Hlavní navigace

Platíme šekem (2) – druhy šeků

4. 9. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Existuje několik typů šeků a podle toho se v praxi používají. Přestože dnes jde pomalu o archaický platební nástroj, jsou státy, kde je platba šekem běžná jako platba platební kartou u nás. A platba šekem může být někdy i jedinou možností, když potřebujete zaplatit.

Dostali jste šek?

Šeky velmi rádi posílají do zahraničí především Němci, Američané a Angličané, takže se se šekem můžete snadno setkat i dnes. Šekem se často vyplácejí i odměny za klikání na bannerové reklamy, šekem lze čerpat prostředky i z elektronických platebních systémů jako PayPal či Moneybookers. Šek můžete dostat i po úspěšném vyřízení reklamace zboží/služby, kdy vám protistrana vrátí touto formou peníze. Posláním šeku odesílatel získá čas pro platbu peněz, protože se nestrhnou z účtu okamžitě.

Šeky vystavené kvalitními renomovanými bankami a šeky vystavené v téže bance, kde jej chcete proplatit, banka většinou okamžitě proplatí, resp. připíše na účet. Pokud má však jakékoliv obavy o krytí šeku anebo jeho pravost, šek od vás převezme k tzv. nezávaznému inkasu a odešle jej do banky výstavce. Ta ověří jeho krytí a informuje vaši banku, že šek je krytý. Banky se poté mezi sebou dohodnou na způsobu vypořádání peněz za výplatu šeku, to už jde ale mimo vás a příjemce šeku (nebo opačně). Po ověření krytí příjemce ihned obdrží hotovost a výstavci je stržena částka uvedena na šeku.

V praxi platba šekem probíhá následovně: Výstavce zašle šek poštou nebo kurýrem příjemci. Ten s šekem zajde zpravidla do banky a požádá ji o proplacení. Banka šek přijme a zašle ho zpět poštou bance výstavce šeku k ověření krytí a podpisu na šeku. Je-li šek krytý a vše ostatní je v pořádku, banka výstavce odečte peníze uvedené na šeku z účtu výstavce a informuje banku příjemce, že šek je krytý a může peníze vyplatit. Zde nastává malá komplikace. Velké banky si mezi sebou zpravidla dohodnou formu vypořádání takového obchodu, takže výstavce a příjemce šeku nezaplatí nic, anebo jen minimální poplatky. Z účtu výstavce se odečte částka uvedená na šeku a příjemci se připíše nebo vyplatí podle kurzu dané banky, je-li měna šeku odlišná. Může ovšem nastat situace, že jedna z bank platbu odešle jako zahraniční platbu, poté jedna ze stran zaplatí poplatky za zahraniční platbu. Tyto poplatky může platit příjemce i výstavce šeku. Dalším obecně platným pravidlem je, že pokud si kterákoliv banka naúčtuje poplatek s použitím šeku, zaplatí ho výstavce šeku (i zpětně).

Druhy šeků

Šeky bankovní vystavuje banka nebo jiná finanční společnost na žádost svého klienta. Šek je bankou plně krytý a banka ho nevystaví dříve, než za něj klient nezaplatí. Částka se mu zpravidla strhne z účtu anebo za šek zaplatí v hotovosti. Šek poté dostane fyzicky do ruky nebo může banku požádat o jeho doručení příjemci (za poplatek).

Šeky soukromé vystavuje soukromá osoba - klient, který má v bance vedený účet. Soukromý šek je nejčastěji vystavován na předtištěném formuláři v tzv. šekové knížce.

Cestovní šeky byly uměle vytvořeny pro potřeby cestovního ruchu. Nejedná se proto o „pravé” šeky, na které se vztahuje šekové právo. Jejich právní úprava je u nás obsažena v Obchodním zákoníku. Jsou vydávány nejčastěji velkými světovými bankami a finančními institucemi a vystavovány ve světových měnách v zaokrouhlených nominálních hodnotách. Místa, která akceptují cestovní šeky, jsou označena logem příslušného vydavatele. Cestovní šek je zpravidla vystavený na neomezenou dobu, avšak někteří vydavatelé mohou omezit splatnost na 6, resp. 12 měsíců. Mezi nejznámější cestovní šeky patří např. šeky American Express Cheques, Thomas Cook MasterCard Travellers Cheques a Interpayment Visa Travelers Cheques.

Poplatky jsou i u šeků

Je-li vystavený šek uhrazován příjemci do zahraničí a neurčí-li výstavce šeku jinak, nese výlohy spojené s převodem částky šeku ve smyslu § 10 zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku. V případě, že výstavce šeku uvede na úzké straně rubu šeku text „Poplatek hradí příjemce” v jazyce, ve kterém byl šek sepsán (Receiver pays the fee /Die Gebühr wird vom Empfänger gezahlt/ La taxe est payée par l´accepteur atp.), výlohy spojené s převodem částky šeku budou přeneseny na příjemce šeku.

Šek k inkasu

Šeky jsou propláceny zpravidla do 5 až 30 pracovních dnů po jejich převzetí k inkasu. Délka této doby závisí především na měně šeku, jeho kvalitě a místu splatnosti. Pokud je na šeku uvedeno časové omezení platnosti (např. „valid for 180 days”), musí být předložen k inkasu před uplynutím této lhůty. Datum vystavení je na šeku uvedeno a lhůta pro předložení v bankovní praxi obvykle nepřesahuje 1 rok od vystavení šeku. K nezávaznému inkasu lze převzít i starší šeky, pravděpodobnost jejich proplacení šekovníkem je však nízká. Jestliže banka obdrží zprávu od zahraniční nebo tuzemské banky o neproplacení šeku šekovníkem, předá tuto informaci klientovi a šek mu neproplatí, případně stornuje již provedenou úhradu. Všechny výlohy bank, které se podílejí na inkasu šeku, jdou k tíži majitele šeku.

Pokud od někoho dostanete šek, zkontrolujte si, zda šek obsahuje všechny náležitosti. Největší jistotu proplacení představuje právě bankovní šek. A nejvýhodnější je nechat si vystavit šek v národní měně země, ve které je splatný. V takovém případě je inkaso šeku rychlejší a většinou bez výloh zahraniční banky. V praxi to znamená, že například německý partner by měl vystavit šek na eura, nikoli na koruny či jinou měnu.

Měny nejčastěji používané na šecích jsou: USD, GBP, CAD a EUR. Šeky vystavené v těchto měnách jsou u velkých bank zasílány k inkasu v rámci služby CLS (Cash Letter Service), na základě smlouvy uzavřené mezi bankou a bankou v zemi, kde je daná měna měnou národní (u šeků vystavených na EUR se služba CLS týká pouze šeků splatných v Francii, Německu, Nizozemí, Rakousku a Španělsku). V praxi to znamená, že takové šeky jsou klientovi proplaceny bez výloh zahraniční banky. Takto to funguje např. u Komerční banky.

Anketa

Používáte šeky?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).