Hlavní navigace

Platební karty – pojistit či nepojistit?

26. 2. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Aktualizováno: V případě ČS bylo napsáno, že i u pojištění je spoluúčast. Tato mylná informace byla smazána. (26. 2. 2007 0:00)
Minule jsme vám představili srovnání pojištění proti zneužití platební karty od jednotlivých bank. Jedním z kritérií výběru banky může být ale i to, jak se banky postarají o vaše peníze, když se rozhodnete vaši kartu nepojistit. Jak si tedy stojí banky v obou případech?

Živnostenská banka

Odpovědnost majitele účtu za zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení přechází na banku počátkem kalendářního dne, který následuje po dni, v němž byla bance oznámena ztráta nebo odcizení karty. Pokud bylo při transakcích se ztracenou nebo odcizenou kartou použito heslo PIN, odpovídá majitel účtu za všechny provedené transakce.

Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení Day to Day je ve dvou variantách – s limitem pojistného 30 000 Kč za 250 Kč ročně a 50 000 Kč s limitem 300 Kč ročně, čímž se řadí k levným pojištěním. Zajímavý je limit krytí hotovosti do výše 10 000 Kč.

Day to Day se nevztahuje na transakce, při kterých je držitel karty identifikován pomocí osobního identifikačního čísla (PIN), pokud držitel karty nedodržel povinnost stanovenou obchodními podmínkami banky, co se týče zabránění prozrazení PIN jiné osobě; tato výluka se nevztahuje na neoprávněné karetní operace učiněnou držitelem karty pod hrozbou fyzického násilí. Banka hradí stoplistaci karty a vydání nové karty je po zcizení o 50 % levnější.

Komerční banka

KB ručí za riziko ztrát v plné výši od okamžiku nahlášení ztráty nebo krádeže karty. U transakcí, u nichž nelze doložit přesný čas provedení, přejímá banka 100 % odpovědnost od půlnoci dne, kdy byla ztráta nebo krádež nahlášena.

KB přišla jako první s pojištěním proti ztrátě klíčů, dokladů a hotovosti jako součástí pojištění, v současnosti však toto nabízejí již všechny banky a KB v této oblasti patří spíše k průměru. Cena pojištění Merlin patří taktéž spíše k průměru. Zajímavé jsou však slevy na pojištění (například v případě druhého pojištění ke stejnému účtu – 192 Kč). První rok navíc platí klient pojištění pouze na dobu do konce kalendářního roku (například pouze 138 Kč, pokud se pro pojištění rozhodne v polovině roku).

Chcete se o změnách pojištění Merlin dozvědět víc? Čtěte článek Bolí krádež pojištěné karty méně?

Volksbank a ČSOB

Odpovědnost Volksbanky za transakce uskutečněné ztracenou, odcizenou nebo zneužitou platební kartou začíná po telefonickém oznámení s výjimkou transakcí, u kterých není zjistitelný čas transakce z účtenky nebo z autorizačních systémů. U tohoto typu transakcí končí odpovědnost majitele účtu ve 24:00 hodin dne, kdy byla událost výše uvedeným způsobem oznámena a odpovědnost přebírá banka. Volksbank přitom nenese odpovědnost za případné škody vzniklé při transakcích ztracenými nebo odcizenými platebními karty, při kterých byl použit správný PIN.

Volksbank a ČSOB nabízejí společně nejrůznorodější pojištění. Pojištění, které zprostředkovává ČSOB pojišťovna, existuje ve čtyřech různých variantách od 150 Kč (limit 15 000Kč) do 1 300 Kč (limit 200 000 Kč – nejvíce na trhu). Kromě nejvyššího limitu je pojištění od ČSOB průměrně drahé a navíc se jednotlivé tarify téměř neliší poměrem limit/pojistné. Hotovost, klíče, doklady, stoplistaci a novou kartu kryjí obě banky do výše celkového pojistného plnění – na rozdíl od ostatních bank tedy nemají pro tyto účely stanovené limity zvlášť. Nevýhodou u pojištění ČSOB je spoluúčast ve výši 10 % ze zcizené částky (minimálně však 300 Kč). Klient Volksbank spoluúčastí zatížen není.

HVB Bank

V případě, že karta nebyla pojištěná, končí odpovědnost držitele karty uplynutím dne, v němž byla podána žádost o blokaci karty. Poté přebírá odpovědnost banka. Odpovědnost banky nebo pojišťovny se netýká transakcí, které byly potvrzeny zadáním PINu.

Pojištění HVB Bank je dražší než u konkurentů, nižší limit je dokonce nejdražší na trhu. Na druhou stranu v kombinaci s 5denní délkou pojistné ochrany, která je společně s eBankou nejdelší na trhu, se jedná o dobré pojištění především pro ty, kteří na cestu do banky po ukradení karty potřebují skoro celý týden. HVB Bank bohužel již nekryje transakce spojené se zadáním PINu, jak tomu bylo dřív.

BAWAG Bank

Pojištění je automaticky součástí embosovaných karet (MasterCard Standard, MasterCard Business) a elektronických platebních karet Maestro a je zdarma.

Limit 100 000 Kč se vztahuje na karty Gold a Business. Malou nevýhodou je, že majitel klasické karty si nemůže vybrat vyšší limit pojistného krytí. BAWAG Bank však nabízí až 10 000 Kč na náhradu ukradené hotovosti a 500 Kč na náklady spojené s vydáním nové karty či stoplistací.

BAWAG Bank je jedna ze čtyř bank, jejíž pojištění se vztahuje i na PINové transakce!

Česká spořitelna

ČS je jediná banka, která ručí za odcizení prostředky automaticky již 48 hodin před blokací karty, oproti BAWAG Bank, která má v základní ceně pojištění, však vyžaduje spoluúčast klienta ve výši 4 500 Kč.

Samotné pojištění patří k dražším na trhu, banka však přebírá odpovědnost 4 dny před nahlášením odcizení, nově kryje náklady na klíče a doklady až do výše 8 000 Kč – což je většině lidem v podstatě k ničemu. Pojištění se však vztahuje i na PINové transakce.

Chcete se o změnách pojištění odpovědnosti za odcizení platební karty ČS dozvědět podrobnosti? Čtěte článek Kdo nese odpovědnost za odcizení platební karty?

eBanka

eBanka ručí za neoprávněné transakce od okamžiku nahlášení ztráty platební karty.

Pojištění je v případě eBanky poskytováno se zpětnou ochranou finančních prostředků 5 kalendářních dní, a to v pěti variantách s limity pojistného krytí od 20 000 Kč do 80 000 Kč a k němu se vztahujícím ročním poplatkem 230 Kč až 720 Kč – eBanka tak nabízí nejširší výběr pojištění. Jako jediná nabízí eBanka pojištění s celoroční platností – vznikem pojistné události tedy pojištění nezaniká – zaniká až koncem kalendářního roku.

eBanka hradí stoplistaci a vydání nové karty při spoluúčasti 950 Kč.

Raiffeisenbank

Vedle BAWAG Bank nabízí také Raiffeisenbank své pojištění ke kartám zdarma. Vyšší limit 100 000 Kč je určen pro karty typu Gold a Business. U těchto luxusnějších karet nabízí odpovědnost 48 hodin před nahlášením karty, u běžných karet zpětně od počátku dne, kdy byla ztrárta nahlášena – navíc nekryje vedlejší náklady – tyto náklady kryje cestovní pojištění.

Výhodou však je, že se pojištění vztahuje i na PINové transakce.

Citibank

Citibank kryje veškeré možné důsledky odcizení platební karty od okamžiku telefonického oznámení odcizení. V případě odcizení nebo ztráty kreditní karty ručí banka až do výše 100 000 Kč, pokud k nim došlo v době maximálně 72 hodin před žádostí o blokaci karty.

FIN21

Při neoprávněných internetových transakcích v případě odcizení nebo ztráty kreditní karty ručí až do výše 30 000 Kč, jestliže k nim došlo v době maximálně 72 hodin před žádostí o blokaci karty.

Citibank však nabízí pouze jeden tarif pojištění, a to za 948 Kč (limit 100 000 Kč).

Banky spolu soupeří i na poli televizní reklamy. Chcete se zapojit do jejich boje? Finanční server Měšec.cz pořádá anketu Finanční reklama 2006. Zapojte se i vy do hlasování, čekají na vás ceny jako například tématická kniha, či lépe řečeno trilogie Osobní a rodinné bohatství od Miloše Filipa.

Anketa

Máte pojištěnou platební kartu?

Autor článku

Autor působí jako redaktor ekonomické redakce České televize.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).