Hlavní navigace

Je Česko ekonomicky svobodnou zemí?

26. 2. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od roku 1995 sestavuje The Heritage Foundation ve spolupráci s Wall Street Journal index ekonomické svobody ve světě. V publikaci "2007 Index of Economic Freedom" bylo hodnoceno 157 zemí světa. Kde je ekonomická svoboda vysoká a jak si stojíme v Česku? Jaké jsou naše silné a slabé stránky?

Systém hodnocení

Celkem bylo hodnoceno deset kritérií. Každá kategorie je ohodnocena procentem (maximální hodnocení 100 %, nejnižší 0 %) a výsledný index je průměrem jednotlivých dílčích hodnocení výše uvedených ekonomických ukazatelů.

Samozřejmě index ekonomické svobody nevystihuje, jak je daná země „bohatá“ či jaká je životní úroveň občanů. Index ekonomické svobody však slouží k informování všech účastníků trhu o ekonomické situaci v jednotlivých zemích světa a je určitým vodítkem o ekonomické stabilitě v zemi a její otevřenosti světu.

Nejlepší index má Hong Kong a Singapur

Na prvních dvou místech se v hodnocení ekonomických svobod v roce 2007 umístily malé asijské země Honk Kong a Singapur. Obě země nabízí velmi liberální podmínky pro vstup zahraničního kapitálu – stejné pro domácí i zahraniční investory. Žádné pobídky ani omezení pro zahraniční subjekty neexistují. Ekonomiky obou zemí jsou až na drobné výjimky celé privátní.

Obě malé země patří mezi nejčastější cíl zahraničních investic (v přepočtu na jednoho obyvatele nemají ve světě konkurenci). Perspektivními odvětvími v obou zemí pro investice jsou obchod, bankovní, finanční a další služby, pojišťovnictví a telekomunikace.

V Evropě hraje prim Velká Británie a Irsko

Ekonomiky Velké Británie, Irska a Lucemburska patří dlouhodobě mezi země s nejvyšší ekonomickou výkonností. Právní a fiskální rámec spolu se základní stabilitou země vytváří dostatečně atraktivní rámec pro rozvoj domácí ekonomiky u obou zemí. V zemích jsou jedny z nejnižších daní a celá státní správa je velmi jednoduchá, průhledná a rychlá.

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu vytvářejí konkurenceschopné prostředí pro všechny zájemce, domácí i zahraniční. Investice jsou podpořeny průhledným daňovým systémem, legislativním prostředím a poměrně vysokou vzdělaností obyvatel.

Irsko a Velká Británie jsou jednoznačně nejliberálnější západoevropské země s vysokou ekonomickou svobodou.

Hodnocení Česka

Svoboda české ekonomiky dosahuje dle hodnocení The Heritage Foundation 69,7 %, což nás řadí na 31. místo světa. Oproti předcházejícímu roku jsme si o 0,3 procentního bodu pohoršili, což je dáno novou metodikou výpočtu ekonomické svobody ve světě.

V rámci Evropy nám patří 18. místo z hodnocených 41 zemí. Z členských zemí Evropské unie hůře dopadlo Slovensko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Maďarsko, Francie, Slovinsko, Itálie, Polsko a Řecko.

FIN21

Podívejme se na dílčí hodnocení Česka (všech 10 kritérií):

 • Svoboda podnikaní (61,2 %)

  U svobody podnikání byly hodnoceny administrativní překážky a požadavky při založení podnikání, realizace podnikání a ukončení podnikaní, např. kolik dní v průměru trvá založení nové společnosti, kolik úkonů je třeba během podnikatelské činnosti na jednotlivých institucích učinit a jak probíhá ukončení neúspěšné společnosti – konkurzní řízení.

 • Svoboda obchodu (76,6 %)

  Hodnoceny jsou především technické a administrativní podmínky vstupu zboží ze zahraničí na domácí trh v zemi.

 • Fiskální svoboda (79,9 %)

  Daňová soustava Česka je hodnocena pozitivně, sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 24 % patří ve světě k těm nejnižším, současně horní sazba u daně z příjmů fyzických osob ve výši 32 % patří k nejnižším (současně je však tato sazba uvalena již ani ne na dvojnásobek průměrné mzdy v zemi, v ostatních zemích je to na podstatně vyšší příjmy).

Budete vyplňovat daňové přiznání za rok 2006? Využijte interaktivní daňová přiznání! Ušetří čas i námahu.
 • Státní správa (52,7 %)

  Náklady na státní správu a státní orgány jsou v Česku poměrně vysoké, úloha státní správy je vysoká a ovlivňuje celou řadu procesů v zemi. Stejně jsou však hodnoceny téměř všechny evropské země.

 • Monetární svoboda (86,2 %)

  Česko, jako jedna z mále zemí, se může pochlubit od roku 1994 nízkou mírou inflace. Především začátkem devadesátých let byla nízká inflace velmi důležitá pro všechny občany – jejich dlouholeté úspory nebyly znehodnoceny (tak jako v Polsku či Maďarsku, kde inflace dosahovala desítek procent a za našetřené peníze se toho nedalo příliš koupit) a zachovaly si svoji kupní sílu.

 • Svoboda investování (70,0 %)

  Naše republika je od roku 1998 v prvních 25 nejatraktiv­nějších zemích pro zahraniční investory. Vzhledem k našemu malému trhu nemůžeme být nikdy stejně atraktivní jako největší země světa. Pro francouzské investory jsme druhá nejatraktivnější země (velký podíl na tom mají investice významných francouzských firem Citroenu a Peugetu v České republice), pro německé investory jsme šestí nejatraktivnější a pro rakouské investory devátí, nizozemské desátí a belgické dvanáctí. Nejlépe je potom zahraničními investory hodnocena vzdělanost a výkonnost českých pracovníků, technická vybavenost v zemi (všeobecné používání internetu, mobilu aj.) a stabilní finanční a ekonomické prostředí.

Sledujte akcie.mesec.cz: aktuální kurzy akcií a podílových listů.
 • Svoboda finančního trhu (80,0 %)

  České finanční prostředí je hodnoceno jako rozvíjející se a velmi perspektivní sektor. V současné době jsou účastníci finančního trhu hodnoceni jako zdravé firmy. Regulace a omezení na českém finančním trhu nejsou v žádném případě nepřiměřené.

 • Korupce (43,0 %)

  Nejnižší míra korupce na světě je ve Finsku, na Islandu a na Novém Zélandu (index 9,6), další přední místa patří Dánsku, Singapuru a Švédsku. Z východoevropských zemí je na tom nejlépe Estonsko, kde je poměrně nízká korupce a rychlost státních orgánů je na velmi vysoké úrovni srovnatelné s nejúspěšnějšími zeměmi západní Evropy. Česko je ve světovém porovnání v korupci na 46. místě, za námi se umístilo Slovensko, Lotyšsko, Polsko a Řecko.

 • Svoboda práva a justice (70,0 %)

  Obchod je hnacím motorem národního hospodářství. Obchodem se v různých formách živíme všichni. Proto je nutné správné nastavení pravidel hry a rychlého a rozhodného soudce pro trestání nepovolených činností. Můžeme říci, že nejméně práce mají soudy ve skandinávských zemích, kde je podnikatelská etika na velmi vysoké úrovni. Neplnění dohodnutých podmínek ve smlouvě či neplacení za dohodnuté zboží a služby se vyskytuje mnohem méně než v ostatních členských zemích Evropské unie.

 • Svoboda trhu práce (77,2 %)

  Téměř v žádné oblasti není tak propastný rozdíl mezi vyspělými evropskými a mimoevropskými zeměmi světa jako na trhu práce. Svoboda trhu práce (jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele) je přitom pro ekonomický rozvoj země nesmírně důležitá. Do míry svobody trhu práce se promítá především legislativní úprava pracovněprávních vztahů (především úprava práce v noci, o víkendu, zákonem povolený počet hodin nepřetržité práce či max. počet pracovních dní v týdnu dle zákona…). Nejvyšší svoboda trhu práce je v Hong-Kongu a Singapuru, kde není žádné zákonné omezení pro zaměstnavatele, záleží vždy pouze na jeho domluvě se zaměstnanci. Česko se umístilo z členských zemí Evropské unie na čtvrtém místě (před námi je pouze Velká Británie, Dánsko a Belgie). Naopak nejhůře dopadla Francie, Řecko a Španělsko.

Index ekonomické svobody ve světě
Pořadí Země Index
1 Hong Kong 89,3
2 Singapur 85,7
3 Austrálie 82,7
4 USA 82,0
5 Nový Zéland 81,6
6 Velká Británie 81,6
7 Irsko 81,3
8 Lucembursko 79,3
9 Švýcarsko 79,1
10 Kanada 78,7
11 Chile 78,3
12 Estonsko 78,1
13 Dánsko 77,6
14 Nizozemí 77,1
15 Island 77,1
16 Finsko 76,5
17 Belgie 74,5
18 Japonsko 73,6
19 Německo 73,5
20 Kypr 73,1
21 Švédsko 72,6
22 Litva 72,0
23 Trinidad a Tobago 71,4
24 Bahamy 71,4
25 Rakousko 71,3
26 Taiwan 71,1
27 Španělsko 70,9
28 Barbados 70,5
29 El Salvador 70,3
30 Norsko 70,1
31 Česko 69,7
32 Arménie 69,4
33 Uruguay 69,3
36 Jižní Korea 68,6
37 Izrael 68,4
40 Slovensko 68,4
41 Lotyšsko 68,2
42 Malta 67,8
43 Portugalsko 66,7
44 Maďarsko 66,2
45 Francie 66,1
58 Slovinsko 63,6
60 Itálie 63,4
70 Brazílie 60,9
75 Kazachstán 60,4
87 Polsko 58,8
94 Řecko 57,6
109 Chorvatsko 55,3
119 Čína 54,0
120 Rusko 54,0
134 Alžírsko 52,2
144 Venezuela 47,7
156 Kuba 29,7
157 Korea (KLDR) 3,0

Pramen: The Heritage Foundation/Wall Street Journal Index of Economic Freedom 2007

Anketa

Považujete Česko za ekonomicky svobodnou zemi?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).