Hlavní navigace

Padělání bankovek: Až 15 let vězení

12. 6. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Bez peněz si lze směnu dnes stěží představit. Proto si státy své peníze dobře chrání - a jejich padělání přísně trestají. Trestného činu proti měně se ale můžete dopustit i bez snahy o obohacení se výrobou duplikátů bankovek... stačí si připálit stokorunou nebo příliš střádat do prasátka.

Každý stát si cení role peněz ve vnitrostátním a mezinárodním ekonomickém styku jako základu hospodářského postavení a nezávislosti země. Proto náležitě chrání své peníze proti padělání a pozměňování a všem machinacím na tomto úseku.

V Trestním zákonu nacházíme trestný čin Padělání a pozměňování peněz mezi trestnými činy nejpřísněji postihovanými. Proto se jistě nepodivíme, že v ustanovení § 140 se dočteme, že kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze, nebo kdo takové peníze přechovává, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

Pokud někdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let. Deset až patnáct let odnětí svobody čeká toho, kdo

  1. spáchá takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
  2. jej spáchá ve značném rozsahu.

Nejen aktivní padělatelské jednání je trestné! Zákon zná i trestný čin Udávání padělaných a pozměněných peněz. Proto i ten, kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé, může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Trestný čin Výroba a držení padělatelského náčiní umožňuje postihnout toho, kdo se vlastního padělání ještě nezúčastní, ale pro něj vyrobí nebo opatří či přechovává nástroj nebo jiný předmět určený k padělání nebo pozměňování peněz.

Důležité je připomenout, že shora uvedená ochrana se poskytuje též penězům jiným než tuzemským, tuzemským a cizozemským bezhotovostním platebním prostředkům, jakož i tuzemským a cizozemským cenným papírům.

Jako Ohrožování oběhu tuzemských peněz je trestné i vyrobení a vydávání náhražek tuzemských peněz, nebo jejich udávání do oběhu (nejde o padělání, ale o formu jednání, které uvádí jiného v omyl). Stejně bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem, kdo by bez zákonného důvodu odmítal přijmout tuzemské peníze, nebo by bez hospodářské potřeby shromažďoval drobné tuzemské peníze. Postih za tento trestný čin by čekal i toho, kdo by poškozoval tuzemské peníze! Připálení tisícovkou není proto jen velkým frajerstvím, ale i protiprávním skutkem.

skoleni_29_6

Uvedená část Trestního zákona zná i obdobnou skutkovou podstatu trestného činu Padělání a pozměňování známek, a to poštovních nebo kolkových známek, ale i trestný čin Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti, neboť – jak praví ustanovení § 145a – kdo padělá nebo pozmění nálepky k označení zboží pro daňové účely nebo jiné předměty vydávané státním orgánem nebo jím zmocněnou právnickou osobou jako doklad o splnění poplatkové povinnosti v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo kdo takové nálepky nebo předměty uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude takový pachatel potrestán,

  1. spáchá-li čin ve značném rozsahu,
  2. získá-li takovým činem značný prospěch.

Anketa

Setkal/a jste se již s padělanými bankovkami v oběhu?

13 %
15 %
41 %
31 %
Odpovědělo 145 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).