Hlavní navigace

Studenti a platba zdravotního pojištění

19. 2. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vysokoškolský život je nákladný, i když se neplatí školné. Mnozí studenti nechtějí být závislí na svých rodičích a hledají vlastní možnost výdělku. Způsobů je více: vlastní podnikání, práce na dohodu o provedení práce či zkrácený pracovní úvazek. Platba zdravotního pojištění se však liší.

Třicetiletí studenti nejsou dneska vzhledem k prodlužování mládí a studentského typu života žádnou výjimkou. V tomto věku je již samozřejmě nezbytné mít vlastní příjem. Výhodou dnešních studentů je, že mají výborné předpoklady pro práci při škole – skvěle pracují s výpočetní technikou a jsou jazykově dobře vybavení. Pokud navíc studují v Praze, nemají o možnost vlastního příjmu nouzi. Platba zdravotního pojištění se pak řídí Zákonem číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, a Zákonem číslo 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění.

Daňové přiznání snadno a rychle? S Měšcem do jde jako po másle.

Podnikat při studiu není problém

Počet studentů - podnikatelů a podnikatelů - studentů roste. Vlastní podnikání mohou přizpůsobit svému studiu nebo školu přizpůsobit samostatné výdělečné činnosti. Velmi oblíbené jsou veškeré podnikatelské aktivity související s internetem (poradenství, tvorba stránek, internetové obchody…), překladatelská či tlumočnická činnost, zprostředkovatelská či publikační činnost.

Student - osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nemusí v prvním roce své výdělečně činnosti platit zálohy na veřejné zdravotní pojištění. Začátek podnikání ale musí své zdravotní pojišťovně nahlásit do 8 dnů od zahájení své podnikatelské činnosti. Na konci roku pouze zaplatí pojistné ze skutečně dosaženého zisku.

Výpočet zdravotního pojištění studenta při příjmu 100 tisíc Kč
Příjmy 100 000 Kč
Výdaje (paušál 50 %) 50 000 Kč
Vyměřovací základ (100 000 – 50 000) x 0,5 = 25 000 Kč
Zdravotní pojištění za celý rok 25 000×0,135 = 3 375 Kč

Nejlépe současně s odevzdáním Přehledu za rok 2007 uhradí student – OSVČ 3 375 Kč. A to na pokladně zdravotní pojišťovny nebo bezhotovostním převodem.

Dohoda o provedení práce ušetří zdravotní pojištění

Velikou výhodou dohody o provedení práce je její jednodušší administrativa a nižší povinné odvody. Studenti proto tuto formu práce velmi často využívají. Z dohody o provedení práce se neplatí ani sociální ani zdravotní pojištění, protože nezakládá účast na nemocenském pojištění. Daň z příjmu se však již odvádí.

Dohodu je možné se zaměstnancem uzavřít v případě, že se jedná o práci vymezenou individuálními znaky. Dohoda se uzavírá v souladu se zákoníkem práce (§ 75, § 77), a to písemně nebo ústně. Pro průkaznost v případném sporu se ovšem doporučuje uzavřít dohodu písemně. Lze ji uzavřít, pokud rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za rok. Dohoda se zpravidla využívá k jednorázovým pracím. Musí být vymezen pracovní úkol, sjednána odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden.

Zkrácený pracovní úvazek

Při uzavření smlouvy na zkrácený pracovní úvazek musí student svému zaměstnavateli současně doručit potvrzení o studiu. Díky tomuto potvrzení mu zaměstnavatel nemusí výši zdravotního pojištění dopočítat do minimální mzdy ve výši 8 000 Kč. Takže při měsíčním příjmu 7 700 Kč na zkrácený pracovní úvazek činí celkové odvody zaměstnavatele na zdravotním pojištění 1 040 Kč (7 700 Kč x 0,135).

Příležitostné zaměstnání bez pojistného

V případě, že je pracovněprávní vztah uzavřen na méně než 7 dní, jedná se tedy o nahodilé jednorázové zaměstnání, se sociální a zdravotní pojištění neodvádí, ať byl příjem jakýkoliv. Pokud například zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel dohodu o pracovní činnosti v měsíci září 2007 na dobu od 24.9.2007 do 27.9.2007 a jeho příjem činil 2 500 Kč, zaměstnanci nevznikla účast na nemocenském pojištění. Tento pracovní vztah se však nesmí pravidelně opakovat. Sociální a zdravotní pojištění se neodvádí také v případě, že dostane pracující student příjem nižší než 400 Kč měsíčně.

FIN21

Dohoda o pracovní činnosti

U dohody o pracovní činnosti se odvádí sociální a zdravotní pojištění v případě, že odměna z této dohody je vyšší než 400 Kč v měsíci a pokud je tato dohoda uzavřena na dobu delší než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. V dohodě je nutné uvést sjednané práce, odměnu za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá.

Za studenta staršího 26 let zdravotní pojištění již stát nehradí

Stát je plátcem pojistného za studenta pouze do 26 let. Pokud tedy student v průběhu ročníku dovrší uvedený věk, přestává být v registru své příslušné zdravotní pojišťovny veden jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát. A protože zdravotní pojištění musí v ČR platit každý občan, má tyto možnosti:

  • pracovat při studiu a pojistné za něj bude odvádět zaměstnavatel
  • podnikat při studiu a pojistné si platit dle dosažených příjmů (minimální výše zálohy činí v letošním roce 1 456 Kč, nemusí platit student v prvním roce své samostatně výdělečné činnosti)
  • být veden jako osoba bez zdanitelných příjmů a hradit si každý měsíc 1 080 Kč

Anketa

Máte zkušenosti s prací při studiu?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).