Hlavní navigace

Platíme šekem (1)

9. 7. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pro většinu lidí je šek starý platební nástroj, který pomalu vymírá. Přesto i dnes jsou situace, kdy je jeho použití výhodné. V české zemi jsme však éru šeků přeskočili, nahradily je platební karty. Jenže kartou všude nezaplatíte a šek může být pomocníkem.

Starý Holanďan

První historicky doložené použití šeku pochází z 15. století v Nizozemí. Obchodníci si ukládali u bankéřů své peníze a jako potvrzení vkladu od nich dostávali stvrzenky. Uložené peníze bylo možné použít k placení obchodních závazků na základě písemného příkazu vkladatele, který předal příjemci. Tak vznikly první ručně psané šeky.

Vznik cestovních šeků se zase připisuje anglickému zakladateli nejstarší cestovní kanceláře na světě – Thomasu Cookovi. V druhé polovině 19. století zavedl pro své klienty hotelové a peněžní poukazy, na které jim ve vybraných hotelích vyplatili hotovost v místní měně, resp. mohly být použity k placení ubytování a stravování místo peněz.

Cenný papír a příkaz zároveň

Šekem výstavce šeku (majitel účtu) přikazuje šekovníkovi (tj. peněžnímu ústavu, u kterého má veden účet) vyplatit šekovou částku osobě na šeku uvedené nebo osobě uvedené na řadu šeku nebo doručiteli šeku. V případě bankovního šeku jsou výstavcem a šekovníkem dvě různé banky nebo dvě organizační jednotky téže banky. Šek je zároveň platebním příkazem a úvěrovým nástrojem krátkodobého charakteru, který má ze zákona definované parametry. Šek je dlužnickým cenným papírem jednotlivě emitovaným, a to vždy cenným papírem zcela krátkodobým. Vyplývá to jednak z charakteru šeku jako platebního nástroje a také ze zákonem upravených (relativně) krátkých lhůt pro předložení šeku k proplacení.

skoleni_7_4

Všechny další vlastnosti šeků velmi závisejí na příslušnosti země výstavce, která spadá buď do oblasti tzv. Ženevské konvence, což je mezinárodně uznávaná dohoda, podle níž je šekové právo upraveno v řadě zemí, především v oblasti kontinentální Evropy, nebo do oblasti anglo-americké (USA, Kanada, Anglie, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika). Podle této příslušností se odvíjí i splatnost zahraničních šeků.

Platnost šeku ve státech příslušejících k oblasti Ženevské konvence (den vystavení šeku se nepočítá)

  • Šek vystavený a splatný v téže zemi je třeba prezentovat k placení do 8 dnů od data vystavení.
  • V různých státech téhož kontinentu do 20 dnů.
  • V různých světadílech je lhůta předložení do 70 dnů.

Platnost šeku ve státech příslušejících k oblasti anglo-americké

Šeky mají jedinou lhůtu k proplacení, tzv. „rozumný čas”, který je definován jako 90 dnů, pokud není šekovou doložkou stanoveno jinak.

Na vyplacení šeku máte právo. Ale to je také vše

Když šek předložíte po lhůtě splatnosti, ze zákona nárok na proplacení propadá. Pokud však byl řádně a včas prezentován a nebyl proplacen, je nutné protestovat (pokud na šeku není uvedena doložka „bez protestu”) a dlužnou částku vymáhat soudní cestou. Protest je právní úkon, kterým se zjišťuje, že šek nebyl proplacen, přestože byl řádně a včas prezentován. Proplacení šeku lze tedy soudně vymáhat, naopak vystavení nekrytého šeku je trestný čin. Za protest musíte zaplatit notáři a cena se odvíjí podle výše šekové částky. Minimální sazba je však 2 000 Kč. Jednou věcí je právo, druhou věcí je, zda výstavce šeku má i majetek, kterým bude majitel neproplaceného šeku odškodněn. To je jedním z velkých rizik zvláště soukromých šeků, u kterých nelze snadno zjistit, zda jsou kryté či nikoli.

Právní režim šeků, operace s nimi a jejich používání se řídí zákonem č.191 /1950 Sb., zákonem směnečným a šekovým.

Anketa

Používáte šeky?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).