Hlavní navigace

Platíme šekem: Jak vypsat šek a jak ho inkasovat?

5. 12. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Přestože šeky vyklízejí pole platebním kartám a bezhotovostním převodům, stále se s nimi můžete setkat a jejich použití je v některých situacích vhodnější, než ostatní platební alternativy. Šekem lze dokonce ušetřit i za drahé zahraniční platby.

Vypisujeme šek

Tiskopisy soukromých šeků můžete vyplňovat podle svých potřeb až do výše disponibilního zůstatku účtu, ke kterému vám byly vydány. Soukromý šek vystavuje zpravidla majitel účtu (výstavce) k úhradě šekové částky příjemci nebo k výběru hotovosti ze svého účtu. Ovšem šekem může disponovat i další osoba, je-li uvedena na podpisovém vzoru. Šek lze vystavit na kteroukoliv platnou měnu k bezhotovostní platbě za služby, zboží, předplatné a jiné poplatky nebo za účelem výběru hotovosti. Mezi výhody soukromého i bankovního šeku patří, že šek lze vystavit i v případě, že neznáte bankovní spojení příjemce platby. Můžete ho totiž poslat poštou na adresu kamkoliv na světě.

Český směnečný a šekový zákon nestanovuje povinnost vypisovat směnečnou sumu slovy. V § 6 (čl. I.) je uvedeno, že je-li směnečná suma uvedena jak slovy, tak čísly, a neshodují-li se tyto údaje, platí suma vyjádřena slovy. Je-li směnečná suma udána několikrát slovy a několikrát čísly a neshodují-li se tyto údaje, platí suma nejmenší. Údaje však nesmějí být přepisovány, škrtány, mazány nebo jinak měněny. Soukromý šek nesmí být vystaven na ušpiněném, pomačkaném nebo poškozeném tiskopise. Zároveň bianko tiskopis šeku obsahuje různé ochranné prvky a mezi nejvýznamnější patří vodoznak.

Jako výstavce šeku můžete zakázat proplacení šeku v hotovosti. V tomto případě označíte lícní stranu soukromého šeku doložkou Jen k zúčtování. Takto označený soukromý šek uhradí banka výlučně bezhotovostním převodem ve prospěch účtu, jehož číslo včetně kódu banky majitel šeku bance sdělí. Ale soukromý šek vystavený na právnickou osobu uhradí banka výlučně bezhotovostním převodem i přesto, že doložku „Jen k zúčtování“ neobsahuje, je tak sníženo riziko zneužití šeku neoprávněnou osobou.

Za správnost vyhotovení šeku vždy zodpovídá jeho výstavce, a proto chybně nebo nedostatečně vyplněné šeky a dispozice vám budou vráceny i s případnými výlohami. Ani pro banku není přijetí šeku zrovna levnou záležitostí. Automatizovaný šekový systém dnes najdete pomalu jen ve Francii, Spojeném království a v USA. V ostatních zemích jsou šeky spíše doplňkovou službou a banky je zpracovávají individuálně (a hlavně ručně). Na šek zaslaný do zahraničí musíte navíc slovně uvést účel platby a v případě zaslání šeku příjemci může plátce doplnit bližší identifikaci účelu platu (např. číslo faktury), to se uvádí na rubu šeku.

V případě, že výstavce šeku požaduje pro identifikaci platby uvést na výpis z účtu VS (variabilní symbol je maximálně desetimístný identifikační číselný údaj bez pomlček a lomítek), vypíše výstavce šeku na líc šeku pod řádek komu tento údaj s označením VS. Údaj pak bude promítnut u šekové transakce na výpisu z účtu.

Dostali jste šek a potřebujete z něj získat peníze? Je potřeba ho inkasovat. Čtěte více: Jak inkasovat šek.

Výhody soukromých šeků

Mít soukromé šeky znamená, že jste vždy solventní, i když u sebe nemáte potřebnou hotovost nebo platební kartu. Může se vám totiž přihodit situace, kdy potřebujete zaplatit za poskytnutou službu, ale nemáte jak a v okolí není žádný bankomat. Typickou situací je porouchané vozidlo v zahraničí, pomoc cizí osoby, která měla s vámi další výdaje, odměna či dar atd. Své závazky takto můžete uhradit bez nutnosti návštěvy banky a do doby předložení šeku je částka šeku úročena na vašem účtu. A pokud k účtu není zřízeno samostatné dispoziční právo další osobě, je soukromý šek jediným možným prostředkem k výběru hotovosti z účtu, pomineme-li platební kartu nebo převodní příkaz.

Prostřednictvím soukromých šeků můžete platit fyzickým a právnickým osobám obchodní i neobchodní závazky, platit za zboží, předplatné, školné, poplatky za ubytování při účasti na seminářích či registrační poplatky apod. Pokud si zvolíte správnou banku, máte v soukromých šecích dobrého partnera, jak zůstat vždy solventní. Osobně využívám soukromé šeky pro platby do zahraničí a několikrát jsem využil šek i pro zaplacení nečekané opravy u nás v tuzemsku (např. oprava pračky, ledničky a vozidla, kdy jsem musel vše uhradit na místě v hotovosti, kterou jsem neměl v požadované výši). Mezi zásadní výhodu soukromých šeků patří především jejich cena, patří mezi nejlevnější platební prostředky. Vystavení soukromé šekové knížky stojí od 3 Kč do 250 Kč za celou šekovou knížku.

Rovněž mezi dvěma fyzickými osobami je někdy převod finančních prostředků problematický, zvláště pokud druhou stranu neznáte. Zahraniční převod je drahý a s platební kartou u běžného občana neuspějete, pokud se bavíme o převodu peněz. Šek může posloužit jako platební nástroj, kterým prezentujete svoji bonitu, ale přitom nepošlete fyzické peníze. Identitu příjemce pak ověří za vás banka.

Na aukčním serveru eBay.com se dodnes můžete setkat s obchodníky, kteří přijímají k platbě za zboží šeky. Některé banky však mají pro nás astronomické ceny, je-li šek z jiné země než z USA, Velké Británie či Německa. Cenu za inkaso šeku musí platit příjemce šeku a může se snadno stát, že především u soukromých osob by vás protistrana požádala o vystavení šeku na částku vyšší, abyste se spolupodíleli na nákladech (v tomto ohledu mohu upřímně napsat „zlaté české banky“).

Soukromé šeky českých bank
Banka Cena Jazyk bianko šeku Použitelnost v zahraničí
Česká spořitelna 3 Kč/šek, 10 Kč obal čeština s omezením
ČSOB 300 Kč za 20 ks čeština, angličtina, němčina ano
GE Money Bank 5 Kč/šek, 7 Kč obal čeština ne
Komerční banka 5 Kč čeština, angličtina ano
Oberbank 200 Kč za 50 ks čeština ne
PPF Banka 100 Kč za 30 ks čeština s omezením
Raiffeisenbank im Stiftland 20 Kč za 10 ks čeština s omezením
UniCredit Bank 200 Kč za 25 ks nebo 50 Kč za 5 ks čeština, angličtina ano
Volksbank 3 Kč/šek čeština, němčina s omezením
Waldviertler Sparkasse 5 Kč/šek čeština s omezením

Šeky tištěné pouze v češtině budou v zahraničí akceptované s problémy. Cizojazyčné šeky jsou přijímány hladce. * GE Money Bank a Oberbank vydávají pouze pokladní šeky a nelze je použít ve smyslu šekového zákona k bezhotovostní platbě.

Výhody bankovních šeků

Bankovní šek patří mezi nejkvalitnější druh šeku, protože je plně krytý bankou výstavce, a proto může být bez obav odkoupen kteroukoliv bankou. Lze ho vystavit na národní měnu i na volně směnitelné měny. Ostatní výhody jsou podobné jako u soukromých šeků s tím rozdílem, že pro šek si musíte zajít do banky a předem ho zaplatit. A navíc ho většinou nedostanete na počkání.

Dispozice k vystavení bankovního šeku obsahuje bankovní spojení plátce, měnu a částku šeku (slovně i číselně), jméno a plnou adresu plátce, příp. údaj na řad (komu má být placeno) a jméno a adresu eventuálního příjemce, způsob vystavení a způsob doručení šeku, příp. požadavek na krosování šeku, účel platu a platební titul, datum vystavení dispozice, kontaktní spojení na plátce a podpis plátce v souladu s podpisovým vzorem.

Tip do článku - účto fakturace duben

Zákonné parametry šeku

  • Onačení „šek“ v textu listiny v jazyce, ve kterém je šek vystaven
  • Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní částku
  • Jméno toho, kdo má platit (šekovníka )
  • Datum a místo vystavení – pokud není uvedeno místo, považuje se za ně místo u jména výstavce
  • Podpis výstavce
  • Místo, kde má být placeno – není-li uvedeno, je šek splatný v místě u jména šekovníka

Pokud listina neobsahuje některou z podstatných náležitostí, není šekem.

Nevýhody šeků

Šeky se nehodí k platbám, které mají být připsány netto, tj. v čisté částce, protože s připsáním či inkasem šek vždy minimálně jedna strana musí zaplatit poplatek bance. Rovněž dlouhá doba připsání šeku je nevýhodná především pro příjemce platby. Než je šek proplacen, může uběhnout i několik týdnů. To je samozřejmě výhodné pro výstavce šeku, který mezitím může peníze použít na další účely anebo se mu jednoduše na účtu nadále úročí. Šeky mezi fyzickými osobami přiliš rozšířeny nejsou, ale ve firemním styku se nadále používají především k úhradě vysokých částek. Šeky s oblibou používají některé obchodní řetězce, které takto platí svým dodavatelům: obdržení šeku je téměř totéž jako okamžitá platba v hotovosti, ale dodavatel peníze dostane až po proplacení šeku (to zabere několik dnů), navíc ho proplacení stojí poplatky. A obchodní řetězec může mezitím prostředky volně používat.

Soukromé šeky např. pro jejich složitost při inkasu i riziko podvodu či zneužití lze doporučit jen pro strany, které si navzájem důvěřují anebo se přímo znají. Vystavení nekrytého šeku je sice trestný čin, ale než bude výstavce postižen, uběhnou při našem stavu českého práva roky.

Příklad soukromých šeků

Šeky

Anketa

Setkali jste se někdy s bankovními nebo soukromými šeky?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).