kamil Gric, ředitel společnosti xBizon, která provozuje portál Ceny Energie.cz.

Doporučení Energetického regulačního úřadu

Před samotnou změnou dodavatele plynu by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s plynem. Při hodnocení jednotlivých nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny, ale také konkrétní podmínky dodávek plynu (je nutné si důkladně přečíst obchodní podmínky dodavatele plynu). V neposlední řadě rovněž doporučujeme získat reference o spolehlivosti zvoleného dodavatele plynu a hledat případné zkušenosti jiných zákazníků s tímto dodavatelem na trhu.

Jestliže vy (nebo někdo ve vašem okolí) podepíšete s takovým podomním prodejcem smlouvu a po jejím opětovném přečtení případně zjistíte, že je pro vás nevýhodná, můžete ji do 14 dnů od podpisu bez jakýchkoli následků (sankčních poplatků) a s okamžitou platností vypovědět.

Web ERÚ k tomu poznamenává: Pokud je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (např. u zákazníka doma), má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu způsobem a podle termínů daných občanským zákoníkem v § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění.

Klíčové pasáže jmenovaného zákona:

(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

(2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.

(3) Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.

Plná moc vám ušetří práci

Až tedy budete mít změnu promyšlenou, můžete přejít k samotnému činu. Nejsnadněji společnost dodávající plyn změníte tak, že svému nově vybranému dodavateli kromě smlouvy podepíšete také plnou moc k vyřízení záležitostí u předešlého dodavatele. Takovou službu dnes nabízí většina společností. Vy si tím ušetříte práci a zhruba za čtvrt roku (obvyklá výpovědní doba) už můžete mít levnější plyn.

Pokud si budete chtít vše zařídit sami, pak se připravte na klasické byrokratické kolečko, které je navíc třeba časově sladit. Nejprve musíte ukončit stávající smlouvu. Podání žádosti o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu je nutné nejpozději k termínu dohodnutému ve stávající smlouvě nebo uvedenému v obchodních podmínkách původního dodavatele plynu, uvádí ERÚ.

Před podpisem nových podmínek dodávky se budete dále rozhodovat, zdali podepíšete smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, nebo samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb. To znamená, že zákazník uzavírá zvlášť smlouvu o dodávkách plynu, o distribuci plynu, o přepravě plynu a, pokud to vyžaduje průběh jeho odběru, tak i smlouvu o uskladňování plynu, uvádí ERÚ. První varianta je obvyklejší a v praxi znamená, že celkovou cenu za plyn zaplatíte svému dodavateli, který se následně např. s distributorem vypořádá za vás.

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí být podepsána nejčastěji minimálně 18 dní před požadovaným termínem platnosti změny dodavatele plynu. Čtěte také: Změňte dodavatele elektřiny. Víme, kde zaplatíte nejméně

Úspora v řádech desítek korun i několika tisíců

Stejně jako u elektřiny i cena zemního plynu se dělí na několik složek. I základní dělení je stejné, máme tak cenu regulovanou a neregulovanou. Do ceny regulované se počítá poplatek za přepravu (jednotky procent) a cena za distribuci (zhruba pětina celkové ceny). Regulátorem je stejně jako u elektřiny ERÚ. Distribuční sítě jsou, i když to tak na první pohled nevypadá, rozděleny velmi podobně jako u distribuční sítě elektřiny. V Praze je distributorem Pražská plynárenská, v Jihočeském kraji E.ON a ve zbytku republiky zajišťují distribuci dceřiné společnosti koncernu RWE.


Zdroj: web ERÚ

Distributora si tedy nelze vybírat, proto je cena za distribuci plynu (stejně jako u elektřiny) regulována. Vybírat si ale můžete společnost, která vám zemní plyn dodá. Složka za samotnou spotřebovávanou surovinu, kterou pro vás dodavatelé zajišťují, tvoří zhruba tři čtvrtiny celkové ceny za plyn. Volbou dodavatele tak ovlivňujete většinu své celkové útraty.

Nabídku si porovnáme ve třech distribučních sítích na třech nejběžnějších typech domácností, které mohou plyn využívat. K sestavení jednotlivých tabulek jsme využili kalkulace s aktuálními údaji na webu Ceny Energie.cz. V tabulce je vždy tučně zobrazen řádek s cenou dodavatele, který je v dané distribuční oblasti původním dodavatelem. To znamená, že pokud jste ještě dodavatele nezměnili, pak plyn odebíráte právě od této společnosti. Ceny v tabulkách jsou včetně daně a všech poplatků. Čtěte také: 7 tipů, jak ušetřit ve světě financí

Pražský byt, kde se plynem pouze vaří – roční spotřeba 1,2 MWh
Dodavatel Tarif Celková roční cena Cenový rozdíl oproti původnímu dodavateli
ČEZ Plyn 2313 Kč –122 Kč
Lumen Energy Plyn 2325 Kč –110 Kč
Centropol Plyn 2406 Kč –29 Kč
Pražská plynárenská Plyn 2435 Kč 0 Kč
Bohemia Energy Garance 2442 Kč 7 Kč
Energetické centrum Plyn 2457 Kč 22 Kč
Energetické centrum Euro Energie 2478 Kč 43 Kč
LAMA INVESTMENTS Plyn 2514 Kč 79 Kč
RSP Energy Plyn 2761 Kč 326 Kč

V domácnostech, kde se plynem pouze vaří a spotřeba tak není veliká, je prostor pro úsporu přirozeně nejmenší. V tomto případě navíc patří nabídka původního dodavatele Pražské plynárenské do průměru, takže maximální roční úspora ve výši 122 korun není příliš lákavá.

Byt v Jihočeském kraji, kde se plynem vaří, ohřívá voda i topí – roční spotřeba 17,2 MWh
Dodavatel Tarif Celková roční cena Cenový rozdíl oproti původnímu dodavateli
ČEZ Plyn 21 908 Kč –2552 Kč
E.ON Jistota plyn * 22 490 Kč –1970 Kč
RSP Energy Plyn 22 773 Kč –1687 Kč
Bohemia Energy Garance 23 341 Kč –1119 Kč
Energetické centrum Plyn 23 717 Kč –743 Kč
Energetické centrum Euro Energie 23 944 Kč –516 Kč
Centropol Plyn 24 025 Kč –435 Kč
E.ON Plyn 24 460 Kč 0 Kč
LAMA INVESTMENTS Plyn 24 460 Kč 0 Kč

* aktuální nabídka s garantovanou cenou na rok 2011

školení říjen - GDPR

V bytě, ve kterém se plynem vaří, ohřívá voda a který se plynem i vytápí, již možná úspora začíná být zajímavá. V Jihočeském kraji je majitelem distribuční sítě společnost E.ON, jejíž základní nabídka je jednou ze dvou nejdražších. Nejvíce nyní můžete ušetřit přechodem ke společnosti ČEZ, která plyn domácnostem nabízí teprve necelý půlrok, a tak zatím láká na nejnižší ceny. Otázkou je, jak bude cena vypadat v momentě, kdy ČEZ získá dostatek zákazníků. Odpověď si hlídejte zejména, pokud se pro tohoto dodavatele rozhodnete (a ceny si porovnávejte pravidelně, ať jste u jakéhokoli distributora; ceníky se mění každého čtvrt roku).

Rodinný dům v Moravskoslezském kraji, kde se plynem vaří, ohřívá voda i topí – roční spotřeba 31,2 MWh
Dodavatel Tarif Celková roční cena Cenový rozdíl oproti původnímu dodavateli
ČEZ Plyn 36 303 Kč –3888 Kč
RSP Energy Plyn 36 649 Kč –3542 Kč
Centropol Plyn 38 216 Kč –1975 Kč
Bohemia Energy Garance 38 230 Kč –1961 Kč
Central Energy Plyn 38 319 Kč –1872 Kč
Energetické centrum Plyn 38 737 Kč –1454 Kč
Energetické centrum Euro Energie 39 224 Kč –967 Kč
Lumen Energy Plyn 39 404 Kč –787 Kč
RWE Plyn 40 191 Kč 0 Kč
LAMA INVESTMENTS Plyn 40 191 Kč 0 Kč

Moravskoslezský kraj reprezentuje v našem srovnání distribuční území RWE, tedy společnosti, pod kterou spadá distribuce na většině území České republiky. Jak je vidět z tabulky, nabídka RWE je stejně jako nabídka společnosti E.ON v Jihočeské kraji nejdražší. I zde se tedy vyplatí změnu provést. Platí to dvojnásobně, pokud bydlíte v rodinném domu, kde plynem vaříte, ohříváte vodu i topíte.

Měřák ukazuje v m3, ceníky pracují s kWh. Jak si vypočtu úsporu?

Ceníkové ceny plynu jsou uváděny v kilowatthodinách (kWh) respektive v megawatthodinách (MWh). Na domácích „měřácích“ však stále najdete spotřebu plynu udávanou v dříve používaných metrech krychlových (m3).

Pokud si budete chtít vypočítat aktuální cenu za spotřebovanou elektřinu, pak použijte pro přepočet tento vzoreček:

1 m3 = 10,5 kWh

Přitom pamatujte, že jde o údaj přibližný. Metry krychlové totiž udávají dodaný objem a kilowatthodiny dodanou energii obsaženou v tomto objemu. Velikost energie ale může v závislosti na klimatických podmínkách lehce kolísat. Web Ceny Energie.cz k tomu uvádí, že výsledná částka by se pak většinou neměla od té skutečně účtované lišit o více než 3 %.

Kdo je vaším dodavatelem zemního plynu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).