Hlavní navigace

Jak se vyvíjela pražská burza cenných papírů?

14. 4. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
První burza vznikla na našem území už v roce 1861. Ta, kterou známe dnes, je ale „pouze“ 24 let stará. Víte, jakými změnami si prošla a kdo kdysi býval jejím členem?

Před 15 lety se narodil finanční server Měšec.cz. Navazující články vás provedou krátkou historií, co se během těchto let v České republice změnilo z pohledu našich peněženek. Máme pro vás několik příběhů, ve kterých se ohlédneme nejen za historií, ale podíváme se i na to, co nás čeká.

Partnerem seriálu je ANO spořitelní družstvo.

Burza cenných papíru Praha (BCPP) je hlavní burzou v České republice. Její náplní je provozování trhu s akciemi. Ze zákona je BCPP akciovou společností. Vzhledem k tomu, že je založena na českém principu, mají do burzovního systému přístup pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří zároveň musejí být členy burzy.

Obchodování na BCPP je možné v zásadě ve 3 tržních prostorech:

  • Hlavní trh
  • Volný trh
  • Trh MTF

Na hlavním trhu se obchoduje s těmi nejkvalitnějšími cennými papíry. O jejich přijetí rozhoduje výbor o kotaci, a to za přísných podmínek. Na volném trhu již BCPP neklade na emise a emitenty takové nároky. Postačí splnit podmínky dané zákony týkající se kapitálových trhů. Trh MTF je neregulovaný a veškeré podmínky nutné k přijetí či obchodování si BCPP stanovuje sama.

Burza cenných papírů Praha byla založena 24. listopadu 1992. Zpočátku se na ní obchodovalo pouze jedenkrát týdně. Zájem investorů ale postupně rostl a s ním i počet dní, kdy byla otevřena a kdy bylo možné obchody provádět.

Od 2. listopadu 1993 se obchodovalo každé úterý a čtvrtek a od 14. března 1994 se k těmto dnům přidalo ještě pondělí. Každý pracovní den se na BCPP začalo obchodovat až 19. září 1994.

Postupem času se Burza snažila zvýšit svou likviditu, vyřazovat tak nekvalitní emise a přesouvat obchody do kurzotvorných segmentů. Časem se tak stala dominantním organizátorem trhu s cennými papíry. Za posledních 15 let prošla Burza mnoha změnami.

Současný stav společností na pražské burze

Název Kurz k 13. 4. 2016 v Kč
Borealis 180,00
CETV 63,25
ČEZ 399,90
E4U 98,90
ENERGOAQUA 2506,00
ENERGOCHEMICA 2540,00
ERSTE GROUP BANK 673,00
FORTUNA 94,40
JÁCHYMOV PM 900,00
KOFOLA ČS 420,00
KOMERČNÍ BANKA 5050,00
NWR 0,15
O2 C.R. 249,90
PEGAS NONWOVENS 824,90
PHILIP MORRIS ČR 13 315,00
PLG 208,00
PRAŽSKÉ SLUŽBY 1138,00
RMS MEZZANINE 0,99
STOCK 48,40
TMR 630,00
TOMA 810,00
UNIPETROL 184,00
VGP 360,00
VIG 542,30

Burza členem FESE

Důležitým mezníkem bylo pro BCPP její přijetí coby přidruženého člena Federace evropských burz (FESE). K tomu došlo 14. června 2001 právě na valné hromadě FESE. V tomto roce také poprvé objem burzovních obchodů překročil hranici 20 mld. Kč za den a dosáhl hodnoty 22,012 mld. Kč.

Komise pro cenné papíry navíc BCPP udělila v srpnu povolení provozovat veřejný trh s vybranými opcemi a futures.

Obchodování futures probíhá na stejném principu jako SPAD obchody. I v tomto případě je likvidita trhu zajišťována tvůrci trhu, jejichž úkolem je udržovat pro přidělené futures série nabídku a poptávku.

A poprvé byla na Burze registrována první emise obchodovaná v euru. Jednalo se o dluhopis společnosti Czech Repackaged Securities Transactions PLC (CREST).

První zahraniční akcie

V polovině roku 2002 nabyla účinnosti novela zákona o Komisi pro cenné papíry, která vymezila postavení a odpovědnost této komise a posílila její pravomoci ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry. Hlavní změnou bylo zavedení pravomoci pro komisi vydávat vyhlášky, což bylo do té doby v kompetenci pouze ministerstva financí.

A 1. října došlo k zahájení obchodování s první zahraniční akciovou emisí. Tou byla emise Erste Group Bank. Tyto akcie byly nadále obchodovány na hlavním trhu BCPP.

Union banka na burze končí

V květnu 2003 ukončila svou činnost na BCPP Union banka. V červnu obnovila své členství HVB Bank Czech Republic (později UniCredit Bank) a začala na Burze obchodovat. Do té doby byla pouze akcionářem burzy. Následně ukončila své členství společnost CA IB Securities a její aktivity související s obchodováním na BCPP přešly pod zmíněnou HVB Bank.

Řádnými členy FESE

1. května 2004 se burza stala řádným členem Federace evropských burz. Stalo se tak v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

Novým členem BCPP se stala J&T BANKA, a to na základě fúze členské firmy J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC) a společnosti J&T BANKA. Další změnou bylo postoupení členství z PPF Asset Management na První městskou banku.

V květnu také udělila americká Komise pro cenné papíry a burzy (US SEC) pražské burze statut definované zahraniční burzy a zařadila ji tak do prestižního seznamu neamerických burz bezpečných pro investory.

Emise akcií s největším poklesem kurzů v roce 2015

Název akcie Kurz 30.12.2015 Kurz 30.12.2014
NWR 0,10 0,42
STOCK 50,85 79,70
VIG 688,70 1032,00
FORTUNA 80,50 120,45
ČEZ 444,30 591,00
VGP 360,00 400,00
CETV 67,00 68,65
TOMA 815,00 822,00

Hranice 1 bilionu překročena

V únoru 2005 odňala Burzovní komora členství na burze společnosti Sati, a to z důvodu neuhrazení ročního poplatku za organizování obchodů a majetkové nestability. K 31. prosinci 2005 ukončila členství na burze společnost Epic Securities.

V roce 2005 překročily objemy realizovaných obchodů hranici jednoho bilionu. Stalo se tak poprvé od doby založení burzy. Celkový objem obchodů za rok 2005 dosáhl 1041,2 mld. korun.

Zavedení souhrnných indexů

V březnu 2006 změnila BCPP názvy svých indexů a zahájila výpočet nového hlavního indexu pražské burzy s názvem PX. Nový index souhrnně nahradil indexy PX 50 a PX-D.

Ve druhé polovině roku obdržela Burza od České národní banky rozšířenou licenci na obchodování s novými typy investičních nástrojů. Rozšířená licence nově dovolila burze organizovat obchodování s investičními certifikáty, opčními listy a jinými tuzemskými cennými papíry.

V říjnu tak BCPP začala obchodovat s warranty na oficiálním volném trhu a dále pak s investičními certifikáty a s futures.

Warranty jsou vysoce rizikové cenné papíry. Představují právo prodat či koupit předem dohodnuté množství podkladového aktiva (např. akcií, komodit atd.) za předem stanovenou cenu v pevně stanoveném termínu. Warrant může vypsat pouze emitent, kterým bývá v 99 % případů banka.

Volksbank emitentem

V roce 2007 se mezi emitenty strukturovaných produktů na BCPP se zařadila společnost Volksbank, která na trh uvedla jedenáct nových investičních certifikátů. Došlo také k první veřejné nabídce akcií na Burze. Tu učinila společnost AAA.

Pražská burza přechází pod vídeňskou

8. prosince 2008 se majoritním akcionářem Burzy cenných papírů Praha se stala Wiener Börse. Její podíl na základním kapitálu burzy činí 92,739 %. Následně se BCPP stala součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG). Jejími členy jsou také další tři středoevropské burzy cenných papírů, a to Burza cenných papírů Vídeň (Wiener Börse), Burza cenných papírů Budapešť (Budapesti Értéktőzsde) a Burza cenných papírů Lublaň (Ljubljanska borza).

2009

K 6. listopadu 2009 zaniklo členství společnosti BODY INTERNATIONAL BROKERS, a to z důvodu změny předmětu podnikání.

2010

V průběhu roku 2010 zaniklo členství společnosti Global Brokers. Stalo se tak na základě oznámení, a to k 20. prosinci 2010. Ke 31. prosinci 2010 zaniklo členství i společnosti CAPITAL PARTNERS.

Emise akcií s největším růstem kurzů v roce 2015

Název akcie Kurz 30.12.2015 Kurz 30.12.2014
ERSTE GROUP BANK 776,00 530,00
E4U 93,00 73,10
PRAŽSKÉ SLUŽBY 1375,00 1099,00
UNIPETROL 160,00 130,50
PLG 207,40 174,50
PEGAS NONWOVENS 731,00 640,00
PHILIP MORRIS ČR 11 999,00 10 820,00
JÁCHYMOV PM 1150,00 1060,00
O2 C.R. 251,00 233,00
RMS MEZZANINE 0,82 0,78

První zahraniční člen burzy

Ke konci července 2011 získala BCPP svého prvního ryze zahraničního člena. Stal se jím maďarský obchodník s cennými papíry Equilor Investment. Sídlo společnosti je v Budapešti, odkud jsou řízeny a realizovány všechny aktivity spojené s pražským trhem.

V říjnu se členem burzy stal i polský obchodník s cennými papíry IPOPEMA Securities. Jedná se o společnost sídlící ve Varšavě, odkud jsou zároveň řízeny a realizovány všechny její aktivity spojené s pražským trhem.

Došlo také k zániku členství společnosti ATLANTIK finanční trhy, a to jejím převzetím společností J&T BANKA.

2012

V roce 2012 ukončily své působení na BCPP 4 společnosti:

Ve všech případech se jednalo o ukončení členství na vlastní žádost.

2013

Členem BCPP se v roce 2013 stala v pořadí třetí společnost, která své obchody realizuje ze sídla mimo Českou republiku. Novým členem BCPP se stala společnost Raiffeisen Centrobank.

Dalším členem Burzy se stala společnost DB Securities se sídlem ve Varšavě.

2014

V průběhu roku přijala Burza cenných papírů Praha dva nové členy. V květnu to byla zahraniční společnost Société Générale a v prosinci nový český obchodník Roklen360.

Ke 31. prosinci 2014 ukončila své členství na burze společnost Expobank.

FIN21

2015

Ke konci roku ukončila svou činnost na BCPP i své členství společnost Roklen360.

Emise akcií s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2015

Název akcie Objem v mil. Kč Podíl v %
ČEZ 59 675,458 35,54 %
KOMERČNÍ BANKA 53 390,835 31,80 %
EERSTE GROUP BANK 23 556,570 14,03 %
O2 C.R. 13 933,213 8,30 %
PEGAS NONWOVENS 4408,965 2,63
VIG 3610,366 2,15 %
UNIPETROL 2599,687 1,55 %
PHILIP MORRIS ČR 2414,699 1,44 %
CETIN 1878,112 1,12
FORTUNA 895,861 0,53
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).